>>

НАКАЗ від 28.10.2020 № 2439 "Про затвердження Типового положення про госпітальну раду". МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 13.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2020  № 2439

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 грудня 2020 р.

за № 1227/35510

Про затвердження Типового положення про госпітальну раду

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу чотирнадцятого пункту 8 Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 589), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про госпітальну раду, що додається.

2. Директорату стратегічного планування та координації (М. Горобейко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра І. Садов'як.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Заступник Міністра розвитку громад

та територій України

Перший заступник Голови

Вінницької обласної державної адміністрації

Голова Волинської обласної державної адміністрації

Заступник Голови

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

В.о.

директора департаменту охорони здоров'я

Донецької обласної державної адміністрації

В.о. начальника управління охорони здоров'я

Житомирської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови

Закарпатської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Запорізької обласної державної адміністрації

Голова Івано-Франківської

обласної державної адміністрації

Голова Київської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова Луганської обласної державної адміністрації -

керівник Луганської обласної військово-цивільної

адміністрації

Голова Львівської обласної державної адміністрації

Начальник управління охорони здоров'я

Миколаївської обласної державної адміністрації

Керівник апарату

Одеської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови

Полтавської обласної державної адміністрації

Голова Рівненської обласної державної адміністрації

Голова Сумської обласної державної адміністрації

Виконувач обов'язків голови

Тернопільської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Харківської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Херсонської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Хмельницької обласної державної адміністрації

Перший заступник

Черкаської обласної державної адміністрації

Заступник голови

Чернівецької обласної державної адміністрації

Заступник голови

Чернігівської обласної державної адміністрації

Л. Денісова

В. Негода

Н. Заболотна

Ю. Погуляйко

М. Скрипнік

Н.Г. Філіппова

С. Березовський

О. Коцюба

В. Тишечко

В. Федорів

В. Володін

М. Калінін

С. Гайдай

М. Козицький

П. Георгієв

Д. Мусієнко

Д. Лунін

В. Коваль

Р. Грищенко

І. Гайдук

Т. Пастух

О. Самойленко

О. Ситницька

Д. Ляшов

І. Ісопенко

О. Савченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28 жовтня 2020 року № 2439

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 грудня 2020 р.

за № 1227/35510

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про госпітальну раду

I. Загальні положення

1. Госпітальна рада утворюється головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації як консультативно-дорадчий орган при Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласній, Київській чи Севастопольській міській держадміністрації для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров'я та організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.

2. Персональний склад госпітальної ради затверджуються головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації.

II. Основні принципи діяльності та завдання госпітальної ради

1. Основними принципами діяльності госпітальної ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

рівноправність її членів.

2. До завдань госпітальної ради належить розроблення пропозицій та рекомендацій щодо:

визначення спроможної мережі госпітального округу;

плану розвитку госпітального округу;

реорганізації і перепрофілювання закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги в межах госпітального округу;

переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі;

інших питань, які належать до компетенції суб'єктів госпітального округу щодо забезпечення надання в ньому медичної допомоги.

3. Госпітальна рада затверджує окремим рішенням та проводить щороку аналіз виконання плану розвитку госпітального округу та звітує про це голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації.

4. За результатами аналізу виконання плану розвитку госпітального округу госпітальна рада вносить до нього зміни. Внесення змін до очікуваних показників результативності допускається не частіше ніж один раз на три роки.

5. З метою аналітичної та технічної підтримки розроблення пропозицій, рекомендацій госпітальна рада може залучати до своєї діяльності відповідних фахівців, науковців та представників громадськості. Залучення таких фахівців здійснюється безоплатно на громадських засадах.

III. Організація діяльності госпітальної ради

1. Госпітальну раду очолює голова, який за посадою є заступником голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації, до функціональних обов'язків якого належить сфера охорони здоров'я.

За поданням голови госпітальної ради з числа її членів обираються один або два заступники голови та секретар госпітальної ради.

2. Організаційна діяльність госпітальної ради забезпечується її головою.

3. Формою роботи госпітальної ради є засідання, що проводиться не рідше ніж один раз на квартал відповідно до графіка, затвердженого госпітальною радою. Позачергове засідання може бути проведене за ініціативою третини членів госпітальної ради, голови госпітальної ради або Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації.

У засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники МОЗ, НСЗУ, ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України".

Госпітальна рада на своїх засіданнях ухвалює пропозиції та рекомендації.

З питань організації своєї діяльності, що не врегульовані цим Положенням, госпітальна рада приймає окреме рішення.

Госпітальна рада може запрошувати на засідання експертів, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я госпітального округу з метою висловлення думки з поставлених питань.

Засідання госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності - заступник або інший призначений ним (нею) член госпітальної ради. Протокол засідання підписує голова, а за його відсутності - заступник або інший призначений ним (нею) член госпітальної ради.

Засідання госпітальної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини складу госпітальної ради.

Перше засідання госпітальної ради проводиться не пізніше ніж протягом двох тижнів з моменту затвердження персонального складу госпітальної ради.

Засідання госпітальної ради проводяться у відкритому або закритому режимі. Рішення про проведення засідання у закритому режимі приймається не менш як двома третинами від кількості членів госпітальної ради.

4. Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення госпітальної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів госпітальної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член госпітальної ради, який не підтримує пропозиції, рекомендації та організаційні рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем госпітальної ради не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання госпітальної ради.

У протоколі повинно бути зазначено:

дата, місце та час проведення засідання;

прізвище, ім'я та по батькові присутніх;

порядок денний і результати обговорення питань порядку денного;

питання, винесені на голосування, і підсумки голосування із зазначених питань;

пропозиції, рекомендації та організаційні рішення, ухвалені госпітальною радою.

5. Члени госпітальної ради у своїй діяльності вживають заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

6. Повноваження членів госпітальної ради закінчуються за власною ініціативою члена госпітальної ради чи його відкликанням органом, який його делегував.

7. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності госпітальної ради здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська чи Севастопольська міська держадміністрації.

IV. Функції та права госпітальної ради

1. Голова госпітальної ради:

організовує діяльність госпітальної ради;

визначає функціональні обов'язки заступників голови, секретаря і членів госпітальної ради;

скликає і веде засідання госпітальної ради, виносить на розгляд госпітальної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує протокол засідання госпітальної ради (у разі його присутності на засіданні);

підписує листи та інші документи госпітальної ради;

представляє госпітальну раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності госпітальної ради.

2. Секретар госпітальної ради:

готує проект плану роботи та графік засідань госпітальної ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує подання членам госпітальної ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

веде і зберігає протоколи засідань госпітальної ради та іншу документацію у порядку, визначеному госпітальною радою;

веде облік присутності членів госпітальної ради на її засіданнях;

забезпечує інформування громадськості про діяльність госпітальної ради;

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови госпітальної ради, пов'язані з організацією її діяльності.

3. Члени госпітальної ради мають право:

брати участь у засіданнях госпітальної ради;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях госпітальної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

брати участь у розгляді питань госпітальною радою та подавати пропозиції до проектів рішень госпітальної ради.

Генеральний директор

Директорату

стратегічного планування

та координації

М. Горобейко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2020 — 2020 р., № 101, стор. 322, стаття 3318, код акта 102170/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 11. до. МОЗ України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 13. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 15.06.2020 № 1391 "Про затвердження Порядку проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 04.06.2020 № 1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 01.07.2020 № 1492 "Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1482 "Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.06.2020 № 1455 "Про затвердження величини критерію "склав"для інтегрованого тестового іспиту "КРОК"та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 09.06.2020 № 1346 "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1484 "Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -