<<
>>

НАКАЗ від 30.06.2020 № 1482 "Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 31.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2020  № 1482

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 липня 2020 р.

за № 641/34924

Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до частини четвертої, п'ятої статті 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" та з метою удосконалення надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), що додається.

2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л.

Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30 червня 2020 року № 1482

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 липня 2020 р.

за № 641/34924

ПОРЯДОК

призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

1. Цей Порядок регулює механізм призначення та застосування незареєстрованих та зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) та/або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Держави Ізраїль для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні (далі - офіційні органи).

2. Цей Порядок розроблений відповідно до частини п'ятої статті 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

3. Перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, які можуть застосовуватися в інтересах лікування особи, хворої на коронавірусну хворобу (COVID-19), визначається згідно з публікаціями, в тому числі електронними (настановами, науковими звітами, рішеннями, рекомендаціями, протоколами, матеріалами реєстрів клінічних випробувань), офіційних органів.

4. Описи застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) визначених згідно з пунктом 1 цього Порядку, лікарських засобів із зазначенням показань, протипоказань, особливостей клінічних ситуацій, характеристик груп пацієнтів, дозування, тривалості курсів лікування та іншої клінічної інформації затверджуються МОЗ у вигляді протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (далі - протокол).

5. Протокол розробляється робочою групою.

Склад робочої групи затверджується наказом МОЗ.

Протокол оновлюється в разі отримання нових даних з джерел, визначених у пункті 1 цього Порядку, а також за результатами моніторингу.

6. Впровадження протоколу здійснюється шляхом розробки клінічного маршруту пацієнта в закладі охорони здоров'я.

7. Лікуючий лікар надає медичну допомогу згідно з протоколом за умови отримання інформованої згоди пацієнта (його законного представника) на медичну допомогу згідно із протоколом "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку. У випадку відсутності можливості отримання такої інформованої згоди в зв'язку зі станом здоров'я пацієнта та відсутності його законного представника медична допомога за життєвими показаннями надається за рішенням консиліуму, а за неможливості скликання консиліуму - лікуючим лікарем самостійно.

8. Для лікарських засобів, що включені до протоколу:

1) встановлюється кількісно-сумовий облік використання з обов'язковими записами в медичній документації пацієнта з подальшою оцінкою медичних результатів;

2) моніторинг безпеки й ефективності лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340.

9. Моніторинг результатів надання медичної допомоги здійснюється на основі індивідуальної реєстраційної картки пацієнта, що отримує медичну допомогу згідно із протоколом "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, яка надсилається закладом охорони здоров'я після закінчення амбулаторного/стаціонарного лікування пацієнта до державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" (далі - Центр).

Центр проводить щомісячний аналіз відповідності лікування за індивідуальними реєстраційними картками та повідомляє МОЗ про результати моніторингу.

Генеральний директор

Фармацевтичного директорату

О. Комаріда

Додаток 1

до Порядку призначення

та застосування лікарських засобів

для лікування коронавірусної хвороби

(COVID-19)

(пункт 7)

ФОРМА

інформованої згоди пацієнта (його законного представника)

на медичну допомогу згідно із протоколом

"Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Додаток 2

до Порядку призначення

та застосування лікарських засобів

для лікування коронавірусної хвороби

(COVID-19)

(пункт 9)

ІНДИВІДУАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

пацієнта, який отримував медичну допомогу згідно із протоколом "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)"


Документи та файли

Сигнальний документ — f497027n34.doc
Сигнальний документ — f497027n35.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.07.2020 — 2020 р., № 56, стор. 103, стаття 1771, код акта 99906/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 7. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 8. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 14. до. МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 16. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 15.06.2020 № 1391 "Про затвердження Порядку проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.06.2020 № 1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.07.2020 № 1492 "Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.06.2020 № 1455 "Про затвердження величини критерію "склав"для інтегрованого тестового іспиту "КРОК"та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -