<<
>>

орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 27.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

14 січня 2020 року № 52

Зареєстровано Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2020 р.

за № 157/34440

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

№ 1657 від 05.08.2021}

№ з/п

Назва речовини

Торгова назва

CAS

ОБРВ, мг/м-3*

1

2

3

4

5

1.

Адамантан**

 

281-23-2

0,0075

2.

Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль

 

987-65-5

0,05

3.

Азафен

 

24853-80-3

0,01

4.

Азлоцилін

 

37091-66-0

0,01

5.

Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)

 

 

0,02

6.

Акриламід

 

79-06-1

0,005

7.

Аланін

 

56-41-7

0,7

8.

Аліламін

 

107-11-9

0,008

9.

Алкілбензол лінійний (аерозоль)

 

 

0,5

10.

Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів

 

 

0,01

11.

Алкілбензолсульфокислота (аерозоль)

 

 

0,3

12.

Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів

 

 

0,04

13.

Алкілброміди C10 - C12 (за бромистим ундецилом)

 

 

0,02

14.

Алкілдиметиламіни фракцій C10 - C16

 

 

0,01

15.

Алкілтриметиламоній хлорид

 

 

0,03

16.

Алкілфеноли на a-олефінах фракції C8 - C10

Неонол АФ-14

 

0,02

17.

Алкілфеноли на основі тримерів

Неонол АФ-12

 

0,04

18.

Алкілфосфати C12 - C14 з спиртів алюмоорганічного синтезу

 

 

0,2

19.

Алкілфосфати фракцій C12 - C16

 

 

1,0

20.

Алкілфосфати фракцій C10 - C18

 

 

1,0

21.

Альдегід глутаровий

 

111-30-8

0,03

22.

Альдегід метилмеркаптопропіоновий

 

3268-49-3

0,0001

23.

Альдегід трихлороцтовий

Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацеталь-дегід

75-87-6

0,01

24.

Альдегід α-гексилкоричний

α-N-гексилцинналь

39350-49-7

0,1

25.

Альдегід β-ціанпропіоновий

 

26692-50-2

0,15

26.

Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)

 

24304-00-5

0,01

27.

Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)

 

637-12-7

0,001

28.

Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)***

 

18683-91-5

0,02

29.

Амантадину сульфат (аерозоль)

 

768-94-5

0,005

30.

Амілаза

 

75496-59-2

0,02

31.

α-Амілкоричний альдегід за бензальдегідом

Жасмінальдегід

1331-92-6

0,04

32.

Амілформіат

 

638-49-3

0,1

33.

Аміни аліфатичні C10 - C16

 

 

0,005

34.

3-Аміно-4-метокси-N-крезол

Крезидін

120-71-8

0,02

35.

α-Аміноантрахінон

1-аміноантрахінон, антрахіноніламін

82-45-1

0,05

36.

п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір

 

10012-47-2

0,06

37.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин

Сульфадимезин

57-68-1

0,01

38.

2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол

Норсульфазол

72-14-0

0,01

39.

4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин

Сульфадиметоксин

122-11-2

0,004

40.

п-Амінобензолсульфенамід

Стрептоцид

63-74-1

0,01

41.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол

Етазол

1904-95-6

0,01

42.

м-Амінобензотрифторид

α,α,α-трифтор-м-толуїдин

98-16-8

0,01

43.

2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид

П(+)-глюкозамін гідрохлорид

66-84-2

0,0005

44.

2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6H-пурін-6-OH

Ацикловір

59277-89-3

0,05

45.

4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин

Пентахлорамінопіколін

 

0,01

46.

N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид

Бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А

611-75-6

0,2

47.

п-Амінодіетиланілінсульфат

N,N-диметил-п-

фенілендіамін-сульфат

6065-27-6

0,015

48.

2-амінофенол

орто-Амінофенол, 2-гідроксіанілін, 1-аміно-2-оксибензол

95-55-6

0,01

49.

N-b-Аміноетилпіперазин

 

140-31-8

0,01

50.

2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін

Триазін

1668-54-8

0,02

51.

4-Аміно-6-метоксипіримідин

 

696-45-7

0,01

52.

Амінопарафіни C12 - C18

 

 

0,003

53.

2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид

 

 

0,1

54.

о-Амінотолуол

о-Метиланілін

100-46-9

0,025

55.

4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин

Гексахлораміно-піколін

 

0,015

56.

п-Амінофенол

 

107-88-0

0,026

57.

γ-Аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид

Фенібут

3060-40-1

0,02

58.

Амісульприд (аерозоль)

 

71675-85-9

0,02

59.

Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину)

 

 

0,006

60.

Амоксицилін тригідрат (аерозоль)***

 

61336-70-7

0,005

61.

Амоній роданистий

 

1762-95-4

0,05

62.

Амоній щавлевокислий

 

14258-49-2

0,03

63.

Амонію гумат

 

 

0,15

64.

Амонію карбонат

 

506-87-6

0,04

65.

Амонію стеарат

 

1002-89-7

0,02

66.

Амонію хлорид

 

12125-02-9

0,1

67.

Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)

 

34642-77-7

0,005

68.

Анаприлін

 

318-98-9

0,003

69.

Ангідрид борний

 

1303-86-2

0,02

70.

Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну

Ангідрид нафталевий

81-84-5

0,015

71.

Ангідрид пропіонової кислоти

 

123-62-6

0,015

{Позицію 72 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1657 від 05.08.2021}

72.

п-Анізидин

 

366-99-4

0,008

73.

9,10-Антрахінон

 

84-65-1

0,02

74.

Антрацен

 

120-12-7

0,01

75.

Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40 %, фтору - до 3 %)

 

12015-73-5

0,1

76.

Аргинін

 

74-79-3

1,2

77.

L-Аспарагіназа

 

9015-68-3

0,0003

78.

Аспарагінова кислота

 

56-84-8

1,2

79.

Аценафтен

 

83-32-9

0,07

80.

4-ацетамідобензоат;9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-дигідрокси-5-(гідроксиметил)

оксолан-2-іл]-3H-пурин-6-он;1-(диметиламіно)пропан-2-ол

Інозину пранобекс

36703-88-5

0,05

81.

п-Ацетамінофенол

Фенацетин

62-44-2

0,01

82.

2-Ацетиламіно-5-нітротіазол

Нітазол

140-40-9

0,01

83.

Ацетиламінотіазол

 

 

0,01

84.

Ацетиланізол

 

 

0,03

85.

Ацетилбромід

Бромистий ацетил

 

0,005

86.

Ацетилен

 

74-86-2

1,5

87.

Ацетоацетанілід

 

102-01-2

0,01

88.

Ацетонітрил

Ціанометан, ціаністий метил

75-05-8

0,1

89.

Ацетооцтовий ефір

 

141-97-9

1,0

90.

g-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти

 

 

0,04

91.

Барвник органічний ріазолан червоний 2ж

 

 

0,003

92.

Барій металічний

 

7440-39-3

0,004

93.

Барію гідроксид (у перерахунку на барій)

 

17194-00-2

0,004

94.

Барію оксид (у перерахунку на барій)

 

1304-28-5

0,004

95.

Барію пероксид (у перерахунку на барій)

 

1304-29-6

0,01

96.

Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)

 

 

0,004

97.

Барію стеарат (у перерахунку на барій)

 

6865-35-6

0,003

98.

Барію сульфат (у перерахунку на барій)

 

7727-43-7

0,1

99.

Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)

 

35112-53-9

0,05

100.

Барію фторид (у перерахунку на барій)

 

7787-32-8

0,002

101.

Бензамід

Бензойної кислоти амід

55-21-0

0,01

102.

Бензантрон

 

82-05-3

0,003

103.

Бензил хлористий

Хлорметилбензол

100-44-7

0,05

104.

Бензил ціанистий

Фенілацетонітрил

140-29-4

0,01

105.

2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид

Дибазол

1212-48-2

0,01

106.

N-Бензил-бета-хлорпропіонамід

Хлоракон

501-68-8

0,02

107.

N-Бензиліденциклогексиламін

Інгібітор корозії ВНХ-л-49

2211-66-7

0,05

108.

5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти

Біоресметрин

 

0,06

109.

Бензоїл хлористий

 

98-88-4

0,04

110.

п-Бензоїламіносаліцилат кальцію

Бепаск

528-96-1

0,04

111.

3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид

Оксилідін

7348-26-7

0,005

112.

N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір

Барнон

52756-22-6

0,01

113.

Бензолсульфокислота

 

 

0,6

114.

Бензолсульфохлорид

 

98-09-9

0,005

115.

Бензотриазол

Азимідобензол, інгібітор БТА

95-14-7

0,01

116.

Бензотрихлорид

а-Трихлортолуол

98-07-7

0,01

117.

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

 

7440-41-7

0,00001

118.

Біостимулятор з гідролізного лігніну

 

 

2,0

119.

Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід

Фенозан-30

41484-35-9

0,1

120.

Біс (2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

 

6422-86-2

0,003

121.

Болєтин

 

52080-82-7

0,5

122.

Бор аморфний

 

7440-42-8

0,01

123.

Бора нітрид

 

10043-11-5

0,02

124.

Борогліцерин

 

 

0,05

125.

Бродифакум 0,25 % (3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідроксикумарин) (аерозоль)***

 

 

0,001

126.

1-Бромадамантан

 

768-90-1

0,0075

127.

п-Броманізол

 

104-92-7

0,12

128.

п-Броманілін

 

106-40-1

0,03

129.

Бромацетогуанамін

 

 

0,002

130.

З-Бромбензальдегід

 

3132-99-8

0,01

131.

п-Бромбензальдегід

 

1122-91-4

0,05

132.

Бромбензантрон

 

81-96-6

0,003

133.

Бромистий етил

Брометан, етилбромід

74-96-4

0,05

134.

Бромистий метил

 

74-83-9

0,2

135.

N-(α-Бромізовалеріаніл) сечовина

Бромізовал

496-67-3

0,02

136.

Бромкамфора

 

76-29-9

0,05

137.

N,N-біс(3-Бромпропіоніо)- N,N- диспіротрипіперазинію дихлорид

Спіробромін

86641-76-1

0,05

138.

м-Бромтолуол

 

591-17-3

0,08

139.

о-Бромтолуол

 

95-46-5

0,09

140.

п-Бромтолуол

 

106-38-7

0,13

141.

1-Бромундекан

Ундецил бромистий

693-67-4

0,03

142.

1,4-Бутандіол

 

110-63-4

0,1

143.

1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір

 

 

0,07

144.

2,3-Бутандіон

Діацетил

431-03-8

0,1

145.

Бутиламін

 

109-73-9

0,07

146.

4-Бутиланілін

 

104-13-2

0,04

147.

Бутилбензилфталат-90

 

 

0,01

148.

1-Бутилбігуанідину гідрохлорид

Глібутид

15537-73-2

0,003

149.

4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон

Бутадіон

50-33-9

0,003

150.

Бутилмеркаптан

 

109-79-5

3 х 10 -4

151.

Бутилнітрит

 

544-16-1

0,01

152.

Бутиловий ефір масляної кислоти

Бутилбутірат

109-21-7

0,05

153.

Бутиловий ефір пропіонової кислоти

Бутилпропіонат

590-01-2

0,5

154.

1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид

Бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн

19089-24-8

0,005

155.

м-Бутилфенол

 

 

0,01

156.

о-Бутилфенол

 

 

0,015

157.

п-Бутилфенол

 

 

0,01

158.

1,4-Бутиндіол

 

110-65-6

0,15

159.

Валдісовал (аерозоль)

 

1069-66-5

0,003

160.

Валін

 

72-18-4

0,7

161.

Валсартан (аерозоль)

 

137862-53-4

0,02

162.

Вінілацетилен

Бутепін, моновінілацетилен

689-97-4

2,0

163.

Вініл хлористий

 

75-01-4

0,005

164.

Вінілбутиловий ефір (пари)***

 

 

0,1

165.

Вініліден хлорид

 

75-35-4

0,2

166.

Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)

 

3048-64-4

0,01

167.

2-Вінілпіридин

Вінілазин

100-69-6

0,01

168.

N-вініл-2-піролідол (N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)

 

 

0,03

169.

о-Вінілтолуол

 

 

0,014

170.

Вінілтриетоксисилан

 

78-08-0

0,1

171.

Вінілтриметилсилан

 

754-05-2

0,01

172.

Вінілтриметоксисилан

 

2768-02-7

0,1

173.

Вінілтрихлорсилан

 

75-94-5

0,05

174.

Вінілциклогексан

Циклогексіетилен

695-12-5

0,03

175.

1-Вінілциклогексен-1

 

2622-21-1

0,03

176.

1-Вінілциклогексен-3

 

766-03-1

0,03

177.

Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)

 

 

0,05

178.

Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)

 

10361-44-1

0,005

179.

Вітамін B12 (кормовий) - за білком

 

 

0,001

180.

Вітамін B12 (кормовий)- за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)

 

 

0,00002

181.

Водню перекис

 

7722-84-1

0,02

182.

Вольфраму карбід

 

12070-12-1

0,07

183.

Вуглецю сіркооксид

 

463-58-1

0,1

184.

Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)

 

 

0,02

185.

Галантамін

Нівалін

357-70-0

0,0005

186.

Гас

 

8008-20-6

1,2

187.

Гексабромциклододекан (аерозоль)***

 

 

0,1

188.

Гексавінілдисилоксан

 

 

0,1

189.

Гексаметилдисилазан

 

999-97-3

0,01

190.

1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін

 

111-18-2

0,005

191.

Гексаметилендіамін оцтовокислий

 

 

0,001

192.

Гексаметилентетрамін

Уротропін

100-97-0

0,03

193.

Гексаметилциклотрисилазан

 

 

0,01

194.

1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан

Мезоінозит

87-89-8

0,1

195.

Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %)

 

2551-62-4

21,0

196.

Гексафторпропілен

 

116-15-4

0,05

197.

Гексафторпропілену оксид

 

428-15-1

0,03

198.

Гексахлорбензол

 

118-74-1

0,013

199.

Гексахлор-м-ксилол

 

881-99-2

0,04

200.

Гексахлор-п-ксилол

 

68-36-0

0,1

201.

Гексахлорциклопентадієн

 

77-47-4

0,001

202.

Гексиленгліколь

2,4-пентадіол-2-метил

 

0,1

203.

6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін

Гемікеталь окситетрацикліну

 

0,04

204.

Гентаміцину сульфат

 

 

0,005

205.

Геовет (за тетрацикліном)

 

 

0,01

206.

Гідразин гідрат

 

10217-52-4

0,001

207.

2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан

Октафторпентадієн, хладон-329

 

0,01

{Позицію 208 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1657 від 05.08.2021}

208.

Гістидін

 

71-00-1

0,05

209.

Гліцидилметакрилат

 

106-91-2

0,05

210.

Гліцин

 

56-40-6

0,7

211.

Глюкоза

 

50-99-7

0,1

212.

Глютарова кислота

 

110-94-1

1,2

213.

Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм)

 

 

0,02

214.

Гризеофульвін

 

126-07-8

0,002

215.

Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом

 

 

0,2

216.

Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)

 

 

0,1

217.

Декабромдифенілоксид (аерозоль)***

 

1163-19-5

0,05

218.

5-О-деметилавермектин A1a (авермектин B1a) та 5-О-деметил-25-де (1-метилпропіл)-25-(1-метилетил)авермектин A1a (авермектин B1b) суміш у співвідношенні 4:1

Абамектин

71751-41-2

0,0004

219.

Дефедрин

 

 

0,002

220.

Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт

Біс-фосфіт

 

0,08

221.

N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну

Дибіоміцин

1111-27-8

0,006

222.

Диборан

 

19287-45-7

0,005

223.

Диборид магнію

 

12397-24-9

0,02

224.

Диборид титану

 

12045-63-5

0,02

225.

Диборид титану-хрому

 

39407-17-5

0,02

226.

Дибромбензантрон

 

81-98-1

0,003

227.

м-Дибромбензол

 

108-36-1

0,13

228.

о-Дибромбензол

 

583-53-9

0,13

229.

2,3-Дибромпропанол

2,3-дибромпропіоновий спирт

96-13-9

0,002

230.

2,3-Дибромпропілфосфат

 

5324-12-9

0,002

231.

2,4-Дибромфенол

 

615-58-7

0,09

232.

2,6-Дибромфенол

 

608-33-3

0,06

233.

Дибутиладіпінат

 

105-99-7

0,05

234.

Дибутилмалеат

 

105-76-0

0,2

235.

Дибутиловий ефір

 

142-96-1

0,1

236.

Дибутилфталат

 

84-74-2

0,1

237.

Ди-втор-октилсебацинат

 

 

0,1

238.

Дигексиладіпінат

 

110-33-8

0,1

239.

Дигексилфталат

 

84-75-3

0,01

240.

Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір фталевої кислоти)

 

84-75-3

0,01

241.

1,3-Дигідробензол

Резорцин

108-46-3

0,015

242.

Дигідроліналоол

 

 

0,005

243.

1,2-Дигідрооксибензол

Пірокатехін

120-80-9

0,007

244.

Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль

Пасоміцин

3144-30-7

0,005

245.

Діетиланілін

 

91-66-7

0,1

246.

Діізододецилфталат

 

 

0,03

247.

Діізопропіламін

 

108-18-9

0,03

248.

Діізопропіловий ефір

Ізопропіловий ефір

108-20-3

0,4

249.

Діізопропілтіофосфат амонію

 

 

0,08

250.

0,0-Діізопропілфосфіт

 

1809-20-7

0,04

251.

Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти

Діанат

2300-66-5

0,015

252.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид

Метациклін

3963-93-9

0,01

253.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат

Діоксициклін

100929-47-3

0,01

254.

п-Диметиламінобензальдегід

 

100-10-7

0,03

255.

β-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид

Димедрол

147-24-0

0,0005

256.

β-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль

Білімін

1221-56-3

0,02

257.

4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид

Диметилпрамід

89591-51-5

0,01

258.

З-(З-Диметиламінопропіламіно) пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид

Дамоксим

 

0,005

259.

β-Диметиламінопропіонітрил

 

66092-55-5

0,1

260.

Диметилбензиламін

 

103-83-3

0,03

261.

2,6-Диметил-4-гептанол (аерозоль)

Спирт ізононіловий

 

0,1

262.

2,6-Диметилгептанон-2

Діізобутилкетон

108-83-8

0,05

263.

N,N-Диметилгліцингідрохлорид

 

2491-06-7

0,05

264.

2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин

Дилудін

1149-23-1

0,5

265.

2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-дифторметоксифеніл)

-1,4-дигідро-піридин

Форідон

71653-63-9

0,02

266.

2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4-(0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин

Фенігідін, корінфар

21829-25-4

0,005

267.

Диметилдитіокарбамат кальцію

 

20279-69-0

0,03

268.

Диметилдихлорсилан

 

75-78-5

0,03

269.

Диметилкетазин

Ацетоназин

 

0,002

270.

1,3-Диметилксантин

Теофілін

58-55-9

0,004

271.

Диметиловий ефір

 

115-10-6

0,2

272.

Диметиловий ефір сірчаної кислоти

Диметилсульфат

77-78-1

0,005

273.

3,7-Диметилоктен-6-ол-1

Цитронелоп

106-22-9

0,05

274.

2,2-Диметилолпропандіол

Пентаерітрит

115-77-5

0,04

275.

1,4-Диметилпіперазин

 

106-58-1

0,001

276.

2,5-Диметилпіразин

 

123-32-0

0,02

277.

1,3-Диметилпропандіамін

 

30734-81-7

0,1

278.

Диметилпропілентриамін

 

10563-29-8

0,08

279.

Диметилсебацинат

 

106-79-6

0,1

280.

Диметилсульфоксид

 

67-68-5

0,1

281.

N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін

 

63812-39-5

0,01

282.

Диметилциклобутан

Димер алену

7411-24-7

0,07

283.

5,5-Диметіогідантоїн

 

77-71-4

0,1

284.

Диметкарб /диметпромід - 40 %, сидноларб - 2 %, молочний цукор - 40 %; крохмаль-17 %.

стеарат магнію-1 %/

 

 

0,007

285.

Ди-н-бутиламін

 

111-92-2

0,06

286.

Динітроанілін

 

606-22-4

0,004

287.

м-Динітробензол

 

 

0,01

288.

о-Динітробензол

 

 

0,01

289.

п-Динітробензол

 

 

0,01

290.

Динітродіетиленгліколь

 

 

0,01

291.

2,4-Динітро-о-крезол

 

 

0,002

292.

2,4-Динітротолуол

 

 

0,004

293.

Динітрофенол

 

 

0,004

294.

Динітрохлорбензол

 

97-00-7

0,002

295.

Ди-н-пропіламін

 

142-84-7

0,02

296.

Дипропілацеталь пропаналю

 

 

0,35

297.

Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот)

 

 

0,02

298.

6-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1-

окси-4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо)

-4-фенокси) 2-нафтойної кислоти

Компонента 616 М

 

0,1

299.

γ-(2,4-Дитретамілфенокси)бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти

Компонента голуба ЗГ-97

 

0,1

300.

2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид

 

 

0,02

301.

2,4-Дитретамілфенол

 

 

0,05

302.

Дифеніламін

 

122-39-4

0,07

303.

Дифенілдихлорсилан

 

80-10-4

0,01

304.

4,4-Дифенілметандіізоціанат

 

101-68-8

0,02

305.

Дифенілметандіізоціанат

 

101-68-8

0,001

306.

2,5-Дифенілоксазол

 

92-71-7

0,02

307.

Дифенілоксид

Феноксибензол, дифеніловий ефір

101-84-8

0,03

308.

Дифенілолпропан

Бісфенол A, діан

80-05-7

0,04

309.

Дифенілолпропан оксипропільований

 

 

0,05

310.

Дифенілсульфід

 

139-66-2

0,05

311.

1,1 -Дифторетан

Фреон-152

75-37-6

8,0

312.

Дихлорангідрид терефталевої кислоти

 

100-20-9

0,004

313.

Дихлоранілін

 

95-76-1

0,01

314.

Дихлорацетанілід

 

17700-54-8

0,02

315.

м-Дихлорбензол

 

 

0,03

316.

о-Дихлорбензол

 

 

0,03

317.

п-Дихлорбензол

 

95-50-1

0,035

318.

1,3-Дихлорбутадієн

 

28577-62-0

0,005

319.

1,4-Дихлорбутен-2

 

764-41-0

0,005

320.

3,4-Дихлорбутен-1

 

760-23-6

0,02

321.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

Дихлорантин

 

0,005

322.

Дихлординікотинамід заліза

Ферамід

 

0,1

323.

2,6-Дихлордифеніламін

 

15307-93-4

0,03

324.

1,2-Дихлор-1,1-дифторетан

Фреон 132-B

1649-08-7

5,0

325.

β, βДихлордіетиловий ефір

Хлорекс

111-44-4

0,02

326.

3,4-Дихлорнітробензол

 

 

0,004

327.

Дихлорсилан

 

1719-53-5

0,03

328.

2,4-Дихлортолуол

 

 

0,1

329.

Дихлорфенол

 

 

0,012

330.

Дициклобутиліден

 

6708-14-1

0,07

331.

Дициклогексиламін

 

101-83-7

0,03

332.

Дициклопентадієни

 

77-73-6

0,01

333.

Диціандіамід

Ціаногуанідин

461-58-5

0,1

334.

1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан

Триетилендіамін, ДАБКО

280-57-9

0,01

335.

Діаліламін

 

124-02-7

0,01

336.

Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)

 

131-17-9

0,01

337.

Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C8 - C10)

 

 

0,1

338.

Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C8 - C10)

 

 

0,03

339.

1-4-Діамінодифенілметан

 

101-77-9

0,01

340.

Діамінодифеніловий ефір

 

 

0,05

341.

Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)

 

81-30-1

0,01

342.

Діацетатдибромнеопентилгліколь

 

 

0,03

343.

Діацетаттриетиленгліколь

 

111-21-7

0,1

344.

Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат

 

 

0,1

345.

Діацетилен

 

460-12-8

1,5

346.

Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)

 

111-42-2

0,05

347.

2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид

Амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід

614-39-1

0,03

348.

Діетиламінометилтриоксисилан

 

 

0,1

349.

α-Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанілід гідрохлорид

Тримекаїн

1027-14-1

0,01

350.

Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат

Етамзилат

2624-44-4

0,025

351.

Діетилбензол

 

25340-17-4

0,005

352.

Діетил-2-бензтіазолсульфенамід

Сульфенамід БТ

 

0,1

353.

Діетилдихлорсилан

 

1719-53-5

0,03

354.

Діетиленамідоксид

Тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін

110-91-8

0,01

355.

Діетилендіамін

Піперазин

110-85-0

0,01

356.

Діетилетаноламін

 

100-37-8

0,04

357.

1-Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин

Дитразин основа

90-89-1

0,05

358.

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

 

141-05-9

0,03

359.

N,N-Діетил-C6 - C8 алкілоксамат()

Оксамат

 

0,06

360.

Діетилтолуамід

Діетиламіди о,м,п-толуілових кислот

26545-51-7

0,03

361.

Діетилфталат

 

84-66-2

0,01

362.

1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-

1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид

Но-шпа, дротаверину гідрохлорид

14009-24-6

0,01

363.

п-Діоксибензол

Гідрохінон

123-31-9

0,02

364.

2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію

 

20123-80-2

0,02

365.

3,6-Діоксифлуоран

Флуоресцеїн

2321-07-5

0,006

366.

Діоктилфталат

 

 

0,02

367.

н-Додекатетраєн-2,4,6,10

 

24330-32-3

0,01

368.

Доксициклін тозилат

 

 

0,01

369.

Дріжджі кормові порошкоподібні

 

 

0,01

370.

Дроперидол

 

548-73-2

0,005

371.

Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)

 

 

0,1

372.

Електрокорунд нормальний (аерозоль)***

ЕН

 

0,15

373.

Емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію - 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, масло мінеральне - 2 %)

 

 

0,05

374.

Епоксидний цинкувмісний грунт (аерозоль), за оксидом цинку (у перерахунку на цинк) за ксилолом ***

Нормацинк СЕ-бар'єр

 

0,05

0,2

375.

Ергокальциферол

Вітамін Д2

50-14-6

0,1

376.

Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат

 

 

0,01

377.

Ергостатрієн-5-7-22-ол-3

Ергостерин

57-87-4

0,1

378.

Ерготаміну тартрат

Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат

379-79-3

0,01

379.

Ескорець 1102

Пил смоли

 

0,1

380.

Етан

 

74-84-0

65,0

381.

Етантіол

Етилмеркаптан

75-08-1

3 х 10 -5

382.

Етацизин (2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)

 

33414-33-4

0,01

383.

5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол

 

14068-53-2

0,04

384.

Етилбензиланілін

 

 

0,01

385.

N-Етилгексеналь

β-пропіл-α-етилакролеїн

26266-68-2

0,05

386.

2-Етилгексилацетат

 

103-09-3

0,1

387.

2-етилгексил нітрат (аерозоль)***

 

 

0,1

388.

Етилдихлорсилан

 

1719-53-5

0,01

389.

о-Етил-дихлортіофосфат

Дихлорангідрид

1498-64-2

0,01

390.

о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат

Хлорангідрид

 

0,02

391.

Етиленгліколь

Етандіол

107-21-1

1,0

392.

Етилендіамін

 

107-15-3

0,03

393.

Етилену діоксид

Діоксан

123-91-1

0,07

394.

1,1-Етилендіамін, N-[2-[[5-[(димеламіно)метил]-2- фураніл]метил]тіо]етил-N-метил-2-нітро-моногідрохлорид

1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан

66357-35-5

0,01

395.

Етиленхлоргідрин

 

107-07-3

0,01

396.

Етиліденнорборнен

5-етиліденбіцикло-2,2,1 -гептен-2

16219-75-3

0,01

397.

2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль

 

19766-89-3

0,05

398.

2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид

Емоксипін

2364-75-2

0,03

399.

N-Етилморфолін

4-етилпергідро-1,4-оксазин

100-74-3

0,05

400.

Етиловий ефір α-бромізовалеріанової кислоти

 

609-12-1

0,05

401.

Етиловий ефір масляної кислоти

Етилбутират

105-54-4

0,05

402.

Етиловий ефір монохлороцтової кислоти

Етилхлорацетат

105-35-1

0,01

403.

Етиловий ефір пропіонової кислоти

Етилпропіонат

105-37-3

0,1

404.

Етил-о-фенілхлортіофосфат

 

38052-05-0

0,01

405.

О-Етил-N-(п-сульфофеніл) Тіокарбамат натрію

Флотореагент МФТК-Е

 

0,85

406.

Етилстирол

 

28106-30-1

0,05

407.

м-Етилтолуол

 

 

0,03

408.

о-Етилтолуол

 

 

0,03

409.

Етил(2E, 4E, 7S)-3,7,11-триметилдодека-2,4-дієноат

S-Гідропрен

65733-18-8

0,3

410.

Етилтрихлорсилан

 

115-21-9

0,005

411.

1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-(1-піперазиніл)-3-хінолін карбонової кислоти гідрохлорид

Норфлоксацин

70458-96-7

0,03

412.

Етинілвінілбутиловий ефір

 

2798-72-3

0,01

413.

(E)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл- (1RS)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1єніл)циклопропан карбоксилат (аерозоль)***

Емпентрин, вапортрин

54406-48-3

0,1

414.

2-Етоксіетанол

Етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю

110-80-5

0,7

415.

2-Етоксіетилацетат

Целозольвацетат

817-95-8

1,0

416.

Етоксилати вторинних спиртів C13 - C17

Неонол 2B 1317-12

 

0,02

417.

Етоксилати первинних спиртів C12 - C15 (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату)

Неонол П 1215-12

 

0,02

418.

Еуфілін

 

317-34-0

0,015

419.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту

Фенозан 23

6683-19-8

0,1

420.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю

Фенозан 28

38879-22-0

0,1

421.

Ефір поліетиленоксиду ізотридецилового (аерозоль)***

Препарат FLODRI 470

 

0,1

422.

Жарильок C101 (суміш: монобензилтолуол-75 %, дибензилтолуол- 25 %, епоксидна добавка)

 

 

0,02

423.

Заліза гліцерофосфат

 

 

0,04

424.

Заліза нітрат (за залізом)

 

14013-86-6

0,004

425.

Заліза пентакарбоніл

 

13463-40-6

0,001

426.

Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)

 

2980-59-8

0,004

427.

Заліза сульфіт (основний) /за залізом/

 

50820-54-1

0,05

428.

Заліза фероціанід

Берлінська блакить, фероцин

14038-43-8

0,04

429.

Зола лушпиння соняшнику

 

 

0,3

430.

Ідантрон

Кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий

 

0,05

431.

Ізоамілацетат

 

123-92-2

0,2

432.

Ізоамінопарафіни

 

 

0,03

433.

Ізоамінопарафінів хлоргідрат

 

 

0,1

434.

Ізоборнеол

 

124-76-5

1,4

435.

Ізобутан

2-метилпропан

75-28-5

1,5

436.

Ізобутилбензол

 

538-93-2

0,2

437.

Ізобутилізобутират

 

97-85-8

0,15

438.

Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір

 

10203-58-4

0,02

439.

2-(п-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота

Ібупрофен

15687-27-1

0,01

440.

Ізокапронової кислоти хлорангідрид

 

38136-29-7

0,005

441.

Ізолейцин, лейцин

 

73-32-5

0,7

442.

Ізометіліонон

Іралій

79-89-0

0,05

443.

Ізопропіл хлористий

2-хлорпропан

75-29-6

0,05

444.

Ізопропіламін

 

75-31-0

0,01

445.

2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин

Оксипіримідин

 

0,1

446.

Ізопропілметакарборан (за бором)

 

23868-54-4

0,02

447.

2-ізопропіл-5-метилфенол

Тімол

89-83-8

0,02

448.

Ізопропілнітрат

 

1712-64-7

0,05

449.

Ізопропіловий ефір оцтової кислоти

Ізопропілацетат

108-21-4

0,1

450.

N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін

Діафен ФП

83173-93-7

0,02

451.

Імід о-сульфобензойної кислоти

Сахарин

81-07-1

0,02

452.

Інгібітор корозії "Нефтехим-1" (талове масло - 32 %, гас - 20 %, поліетиленполіаміди - 8 %, стабільний каталізатор - 10 %)

 

 

0,5

453.

β-Іонон

 

79-77-6

0,01

454.

Іргафос-128

 

 

0,5

455.

Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)

 

12036-00-9

0,02

456.

Йодбензол

 

591-50-4

0,02

457.

Йодоформ

 

75-47-8

0,04

458.

Йодпірон, йодінол (у перерахунку на йод)

 

 

0,04

459.

Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)

 

2223-93-0

0,0003

460.

Каїніт природний

 

 

0,5

461.

Калієва сіль (метил-2-етоксикарбонілвініл-Д-(-) амінофенілоцтової кислоти)

ДК-С-фенілгліцин

875-74-1

0,05

462.

Калій сірчанокислий кислий

 

7646-93-7

0,04

463.

Калій-натрій виннокислий

Сегнетова сіль

15490-42-3

0,3

464.

Калій азотнокислий

Калію нітрат, калієва селітра

7757-79-1

0,05

465.

Калію алюмінію сульфат

 

10043-67-1

0,05

466.

Калію ацетат

 

127-08-2

0,1

467.

Калію бромід (у перерахунку на бром)

 

7758-02-3

0,2

468.

Калію йодат

Калій йодноватокислий

7758-05-6

0,01

469.

Калію йодид (у перерахунку на йод)

 

7681-11-0

0,03

470.

Калію пероксоборат

 

 

0,04

471.

Калію пірофосфат

 

7320-34-5

0,07

472.

Калію стеарат (у перерахунку на калій)

 

593-29-3

0,006

473.

Калію хлорат

Бертолетова сіль

3811-04-9

0,05

474.

Калію хлорид

 

7447-40-7

0,1

475.

Кальцію гіпохлорид

 

7778-54-3

0,1

476.

Кальцію гліцерофосфат

 

58409-70-4

0,25

477.

Кальцію глюконат

 

299-28-5

0,25

478.

Кальцій азотнокислий (аерозоль)***

Кальцію нітрат, кальцієва селітра, норвезька селітра

10124-37-5

0,1

479.

Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат

Кальцію добезилат

20123-80-2

0,025

480.

Кальцію карбід

 

75-20-7

0,3

481.

Кальцію лактат

 

814-80-2

0,25

482.

Кальцію пантотенат

Вітамін В3

599-54-2

0,05

483.

Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)

 

1592-23-0

0,02

484.

Кальцію фосфат

 

7758-87-4

0,05

485.

Камфен

 

79-92-5

2,4

486.

Каніфолі глицериновий ефір

 

8050-31-5

0,1

487.

Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1'-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)

 

 

0,05

488.

ε-Капролактон

 

502-44-3

0,05

489.

Карбамазепін (аерозоль)

 

298-46-4

0,0045

490.

Карбідопа (аерозоль)

 

38821-49-7

0,02

491.

Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль

Карбеніцилін

4800-94-6

0,0025

492.

Карбоксиметилцелюлоза

 

9000-11-7

0,15

493.

Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль

 

9004-32-4

0,1

494.

Карбоксиполіметилен

 

 

0,1

495.

Карпатол-3

 

 

0,5

496.

Каучук СКТII (пил)

 

 

0,5

497.

Кветіапін фумарат (аерозоль)

 

111974-72-2

0,01

498.

Кислота адипінова

 

124-04-9

0,05

499.

Кислота 2-амінобензойна

Кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова

150-13-0

0,03

500.

Кислота 2-аміноетансульфонова

Тауфон

107-35-7

0,1

501.

Кислота 2-аміноетилсірчана

 

926-39-6

0,02

502.

Кислота амінокапронова

 

60-32-2

0,01

503.

Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова

 

 

0,1

504.

Кислота 7-аміноцефалоспоранова

 

 

0,005

505.

Кислота аскорбінова

Вітамін C

50-81-7

0,5

506.

Кислота бензойна

 

65-85-0

0,03

507.

Кислота борофтористоводнева

 

16872-11-0

0,01

508.

Кислота 0-бромбензойна

 

88-65-3

0,1

509.

Кислота глутамінова

 

617-65-2

0,1

510.

Кислота Д(-)-α-амінофенілоцтова

 

875-74-1

0,06

511.

Кислота 3,5-динітробензойна

 

99-34-3

0,03

512.

Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)

 

79-43-6

0,4

513.

Кислота ізовалеріанова

 

503-74-2

0,3

514.

Кислота ізокапронова

 

646-07-1

0,01

515.

Кислота ізомасляна

 

79-31-2

0,03

516.

Кислота ізонікотинова

 

55-22-1

0,01

517.

Кислота ізофталева

Кислота 1,3-дикарбонова

121-91-5

0,01

518.

Кислота кротонова

 

3724-65-0

0,02

519.

Кислота лимонна

 

77-92-9

0,3

520.

Кислота малеїнова (цис-1,2-етилендикарбонова)

 

110-16-7

0,01

521.

Кислота м-бромбензойна

 

585-76-5

0,06

522.

Кислота мета-титанова

 

12026-28-7

0,5

523.

Кислота молочна

 

79-33-4

0,1

524.

Кислота монохлороцтова

 

79-11-8

0,02

525.

Кислота нітрилотриметиленфосфонова

 

6419-19-8

0,03

526.

Кислота оксіетилідендифосфонова

 

2809-21-4

0,04

527.

Кислота олеїнова

 

112-80-1

0,1

528.

Кислота оротова

Вітамін B13

65-86-1

0,02

529.

Кислота о-фосфорна

 

7664-38-2

0,02

530.

Кислота п-амінометилбензойна

Амбен

 

0,05

531.

Кислота параамінобензойна

 

150-13-0

0,03

532.

Кислота п-бромбензойна

 

623-00-7

0,04

533.

Кислота перфторенантова

 

 

1,0

534.

Кислота п-нітробензойна

 

62-23-7

0,03

535.

Кислота саліцилова

 

69-72-7

0,01

536.

Кислота сульфамінова

 

5329-14-6

0,05

537.

Кислота тіооцтова

 

507-09-5

0,02

538.

Кислота тримелітова

1,2,4-Три-карбоксибензол

528-44-9

0,008

539.

Кислота фенілмалонова

 

2613-89-0

0,1

540.

Кислота фенілундеканова

 

50696-68-9

0,02

541.

Кислота феноксіоцтова

 

122-59-8

0,02

542.

Кислота о-хлорбензойна

 

118-91-2

0,06

543.

Кислота щавлева

 

144-62-7

0,015

544.

Кислота α-бромізовалеріанова

 

496-67-3

0,3

545.

Кислота α-хлорпропіонова

 

598-78-7

0,03

546.

Кислота α,α-дихлорпропіонова

 

75-99-0

0,03

547.

Кислота β-амінопеніциланова

 

551-16-6

0,001

548.

Кислота β-хлормолочна

 

1713-85-5

0,01

549.

Кислота γ-(2,4-дитретамілфенокси) масляна

 

 

0,04

550.

Кислоти бензойної метиловий ефір

Метилбензоат

93-58-3

0,003

551.

Кислоти винні

 

 

0,3

552.

Кислоти жирні синтетичні фракцій C10 - C16

 

 

0,1

553.

Кислоти жирні талові

 

 

0,5

554.

Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)

 

7542-09-8

0,003

555.

Кобальту хлорид

 

7646-79-9

0,001

556.

Кокарбоксилази гідрохлорид

 

7719-09-7

0,003

557.

м-Крезол

 

1319-77-3

0,02

558.

о-Крезол

 

1319-77-3

0,028

559.

п-Крезол

 

1319-77-3

0,02

560.

Кремній чотирьоххлористий

 

10026-04-7

0,2

561.

Кремнію діоксид аморфний

Аеросил-175

7631-86-9

0,02

562.

Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)

 

5175-83-7

0,01

563.

2,3-Ксилідин

 

87-59-2

0,012

564.

2,4-Ксилідин

 

95-68-1

0,012

565.

2,5-Ксилідин

 

95-78-3

0,012

566.

3,4-Ксилідин

 

95-64-7

0,01

567.

Кубові залишки виробництва бутилових спиртів

 

 

0,1

568.

Ламотриджин (аерозоль)

 

84057-84-1

0,001

569.

Лантану оксид

 

1312-81-0

0,06

570.

Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат

Алюмінат лантану - титанат кальцію

 

0,05

571.

Латекс СКС-30 ШР (за стиролом)

 

 

0,04

572.

Леводопа (аерозоль)

 

59-92-7

0,06

573.

Левоміцетин

 

56-75-7

0,01

574.

Леворин

 

58591-23-4

0,01

575.

Леткі продукти 25 % розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метил-форміатом)

 

 

0,04

576.

Лікарський препарат бромід (1β-фенілетил)-4-(4' диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (пил) ***

Кардіотрил

 

0,001

577.

Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)

 

 

0,02

578.

Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії

ЛСТМ-Г

 

0,1

579.

Лізин

 

56-87-1

0,7

580.

Лінкоміцин

 

7179-49-9

0,01

581.

Лінолілацетат

 

115-95-7

0,1

582.

Літію карбонат (у перерахунку на літій)

 

554-13-2

0,005

583.

Літію фторид

 

7789-24-4

0,01

584.

Літію хлорид

 

7447-41-8

0,02

585.

Лоратадин (аерозоль) ***

 

79794-75-5

0,001

586.

Магнію поліборид

 

12230-32-9

0,02

587.

Магнію хлорид

Хлористий магній

7786-30-3

0,1

588.

Малеїнової кислоти натрієва сіль

Натрій малеїновокислий 3-хводний

3105-55-3

0,01

589.

Малонової кислоти діетиловий ефір

Малоновий ефір

105-53-3

0,1

590.

Маніт

 

69-65-8

0,05

591.

Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)

 

3353-05-7

0,005

592.

Масло геранієве

Гераніол

106-24-1

0,002

593.

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)

 

 

0,05

594.

Масло талове легке

 

 

0,5

595.

Масло талове листвяне

 

 

0,5

596.

Ментол та ментилізовалерат ([5-Метил-2-(пропан-2-іл)циклогексил] (3-метилбутаноат) суміш

Валідол

28221-20-7

0,03

597.

Ментол рецемічний (суміш α- і L-ізомерів)

 

15356-70-4

0,03

598.

1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну

Каптопріл

62571-86-2

0,005

599.

Металілхлорид

 

563-47-3

0,01

600.

Метан

 

74-82-8

50,0

601.

Метилацетилен

Пропін, алілен

74-99-7

3,0

602.

2-метил-1,2,3,7,8-α-гексагідро-3,7-

диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-

6-оксо-2Н-піран-2-іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти

Ловастатин, мевакор, медостатин

75330-75-7

0,002

603.

Метил хлористий

Хлорметан

74-87-3

0,06

604.

3-Метил-дельта-1,2,4-триазолін-5 тіон

 

 

0,1

605.

N-Метил-п-амінофенолсульфат

Метол

1936-57-8

0,02

606.

N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина

Бутамід

64-77-7

0,05

607.

8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-

В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін

Флакозид, амоден

 

0,03

608.

2-Метил-5-вінілпіридин

 

140-76-1

0,02

609.

6-Метил-5-гептен-2-он

Метилгептенон

39257-02-8

0,1

610.

4-Метил-4(2-гідроксіетил) 1,3-діоксан

Діоксановий спирт

2018-45-3

0,01

611.

N-Метилглюкамін

 

6284-40-8

0,15

612.

Метилдіетаноламін

 

105-59-9

0,05

613.

2-Метил-1,3-діоксолан

Ацетальдегіду етилацеталь

497-26-7

0,2

614.

N-Метилентрибутиламін

 

 

0,01

615.

Метиленциклобутан

 

598-61-8

0,1

616.

2-Метил-5-етилазин (2-метил 5-етилпіридин)

 

104-90-5

0,01

617.

2-Метил-6-етиланілін

 

24549-06-2

0,04

618.

Метилетилкетон

 

78-93-3

0,1

619.

Метилізобутират

 

547-63-7

0,1

620.

Метилізовалерат

 

556-24-1

0,05

621.

Метилізопропеніловий ефір

 

 

0,5

622.

1-Метил-3-ізопропілбензол

м-Цимол

535-77-3

0,03

623.

1-Метил-4-ізопропілбензол

п-Цимол

99-87-6

0,03

624.

Метилізоціанат

 

624-83-9

0,003

625.

Метилкапронат

 

106-70-7

0,03

626.

1-Метил-2-меркаптоімідазол

Мерказоліл

60-56-0

0,1

627.

2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн

Мірцен

123-35-3

0,015

628.

2-Метилнафталін

 

91-57-6

0,02

629.

6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін

Азотіоприн

446-86-6

0,002

630.

3-/(5Метил-4H-1,2,4-триазол-3)/ тіоцтової кислоти

 

 

0,1

631.

Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти

Фенозан-1

6386-38-5

0,03

632.

Метиловий ефір масляної кислоти

Метилбутират

623-42-7

0,05

633.

Метиловий ефір пропіонової кислоти

Метилпропіонат

554-12-1

0,1

634.

Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти

Ніпагін

99-76-3

0,02

635.

Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти

 

4107-62-4

1,5

636.

(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проініл) циклопент-2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (аерозоль)

Праллетрин, еток

23031-26-9

0,01

637.

N-Метил-о-толілкарбамат

Дикрезил

58481-70-2

0,01

638.

4-Метилпентен-3-он-2

Мезитилу оксид

141-79-7

0,03

639.

3,5-Метилпіразол

 

1453-58-3

0,03

640.

4-Метилпіридин

γ-піколін

108-89-4

0,08

641.

a-Метилпіридин

2-піколін

109-06-8

0,2

642.

[3(N-Метил-2-піролідил)піридину]

Нікотин

54-11-5

0,001

643.

N-Метил-2-піролідон

 

872-50-4

0,3

644.

2-Метил-1,3-пропандіол

 

2163-42-0

0,1

645.

2-Метилпропен

Ізобутилен

115-11-7

0,1

646.

Метилтестостерон

 

58-18-4

0,0001

647.

Метилтетрагідрофталевий ангідрид (цис- та ізо-)

 

11070-44-3

0,03

648.

Метилтрихлорсилан

 

75-79-6

0,03

649.

Метилурацил

 

626-48-2

0,01

650.

6(5-Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат

Оксацилін

1173-88-2

0,003

651.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)

 

 

0,003

652.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за a-фенілетиловим спиртом)

 

 

0,14

653.

Метилформіат

 

107-31-3

0,04

654.

Метилфуран

 

27137-41-3

0,015

655.

5-Метилфурфурол

 

620-02-0

0,2

656.

Метилхлорформіат

 

79-22-1

0,001

657.

3-Метил Δ -2-1,2,4-триазолін-5 тіон

 

 

0,1

658.

N-Метил-α-L-глюкозамідо-β-L-дигідрострептозидострептидин

Дигідрострептоміцин

128-46-1

0,005

659.

Метоксибензол

Анізол

100-86-3

0,1

660.

2-Метоксіетанол

Метилцелозольв

109-86-4

0,3

661.

1-Метокси-4-нітробензол

п-Нітроанізол

100-17-4

0,02

662.

5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо /фенілазо) саліцилова кислота

Салазопіридазин

22933-72-8

0,01

663.

1-Метоксипропанол-2

α-метиловий ефір пропіленгліколю

107-98-2

0,5

664.

1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1

Карбінол

 

0,05

665.

о-Метоксифенол

Гваякол

90-05-1

0,015

666.

3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо) піридазин

Фтазин

13010-46-3

0,01

667.

Миючо-дезінфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)

 

 

0,005

668.

Міді стеарат (у перерахунку на мідь)

 

660-60-6

0,005

669.

Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком

 

 

5 х 10 3 кл./м-3

670.

Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)

 

1317-33-5

0,1

671.

Моноалкілові (C8 - C10) ефіри алкенілянтарних (C14 - C17) кислот

 

 

0,02

672.

Монобутиловий ефір діетиленгліколю

Бутилкарбітол

112-34-5

1,3

673.

Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір

"Гідрид" М-100

 

1,0

674.

Моноетиловий ефір діетиленгліколю

етилкарбітол

111-90-0

1,5

675.

Моноетиловий ефір резорцину

 

621-34-1

0,005

676.

Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)

 

627-91-8

0,05

677.

Монометилтерефталату амід

 

 

0,03

678.

Моно-н-пропіламін

 

107-10-8

0,04

679.

Моносилан

 

7803-62-5

0,005

680.

Монохлордиметиловий ефір

 

107-30-2

0,02

681.

Монохлорфенілксилілетан

 

 

0,1

682.

Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат

Тіотриазазин

 

0,3

683.

Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти

 

2893-78-9

0,03

684.

Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами

 

 

0,1

685.

Натрієва сіль-6-(α-феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти

Карфецилін

27025-49-6

0,01

686.

Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот

 

 

0,12

687.

Натрій кислий сірчанокислий гідрат

 

10034-88-5

0,04

688.

Натрію бензоат

 

532-32-1

0,05

689.

Натрію гідрокарбонат

Бікарбонат натрію, питна харчова сода

144-55-8

0,1

690.

Натрію гідроксид

Натр їдкий, сода каустична

1310-73-2

0,01

691.

Натрію гідроцитрат

 

144-33-2

0,1

692.

Натрію гіпохлорид

 

7681-52-9

0,1

693.

Натрію індіго-біс (сульфонат)

Індігокармін кислотний синій 74

860-22-0

0,001

694.

Натрію йодид (за йодом)

 

7681-82-5

0,03

695.

Натрію карбонат

Сода кальцинована

497-19-8

0,04

696.

Натрій азотнокислий

Натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра

7631-99-4

0,05

697.

Натрію нітрит

 

7632-00-0

0,005

698.

Натрію оксибутират

 

502-85-2

0,02

699.

Натрію олеат

 

143-19-1

1,3

700.

Натрію ортофосфат

Тринатрій фосфат

7601-54-9

0,1

701.

Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)-5-ітил-1,3,4 тіадіазол

Етазол натрію, етазол розчинний

1904-95-6

0,01

702.

Натрію перборат

Натрій надборнокислий

90568-23-3

0,02

703.

Натрію силікат

Натрій кремнекислий

6834-92-0

0,3

704.

Натрію сульфід

 

1313-82-2

0,01

705.

Натрію тетраборат /у перерахунку на бор/

Бура, тимкал

1330-43-4

0,02

706.

Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)

 

71-73-8

0,01

707.

Натрію триполіфосфат

 

13573-18-7

0,5

708.

Натрію хлорид

Кухонна сіль

7647-14-5

0,15

709.

Натрію цитрат

 

68-04-2

0,1

710.

Нафталін-2-сульфокислота, натрієва сіль (β-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль)

 

532-02-5

0,05

711.

α-Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота

Азотол АНФ

132-68-3

0,1

712.

α-Нафтиламін

 

134-32-7

0,003

713.

α-Нафтол

 

90-15-3

0,003

714.

Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/

 

15195-53-6

0,03

715.

Нікотинамід

Вітамін PP

98-92-0

0,01

716.

Ніобату літію шихта (ніобію оксид - 51 %, літію оксид - 49 %)

 

 

0,1

717.

Ніобій металічний

 

7440-03-1

0,15

718.

Ніобію оксид

 

1313-96-8

0,15

719.

Ністатин

 

1400-61-9

0,05

720.

Нітрил α-гідрооксіізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α-гідроксіізобутиронітрил)

 

75-86-5

0,01

721.

Нітрили синтетичних жирних кислот C17 - C20

 

 

0,04

722.

м-Нітроанілін

 

99-09-2

0,01

723.

о-Нітроанілін

 

88-74-4

0,006

724.

п-Нітроанілін

 

100-01-6

0,006

725.

Нітрометан

 

75-52-5

0,1

726.

N-Нітро-N-метил-2,4,6-тринітроанілін

 

479-45-8

0,012

727.

4-Нітро-м-ксилол

 

 

0,008

728.

4-Нітро-о-ксилол

 

 

0,008

729.

Нітропарафіни

 

 

0,25

730.

2-Нітро-п-ксилол

 

 

0,008

731.

2-Нітропропан

 

79-46-9

0,1

732.

п-Нітростиролу оксид

 

 

0,02

733.

м-Нітротолуол

 

99-08-1

0,006

734.

о-Нітротолуол

 

88-72-2

0,008

735.

п-Нітротолуол

 

99-99-0

0,006

736.

п-Нітрофенол

 

100-02-7

0,003

737.

п-Нітрофторбензол

 

352-15-8

0,008

738.

N-(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон

Фурагін

1672-88-4

0,02

739.

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон

Фуразолідон

67-45-8

0,01

740.

5-Нітрофурфурол семікарбозон

Фурацилін

59-87-0

0,005

741.

3-Нітро-4-хлоранілін

 

635-22-3

0,002

742.

Норборнадієн

 

121-46-0

0,01

743.

Норборнен

2,3-біцикло 2,2,1-гептен

498-66-8

0,03

744.

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)

 

 

5 х 10-5

745.

Окзил

Хром-лігносульфонат

 

1,0

746.

о-Оксибензамід

 

65-45-2

0,01

747.

п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір

 

99-76-3

0,05

748.

N-(β-Оксіетил)піперазин

 

103-76-4

0,02

749.

Оксіетилкрохмаль

 

9005-27-0

0,1

750.

1-β-оксіетил-2-метил-5-нітроімідазол

Метронідазол, новонідазол

443-48-1

0,02

751.

Оксіетилцелюлоза

 

9004-62-0

0,1

752.

4-Окси-3-метоксибензальдегід

Ванілін

121-35-5

0,03

753.

α-Оксинафтойна кислота

 

86-48-6

0,01

754.

1-Октадеканол

Стеариловий спирт

112-92-5

0,1

755.

Олефіни фракцій C15 - C18

 

 

0,07

756.

Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C15 - C18

 

 

0,3

757.

Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C15 - C18

 

 

0,1

758.

Олефінсульфонати натрію C12 - C14

 

 

0,01

759.

Олія бавовняна

 

 

0,1

760.

Олія василькова

рос. "Базилик"

 

0,001

761.

Олія обліпихова

 

 

1,0

762.

Пароксетина гідрохлорид напівгідрат (аерозоль)

 

110429-35-1

0,007

763.

Пектиназа грибна

 

 

0,04

764.

Пентаметиленімін

Піперидин

110-89-4

0,01

765.

Пентахлорбензол

 

608-93-5

0,003

766.

Пентахлорнітробензол

 

82-68-8

0,01

767.

Пентахлорпропан

 

55632-13-8

0,03

768.

Пентахлорфенол

 

87-86-5

0,02

769.

Перліт

 

93763-70-3

0,05

770.

Пероксиди фракцій жирних кислот C7 - C9

 

 

0,15

771.

Перфторбутени (суміш ізомерів)

 

11070-66-9

0,1

772.

Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід

 

6104-17-2

0,001

773.

Перфторпропілперфторвініловий ефір

М-100

1623-05-5

1,0

774.

α-(b-Перфторпропокси) β-трифторметилперфторе-

токсиперфторпропіонової кислоти фторангідрид /за фтористим воднем/

Тример оксиду перфтор-пропілену

2641-34-1

0,5

775.

α-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид /за фтористим воднем/

Димер оксиду перфтор-пропілену

2062-98-5

0,3

776.

Перхлорметилмеркаптан

Перхлорметан-тіол, тіокарбоніл-тетрахлорид

594-42-3

0,003

777.

n-Етилтолуол

 

 

0,03

778.

Пил абразивний

Корунд білий, монокорунд

 

0,04

779.

Пил агломераційно-доменного виробництва

 

 

0,15

780.

Пил алюмосилікатів

Цеоліти природні немодифіковані

 

0,02

781.

Пил амінопластів

 

 

0,04

782.

Пил ампіоксу

 

 

0,005

783.

Пил антрациту (кам'яне вугілля)

 

 

0,11

784.

Пил біциліну-5

Суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1

 

0,01

785.

Пил борошна

 

 

0,06

786.

Пил бокситу

 

 

0,15

787.

Пил бориду заліза

Феробор, феросплав

 

0,07

788.

Пил бурого вугілля

 

 

0,13

789.

Пил ваграночний

 

 

0,1

790.

Пил відпрацьованої формувальної землі

 

 

0,2

791.

Пил вініпласту-90

 

 

0,01

792.

Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля)

 

 

0,11

793.

Пил вуглепородний (кам'яне вугілля)

 

 

0,03

794.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон

 

 

0,05

795.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)

 

 

0,03

796.

Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

 

 

0,05

797.

Пил гумовий

 

 

0,1

798.

Пил деревний

 

 

0,1

799.

Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді

 

 

0,15

800.

Пил електрокорунду

 

 

0,075

801.

Пил етролу

 

 

0,13

802.

Пил желатину

 

 

0,15

803.

Пил інденкумаронової смоли (ІКС)

 

 

0,01

804.

Пил какао

 

 

0,06

805.

Пил кам'яновугільного коксу

 

 

0,1

806.

Пил карбіду бору

 

 

0,07

807.

Пил карбіду кремнію (карборунду)

 

 

0,07

808.

Пил крупнокристалічного карбіду кремнію

 

 

0,15

809.

Пил капрону

 

 

0,05

810.

Пил кварцовий

 

 

0,02

811.

Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)

 

 

0,01

812.

Пил клею карбамідного сухого

 

 

0,06

813.

Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)

 

 

0,01

814.

Пил кремнію

 

 

0,07

815.

Пил крохмалю

 

9005-25-8

0,1

816.

Пил латуні (у перерахунку на мідь)

 

 

0,003

817.

Пил лушпиння соняшнику

 

 

0,14

818.

Пил магнезиту

 

 

0,1

819.

Пил металевий (легуючих сталей)

 

 

0,1

820.

Пил м'ясокісткової муки (у перерахунку на білок)

 

 

0,01

821.

Пил насіння сої

 

 

0,05

822.

Пил насіння соняшника

 

 

0,11

823.

Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом

 

 

0,5

824.

Пил новоцину

 

 

0,01

825.

Пил н-парафінів, церезинів

 

 

0,6

826.

Пил паперовий

 

 

0,1

827.

Пил пемоксолі

 

 

0,03

828.

Пил пемолюксу

 

 

0,02

829.

Пил пінополіуретану

 

 

0,13

830.

Пил піриту

Залізний колчедан, сірчаний колчедан

 

0,1

831.

Пил поліаміду

 

 

0,5

832.

Пил полівінілпіролідону

 

 

0,15

833.

Пил полівінілхлориду

 

 

0,1

834.

Пил поліметилметакрилату

 

 

0,1

835.

Пил поліпропілену

 

 

0,1

836.

Пил полістиролу

 

 

0,35

837.

Пил полісульфонів

 

 

0,3

838.

Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного

 

 

0,1

839.

Пил продуктів вуглезбагачення

 

 

0,15

840.

Пил силікокальцію

Кальцію силіцид

 

0,1

841.

Пил скловолокна

 

 

0,06

842.

Пил склопластика

 

 

0,06

843.

Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)

 

 

0,1

844.

Пил сульфонолу НП-1

 

 

0,03

845.

Пил сульфонолу НП-3

 

 

0,03

846.

Пил сухого бурякового жому

 

 

0,06

847.

Пил сушеного панциря креветки

 

 

0,0001

848.

Пил текстоліту

 

 

0,04

849.

Пил титану

 

 

0,5

850.

Пил торфу

 

 

0,11

851.

Пил тютюну

 

 

0,035

852.

Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу

 

 

0,04

853.

Пил фенопластів резольного типу

Е2-330-02, У2-301-07

 

0,05

854.

Пил феромарганцю

 

 

0,15

855.

Пил феросилікомарганцю

 

 

0,15

856.

Пил хлорованого натурального каучуку

 

 

0,02

857.

Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)***

 

 

0,02

858.

Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)

 

 

0,01

859.

Пил хромомагнезиту (аерозоль)***

 

 

0,04

860.

Пил хутряний (вовняний, пуховий)

 

 

0,03

861.

Пил цукру (сахарози)

 

 

0,1

862.

Пил шаруватого епоксидного вуглепластику

 

 

0,02

863.

Пил шихти магнезіального виробництва вогнетривів

 

 

0,1

864.

Пил шихти парфумного скла

 

 

0,05

865.

Пил шроту сої

 

 

0,05

866.

Пил шроту соняшника

 

 

0,11

867.

Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)

 

 

0,001

868.

Піперазин

 

110-85-0

0,01

869.

Піперазину адіпінат

 

142-88-1

0,05

870.

3-(2-Піперидил)-піридин

Анабазин основа

 

0,001

871.

Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат

Пірилен

 

0,003

872.

Пірален (мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу-60 % та трихлорбензолу-40 %)

 

 

0,002

873.

Пірен

 

129-00-0

0,001

874.

α-(2-Піролідон-1-іл)ацетамід

Пірацетам

7491-74-9

0,05

875.

Піромелітовий діангідрид

 

89-32-7

0,03

876.

цис-Платина

 

15663-27-1

0,0001

877.

Поліакриламід аніонний АК-618

 

 

0,25

878.

Поліакриламід катіонний АК-617

 

 

0,25

879.

Поліамін Т

 

 

0,03

880.

Полі/N'-біс-(гідроксіетил) уреїдо /фенілметан

ЭМ-30

 

0,05

881.

Полі/N'-біс-(триметилсилоксіетил) уреїдо /фенілметан

ДЕМ-31

 

0,05

882.

Полівінілбутираль

 

63148-65-2

0,1

883.

Полі-(N'-гідроксилетилуреїдо) фенілметан

M-42

 

0,05

884.

Поліетилен

 

9002-88-4

0,1

885.

Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000

 

25322-68-3

0,15

886.

Поліетиленполіамін

 

68131-73-7

0,01

887.

Поліетилентерефталат

 

25038-59-9

0,05

888.

Поліізоціанат

 

101-68-8

0,02

889.

Полікарбонат (полі-2,2-(4,4'фенокси)-пропанкарбонат)

 

 

0,2

890.

Поліміксин-М

 

 

0,01

891.

Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2 % п-дивінілбензолу)

 

 

0,1

892.

Поліхлоркамфен

 

8001-35-2

0,007

893.

Прегнадієн-1,4-тріол П β, 17 α, 21діон-3,20

Преднізолон

50-24-8

0,00001

894.

Пролін, оксипролін

 

147-85-3

0,7

895.

Пропан

 

74-98-6

65,0

896.

Пропандіол-1,2

Пропіленгліколь

57-55-6

0,03

897.

н-Пропантіол

Пропілмеркаптан

107-03-9

0,0001

898.

1,2,3-Пропантріол

Гліцерин

56-81-5

0,1

899.

Пропіленгліколькарбонат

 

108-32-7

0,07

900.

Пропілену тетрамер

Ізододецилен

6842-15-5

1,5

901.

Пропілену тримери

 

13987-01-4

0,05

902.

Пропілмеркаптан

 

107-03-9

5 х 10-5

903.

Пропіловий ефір масляної кислоти

Пропілбутират

105-66-8

0,05

904.

Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти

Піпазол

 

0,1

905.

Пропіловий ефір пропіонової кислоти

Пропілпропіонат

106-36-5

0,5

906.

Протаргол (у перерахунку на срібло)

 

9015-51-4

0,01

907.

Протеаза лужна

 

9014-01-1

0,01

908.

Раунатин

 

39379-45-9

0,004

909.

Реагент антихлорозний з гідролізного лигніну

 

 

2,0

910.

Ревициклін (за рифампіцином)

 

 

0,001

911.

Ремантадин

 

3717-42-8

0,005

912.

Рибонуклеїнової кислоти гідролізат

 

 

0,1

913.

Рисперидон (аерозоль)

 

106266-06-2

0,002

914.

Ріфампіцин

 

13292-46-1

0,001

915.

Ртуті бромід

 

7789-47-1

0,0003

916.

Ртуті роданід

 

592-85-8

0,0003

917.

Ртуті сульфат (I)

 

2980-59-8

0,0003

918.

Ртуті сульфат (II)

 

7646-93-7

0,0003

919.

Рутенію оксид

 

12036-10-1

0,03

920.

Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)

 

24927-67-1

0,005

921.

Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)

 

7428-48-0

0,0003

922.

Селен аморфний

 

7782-49-2

0,05

923.

Сенадексин

 

 

0,15

924.

Серин

 

56-45-1

0,7

925.

Синестрол

 

84-16-2

0,0001

926.

Сірка елементарна

 

7704-34-9

0,07

927.

Сірки хлорид

 

10025-67-9

0,01

928.

Скандію оксид

 

12060-08-1

0,04

929.

Смола

СТУ-3

 

0,024

930.

Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)

 

 

3,0

931.

Сольвент нафта

 

 

0,2

932.

Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти

 

 

0,1

933.

Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату

 

 

0,05

934.

Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу

Лакрис 25 т

 

0,1

935.

Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти

Лакрис 20

 

0,05

936.

Сорбіт Д

Гекситол

50-70-4

0,1

937.

L-Сорбоза

 

87-79-6

0,1

938.

Спирт 2-алілоксіетиловий

2-алілоксіетанол

111-45-5

0,05

939.

Спирт аліловий

 

107-18-6

0,02

940.

Спирт діацетоновий

 

123-42-2

0,3

941.

Спирт епігідриновий

Гліцидол

556-52-2

0,04

942.

Спирт ізогексиловий

Метилізобутил-карбінол

108-11-3

0,07

943.

Спирт ізодециловий

 

20194-45-0

0,01

944.

Спирт полівініловий

 

9002-89-5

0,1

945.

Спирт тетрагідрофуриловий

 

5371-52-8

0,1

946.

Спирт тригідроперфтораміловий

 

355-28-2

0,05

947.

Спирт тригідроперфторгептиловий

 

375-82-6

0,05

948.

Спирт 3-феноксибензиловий

 

13826-35-2

0,05

949.

Спирт фуриловий

 

98-00-0

0,01

950.

Спирт α-фенілетиловий

 

1517-69-7

0,14

951.

Спирт α,α -диметилбензиловий

Диметилфеніл-карбінол

617-94-7

0,06

952.

Спирт β-фенілетиловий

2-фенілетанол

60-12-8

0,1

953.

Спирт γ-ацетопропіловий

 

1071-73-4

0,07

954.

Стеарин

 

555-41-1

0,2

955.

Стиралілацетат

Метилфеніл-карбинілацетат

103-45-7

0,4

956.

Стирилкарбінол

Спирт коричний

104-54-1

0,01

957.

Стиролу оксид

 

 

0,03

958.

Стрептоміцину сульфат

 

32385-11-8

0,005

959.

Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс

 

 

0,005

960.

Стронцію карбонат

 

1633-05-2

0,05

961.

Сублімати смолистих речовин (ПрАТ "УКРГРАФІТ", м. Запоріжжя) з вмістом бенз(а)пірену 0,0014 % (пари)

 

 

0,07

962.

Сульгин

п-Амінобензолсульфонілгуанідин

57-67-0

0,01

963.

Сульсен

 

7446-34-6

0,005

964.

Сульфанен (за феноксиметилпеніциліном)

 

 

0,05

965.

Сульфапіридазин

 

80-35-3

0,005

966.

Сульфоетоксилати натрію C10 - C13

 

 

0,02

967.

Сульфомонометаксин

 

1220-83-3

0,005

968.

Суміш альфа- і бета-іононів

Бета-іонон технічний

14901-07-6

0,01

969.

Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію

 

 

0,3

970.

Суміш цитратів срібла та міді

Засіб дезінфікуючий "Шумерське срібло")

 

0,008

971.

Практично нерозчинні у воді сполуки ртуті: каломель (у перерахунку на ртуть)

 

10112-91-1

0,001

972.

Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)

 

 

0,0008

973.

Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10:1

Амідим

54351-34-7

0,0003

974.

Суміш диметиламінних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти

Полідим

 

0,01

975.

Суміш ізомерів спиртів C7 - C11

 

 

0,1

976.

Суміш карбонових кислот C1 - C6 (за мурашиною кислотою)

 

 

0,2

977.

Суміш кубових залишків тетрафторетилену (за тетрафторетиленом)

 

 

0,01

978.

Суміш насичених вуглеводнів C2 - C8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів C1 - C4 (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

 

 

3,0

979.

Суміш пальмітинової 40 %, олеїнової 15 %, стеаринової 45 % кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/

 

 

0,2

980.

Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)

 

 

0,0009

981.

Сурма

 

7440-36-0

0,01

982.

Третбутилциклогексан

 

 

0,1

983.

1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат

Бензогексоній

971-60-8

0,1

984.

1,1,4,4',4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід)

Дисульформін

3861-81-2

0,01

985.

1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридіній бромід моногідрат

Дипіроксин

56-97-3

0,01

986.

3,5,5-Триметилоксазолідіндіон

Триметин

127-48-0

0,01

987.

Три(оксиметиламіно)-амінометан

Трисамін

77-86-1

0,15

988.

Три(хлоретил)фосфат

 

115-96-8

0,01

989.

1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол

 

25308-82-1

0,02

990.

Талію йодид (у перерахунку на талій)

 

7790-30-9

0,0004

991.

Таловий пек

 

8016-81-7

0,5

992.

Танацехол

Танафлон

97929-99-2

0,05

993.

Тантал

 

7440-25-7

0,15

994.

Теофедрин (за амідопірином)

 

 

0,003

995.

Терлон

Арамід

63148-69-6

0,1

996.

α-Терпенілацетат

 

80-26-2

0,05

997.

Терпеноїди (пари):

 

 

0,03

альфа-пінен

 

80-56-8

лімонен

 

5989-27-5

альфа-терпеніол

 

586-62-9

ліналоол

 

78-70-6

цитронеллаль

 

106-23-0

цитронеллол

 

106-22-9

цитраль

 

5392-40-5

гераніол

 

106-24-1

998.

Терпінгідрат

 

2451-01-6

0,5

999.

Терпінеол

γ-ментен-1-ол-8

98-55-5

0,0003

1000.

п-Терфеніл

 

92-94-4

0,05

1001.

Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)

 

9047-53-4

0,1

1002.

2,3,5,6- тетрафлуоробензил(1R,3S)-3-

(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

(аерозоль + пари) ***

ТРАНСФЛУТРИН

118712-89-3

0,01

1003.

Тетрафтордиброметан

Хладон 114 В2

124-73-2

5,0

1004.

Тетрабромдифенілолпропан

 

79-94-7

0,1

1005.

1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід

 

100-50-5

0,01

1006.

Тетрагідродициклопентадієн

 

2825-83-4

0,1

1007.

Тетрагідроінден (За 4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)

 

3048-65-5

0,01

1008.

Тетрагідронафталін

Тетралін

119-64-2

0,04

1009.

2-Тетрагідрофуранон

γ-бутиролактон

96-48-0

0,025

1010.

Тетраетилсвинець

 

78-00-2

3 х 10 -6

1011.

Тетраетоксисилан

Етилсилікат

78-10-4

0,5

1012.

α-Тетралон

 

529-35-1

0,003

1013.

2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7

Мебікар

10095-06-4

0,05

1014.

1,2,4,5-Тетраметилбензол

 

95-93-2

0,01

1015.

Тетраметиленімін

Піролідин

123-75-1

0,005

1016.

Тетран-5

 

 

0,05

1017.

Тетран-6

 

 

0,02

1018.

Тетран-7

 

 

0,04

1019.

Тетран двокомпонентний

 

 

0,06

1020.

Тетран чотирикомпонентний

 

 

0,06

1021.

1,1,1,2-Тетрафторетан

Фреон 134-а

811-97-2

2,5

1022.

1,2,4,5 -Тетрахлорбензол

 

95-94-3

0,13

1023.

Тетрахлорпропан

 

1070-78-6

0,01

1024.

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин

Гептахлорпіколін

1134-04-9

0,02

1025.

Тетрацин

 

 

0,06

1026.

Тилозин фосфат

 

1405-53-4

0,02

1027.

Тирозин

 

60-18-4

0,7

1028.

Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів

 

 

0,2

1029.

Титану діоксид

 

13463-67-7

0,5

1030.

Тіамінхлорид фармакопейний

Вітамін В1

59-43-8

0,003

1031.

Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C5 - C6)

 

 

0,2

1032.

Тіокарбамід

Тіосечовина

62-56-6

0,01

1033.

Тіонілхлорид

 

7719-09-7

0,005

1034.

Тіотриазазин

 

 

0,5

1035.

Токоферолу ацетат

Вітамін E

58-95-7

0,08

1036.

м-Толуїдин

 

108-44-1

0,01

1037.

о-Толуїдин

 

95-53-4

0,005

1038.

п-Толуїдин

 

106-49-0

0,01

1039.

м-Толуїлендіамін

 

95-80-7

0,01

1040.

м-Толуолсульфокислота

 

617-97-0

0,6

1041.

о-Толуолсульфокислота

 

88-20-0

0,6

1042.

п-Толуолсульфокислота

 

104-15-4

0,6

1043.

транс,транс,транс-Додекатрієн-1,5,9

 

 

0,01

1044.

Треонін

 

80-68-2

0,05

1045.

трет-Бутилпербензоат

 

614-45-9

0,01

1046.

2-Трет-бутил-п-крезол

 

2409-55-4

0,01

1047.

п-Трет-бутилтолуол

 

98-51-1

0,023

1048.

п-Третбутилциклогексанол

 

98-52-2

0,15

1049.

1-(1,2,4-Триазол-1-іл)-1-(4-хлор-фенокси)-3,3-диметилбутан-2-ол

Триадіменол

55219-65-3

0,01

1050.

Триаліламін

 

102-70-5

0,01

1051.

Триалкіламіни (суміш амінів фракцій C7 - C9; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)

 

 

0,07

1052.

Триалкілфосфіни C12 - C15

 

 

0,1

1053.

2,4,4-Триамінобензанілід

 

60779-50-2

0,03

1054.

2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин

Меламін

108-78-1

0,05

1055.

2,4,6-Триброманілін

 

147-82-0

0,02

1056.

1,3,5-Трибромбензол

 

626-39-1

0,1

1057.

Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти

Трибутилфосфат

126-73-8

0,01

1058.

Трибутилфосфін

 

998-40-3

0,09

1059.

Тридеканол

 

112-70-9

0,4

1060.

Триетаноламін

 

102-71-6

0,04

1061.

Триетиленгліколь

 

112-27-6

1,0

1062.

Триетиленпентаамін

 

 

0,01

1063.

Триетилентриамін

 

111-40-0

0,01

1064.

Триетил-орто-ацетат

 

78-39-7

0,2

1065.

Триетоксисилан

 

998-30-1

0,01

1066.

2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол

Ріодоксол

19403-92-0

0,03

1067.

Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3 %)'

 

1330-78-5

0,01

1068.

Триметазидину дигідрохлорид (аерозоль)

 

 

0,005

1069.

1,3,5-Триметилбензол

Мезитилен

108-67-8

0,1

1070.

3-(2,2,2-триметилгідразиніум) пропіонатдигідрат

Мілдронат

76144-81-5

0,03

1071.

Триметилкарбінол

2-метил-2-пропанол

75-65-0

0,3

1072.

Триметилхлорсилан

 

75-77-4

0,01

1073.

1,5,5-Триметилциклогексанон

Ізофорон

78-59-1

0,01

1074.

Тринатрієва сіль оксіетиліденфосфонової кислоти

 

2666-14-0

0,2

1075.

Три-н-бутиламін

 

102-82-9

0,01

1076.

2,4,4-Тринітробензанілід

 

59651-98-8

0,025

1077.

Тринітрогліцерин

Нітрогліцерин

55-63-0

0,001

1078.

Тринітроетилбензол

 

28655-68-7

0,005

1079.

2,4,6-Тринітро-м-ксилол

 

7757-79-1

0,005

1080.

2,4,6-Тринітротолуол

 

116-96-7

0,007

1081.

2,4,6-Тринітрофенол

 

88-89-1

0,01

1082.

Три-н-пропіламін

 

102-69-2

0,02

1083.

Триптофан

 

73-22-3

0,05

1084.

3-Трифторметилдифеніламін

 

449-42-3

0,01

1085.

1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан

Фреон 113

76-13-1

8,0

1086.

Трифторхлоретилен

Хлортрифтор-етилен

79-38-9

0,01

1087.

2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль

Трисбен-200

3426-62-8

0,01

1088.

Трихлорбензол

 

120-82-1

0,008

1089.

Трихлордифеніл

 

25323-68-6

0,001

1090.

1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол

 

25308-82-1

0,02

1091.

Трихлорсилан

 

10025-78-2

0,02

1092.

2,3,6-Трихлортолуол

 

2077-46-5

0,1

1093.

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин

Гексахлорпіколін

1201-30-5

0,02

1094.

1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/

Продукт ЗП-24

31188-91-7

0,1

1095.

Трихлорфенілгідразин солянокислий

 

76195-84-1

0,001

1096.

2,4,6-Трихлорфенол

 

88-06-2

0,003

1097.

Уайт-спірит

 

8052-41-3

1,0

1098.

Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль

Калію оротат

24598-73-0

0,03

1099.

Уродан

 

 

0,5

1100.

Фенантрен

 

85-01-8

0,01

1101.

п-Фенетидін

п-Етоксіанілін, п-амінофенетол

156-43-4

0,006

1102.

епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола-1-гідрохлорид

Ефедрин

299-42-3

0,01

1103.

Фенілаланін

 

150-30-1

0,7

1104.

2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір

 

 

0,15

1105.

1-Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон

Амідопірин

58-15-1

0,01

1106.

1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-

-метан сульфат натрію

Анальгін

68-89-3

0,01

1107.

N,N'-Фенілендималеімід

Малеімід

3006-93-7

0,01

1108.

м-Фенілендіамін

 

108-45-2

0,003

1109.

о-Фенілендіамін

1,2-бензолдіамін

95-54-5

0,005

1110.

п-Фенілендіамін

1,4-діамінобензол, урсол

106-50-3

0,0005

1111.

2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид

Фенікаберан

51771-50-7

0,03

1112.

N-Фенілкарбамоїл-3-(β-фенілізо-пропіл)сиднодимін

Сиднокарб

34262-84-5

0,005

1113.

Фенілксилілетан

 

6196-95-8

0,02

1114.

Фенілмеркаптан

Тіофенол

108-98-5

0,00003

1115.

1-Феніл-3-метилпіразолон-5

 

89-25-8

0,01

1116.

N-Феніл-2-нафтиламін (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)

Нафтам-2, неозон Д

28258-64-2

0,03

1117.

1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід

Карфедон

77472-70-9

0,01

1118.

Фенілпропанол

 

1335-12-2

0,45

1119.

N-Феніл-п-фенілендіамін

п-Амінодифеніламін

101-54-2

0,02

1120.

Фенілтрихлорсилан

 

108-95-2

0,01

1121.

3-Феноксибензальдегід

 

39515-51-0

0,03

1122.

Феноксіетанол

 

122-99-6

0,05

1123.

Феноксиметилпеніцилін

 

87-08-1

0,0025

1124.

Фенотіазин-2-карбамат

Етмозин

29560-58-5

0,02

1125.

Ферит магній-цинковий

 

 

0,04

1126.

Форстерит (суміш: 97 % ортосилікату магнію і 3 % барію оксиду)

 

 

0,05

1127.

Формальгліколь

Діоксолан 1,3

646-06-0

6,0

1128.

Фосген

 

75-44-5

0,003

1129.

N-Фосфонометилгліцин

Гліфосфат

1071-83-6

0,04

1130.

Фосфор білий

 

12185-10-3

0,0005

1131.

Фосфор жовтий

 

12185-10-3

0,0005

1132.

Фосфор трихлористий

 

7719-12-2

0,01

1133.

Фосфор червоний

 

7723-14-0

0,0005

1134.

Фосфор чотирихлористий

 

20762-59-8

0,01

1135.

Фосфору тіотрихлорид

 

3892-91-0

0,01

1136.

Фосфору хлороксид

 

10025-87-3

0,005

1137.

Фталазол

 

85-73-4

0,01

1138.

Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/

 

 

0,01

1139.

м-Фторанізол

 

456-49-5

0,5

1140.

о-Фторанізол

 

321-28-8

0,6

1141.

п-Фторанізол

 

459-60-9

0,5

1142.

Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид

 

30223-48-4

0,01

1143.

Фторбензол

 

462-06-6

0,1

1144.

9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти

Офлоксацин

82419-36-1

0,01

1145.

Фторетилен

Вінілфторид

75-02-5

0,15

1146.

о-Фтортолуол

 

95-52-3

0,2

1147.

п-Фтортолуол

 

352-32-9

0,3

1148.

Фузидієвої кислоти натрієва сіль

 

6990-06-3

0,01

1149.

N-/5-нітро-2-фурфуліден /1-аміногідантіон

Фурадонін

67-20-9

0,005

1150.

Фуран

Фурфуран

110-00-9

0,01

1151.

Фурфуриламін

 

617-89-0

0,01

1152.

п-Хінондіоксим

 

105-11-3

0,03

1153.

Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид

Фенкарол

110447-38-8

0,01

1154.

Хітин(полі-(1,-4)-2-ацетамідо-2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(N -ацетил-Д-глюкозамін)

 

1398-61-4

0,0005

1155.

Хітозан(полі-(1,-4)-2-аміно 2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)

 

9012-76-4

0,0005

1156.

Хлоралкани C12 - C15

 

 

0,1

1157.

Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти

 

122-04-3

0,01

1158.

Хлорацетилхлорид

 

79-04-9

0,02

1159.

α-Хлорацетоанілід

 

579-11-3

0,01

1160.

1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол-3-оцтової кислоти

Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин

53-86-1

0,002

1161.

п-Хлорбензотрихлорид

 

5216-25-1

0,001

1162.

Хлорбромметан

 

74-97-5

100

1163.

3-Хлорбутанон-2

Хлоркетон

4091-39-8

0,02

1164.

2-Хлор-5/гама-(2,4дитретамілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти

Компонента ЗЖ-165

 

0,1

1165.

N-(6-Хлоргексил)-N'-(гідроксіетил)-сечовина

МЕ-344

 

0,01

1166.

Хлоргідринстирол

 

 

1,4

1167.

1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он

 

 

0,2

1168.

2-Хлор-5 /2", 4"-дитретамілфенокси /бутиропламіно/ анілід α-(4-карбо-ксифенокси) пивалоілоцтової кислоти

Компонента Н-596

 

0,1

1169.

Хлорйодметан

 

593-71-5

0,06

1170.

Хлорметациклін тозилат

 

 

0,03

1171.

3-Хлор-4-метиланілін

 

121-86-8

0,01

1172.

біс-Хлорметилксилол

 

6298-72-2

0,004

1173.

α-(Хлорметил)-2-метил-5-нітро-1Н-імідазол-1-етанол (пил) ***

Орнідазол

16773-42-5

0,02

1174.

N-(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил) фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина

Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа

10238-21-8

0,001

1175.

β-Хлормолочної кислоти метиловий ефір

 

 

0,005

1176.

2-Хлор-4-нітротолуол

 

121-86-8

0,005

1177.

2-Хлор-6-нітроанілін

 

6283-25-6

0,02

1178.

N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід

Фенасал

50-65-7

0,01

1179.

Хлорноборнен

 

15019-71-3

0,02

1180.

ХлорпарафіниХП-1100

 

63449-39-8

0,1

1181.

Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш три- та пентахлорпіколінів)

 

 

0,02

1182.

Хлорпропамід

 

94-20-2

0,05

1183.

3-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин

 

 

0,01

1184.

м-Хлортолуол

 

108-41-8

0,01

1185.

о-Хлортолуол

 

95-49-8

0,02

1186.

п-Хлортолуол

 

106-43-4

0,01

1187.

м-Хлорфенол

 

108-43-0

0,01

1188.

о-Хлорфенол

 

95-57-8

0,02

1189.

4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота

Фуросемід

54-31-9

0,01

1190.

Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Cr -3+)

 

 

0,01

1191.

Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)

 

7789-17-5

0,005

1192.

Целюлоза

 

9012-54-8

0,03

1193.

Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/

 

7440-45-1

0,06

1194.

Цефалексин

 

15686-71-2

0,005

1195.

Цефалоспорин C (цинкова сіль)

 

 

0,005

1196.

Цефалотин (натрієва сіль)

 

153-61-7

0,005

1197.

Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)

 

73276-57-0

0,3

1198.

Циклогексиламін

 

108-91-8

0,01

1199.

2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11 -гексагідро-2н-піразино-(2,1-а)ізохінолін

Азинокс

55268-74-1

0,02

1200.

Циклогексилнітрат

 

2108-66-9

0,08

1201.

цис,транс-Циклододекатрієн-1,5,9

 

 

0,008

1202.

Циклопентадієни

 

542-92-7

0,05

1203.

Циклопентан

Пентаметилен

287-92-3

0,1

1204.

Циклопентен

 

142-29-0

0,1

1205.

Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)

 

5970-45-6

0,005

1206.

Цинку карбонат (у перерахунку на цинк)

 

3486-35-9

0,01

1207.

Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)

 

 

0,005

1208.

Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)

 

7779-90-0

0,005

1209.

Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)

 

7779-88-6

0,005

1210.

Цинку селенід (у перерахунку на цинк)

 

1315-09-9

0,02

1211.

Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)

 

557-05-1

0,005

1212.

Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)

 

1314-48-03

0,01

1213.

Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)

 

7646-85-7

0,005

1214.

Цирконію карбід

 

12070-14-3

0,01

1215.

Цирконію нітрид

 

25658-42-8

0,7

1216.

Цирконію фторид

 

7783-64-4

0,01

1217.

Цистеїн, цистин

 

52-90-4

0,05

1218.

Цитронелаль

 

106-23-0

0,025

1219.

(RS)-α-ціано-4-фтор-3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

(2,2-дихлор-вініл)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат

Цифлутрин

68359-37-5

0,1

1220.

Ціанурхлорид

 

108-77-0

0,005

1221.

Цукрол

 

81-07-2

0,1

1222.

Янтарна кислота (аерозоль) ***

 

110-15-6

0,05

__________

Примітка.

- * м - -3 при нормальних умовах: температурі 0° C (273К) і тиску 760 мм рт. ст. (101,3 кПа).

- ** При сумісній присутності адамантану, 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м - -3.

- *** Агрегатний стан речовин зазначений для ОБРВ, затверджених після 2006 року.

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров'я

А. Скіпальський

{Гігієнічні регламенти із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1657 від 05.08.2021}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.02.2020 — 2020 р., № 15, стор. 41, стаття 608, код акта 98079/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -