Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів). МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 18.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

21 жовтня 2020 року № 2382

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2020 р.

за № 1237/35520

ПОРЯДОК

облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) (далі - шпиталь), які утворюються за потреби під час дії карантину за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

3. Шпиталі створюються за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, якому є підзвітним.

4. Ініціаторами створення шпиталів можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади, Київська міська державна адміністрація, обласні державні адміністрації, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

5. Рішення про створення шпиталів приймаються шляхом прийняття відповідного наказу чи розпорядження за умови встановлення карантину у відповідному регіоні чи місцевості та на підставі звернення про необхідність створення шпиталів з відповідним обґрунтуванням від одного з ініціаторів, зазначених у пункті 4 цього розділу.

6. Шпиталі можуть розташовуватися у будівлях діючих закладів охорони здоров’я або в інших будівлях, що відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, а також встановленим санітарним, будівельним нормам та протипожежним вимогам для закладів охорони здоров’я.

При виборі будівлі для розміщення шпиталю повинно бути враховано можливість забезпечення:

санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

належних умов перебування пацієнтів, маломобільних груп населення, а також дітей;

належних умов праці і відпочинку працівників шпиталів.

7.

Перед прийняттям рішення про створення шпиталів проводиться оцінка придатності будівель (приміщень) для їх розміщення.

8. Для проведення оцінки придатності будівель (приміщень) орган, що приймає рішення про створення шпиталів, утворює комісію (далі - комісія) у кількості не менше трьох осіб.

До складу комісії можуть входити працівники фінансово-економічної, юридичної, служб, служби комунальних послуг, служби охорони праці, інших структурних підрозділів, обов’язково залучається головний державний санітарний лікар відповідного регіону або місцевості та можуть залучатися лікар-інфекціоніст, лікар-анестезіолог або лікар з медицини невідкладних станів, лікар-дезінфекціоніст та інші фахівці.

9. При проведенні оцінки придатності будівель (приміщень) для розміщення шпиталів визначається:

максимальна кількість розгортання ліжок;

умови для надання медичної допомоги та умови праці і відпочинку працівників шпиталів;

можливість проведення інструментальних, лабораторних обстежень,

можливість утилізації медичних відходів,

відповідність санітарним, будівельним нормам та протипожежним вимогам,

можливість користування системами централізованого водопостачання та водовідведення;

постачання електричної та теплової енергії.

10. За результатами проведення оцінки придатності будівель (приміщень) для розміщення шпиталю складається акт за формою згідно з додатком до цих вимог.

11. Акт, складений за результатами проведення оцінки придатності будівель (приміщень) для шпиталів підписується усіма членами комісії та подається органу, що створив комісію, для підготовки кошторису витрат на облаштування та функціонування шпиталю.

У разі відсутності згоди членів комісії щодо придатності для розміщення шпиталю будівлі (приміщення), вони визнаються не придатними, про що зазначається в акті.

12. При складанні кошторису витрат на облаштування та функціонування шпиталю враховуються фінансові видатки, необхідні для їх облаштування та функціонування на весь період їх діяльності.

13. Фінансування витрат на облаштування та функціонування шпиталів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (в тому числі за рахунок резервного фонду) чи інших джерел, не заборонених законом.

14. Перебування пацієнтів у шпиталях та забезпечення їх харчуванням є безоплатним.

II. Вимоги щодо облаштування

1. До території шпиталів облаштовуються зручні під’їзні шляхи з твердим покриттям. Аналогічні тверді покриття повинні мати внутрішні проїзди і пішохідні доріжки. Тимчасові стоянки автотранспорту індивідуального користування дозволено тільки для працівників шпиталів.

2. Ділянки шпиталів, розташовані на території житлової забудови населених пунктів, повинні мати по периметру паркан та смуги контролю, шириною не менше 15 метрів.

3. Будівлі (приміщення) шпиталів підлягають цілодобовій охороні.

4. Для пацієнтів, які прибувають самостійно, мають бути облаштовані пішохідні зони.

5. У смузі контролю облаштовуються криті майданчики для дезінфекції санітарного транспорту.

6. Санітарний транспорт, що доставляє пацієнтів до шпиталів, мають дезінфікуватися.

7. Дезінфекція зони очікування здійснюється тричі на добу з дотриманням вимог до безпеки пацієнтів та працівників шпиталів.

8. Будівлі (приміщення) шпиталів мають бути розділені на заражену, умовно заражену та чисту зони, кожна з яких має мати попереджувальне кольорове маркування.

9. Приміщення, до яких мають доступ пацієнти відносяться до зараженої зони, яка маркується червоним кольором. Приміщення зараженої зони облаштовуються засобами колективного захисту.

10. Лабораторії, приміщення, у яких зберігається діагностичне обладнання, пральня, посудомийна, приміщення для відпочинку працівників шпиталів, приміщення для зберігання відходів відноситься до умовно зараженої зони, яка маркується жовтим кольором.

11. Приміщення, до яких не мають доступу пацієнти та не потрапляють предмети, з якими вони контактували відносяться до умовно чистої зони, яка маркується зеленим кольором.

12. Пересування людей між зараженою та умовно зараженою зонами повинне здійснюватися через окремі входи та виходи, облаштованими відповідним обладнанням для зберігання чистих та використаних засобів індивідуального захисту.

13. Для переміщення використаних засобів індивідуального захисту та інших забруднених предметів необхідно обладнати окремий прохід.

14. Пересування працівників шпиталів між зараженою та умовно зараженою зоною мають фіксуватися у журналі довільної форми із зазначенням: дати та часу; посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності); підпису.

15. Для кожної із зон мають бути стандартизовані відповідні процедури, норми та порядок використання і носіння засобів індивідуального захисту працівниками шпиталів. Для перевірки правильності одягання засобів індивідуального захисту доцільним є встановлення дзеркал у повний зріст.

16. На входах та виходах до/із зараженої зони мають знаходитись працівники, які контролюватимуть одягання і зняття працівниками шпиталів засобів індивідуального захисту.

17. У зараженій зоні має бути приміщення (місце) для дезінфекції. Переміщення предметів, обладнання, засобів між зонами відбувається виключно з виконанням санітарної обробки, з фіксацією таких дій у журналі довільної форми із зазначенням: дати та часу; виду санітарної обробки; посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності); підпису.

18. Необхідно обладнати окремі приміщення для прийому та огляду пацієнтів, для лабораторії, зберігання обладнання та проведення діагностичних процедур.

19. При проведенні ремонтних робіт з облаштування приміщень під розміщення шпиталів потрібно використовувати матеріали, стійкі до обробки мийними та дезінфекційними засобами, з гладкими поверхнями панелей, у разі їх використання.

20. Для розміщення пацієнтів встановлюються ліжка з поверхнями, які легко мити та дезінфікувати. Відстань між ліжками має бути не меншою 2 метрів. Біля ліжка повинна бути встановлена тумбочка.

21. Відстань між рядами ліжок має бути достатньою для перевезення (переміщення) засобів малої механізації, медичного обладнання.

22. Ліжка мають бути відокремлені одне від одного мобільними ширмами.

23. Шпиталі мають бути оснащені необхідною кількістю засобів малої механізації (каталками, кріслами-каталками, візками для транспортування ліків, одягу, їжі, відходів тощо) з урахуванням ліжкової місткості.

24. Медичне, технологічне, санітарно-технічне, інженерне та інше обладнання, меблі та інвентар мають відповідати чинним технічним умовам і стандартам, перебувати у справному стані, мати гігієнічне покриття (фарбування, облицювання), що забезпечує можливість і доступність проведення вологого прибирання і дезінфекції. Несправне обладнання, меблі, інвентар, що вийшли з ладу, підлягають негайній заміні або ремонту, а ті, що прийшли в непридатність - своєчасному списанню. Використання несправного або такого, що має дефекти устаткування, меблів та інвентарю не допускається.

25. Шпиталі можуть оснащуватися обладнанням для неінвазивної штучної вентиляції легень виключно при використанні кисневих концентраторів.

26. Інструментальні та апаратні дослідження проводяться з використанням пересувних апаратів, установок та іншого медичного інструментарію у спеціально відведеному приміщенні зараженої зони з використанням максимально можливих засобів захисту від додаткового опромінення працівників шпиталів та пацієнтів.

27. Шпиталі мають бути приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, приєднані до систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води, або обладнані системами автономного опалення та постачання гарячої води.

28. Для забезпечення резервного джерела гарячого водопостачання встановлюються електроводонагрівальні пристрої безперервної дії в санпропускниках, приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення (санітарних вузлах), мийних, буфетах та інших функціональних приміщеннях, в яких необхідним є дотримання особливого протиепідемічного режиму і чистоти рук працівників шпиталів.

29. Стічні води шпиталів перед скиданням у систему централізованого водовідведення необхідно знезаражувати або проводити повне очищення та знезараження на тимчасових очисних спорудах.

30. У туалетах зараженої зони, процедурних, допоміжних приміщеннях та на постах медичних сестер повинні бути встановлені умивальники з підведенням гарячої та питної води, обладнані змішувачами з установкою ліктьових кранів зі змішувачами, а також дозаторами (ліктьовими) з рідким (антисептичним) милом і розчинами антисептиків.

31. Заражена зона повинна бути обладнана приміщеннями санітарно-гігієнічного призначення (санітарними вузлами) для працівників шпиталів та пацієнтів окремо.

32. Приміщення санітарно-гігієнічного призначення (санітарні вузли) повинні бути обладнані раковинами, кранами зі змішувачами, ванними кімнатами з душовими кабінами, шафами для санітарно-гігієнічного приладдя, вішалками, дзеркалами, антибактеріальним рідким милом, електрорушниками або паперовими рушниками, туалетним папером з тримачем.

33. Кількість душових кабін (душових сіток) та унітазів визначається із розрахунку не менше 1 (однієї) душової кабіни (душової сітки) та 1 (одного) унітазу на 30 пацієнтів, окремо для чоловіків і жінок.

34. Санітарно-технічні прилади і пристрої (раковини, крани, душові кабіни, унітази та інше) необхідно підтримувати у справному стані, очищувати від іржі та інших нашарувань.

35. Системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря повинні забезпечувати оптимальні параметри мікроклімату і повітряного середовища приміщень.

36. Відносна вологість повітря у приміщеннях шпиталів повинна бути не більше 60 %, швидкість руху повітря - не більше 0,15 м/с.

37. За наявності вентиляції вона має бути обладнана пристроями знезараження повітря, для забезпечення інактивації мікроорганізмів на виході.

38. Харчування пацієнтів здійснюється у палатах.

39. Харчування працівників шпиталів здійснюється у спеціально призначених приміщеннях умовно зараженої зони.

40. Приготування їжі не може здійснюється на території шпиталів.

41. Допускається використання польової кухні, яка не може розміщуватися у зоні пересування пацієнтів.

42. Використаний посуд повинен митися та знезаражуватися у тій самій зоні, де його використовують. У разі використання одноразового посуду його необхідно передавати на утилізацію після використання.

43. Для знезараження повітря і приміщень зараженої зони повинно використовуватися ультрафіолетове бактерицидне випромінювання з використанням бактерицидних випромінювачів.

44. Методи застосовування ультрафіолетового бактерицидного випромінювання, правила експлуатації і безпеки бактерицидних установок повинні відповідати гігієнічними вимогами та інструкціями щодо застосування ультрафіолетових променів.

45. Усі приміщення, обладнання, медичний та побутовий інвентар необхідно утримувати у чистоті. Вологе прибирання приміщень має здійснюватися не менше 2-х разів на добу з використанням мийних та дезінфекційних засобів, зареєстрованих відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 178).

46. Інвентар для прибирання (відра, тази, ганчір’я, швабри та інше) повинен мати маркування із зазначенням приміщень та видів робіт з прибирання та використовуватися, оброблятися та зберігатися у спеціально виділеному приміщенні.

47. Забороняється використовувати інвентар для прибирання з іншої зони.

48. Збір, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекція та прання білизни здійснюється відповідно до Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2014 року № 293, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за № 556/25333 (далі - Інструкція).

49. Мішки, у які зібрана використана білизна зараженої зони, повинні бути продезінфіковані безпосередньо у зараженій зоні.

50. У шпиталях можна використовувати одноразову білизну, збір, транспортування, зберігання та її видачу здійснювати відповідно до вимог Інструкції.

51. Збір і утилізацію медичних відходів необхідно проводити відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07 серпня 2015 року за № 959/27404.

52. Поводження з побутовими відходами, що утворюються під час функціонування шпиталів, здійснюється відповідно до вимог Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, та Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

53. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 552, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1067/25844.

54. У шпиталях має бути постійний необхідний запас мийних і дезінфекційних засобів, дозволених до використання у закладах охорони здоров’я.

III. Вимоги до працівників шпиталів

1. Працівниками шпиталів можуть бути особи, що відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

2. До роботи у шпиталях можуть залучатися медичні та інші працівники інших закладів охорони здоров’я або інших суб’єктів господарювання (за їх згодою) та на підставі відповідного розпорядження (наказу) їх керівника.

3. Працівники шпиталів допускаються до роботи після проходження медичного огляду відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

4. Працівники шпиталів розділяються на команди, до складу якої у розрахунку на 100 (сто) пацієнтів входить: 2 (два) лікаря, 4 (чотири) сестри медичні (брати медичні), 4 (чотири) молодші сестри медичні (брати медичні).

5. Кожній команді слід обмежити час перебування в зараженій зоні до 8 годин. Команди мають працювати у зараженій зоні в різний час.

6. Працівники шпиталів забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946.

7. Для зменшення ризику інфікування працівників шпиталів при переміщенні у заражену зону та з неї кожна команда має діяти як група, включаючи участь у обстеженні пацієнта, обробки та дезінфекції зараженої зони.

8. Після завершення чергування працівники шпиталів повинні провести необхідні процедури особистої гігієни для запобігання зараження інфекційною хворобою.

9. Після завершення роботи у шпиталях усім працівникам проводиться обстеження на наявність інфекційної хвороби. У разі виявлення інфекційної хвороби працівник направляється на лікування до відповідного закладу охорони здоров’я.

IV. Лабораторні та інструментальні обстеження

1. У складі шпиталів мають бути створені лабораторні відділення та відділення інструментальної діагностики.

2. Лабораторні відділення забезпечують забір, зберігання та транспортування зразків крові та інших біологічних рідин для діагностики та спостереження за пацієнтами.

3. Лабораторні відділення можна розмістити в умовно зараженій зоні.

4. Забір зразків проводиться членами команд, які працюють в зараженій зоні.

5. Відібрані матеріали має бути марковані та упаковані в зараженій зоні.

6. Передача зразків має здійснюватися через один визначений прохід у встановлений час.

7. Обробку зразків та проведення лабораторних досліджень працівники шпиталів повинні проводити з використанням засобів індивідуального захисту.

8. Вимоги щодо засобів індивідуального захисту працівників шпиталів та інших осіб, що залучаються до проведення інструментальних та апаратних досліджень, такі ж як для членів команди, які працюють у зараженій зоні.

V. Правила прийому та виписки пацієнтів

1. Прийом та виписка пацієнтів здійснюється згідно з відповідними стандартами надання медичної допомоги, затвердженими МОЗ.

2. Прийом пацієнтів проводяться командами у приймальних відділеннях шпиталів.

3. Команди повинні забезпечити якнайшвидше проходження усіх необхідних процедур та переведення пацієнтів до зараженої зони.

4. Після прийому кожного пацієнта проводиться дезінфекція приймального відділення, про що робиться запис у журналі довільної форми із зазначенням: дати та часу; виду дезінфекції; посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності); підпису особи, що провела дезінфекцію.

5. Рішення про виписку пацієнтів зі шпиталів приймаються лікуючим лікарем.

VI. Управління та координація

1. Загальне управління шпиталем здійснюється адміністрацією.

2. Адміністрація шпиталю формується органом, що прийняв рішення про утворення шпиталю.

3. До адміністрації входить головний лікар, заступник головного лікаря з медичної частини, до обов’язків якого входить координація питань інфекційного контролю, заступник головного лікаря з адміністративно-господарського забезпечення, завідувач аптеки (складу), керівник групи безпеки шпиталю.

4. Адміністрація шпиталю:

забезпечує координацію та взаємодію шпиталю з закладами охорони здоров’я та структурним підрозділом з питань охорони здоров’я відповідної державної адміністрації, іншими органами та організаціями;

формує штатний розпис шпиталю;

організовує матеріальне, кадрове та логістичне забезпечення шпиталю;

відповідає за раціональне використання ліжкового фонду та наявних ресурсів;

забезпечує здорові та безпечні умови праці відповідно встановлених законодавством вимог;

забезпечує дотримання вимог інфекційного контролю для запобігання інфікуванню працівників шпиталю;

видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками шпиталю та пацієнтами;

забезпечує внутрішній та зовнішній документообіг відповідно до встановлених законодавством вимог;

забезпечує проведення щоденного моніторингу стану здоров’я працівників шпиталю, які безпосередньо залучені до роботи з пацієнтами, з обов’язковим документування його результату у журналі довільної форми;

організовує надання допомоги у вирішенні будь-яких психологічних та фізіологічних проблем, що виникають у працівників шпиталю;

забезпечує негайну ізоляцію, обстеження та надання медичної допомоги працівнику шпиталю у разі виникнення у нього симптомів інфекційної хвороби.

5. Адміністрація розміщується в окремому приміщенні умовно чистої зони.

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

І. Руденко


Додаток

до Порядку облаштування

та функціонування тимчасових

закладів охорони здоров’я

(спеціалізованих шпиталів)

(п. 10 розділу 1)

АКТ

оцінки придатності будівель (приміщень) для розміщення тимчасового закладу охорони здоров’я (спеціалізованого шпиталю)


Документи та файли

Сигнальний документ — f501904n135.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2020 — 2020 р., № 101, стор. 315, стаття 3317, код акта 102183/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 7. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 8. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 14. до. МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 16. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 15.06.2020 № 1391 "Про затвердження Порядку проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.06.2020 № 1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.07.2020 № 1492 "Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1482 "Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -