Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 27.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

14 січня 2020 року № 52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2020 р.

за № 157/34440

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п

Назва речовини

Торгова назва

CAS

ОБРВ, мг/м-3*

1

2

3

4

5

1.

Адамантан**

281-23-2

0,0075

2.

Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль

987-65-5

0,05

3.

Азафен

24853-80-3

0,01

4.

Азлоцилін

37091-66-0

0,01

5.

Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)

0,02

6.

Акриламід

79-06-1

0,005

7.

Аланін

56-41-7

0,7

8.

Аліламін

107-11-9

0,008

9.

Алкілбензол лінійний (аерозоль)

0,5

10.

Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів

0,01

11.

Алкілбензолсульфокислота (аерозоль)

0,3

12.

Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів

0,04

13.

Алкілброміди С10-С12 (за бромистим ундецилом)

0,02

14.

Алкілдиметиламіни фракцій С1016

0,01

15.

Алкілтриметиламоній хлорид

0,03

16.

Алкілфеноли на a-олефінах фракції С810

Неонол АФ-14

0,02

17.

Алкілфеноли на основі тримерів

Неонол АФ-12

0,04

18.

Алкілфосфати С1214 з спиртів алюмоорганічного синтезу

0,2

19.

Алкілфосфати фракцій С1216

1,0

20.

Алкілфосфати фракцій С10-C18

1,0

21.

Альдегід глутаровий

111-30-8

0,03

22.

Альдегід метилмеркаптопропіоновий

3268-49-3

0,0001

23.

Альдегід трихлороцтовий

Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацеталь-дегід

75-87-6

0,01

24.

Альдегід α-гексилкоричний

a-N-гексилцинналь

39350-49-7

0,1

25.

Альдегід β-ціанпропіоновий

26692-50-2

0,15

26.

Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)

24304-00-5

0,01

27.

Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)

637-12-7

0,001

28.

Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)***

18683-91-5

0,02

29.

Амантадину сульфат (аерозоль)

768-94-5

0,005

30.

Амілаза

75496-59-2

0,02

31.

a-Амілкоричний альдегід за бензальдегідом

Жасмінальдегід

1331-92-6

0,04

32.

Амілформіат

638-49-3

0,1

33.

Аміни аліфатичні С1016

0,005

34.

3-Аміно-4-мeтокси-N-крезол

Крезидін

120-71-8

0,02

35.

a-Аміноантрахінон

1-аміноантрахінон, антрахіноніламін

82-45-1

0,05

36.

п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір

10012-47-2

0,06

37.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин

Сульфадимезин

57-68-1

0,01

38.

2-( Амінобензолсульфамідо) тіазол

Норсульфазол

72-14-0

0,01

39.

4-пapa-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин

Сульфадиметоксин

122-11-2

0,004

40.

п-Амінобензолсульфенамід

Стрептоцид

63-74-1

0,01

41.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол

Етазол

1904-95-6

0,01

42.

м-Амінобензотрифторид

α,α,α-трифтор-м-толуїдин

98-16-8

0,01

43.

2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид

П(+)-глюкозамін гідрохлорид

66-84-2

0,0005

44.

2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6Н-пурін-6-ОН

Ацикловір

59277-89-3

0,05

45.

4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин

Пентахлорамінопіколін

0,01

46.

N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид

Бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А

611-75-6

0,2

47.

п-Амінодіетиланілінсульфат

N,N-диметил- п-фенілендіамін-сульфат

6065-27-6

0,015

48.

2-амінофенол

орто-Амінофенол, 2-гідроксіанілін, 1-аміно-2-оксибензол

95-55-6

0,01

49.

N-b-Аміноетилпіперазин

140-31-8

0,01

50.

2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін

Триазін

1668-54-8

0,02

51.

4-Аміно-6-метоксипіримідин

696-45-7

0,01

52.

Амінопарафіни C12-C18

0,003

53.

2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид

0,1

54.

о-Амінотолуол

о-Метиланілін

100-46-9

0,025

55.

4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин

Гексахлораміно-піколін

0,015

56.

п-Амінофенол

107-88-0

0,026

57.

g-Аміно-b-фенілмасляної кислоти гідрохлорид

Фенібут

3060-40-1

0,02

58.

Амісульприд (аерозоль)

71675-85-9

0,02

59.

Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину )

0,006

60.

Амоксицилін тригідрат (аерозоль)***

61336-70-7

0,005

61.

Амоній роданистий

1762-95-4

0,05

62.

Амоній щавлевокислий

14258-49-2

0,03

63.

Амонію гумат

0,15

64.

Амонію карбонат

506-87-6

0,04

65.

Амонию стеарат

1002-89-7

0,02

66.

Амонію хлорид

12125-02-9

0,1

67.

Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)

34642-77-7

0,005

68.

Анаприлін

318-98-9

0,003

69.

Ангідрид борний

1303-86-2

0,02

70.

Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну

Ангідрид нафталевий

81-84-5

0,015

71.

Ангідрид пропіонової кислоти

123-62-6

0,015

72.

Ангіолін (аерозоль)

0,5

73.

п-Анізидин

366-99-4

0,008

74.

9,10- Антрахінон

84-65-1

0,02

75.

Антрацен

120-12-7

0,01

76.

Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40 %, фтору - до 3 %)

12015-73-5

0,1

77.

Аргинін

74-79-3

1,2

78.

L-Аспарагіназа

9015-68-3

0,0003

79.

Аспарагінова кислота

56-84-8

1,2

80.

Аценафтен

83-32-9

0,07

81.

п-Ацетамінофенол

Фенацетин

62-44-2

0,01

82.

2-Ацетиламіно-5-нітротіазол

Нітазол

140-40-9

0,01

83.

Ацетиламінотіазол

0,01

84.

Ацетиланізол

0,03

85.

Ацетилбромід

Бромистий ацетил

0,005

86.

Ацетилен

74-86-2

1,5

87.

Ацетоацетанілід

102-01-2

0,01

88.

Ацетонітрил

Ціанометан, ціаністий метил

75-05-8

0,1

89.

Ацетооцтовий ефір

141-97-9

1,0

90.

g-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти

0,04

91.

Барвник органічний ріазолан червоний 2ж

0,003

92.

Барій металічний

7440-39-3

0,004

93.

Барію гідроксид (у перерахунку на барій)

17194-00-2

0,004

94.

Барію оксид (у перерахунку на барій)

1304-28-5

0,004

95.

Барію пероксид (у перерахунку на барій)

1304-29-6

0,01

96.

Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)

0,004

97.

Барію стеарат (у перерахунку на барій)

6865-35-6

0,003

98.

Барію сульфат (у перерахунку на барій)

7727-43-7

0,1

99.

Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)

35112-53-9

0,05

100.

Барію фторид (у перерахунку на барій)

7787-32-8

0,002

101.

Бензамід

Бензойної кислоти амід

55-21-0

0,01

102.

Бензантрон

82-05-3

0,003

103.

Бензил хлористий

Хлорметилбензол

100-44-7

0,05

104.

Бензил ціанистий

Фенілацетонітрил

140-29-4

0,01

105.

2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид

Дибазол

1212-48-2

0,01

106.

N-Бензил-бета-хлорпропіонамід

Хлоракон

501-68-8

0,02

107.

N-Бензиліденциклогексиламін

Інгібітор корозії ВНХ-л-49

2211-66-7

0,05

108.

5-Бензил-фурил-З-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти

Біоресметрин

0,06

109.

Бензоїл хлористий

98-88-4

0,04

110.

п-Бензоїламіносаліцилат кальцію

Бепаск

528-96-1

0,04

111.

3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид

Оксилідін

7348-26-7

0,005

112.

N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір

Барнон

52756-22-6

0,01

113.

Бензолсульфокислота

0,6

114.

Бензолсульфохлорид

98-09-9

0,005

115.

Бензотриазол

Азимідобензол, інгібітор БТА

95-14-7

0,01

116.

Бензотрихлорид

а-Трихлортолуол

98-07-7

0,01

117.

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

7440-41-7

0,00001

118.

Біостимулятор з гідролізного лігніну

2,0

119.

Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід

Фенозан-30

41484-35-9

0,1

120.

Болєтин

52080-82-7

0,5

121.

Бор аморфний

7440-42-8

0,01

122.

Бора нітрид

10043-11-5

0,02

123.

Борогліцерин

0,05

124.

Бродифакум 0,25 % (3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідроксикумарин) (аерозоль)***

0,001

125.

1-Бромадамантан

768-90-1

0,0075

126.

п-Броманізол

104-92-7

0,12

127.

п-Броманілін

106-40-1

0,03

128.

Бромацетогуанамін

0,002

129.

З-Бромбензальдегід

3132-99-8

0,01

130.

п-Бромбензальдегід

1122-91-4

0,05

131.

Бромбензантрон

81-96-6

0,003

132.

Бромистий етил

Брометан, етилбромід

74-96-4

0,05

133.

Бромистий метил

74-83-9

0,2

134.

N-(a-Бромізовалеріаніл) сечовина

Бромізовал

496-67-3

0,02

135.

Бромкамфора

76-29-9

0,05

136.

N,N-біс(3-Бромпропіоніо)- N,N- диспіротрипіперазинію дихлорид

Спіробромін

86641-76-1

0,05

137.

м-Бромтолуол

591-17-3

0,08

138.

о-Бромтолуол

95-46-5

0,09

139.

п-Бромтолуол

106-38-7

0,13

140.

1-Бромундекан

Ундецил бромистий

693-67-4

0,03

141.

1,4-Бутандіол

110-63-4

0,1

142.

1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір

0,07

143.

2,3-Бутандіон

Діацетил

431-03-8

0,1

144.

Бутиламін

109-73-9

0,07

145.

4-Бутиланілін

104-13-2

0,04

146.

Бутилбензилфталат-90

0,01

147.

1-Бутилбігуанідину гідрохлорид

Глібутид

15537-73-2

0,00З

148.

4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон

Бутадіон

50-33-9

0,003

149.

Бутилмеркаптан

109-79-5

3 × 10-4

150.

Бутилнітрит

544-16-1

0,01

151.

Бутиловий ефір масляної кислоти

Бутилбутірат

109-21-7

0,05

152.

Бутиловий ефір пропіонової кислоти

Бутилпропіонат

590-01-2

0,5

153.

1 -Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид

Бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн

19089-24-8

0,005

154.

м-Бутилфенол

0,01

155.

о-Бутилфенол

0,015

156.

п-Бутилфенол

0,01

157.

1,4-Бутиндіол

110-65-6

0,15

158.

Валдісовал (аерозоль)

1069-66-5

0,003

159.

Валін

72-18-4

0,7

160.

Валсартан (аерозоль)

137862-53-4

0,02

161.

Вінілацетилен

Бутепін, моновінілацетилен

689-97-4

2,0

162.

Вініл хлористий

75-01-4

0,005

163.

Вінілбутиловий ефір (пари)***

0,1

164.

Вініліден хлорид

75-35-4

0,2

165.

Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)

3048-64-4

0,01

166.

2-Вінілпіридин

Вінілазин

100-69-6

0,01

167.

N-вініл-2-піролідол(N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)

0,03

168.

о-Вінілтолуол

0,014

169.

Вінілтриетоксисилан

78-08-0

0,1

170.

Вінілтриметилсилан

754-05-2

0,01

171.

Вінілтриметоксисилан

2768-02-7

0,1

172.

Вінілтрихлорсилан

75-94-5

0,05

173.

Вінілциклогексан

Циклогексіетилен

695-12-5

0,03

174.

1-Вінілциклогексен-1

2622-21-1

0,03

175.

1-Вінілциклогексен-3

766-03-1

0,03

176.

Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)

0,05

177.

Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)

10361-44-1

0,005

178.

Вітамін В12 (кормовий) - за білком

0,001

179.

Вітамін В12 (кормовий) - за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)

0,00002

180.

Водню перекис

7722-84-1

0,02

181.

Вольфраму карбід

12070-12-1

0,07

182.

Вуглецю сіркооксид

463-58-1

0,1

183.

Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)

0,02

184.

Галантамін

Нівалін

357-70-0

0,0005

185.

Гас

8008-20-6

1,2

186.

Гексабромциклододекан (аерозоль)***

0,1

187.

Гексавінілдисилоксан

0,1

188.

Гексаметилдисилазан

999-97-3

0,01

189.

1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін

111-18-2

0,005

190.

Гексаметилендіамін оцтовокислий

0,001

191.

Гексаметилентетрамін

Уротропін

100-97-0

0,03

192.

Гексаметилциклотрисилазан

0,01

193.

1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан

Мезоінозит

87-89-8

0,1

194.

Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %)

2551-62-4

21,0

195.

Гексафторпропілен

116-15-4

0,05

196.

Гексафторпропілену оксид

428-15-1

0,03

197.

Гексахлорбензол

118-74-1

0,013

198.

Гексахлор-м-ксилол

881-99-2

0,04

199.

Гексахлор-п-ксилол

68-36-0

0,1

200.

Гексахлорциклопентадієн

77-47-4

0,001

201.

Гексиленгліколь

2,4-пентадіол-2-метил

0,1

202.

6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор- 5-окситетрациклін

Гемікеталь окситетрацикліну

0,04

203.

Гентаміцину сульфат

0,005

204.

Геовет (за тетрацикліном)

0,01

205.

Гідразин гідрат

10217-52-4

0,001

206.

2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан

Октафторпентадієн, хладон-329

0,01

207.

Гіпертрил (аерозоль)

0,1

208.

Гістидін

71-00-1

0,05

209.

Гліцидилметакрилат

106-91-2

0,05

210.

Гліцин

56-40-6

0,7

211.

Глюкоза

50-99-7

0,1

212.

Глютарова кислота

110-94-1

1,2

213.

Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм)

0,02

214.

Гризеофульвін

126-07-8

0,002

215.

Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом

0,2

216.

Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)

0,1

217.

Декабромдифенілоксид (аерозоль)***

1163-19-5

0,05

218.

Дефедрин

0,002

219.

Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт

Біс-фосфіт

0,08

220.

N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну

Дибіоміцин

1111-27-8

0,006

221.

Диборан

19287-45-7

0,005

222.

Диборид магнію

12397-24-9

0,02

223.

Диборид титану

12045-63-5

0,02

224.

Диборид титану-хрому

39407-17-5

0,02

225.

Дибромбензантрон

81-98-1

0,003

226.

м-Дибромбензол

108-36-1

0,13

227.

о-Дибромбензол

583-53-9

0,13

228.

2,3-Дибромпропанол

2,3-дибромпропіоновий спирт

96-13-9

0,002

229.

2,3-Дибромпропілфосфат

5324-12-9

0,002

230.

2.4-Дибромфенол

615-58-7

0,09

231.

2,6-Дибромфенол

608-33-3

0,06

232.

Дибутиладіпінат

105-99-7

0,05

233.

Дибутилмалеат

105-76-0

0,2

234.

Дибутиловий ефір

142-96-1

0,1

235.

Дибутилфталат

84-74-2

0,1

236.

Ди-втор-октилсебацинат

0,1

237.

Дигексиладіпінат

110-33-8

0,1

238.

Дигексилфталат

84-75-3

0,01

239.

Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір фталевої кислоти)

84-75-3

0,01

240.

1,3-Дигідробензол

Резорцин

108-46-3

0,015

241.

Дигідроліналоол

0,005

242.

1 ,2-Дигідрооксибензол

Пірокатехін

120-80-9

0,007

243.

Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль

Пасоміцин

3144-30-7

0,005

244.

Діетиланілін

91-66-7

0,1

245.

Діізододецилфталат

0,03

246.

Діізопропіламін

108-18-9

0,03

247.

Діізопропіловий ефір

Ізопропіловий ефір

108-20-3

0,4

248.

Діізопропілтіофосфат амонію

0,08

249.

0,0-Діізопропілфосфіт

1809-20-7

0,04

250.

Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти

Діанат

2300-66-5

0,015

251.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид

Метациклін

3963-93-9

0,01

252.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил- 1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат

Діоксициклін

100929-47-3

0,01

253.

п-Диметиламінобензальдегід

100-10-7

0,03

254.

b-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид

Димедрол

147-24-0

0,0005

255.

b-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль

Білімін

1221-56-3

0,02

256.

4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид

Диметилпрамід

89591-51-5

0,01

257.

З-(З-Диметиламінопропіламіно) пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид

Дамоксим

0,005

258.

b-Диметиламінопропіонітрил

66092-55-5

0,1

259.

Диметилбензиламін

103-83-3

0,03

260.

2,6-Диметил-4-гептанол (аерозоль)

Cпирт ізононіловий

0,1

261.

2,6-Диметилгептанон-2

Діізобутилкетон

108-83-8

0,05

262.

N,N-Диметилгліцингідрохлорид

2491-06-7

0,05

263.

2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин

Дилудін

1149-23-1

0,5

264.

2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4- (2-дифгорметоксифеніл)-1,4-дигідро-піридин

Форідон

71653-63-9

0,02

265.

2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4- (0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин

Фенігідін, корінфар

21829-25-4

0,005

266.

Диметилдитіокарбамат кальцію

20279-69-0

0,03

267.

Диметилдихлорсилан

75-78-5

0,03

268.

Диметилкетазин

Ацетоназин

0,002

269.

1,3-Диметилксантин

Теофілін

58-55-9

0,004

270.

Диметиловий ефір

115-10-6

0,2

271.

Диметиловий ефір сірчаної кислоти

Диметилсульфат

77-78-1

0,005

272.

3,7-Диметилоктен-6-ол-1

Цитронелоп

106-22-9

0,05

273.

2,2-Диметилолпропандіол

Пентаерітрит

115-77-5

0,04

274.

1,4-Диметилпіперазин

106-58-1

0,001

275.

2,5-Диметилпіразин

123-32-0

0,02

276.

1,3-Диметилпропандіамін

30734-81-7

0,1

277.

Диметилпропілентриамін

10563-29-8

0,08

278.

Диметилсебацинат

106-79-6

0,1

279.

Диметилсульфоксид

67-68-5

0,1

280.

N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін

63812-39-5

0,01

281.

Диметилциклобутан

Димер алену

7411-24-7

0,07

282.

5,5-Диметіогідантоїн

77-71-4

0,1

283.

Диметкарб /диметпромід - 40 %, сидноларб - 2 %, молочний цукор - 40 %; крохмаль - 17 %, стеарат магнію - 1 %/

0,007

284.

Ди-н-бутиламін

111-92-2

0,06

285.

Динітроанілін

606-22-4

0,004

286.

м-Динітробензол

0,01

287.

о-Динітробензол

0,01

288.

п-Динітробензол

0,01

289.

Динітродіетиленгліколь

0,01

290.

2,4-Динітро-о-крезол

0,002

291.

2,4-Динітротолуол

0,004

292.

Динітрофенол

0,004

293.

Динітрохлорбензол

97-00-7

0,002

294.

Ди-н-пропіламін

142-84-7

0,02

295.

Дипропілацеталь пропаналю

0,35

296.

Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот)

0,02

297.

6-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1-окси- 4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно- 2-нафтозо)-4-фенокси) 2-нафтойної кислоти

Компонента 616 М

0,1

298.

g-(2,4-Дитретамілфенокси)бутил-амід-Т-окси- 2-нафтойної кислоти

Компонента голуба ЗГ-97

0,1

299.

2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид

0,02

300.

2,4-Дитретамілфенол

0,05

301.

Дифеніламін

122-39-4

0,07

302.

Дифенілдихлорсилан

80-10-4

0,01

303.

4,4-Дифенілметандіізоціанат

101-68-8

0,02

304.

Дифенілметандіізоціанат

101-68-8

0,001

305.

2,5-Дифенілоксазол

92-71-7

0,02

306.

Дифенілоксид

Феноксибензол, дифеніловий ефір

101-84-8

0,03

307.

Дифенілолпропан

Бісфенол А, діан

80-05-7

0,04

308.

Дифенілолпропан оксипропільований

0,05

309.

Дифенілсульфід

139-66-2

0,05

310.

1,1 -Дифторетан

Фреон-152

75-37-6

8,0

311.

Дихлорангідрид терефталевої кислоти

100-20-9

0,004

312.

Дихлоранілін

95-76-1

0,01

313.

Дихлорацетанілід

17700-54-8

0,02

314.

м-Дихлорбензол

0,03

315.

о-Дихлорбензол

0,03

316.

п-Дихлорбензол

95-50-1

0,035

317.

1,3-Дихлорбутадіен

28577-62-0

0,005

318.

1,4-Дихлорбутен-2

764-41-0

0,005

319.

3,4-Дихлорбутен-1

760-23-6

0,02

320.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

Дихлорантин

0,005

321.

Дихлординікотинамід заліза

Ферамід

0,1

322.

2,6-Дихлордифеніламін

15307-93-4

0,03

323.

1,2-Дихлор-1,1-дифторетан

Фреон 132-В

1649-08-7

5,0

324.

b, bДихлордіетиловий ефір

Хлорекс

111-44-4

0,02

325.

3,4-Дихлорнітробензол

0,004

326.

Дихлорсилан

1719-53-5

0,03

327.

2,4-Дихлортолуол

0,1

328.

Дихлорфенол

0,012

329.

Дициклобутиліден

6708-14-1

0,07

330.

Дициклогексиламін

101-83-7

0,03

331.

Дициклопентадієни

77-73-6

0,01

332.

Диціандіамід

Ціаногуанідин

461-58-5

0,1

333.

1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан

Триетилендіамін, ДАБКО

280-57-9

0,01

334.

Діаліламін

124-02-7

0,01

335.

Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)

131-17-9

0,01

336.

Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C810)

0,1

337.

Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C810)

0,03

338.

1-4-Діамінодифенілметан

101-77-9

0,01

339.

Діамінодифеніловий ефір

0,05

340.

Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)

81-30-1

0,01

341.

Діацетатдибромнеопентилгліколь

0,03

342.

Діацетаттриетиленгліколь

111-21-7

0,1

343.

Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат

0,1

344.

Діацетилен

460-12-8

1,5

345.

Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)

111-42-2

0,05

346.

2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид

Амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід

614-39-1

0,03

347.

Діетиламінометилтриоксисилан

0,1

348.

α-Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанілід гідрохлорид

Тримекаїн

1027-14-1

0,01

349.

Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат

Етамзилат

2624-44-4

0,025

350.

Діетилбензол

25340-17-4

0,005

351.

Діетил-2-бензтіазолсульфенамід

Сульфенамід БТ

0,1

352.

Діетилдихлорсилан

1719-53-5

0,03

353.

Діетиленамідоксид

Тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін

110-91-8

0,01

354.

Діетилендіамін

Піперазин

110-85-0

0,01

355.

Діетилетаноламін

100-37-8

0,04

356.

1-Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин

Дитразин основа

90-89-1

0,05

357.

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

141-05-9

0,03

358.

N,N-Діетил-С68алкілоксамат()

Оксамат

0,06

359.

Діетилтолуамід

Діетиламіди о,м,п-толуілових кислот

26545-51-7

0,03

360.

Діетилфталат

84-66-2

0,01

361.

1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид

Но-шпa, дротаверину гідрохлорид

14009-24-6

0,01

362.

п-Діоксибензол

Гідрохінон

123-31-9

0,02

363.

2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію

20123-80-2

0,02

364.

3,6-Діоксифлуоран

Флуоресцеїн

2321-07-5

0,006

365.

Діоктилфталат

0,02

366.

н-Додекатетраєн-2,4,6,10

24330-32-3

0,01

367.

Доксициклін тозилат

0,01

368.

Дріжджі кормові порошкоподібні

0,01

369.

Дроперидол

548-73-2

0,005

370.

Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)

0,1

371.

Електрокорунд нормальний (аерозоль)***

ЕН

0,15

372.

Емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію - 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, масло мінеральне - 2 %)

0,05

373.

Епоксидний цинкувмісний грунт (аерозоль),за оксидом цинку (у перерахунку на цинк) за ксилолом***

Нормацинк СЕ-бар’єр

0,05

0,2

374.

Ергокальциферол

Вітамін Д2

50-14-6

0,1

375.

Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат

0,01

376.

Ергостатрієн-5-7-22-ол-3

Ергостерин

57-87-4

0,1

377.

Ерготаміну тартрат

Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат

379-79-3

0,01

378.

Ескорець 1102

Пил смоли

0,1

379.

Етан

74-84-0

65,0

380.

Етантіол

Етилмеркаптан

75-08-1

3 ґ 10-5

381.

Етацизин (2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)

33414-33-4

0,01

382.

5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол

14068-53-2

0,04

383.

Етилбензиланілін

0,01

384.

N-Етилгексеналь

b-пропіл-a-етилакролеїн

26266-68-2

0,05

385.

2-Етилгексилацетат

103-09-3

0,1

386.

2-етилгексил нітрат (аерозоль)***

0,1

387.

Етилдихлорсилан

1719-53-5

0,01

388.

о-Етил-дихлортіофосфат

Дихлорангідрид

1498-64-2

0,01

389.

о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат

Хлорангідрид

0,02

390.

Етиленгліколь

Етандіол

107-21-1

1,0

391.

Етилендіамін

107-15-3

0,03

392.

Етилену діоксид

Діоксан

123-91-1

0,07

393.

1,1 -Етилендіамін, N-[2-[[5-[(димеламіно)метил]- 2-фураніл]метил]тіо]етил-N-метил-2-нітро-моногідрохлорид

1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан

66357-35-5

0,01

394.

Етиленхлоргідрин

107-07-3

0,01

395.

Етиліденнорборнен

5-етиліденбіцикло- 2,2,1-гептен-2

16219-75-3

0,01

396.

2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль

19766-89-3

0,05

397.

2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид

Емоксипін

2364-75-2

0,03

398.

N-Етилморфолін

4-етилпергідро- 1,4-оксазин

100-74-3

0,05

399.

Етиловий ефір масляної кислоти

Етилбутират

105-54-4

0,05

400.

Етиловий ефір монохлороцтової кислоти

Етилхлорацетат

105-35-1

0,01

401.

Етиловий ефір пропіонової кислоти

Етилпропіонат

105-37-3

0,1

402.

Етил-о-фенілхлортіофосфат

38052-05-0

0,01

403.

О-Етил-N-(п-сульфофеніл) Тіокарбамат натрію

Флотореагент МФТК-Е

0,85

404.

Етилстирол

28106-30-1

0,05

405.

м-Етилтолуол

0,03

406.

о-Етилтолуол

0,03

407.

Етилтрихлорсилан

115-21-9

0,005

408.

1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7- (1-піперазиніл)-3-хінолін карбонової кислоти гідрохлорид

Норфлоксацин

70458-96-7

0,03

409.

Етинілвінілбутиловий ефір

2798-72-3

0,01

410.

(Е)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл-(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1єніл)циклопропан карбоксилат (аерозоль)***

Емпентрин, вапортрин

54406-48-3

0,1

411.

2-Етоксіетанол

Етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю

110-80-5

0,7

412.

2-Етоксіетилацетат

Целозольвацетат

817-95-8

1,0

413.

Етоксилати вторинних спиртів С1317

Неонол 2В 1317-12

0,02

414.

Етоксилати первинних спиртів С1215 (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату)

Неонол П 1215-12

0,02

415.

Еуфілін

317-34-0

0,015

416.

Ефір 3,5-дитретбутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту

Фенозан 23

6683-19-8

0,1

417.

Ефір 3,5-дитретбутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю

Фенозан 28

38879-22-0

0,1

418.

Ефір поліетиленоксиду ізотридецилового (аерозоль)***

Препарат FLODRI 470

0,1

419.

Жарильок С101 (суміш: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол - 25 %, епоксидна добавка)

0,02

420.

Заліза гліцерофосфат

0,04

421.

Заліза нітрат (за залізом)

14013-86-6

0,004

422.

Заліза пентакарбоніл

13463-40-6

0,001

423.

Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)

2980-59-8

0,004

424.

Заліза сульфіт (основний) /за залізом/

50820-54-1

0,05

425.

Заліза фероціанід

Берлінська блакить, фероцин

14038-43-8

0,04

426.

Зола лушпиння соняшнику

0,3

427.

Ідантрон

Кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий

0,05

428.

Ізоамілацетат

123-92-2

0,2

429.

Ізоамінопарафіни

0,03

430.

Ізоамінопарафінів хлоргідрат

0,1

431.

Ізоборнеол

124-76-5

1,4

432.

Ізобутан

2-метилпропан

75-28-5

1,5

433.

Ізобутилбензол

538-93-2

0,2

434.

Ізобутилізобутират

97-85-8

0,15

435.

Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір

10203-58-4

0,02

436.

2-(п-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота

Ібупрофен

15687-27-1

0,01

437.

Ізокапронової кислоти хлорангідрид

38136-29-7

0,005

438.

Ізолейцин, лейцин

73-32-5

0,7

439.

Ізометіліонон

Іралій

79-89-0

0,05

440.

Ізопропіл хлористий

2-хлорпропан

75-29-6

0,05

441.

Ізопропіламін

75-31-0

0,01

442.

2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин

Оксипіримідин

0,1

443.

Ізопропілметакарборан (за бором)

23868-54-4

0,02

444.

2-ізопропіл-5-метилфенол

Тімол

89-83-8

0,02

445.

Ізопропілнітрат

1712-64-7

0,05

446.

Ізопропіловий ефір оцтової кислоти

Ізопропілацетат

108-21-4

0,1

447.

N-Ізопропіл-N’-феніл-п-фенілендіамін

Діафен ФП

83173-93-7

0,02

448.

Імід о-сульфобензойної кислоти

Сахарин

81-07-1

0,02

449.

Інгібітор корозії «Нефтехим-1» (талове масло - 32 %, гас - 20 %, поліетиленполіаміди - 8 %, стабільний каталізатор - 10 %)

0,5

450.

b-Іонон

79-77-6

0,01

451.

Іргафос-128

0,5

452.

Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)

12036-00-9

0,02

453.

Йодбензол

591-50-4

0,02

454.

Йодоформ

75-47-8

0,04

455.

Йодпірон, йодінол (у перерахунку на йод)

0,04

456.

Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)

2223-93-0

0,0003

457.

Каїніт природний

0,5

458.

Калієва сіль (метил-2-етоксикарбонілвініл-Д-(-) амінофенілоцтової кислоти)

ДК-С-фенілгліцин

875-74-1

0,05

459.

Калій сірчанокислий кислий

7646-93-7

0,04

460.

Калій-натрій виннокислий

Сегнетова сіль

15490-42-3

0,3

461.

Калій азотнокислий

Калію нітрат, калієва селітра

7757-79-1

0,05

462.

Калію алюмінію сульфат

10043-67-1

0,05

463.

Калію ацетат

127-08-2

0,1

464.

Калію бромід (у перерахунку на бром)

7758-02-3

0,2

465.

Калію йодат

Калій йодноватокислий

7758-05-6

0,01

466.

Калію йодид(у перерахунку на йод)

7681-11-0

0,03

467.

Калію пероксоборат

0,04

468.

Калію пірофосфат

7320-34-5

0,07

469.

Калію стеарат (у перерахунку на калій)

593-29-3

0,006

470.

Калію хлорат

Бертолетова сіль

3811-04-9

0,05

471.

Калію хлорид

7447-40-7

0,1

472.

Кальцію гіпохлорид

7778-54-3

0,1

473.

Кальцію гліцерофосфат

58409-70-4

0,25

474.

Кальцію глюконат

299-28-5

0,25

475.

Кальцій азотнокислий (аерозоль)***

Кальцію нітрат, кальцієва селітра, норвезька селітра

10124-37-5

0,1

476.

Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат

Кальцію добезилат

20123-80-2

0,025

477.

Кальцію карбід

75-20-7

0,3

478.

Кальцію лактат

814-80-2

0,25

479.

Кальцію пантотенат

Вітамін В3

599-54-2

0,05

480.

Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)

1592-23-0

0,02

481.

Кальцію фосфат

7758-87-4

0,05

482.

Камфен

79-92-5

2,4

483.

Каніфолі глицериновий ефір

8050-31-5

0,1

484.

Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1`-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)

0,05

485.

e-Капролактон

502-44-3

0,05

486.

Карбамазепін (аерозоль)

298-46-4

0,0045

487.

Карбідопа (аерозоль)

38821-49-7

0,02

488.

Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль

Карбеніцилін

4800-94-6

0,0025

489.

Карбоксиметилцелюлоза

9000-11-7

0,15

490.

Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль

9004-32-4

0,1

491.

Карбоксиполіметилен

0,1

492.

Карпатол-3

0,5

493.

Каучук СКТІІ (пил)

0,5

494.

Кветіапін фумарат (аерозоль)

111974-72-2

0,01

495.

Кислота адипінова

124-04-9

0,05

496.

Кислота 2-амінобензойна

Кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова

150-13-0

0,03

497.

Кислота 2-аміноетансульфонова

Тауфон

107-35-7

0,1

498.

Кислота 2-аміноетилсірчана

926-39-6

0,02

499.

Кислота амінокапронова

60-32-2

0,01

500.

Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова

0,1

501.

Кислота 7-аміноцефалоспоранова

0,005

502.

Кислота аскорбінова

Вітамін С

50-81-7

0,5

503.

Кислота бензойна

65-85-0

0,03

504.

Кислота борофтористоводнева

16872-11-0

0,01

505.

Кислота 0-бромбензойна

88-65-3

0,1

506.

Кислота глутамінова

617-65-2

0,1

507.

Кислота Д(-)-α-амінофенілоцтова

875-74-1

0,06

508.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

0,03

509.

Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)

79-43-6

0,4

510.

Кислота ізовалеріанова

503-74-2

0,3

511.

Кислота ізокапронова

646-07-1

0,01

512.

Кислота ізомасляна

79-31-2

0,03

513.

Кислота ізонікотинова

55-22-1

0,01

514.

Кислота ізофталева

Кислота 1,3-дикарбонова

121-91-5

0,01

515.

Кислота кротонова

3724-65-0

0,02

516.

Кислота лимонна

77-92-9

0,3

517.

Кислота малеїнова (цис-1,2-етилендикарбонова)

110-16-7

0,01

518.

Кислота м-бромбензойна

585-76-5

0,06

519.

Кислота мета-титанова

12026-28-7

0,5

520.

Кислота молочна

79-33-4

0,1

521.

Кислота монохлороцтова

79-11-8

0,02

522.

Кислота нітрилотриметиленфосфонова

6419-19-8

0,03

523.

Кислота оксіетилідендифосфонова

2809-21-4

0,04

524.

Кислота олеїнова

112-80-1

0,1

525.

Кислота оротова

Вітамін В13

65-86-1

0,02

526.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

0,02

527.

Кислота п-амінометилбензойна

Амбен

0,05

528.

Кислота параамінобензойна

150-13-0

0,03

529.

Кислота п-бромбензойна

623-00-7

0,04

530.

Кислота перфторенантова

1,0

531.

Кислота п-нітробензойна

62-23-7

0,03

532.

Кислота саліцилова

69-72-7

0,01

533.

Кислота сульфамінова

5329-14-6

0,05

534.

Кислота тіооцтова

507-09-5

0,02

535.

Кислота тримелітова

1,2,4-Три-карбоксибензол

528-44-9

0,008

536.

Кислота фенілмалонова

2613-89-0

0,1

537.

Кислота фенілундеканова

50696-68-9

0,02

538.

Кислота феноксіоцтова

122-59-8

0,02

539.

Кислота о-хлорбензойна

118-91-2

0,06

540.

Кислота щавлева

144-62-7

0,015

541.

Кислота α-бромізовалеріанова

496-67-3

0,3

542.

Кислота α-хлорпропіонова

598-78-7

0,03

543.

Кислота α,α-дихлорпропіонова

75-99-0

0,03

544.

Кислота β-амінопеніциланова

551-16-6

0,001

545.

Кислота β-хлормолочна

1713-85-5

0,01

546.

Кислота γ-(2,4-дитретамілфенокси) масляна

0,04

547.

Кислоти бензойної метиловий ефір

Метилбензоат

93-58-3

0,003

548.

Кислоти винні

0,3

549.

Кислоти жирні синтетичні фракцій С1016

0,1

550.

Кислоти жирні талові

0,5

551.

Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)

7542-09-8

0,003

552.

Кобальту хлорид

7646-79-9

0,001

553.

Кокарбоксилази гідрохлорид

7719-09-7

0,003

554.

м-Крезол

1319-77-3

0,02

555.

о-Крезол

1319-77-3

0,028

556.

п-Крезол

1319-77-3

0,02

557.

Кремній чотирьоххлористий

10026-04-7

0,2

558.

Кремнію діоксид аморфний

Аеросил-175

7631-86-9

0,02

559.

Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)

5175-83-7

0,01

560.

2,3-Ксилідин

87-59-2

0,012

561.

2,4-Ксилідин

95-68-1

0,012

562.

2,5-Ксилідин

95-78-3

0,012

563.

3,4-Ксилідин

95-64-7

0,01

564.

Кубові залишки виробництва бутилових спиртів

0,1

565.

Ламотриджин (аерозоль)

84057-84-1

0,001

566.

Лантану оксид

1312-81-0

0,06

567.

Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат

Алюмінат лантану - титанат кальцію

0,05

568.

Латекс СКС-30 ШР (за стиролом)

0,04

569.

Леводопа (аерозоль)

59-92-7

0,06

570.

Левоміцетин

56-75-7

0,01

571.

Леворин

58591-23-4

0,01

572.

Леткі продукти 25 % розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метил-форміатом)

0,04

573.

Лікарський препарат бромід (1β-фенілетил)- 4-(4'диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (пил)***

Кардіотрил

0,001

574.

Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)

0,02

575.

Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії

ЛСТМ-Г

0,1

576.

Лізин

56-87-1

0,7

577.

Лінкоміцин

7179-49-9

0,01

578.

Лінолілацетат

115-95-7

0,1

579.

Літію карбонат (у перерахунку на літій)

554-13-2

0,005

580.

Літію фторид

7789-24-4

0,01

581.

Літію хлорид

7447-41-8

0,02

582.

Лоратадин (аерозоль)***

79794-75-5

0,001

583.

Магнію поліборид

12230-32-9

0,02

584.

Магнію хлорид

Хлористий магній

7786-30-3

0,1

585.

Малеїнової кислоти натрієва сіль

Натрій малеїновокислий 3-х водний

3105-55-3

0,01

586.

Малонової кислоти діетиловий ефір

Малоновий ефір

105-53-3

0,1

587.

Маніт

69-65-8

0,05

588.

Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)

3353-05-7

0,005

589.

Масло геранієве

Гераніол

106-24-1

0,002

590.

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)

0,05

591.

Масло талове легке

0,5

592.

Масло талове листвяне

0,5

593.

Ментол рецемічний (суміш α- і L-ізомерів)

15356-70-4

0,03

594.

1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну

Каптопріл

62571-86-2

0,005

595.

Металілхлорид

563-47-3

0,01

596.

Метан

74-82-8

50,0

597.

Метилацетилен

Пропін, алілен

74-99-7

3,0

598.

2-метил-1,2,3,7,8-α-гексагідро-3,7-диметил-8- [2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2Н-піран-2-іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти

Ловастатин, мевакор, медостатин

75330-75-7

0,002

599.

Метил хлористий

Хлорметан

74-87-3

0,06

600.

З-Метил-дельта-1,2,4-триазолін-5 тіон

0,1

601.

N-Метил-п-амінофенолсульфат

Метол

1936-57-8

0,02

602.

N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина

Бутамід

64-77-7

0,05

603.

8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін

Флакозид, амоден

0,03

604.

2-Метил-5-вінілпіридин

140-76-1

0,02

605.

6-Метил-5-гептен-2-он

Метилгептенон

39257-02-8

0,1

606.

4-Метил-4(2-гідроксіетил) 1,3-діоксан

Діоксановий спирт

2018-45-3

0,01

607.

N-Метилглюкамін

6284-40-8

0,15

608.

Метилдіетаноламін

105-59-9

0,05

609.

2-Метил-1,3-діоксолан

Ацетальдегіду етилацеталь

497-26-7

0,2

610.

N-Метилентрибутиламін

0,01

611.

Метиленциклобутан

598-61-8

0,1

612.

2-Метил-5-етилазин (2-метил 5-етилпіридин)

104-90-5

0,01

613.

2-Метил-6-етиланілін

24549-06-2

0,04

614.

Метилетилкетон

78-93-3

0,1

615.

Метилізобутират

547-63-7

0,1

616.

Метилізовалерат

556-24-1

0,05

617.

Метилізопропеніловий ефір

0,5

618.

1-Метил-3-ізопропілбензол

м-Цимол

535-77-3

0,03

619.

1-Метил-4-ізопропілбензол

п-Цимол

99-87-6

0,03

620.

Метилізоціанат

624-83-9

0,003

621.

Метилкапронат

106-70-7

0,03

622.

1-Метил-2-меркаптоімідазол

Мерказоліл

60-56-0

0,1

623.

2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн

Мірцен

123-35-3

0,015

624.

2-Метилнафталін

91-57-6

0,02

625.

6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін

Азотіоприн

446-86-6

0,002

626.

3-/(5Метил-4Н-1,2,4-триазол-З)/тіоцтової кислоти

0,1

627.

Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти

Фенозан-1

6386-38-5

0,03

628.

Метиловий ефір масляної кислоти

Метилбутират

623-42-7

0,05

629.

Метиловий ефір пропіонової кислоти

Метилпропіонат

554-12-1

0,1

630.

Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти

Ніпагін

99-76-3

0,02

631.

Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти

4107-62-4

1,5

632.

(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проініл) циклопент- 2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (аерозоль)

Праллетрин, еток

23031-26-9

0,01

633.

N-Метил-о-толілкарбамат

Дикрезил

58481-70-2

0,01

634.

4-Метилпентен-3-он-2

Мезитилу оксид

141-79-7

0,03

635.

3,5-Метилпіразол

1453-58-3

0,03

636.

4-Метилпіридин

g-піколін

108-89-4

0,08

637.

α-Метилпіридин

2-піколін

109-06-8

0,2

638.

[3(N -Метил-2-піролідил)піридину]

Нікотин

54-11-5

0,001

639.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

0,3

640.

2-Метил-1,3-пропандіол

2163-42-0

0,1

641.

2-Метилпропен

Ізобутилен

115-11-7

0,1

642.

Метилтестостерон

58-18-4

0,0001

643.

Метилтетрагідрофталевий ангідрид (цис- та ізо-)

11070-44-3

0,03

644.

Метилтрихлорсилан

75-79-6

0,03

645.

Метилурацил

626-48-2

0,01

646.

6(5- Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат

Оксацилін

1173-88-2

0,003

647.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)

0,003

648.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за α-фенілетиловим спиртом)

0,14

649.

Метилформіат

107-31-3

0,04

650.

Метилфуран

27137-41-3

0,015

651.

5-Метилфурфурол

620-02-0

0,2

652.

Метилхлорформіат

79-22-1

0,001

653.

З-Метил Δ-2-1,2,4-триазолін-5 тіон

0,1

654.

N-Метил-α-L-глюкозамідо-β-L-дигідрострептозидострептидин

Дигідрострептоміцин

128-46-1

0,005

655.

Метоксибензол

Анізол

100-86-3

0,1

656.

2-Метоксіетанол

Метилцелозольв

109-86-4

0,3

657.

1-Метокси-4-нітробензол

п-Нітроанізол

100-17-4

0,02

658.

5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо/фенілазо) саліцилова кислота

Салазопіридазин

22933-72-8

0,01

659.

1-Метоксипропанол-2

a-метиловий ефір пропіленгліколю

107-98-2

0,5

660.

1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1

Карбінол

0,05

661.

о-Метоксифенол

Гваякол

90-05-1

0,015

662.

3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо) піридазин

Фтазин

13010-46-3

0,01

663.

Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)

0,005

664.

Міді стеарат (у перерахунку на мідь)

660-60-6

0,005

665.

Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком

5 × 103 кл./м-3

666.

Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)

1317-33-5

0,1

667.

Моноалкілові (С810) ефіри алкенілянтарних (С1417) кислот

0,02

668.

Монобутиловий ефір діетиленгліколю

Бутилкарбітол

112-34-5

1,3

669.

Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір

«Гідрид» М-100

1,0

670.

Моноетиловий ефір діетиленгліколю

етилкарбітол

111-90-0

1,5

671.

Моноетиловий ефір резорцину

621-34-1

0,005

672.

Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)

627-91-8

0,05

673.

Монометилтерефталату амід

0,03

674.

Моно-н-пропіламін

107-10-8

0,04

675.

Моносилан

7803-62-5

0,005

676.

Монохлордиметиловий ефір

107-30-2

0,02

677.

Монохлорфенілксилілетан

0,1

678.

Морфоліній-З-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат

Тіотриазазин

0,3

679.

Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти

2893-78-9

0,03

680.

Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами

0,1

681.

Натрієва сіль-6-(α-феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти

Карфецилін

27025-49-6

0,01

682.

Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот

0,12

683.

Натрій кислий сірчанокислий гідрат

10034-88-5

0,04

684.

Натрію бензоат

532-32-1

0,05

685.

Натрію гідрокарбонат

Бікарбонат натрію, питна харчова сода

144-55-8

0,1

686.

Натрію гідроксид

Натр їдкий, сода каустична

1310-73-2

0,01

687.

Натрію гідроцитрат

144-33-2

0,1

688.

Натрію гіпохлорид

7681-52-9

0,1

689.

Натрію індіго-біс (сульфонат)

Індігокармін кислотний синій 74

860-22-0

0,001

690.

Натрію йодид (за йодом)

7681-82-5

0,03

691.

Натрію карбонат

Сода кальцинована

497-19-8

0,04

692.

Натрій азотнокислий

Натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра

7631-99-4

0,05

693.

Натрію нітрит

7632-00-0

0,005

694.

Натрію оксибутират

502-85-2

0,02

695.

Натрію олеат

143-19-1

1,3

696.

Натрію ортофосфат

Тринатрій фосфат

7601-54-9

0,1

697.

Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)- 5-ітил-1,3,4 тіадіазол

Етазол натрію, етазол розчинний

1904-95-6

0,01

698.

Натрію перборат

Натрій надборнокислий

90568-23-3

0,02

699.

Натрію силікат

Натрій кремнекислий

6834-92-0

0,3

700.

Натрію сульфід

1313-82-2

0,01

701.

Натрію тетраборат /у перерахунку на бор/

Бура, тимкал

1330-43-4

0,02

702.

Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)

71-73-8

0,01

703.

Натрію триполіфосфат

13573-18-7

0,5

704.

Натрію хлорид

Кухонна сіль

7647-14-5

0,15

705.

Натрію цитрат

68-04-2

0,1

706.

Нафталін-2-сульфокислота, натрієва сіль

(β-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль)

532-02-5

0,05

707.

α-Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота

Азотол АНФ

132-68-3

0,1

708.

α-Нафтиламін

134-32-7

0,003

709.

α-Нафтол

90-15-3

0,003

710.

Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/

15195-53-6

0,03

711.

Нікотинамід

Вітамін РР

98-92-0

0,01

712.

Ніобату літію шихта (ніобію оксид - 51 %, літію оксид - 49 %)

0,1

713.

Ніобій металічний

7440-03-1

0,15

714.

Ніобію оксид

1313-96-8

0,15

715.

Ністатин

1400-61-9

0,05

716.

Нітрил α-гідрооксіізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α-гідроксіізобутиронітрил)

75-86-5

0,01

717.

Нітрили синтетичних жирних кислот С1720

0,04

718.

м-Нітроанілін

99-09-2

0,01

719.

о-Нітроанілін

88-74-4

0,006

720.

п-Нітроанілін

100-01-6

0,006

721.

Нітрометан

75-52-5

0,1

722.

N-Нітро- N -метил-2,4,6-тринітроанілін

479-45-8

0,012

723.

4-Нітро-м-ксилол

0,008

724.

4-Нітро-о-ксилол

0,008

725.

Нітропарафіни

0,25

726.

2-Нітро-п-ксилол

0,008

727.

2-Нітропропан

79-46-9

0,1

728.

п-Нітростиролу оксид

0,02

729.

м-Нітротолуол

99-08-1

0,006

730.

о-Нітротолуол

88-72-2

0,008

731.

п-Нітротолуол

99-99-0

0,006

732.

п-Нітрофенол

100-02-7

0,003

733.

п-Нітрофторбензол

352-15-8

0,008

734.

N-(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон

Фурагін

1672-88-4

0,02

735.

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон

Фуразолідон

67-45-8

0,01

736.

5-Нітрофурфурол семікарбозон

Фурацилін

59-87-0

0,005

737.

З-Нітро-4-хлоранілін

635-22-3

0,002

738.

Норборнадієн

121-46-0

0,01

739.

Норборнен

2,3-біцикло 2,2,1-гептен

498-66-8

0,03

740.

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)

5 × 10-5

741.

Окзил

Хром-лігносульфонат

1,0

742.

о-Оксибензамід

65-45-2

0,01

743.

п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

0,05

744.

N-(β-Оксіетил)піперазин

103-76-4

0,02

745.

Оксіетилкрохмаль

9005-27-0

0,1

746.

1-β-оксіетил-2-метил-5-нітроімідазол

Метронідазол, новонідазол

443-48-1

0,02

747.

Оксіетилцелюлоза

9004-62-0

0,1

748.

4-Окси-3-метоксибензальдегід

Ванілін

121-35-5

0,03

749.

a-Оксинафтойна кислота

86-48-6

0,01

750.

1-Октадеканол

Стеариловий спирт

112-92-5

0,1

751.

Олефіни фракцій С1518

0,07

752.

Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C15-C18

0,3

753.

Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C15-C18

0,1

754.

Олефінсульфонати натрію С1214

0,01

755.

Олія бавовняна

0,1

756.

Олія василькова

рос.

«Базилик»

0,001

757.

Олія обліпихова

1,0

758.

Пароксетина гідрохлорид напівгідрат (аерозоль)

110429-35-1

0,007

759.

Пектиназа грибна

0,04

760.

Пентаметиленімін

Піперидин

110-89-4

0,01

761.

Пентахлорбензол

608-93-5

0,003

762.

Пентахлорнітробензол

82-68-8

0,01

763.

Пентахлорпропан

55632-13-8

0,03

764.

Пентахлорфенол

87-86-5

0,02

765.

Перліт

93763-70-3

0,05

766.

Пероксиди фракцій жирних кислот С79

0,15

767.

Перфторбутени (суміш ізомерів)

11070-66-9

0,1

768.

Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід

6104-17-2

0,001

769.

Перфторпропілперфторвініловий ефір

М-100

1623-05-5

1,0

770.

α-(β-Перфторпропокси) β-трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид, /за фтористим воднем/

Тример оксиду перфтор-пропілену

2641-34-1

0,5

771.

α-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид /за фтористим воднем/

Димер оксиду перфтор-пропілену

2062-98-5

0,3

772.

Перхлорметилмеркаптан

Перхлорметан-тіол, тіокарбоніл-тетрахлорид

594-42-3

0,003

773.

n-Етилтолуол

0,03

774.

Пил абразивний

Корунд білий, монокорунд

0,04

775.

Пил агломераційно-доменного виробництва

0,15

776.

Пил алюмосилікатів

Цеоліти природні немодифіковані

0,02

777.

Пил амінопластів

0,04

778.

Пил ампіоксу

0,005

779.

Пил антрациту (кам’яне вугілля)

0,11

780.

Пил біциліну-5

Суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1

0,01

781.

Пил борошна

0,06

782.

Пил бокситу

0,15

783.

Пил бориду заліза

Феробор, феросплав

0,07

784.

Пил бурого вугілля

0,13

785.

Пил ваграночний

0,1

786.

Пил відпрацьованої формувальної землі

0,2

787.

Пил вініпласту-90

0,01

788.

Пил вугільного концентрату (кам’яне вугілля)

0,11

789.

Пил вуглепородний (кам’яне вугілля)

0,03

790.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон

0,05

791.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)

0,03

792.

Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ «Укрграфіт»)

0,05

793.

Пил гумовий

0,1

794.

Пил деревний

0,1

795.

Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді

0,15

796.

Пил електрокорунду

0,075

797.

Пил етролу

0,13

798.

Пил желатину

0,15

799.

Пил інденкумаронової смоли (ІКС)

0,01

800.

Пил какао

0,06

801.

Пил кам’яновугільного коксу

0,1

802.

Пил карбіду бору

0,07

803.

Пил карбіду кремнію (карборунду)

0,07

804.

Пил крупнокристалічного карбіду кремнію

0,15

805.

Пил капрону

0,05

806.

Пил кварцовий

0,02

807.

Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

808.

Пил клею карбамідного сухого

0,06

809.

Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)

0,01

810.

Пил кремнію

0,07

811.

Пил крохмалю

9005-25-8

0,1

812.

Пил латуні (у перерахунку на мідь)

0,003

813.

Пил лушпиння соняшнику

0,14

814.

Пил магнезиту

0,1

815.

Пил металевий (легуючих сталей)

0,1

816.

Пил м’ясокісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

817.

Пил насіння сої

0,05

818.

Пил насіння соняшника

0,11

819.

Пил (неорганічний) гіпсового в’яжучого з фосфогіпсу з цементом

0,5

820.

Пил новоцину

0,01

821.

Пил н-парафінів, церезинів

0,6

822.

Пил паперовий

0,1

823.

Пил пемоксолі

0,03

824.

Пил пемолюксу

0,02

825.

Пил пінополіуретану

0,13

826.

Пил піриту

Залізний колчедан, сірчаний колчедан

0,1

827.

Пил поліаміду

0,5

828.

Пил полівінілпіролідону

0,15

829.

Пил полівінілхлориду

0,1

830.

Пил поліметилметакрилату

0,1

831.

Пил поліпропілену

0,1

832.

Пил полістиролу

0,35

833.

Пил полісульфонів

0,3

834.

Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного

0,1

835.

Пил продуктів вуглезбагачення

0,15

836.

Пил силікокальцію

Кальцію силіцид

0,1

837.

Пил скловолокна

0,06

838.

Пил склопластика

0,06

839.

Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)

0,1

840.

Пил сульфонолу НП-1

0,03

841.

Пил сульфонолу НП-3

0,03

842.

Пил сухого бурякового жому

0,06

843.

Пил сушеного панциря креветки

0,0001

844.

Пил текстоліту

0,04

845.

Пил титану

0,5

846.

Пил торфу

0,11

847.

Пил тютюну

0,035

848.

Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу

0,04

849.

Пил фенопластів резольного типу

Е2-330-02, У2-301-07

0,05

850.

Пил феромарганцю

0,15

851.

Пил феросилікомарганцю

0,15

852.

Пил хлорованого натурального каучуку

0,02

853.

Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)***

0,02

854.

Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)

0,01

855.

Пил хромомагнезиту (аерозоль)***

0,04

856.

Пил хутряний (вовняний, пуховий)

0,03

857.

Пил цукру (сахарози)

0,1

858.

Пил шаруватого епоксидного вуглепластику

0,02

859.

Пил шихти магнезіального виробництва вогнетривів

0,1

860.

Пил шихти парфумного скла

0,05

861.

Пил шроту сої

0,05

862.

Пил шроту соняшника

0,11

863.

Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)

0,001

864.

Піперазин

110-85-0

0,01

865.

Піперазину адіпінат

142-88-1

0,05

866.

3-(2-Піперидил)-піридин

Анабазин основа

0,001

867.

Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат

Пірилен

0,003

868.

Пірален (мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу - 60 % та трихлорбензолу - 40 %)

0,002

869.

Пірен

129-00-0

0,001

870.

α-(2-Піролідон-1-іл)ацетамід

Пірацетам

7491-74-9

0,05

871.

Піромелітовий діангідрид

89-32-7

0,03

872.

цис-Платина

15663-27-1

0,0001

873.

Поліакриламід аніонний АК-618

0,25

874.

Поліакриламід катіонний АК-617

0,25

875.

Поліамін Т

0,03

876.

Полі/N’-біс-(гідроксіетил) уреїдо/фенілметан

ЭМ-30

0,05

877.

Полі/N’-біс-(триметилсилоксіетил) уреїдо/фенілметан

ДЕМ-31

0,05

878.

Полівінілбутираль

63148-65-2

0,1

879.

Полі-( N'-гідроксилетилуреїдо) фенілметан

M-42

0,05

880.

Поліетилен

9002-88-4

0,1

881.

Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000

25322-68-3

0,15

882.

Поліетиленполіамін

68131-73-7

0,01

883.

Поліетилентерефталат

25038-59-9

0,05

884.

Поліізоціанат

101-68-8

0,02

885.

Полікарбонат(полі-2,2-(4,4'фенокси)-пропанкарбонат)

0,2

886.

Поліміксин-М

0,01

887.

Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2 % п-дивінілбензолу)

0,1

888.

Поліхлоркамфен

8001-35-2

0,007

889.

Прегнадієн-1,4-тріол П β, 17 α, 21діон-3,20

Преднізолон

50-24-8

0,00001

890.

Пролін, оксипролін

147-85-3

0,7

891.

Пропан

74-98-6

65,0

892.

Пропандіол-1,2

Пропіленгліколь

57-55-6

0,03

893.

н-Пропантіол

Пропілмеркаптан

107-03-9

0,0001

894.

1,2,3-Пропантріол

Гліцерин

56-81-5

0,1

895.

Пропіленгліколькарбонат

108-32-7

0,07

896.

Пропілену тетрамер

Ізододецилен

6842-15-5

1,5

897.

Пропілену тримери

13987-01-4

0,05

898.

Пропілмеркаптан

107-03-9

5 × 10-5

899.

Пропіловий ефір масляної кислоти

Пропілбутират

105-66-8

0,05

900.

Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти

Піпазол

0,1

901.

Пропіловий ефір пропіонової кислоти

Пропілпропіонат

106-36-5

0,5

902.

Протаргол (у перерахунку на срібло)

9015-51-4

0,01

903.

Протеаза лужна

9014-01-1

0,01

904.

Раунатин

39379-45-9

0,004

905.

Реагент антихлорозний з гідролізного лигніну

2,0

906.

Ревициклін (за рифампіцином)

0,001

907.

Ремантадин

3717-42-8

0,005

908.

Рибонуклеїнової кислоти гідролізат

0,1

909.

Рисперидон (аерозоль)

106266-06-2

0,002

910.

Ріфампіцин

13292-46-1

0,001

911.

Ртуті бромід

7789-47-1

0,0003

912.

Ртуті роданід

592-85-8

0,0003

913.

Ртуті сульфат (I)

2980-59-8

0,0003

914.

Ртуті сульфат (II)

7646-93-7

0,0003

915.

Рутенію оксид

12036-10-1

0,03

916.

Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)

24927-67-1

0,005

917.

Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)

7428-48-0

0,0003

918.

Селен аморфний

7782-49-2

0,05

919.

Сенадексин

0,15

920.

Серин

56-45-1

0,7

921.

Синестрол

84-16-2

0,0001

922.

Сірка елементарна

7704-34-9

0,07

923.

Сірки хлорид

10025-67-9

0,01

924.

Скандію оксид

12060-08-1

0,04

925.

Смола

СТУ-3

0,024

926.

Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)

3,0

927.

Сольвент нафта

0,2

928.

Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти

0,1

929.

Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату

0,05

930.

Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу

Лакрис 25 т

0,1

931.

Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти

Лакрис 20

0,05

932.

Сорбіт Д

Гекситол

50-70-4

0,1

933.

L-Сорбоза

87-79-6

0,1

934.

Спирт 2-алілоксіетиловий

2-алілоксіетанол

111-45-5

0,05

935.

Спирт аліловий

107-18-6

0,02

936.

Спирт діацетоновий

123-42-2

0,3

937.

Спирт епігідриновий

Гліцидол

556-52-2

0,04

938.

Спирт ізогексиловий

Метилізобутил-карбінол

108-11-3

0,07

939.

Спирт ізодециловий

20194-45-0

0,01

940.

Спирт полівініловий

9002-89-5

0,1

941.

Спирт тетрагідрофуриловий

5371-52-8

0,1

942.

Спирт тригідроперфтораміловий

355-28-2

0,05

943.

Спирт тригідроперфторгептиловий

375-82-6

0,05

944.

Спирт 3-феноксибензиловий

13826-35-2

0,05

945.

Спирт фуриловий

98-00-0

0,01

946.

Спирт α-фенілетиловий

1517-69-7

0,14

947.

Спирт α,α-диметилбензиловий

Диметилфеніл-карбінол

617-94-7

0,06

948.

Спирт β-фенілетиловий

2-фенілетанол

60-12-8

0,1

949.

Спирт γ-ацетопропіловий

1071-73-4

0,07

950.

Стеарин

555-41-1

0,2

951.

Стиралілацетат

Метилфеніл-карбинілацетат

103-45-7

0,4

952.

Стирилкарбінол

Спирт коричний

104-54-1

0,01

953.

Стиролу оксид

0,03

954.

Стрептоміцину сульфат

32385-11-8

0,005

955.

Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс

0,005

956.

Стронцію карбонат

1633-05-2

0,05

957.

Сублімати смолистих речовин (ПрАТ «УКРГРАФІТ», м. Запоріжжя) з вмістом бенз(а)пірену 0,0014 % (пари)

0,07

958.

Сульгин

п-Амінобензолсульфон ілгуанідин

57-67-0

0,01

959.

Сульсен

7446-34-6

0,005

960.

Сульфанен (за феноксиметилпеніциліном)

0,05

961.

Сульфапіридазин

80-35-3

0,005

962.

Сульфоетоксилати натрію С1013

0,02

963.

Сульфомонометаксин

1220-83-3

0,005

964.

Суміш альфа- і бета- іононів

Бета-іонон технічний

14901-07-6

0,01

965.

Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію

0,3

966.

Практично нерозчинні у воді сполуки ртуті: каломель (у перерахунку на ртуть)

10112-91-1

0,001

967.

Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0008

968.

Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10 : 1

Амідим

54351-34-7

0,0003

969.

Суміш диметиламінних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти

Полідим

0,01

970.

Суміш ізомерів спиртів С711

0,1

971.

Суміш карбонових кислот С16 (за мурашиною кислотою)

0,2

972.

Суміш кубових залишків тетрафгоретилену (за тетрафторетиленом)

0,01

973.

Суміш насичених вуглеводнів С28 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С14 (Запорізького заводу ВАТ «Укрграфіт»)

3,0

974.

Суміш пальмітинової 40 %, олеїнової 15 %, стеаринової 45 % кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/

0,2

975.

Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0009

976.

Сурма

7440-36-0

0,01

977.

Третбутилциклогексан

0,1

978.

1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат

Бензогексоній

971-60-8

0,1

979.

1,1,4,4',4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід)

Дисульформін

3861-81-2

0,01

980.

1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридіній бромід моногідрат

Дипіроксин

56-97-3

0,01

981.

3,5,5-Триметилоксазолідіндіон

Триметин

127-48-0

0,01

982.

Три(оксиметиламіно)-амінометан

Трисамін

77-86-1

0,15

983.

Три(хлоретил)фосфат

115-96-8

0,01

984.

1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол

25308-82-1

0,02

985.

Талію йодид (у перерахунку на талій)

7790-30-9

0,0004

986.

Таловий пек

8016-81-7

0,5

987.

Танацехол

Танафлон

97929-99-2

0,05

988.

Тантал

7440-25-7

0,15

989.

Теофедрин (за амідопірином)

0,003

990.

Терлон

Арамід

63148-69-6

0,1

991.

α-Терпенілацетат

80-26-2

0,05

992.

Терпеноїди (пари):

0,03

альфа-пінен

80-56-8

лімонен

5989-27-5

альфа-терпеніол

586-62-9

ліналоол

78-70-6

цитронеллаль

106-23-0

цитронеллол

106-22-9

цитраль

5392-40-5

гераніол

106-24-1

993.

Терпінгідрат

2451-01-6

0,5

994.

Терпінеол

g-ментен-1-ол-8

98-55-5

0,0003

995.

п-Терфеніл

92-94-4

0,05

996.

Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)

9047-53-4

0,1

997.

2,3,5,6- тетрафлуоробензил(1R,3S)- 3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (аерозоль + пари)***

ТРАНСФЛУТРИН

118712-89-3

0,01

998.

Тетрафтордиброметан

Хладон 114 В2

124-73-2

5,0

999.

Тетрабромдифенілолпропан

79-94-7

0,1

1000.

1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід

100-50-5

0,01

1001.

Тетрагідродициклопентадієн

2825-83-4

0,1

1002.

Тетрагідроінден (За,4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)

3048-65-5

0.01

1003.

Тетрагідронафталін

Тетралін

119-64-2

0,04

1004.

2-Тетрагідрофуранон

g-бутиролактон

96-48-0

0,025

1005.

Тетраетилсвинець

78-00-2

3 × 10-6

1006.

Тетраетоксисилан

Етилсилікат

78-10-4

0,5

1007.

а-Тетралон

529-35-1

0,003

1008.

2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7

Мебікар

10095-06-4

0,05

1009.

1,2,4,5-Тетраметилбензол

95-93-2

0,01

1010.

Тетраметиленімін

Піролідин

123-75-1

0,005

1011.

Тетран-5

0,05

1012.

Тетран-6

0,02

1013.

Тетран-7

0,04

1014.

Тетран двокомпонентний

0,06

1015.

Тетран чотирикомпонентний

0,06

1016.

1,1,1,2-Тетрафторетан

Фреон- 134-а

811-97-2

2,5

1017.

1,2,4,5-Тетрахлорбензол

95-94-3

0,13

1018.

Тетрахлорпропан

1070-78-6

0,01

1019.

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин

Гептахлорпіколін

1134-04-9

0,02

1020.

Тетрацин

0,06

1021.

Тилозин фосфат

1405-53-4

0,02

1022.

Тирозин

60-18-4

0,7

1023.

Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів

0,2

1024.

Титану діоксид

13463-67-7

0,5

1025.

Тіамінхлорид фармакопейний

Вітамін В1

59-43-8

0,003

1026.

Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C56)

0,2

1027.

Тіокарбамід

Тіосечовина

62-56-6

0,01

1028.

Тіонілхлорид

7719-09-7

0,005

1029.

Тіотриазазин

0,5

1030.

Токоферолу ацетат

Вітамін Е

58-95-7

0,08

1031.

м-Толуїдин

108-44-1

0,01

1032.

о-Толуїдин

95-53-4

0,005

1033.

п-Толуїдин

106-49-0

0,01

1034.

м-Толуїлендіамін

95-80-7

0,01

1035.

м-Толуолсульфокислота

617-97-0

0,6

1036.

о-Толуолсульфокислота

88-20-0

0,6

1037.

п-Толуолсульфокислота

104-15-4

0,6

1038.

транс,транс,транс-Додекатриєн-1,5,9

0,01

1039.

Треонін

80-68-2

0,05

1040.

трет-Бутилпербензоат

614-45-9

0,01

1041.

2-Трет-бутил-п-крезол

2409-55-4

0,01

1042.

п-Трет-бутилтолуол

98-51-1

0,023

1043.

п-Третбутилциклогексанол

98-52-2

0,15

1044.

1-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)- 3,3-диметилбутан-2-о л

Триадіменол

55219-65-3

0,01

1045.

Триаліламін

102-70-5

0,01

1046.

Триалкіламіни (суміш амінів фракцій С79; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)

0,07

1047.

Триалкілфосфіни С1215

0,1

1048.

2,4,4-Триамінобензанілід

60779-50-2

0,03

1049.

2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин

Меламін

108-78-1

0,05

1050.

2,4,6-Триброманілін

147-82-0

0,02

1051.

1,3,5-Трибромбензол

626-39-1

0,1

1052.

Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти

Трибутилфосфат

126-73-8

0,01

1053.

Трибутилфосфін

998-40-3

0,09

1054.

Тридеканол

112-70-9

0,4

1055.

Триетаноламін

102-71-6

0,04

1056.

Триетиленгліколь

112-27-6

1,0

1057.

Триетиленпентаамін

0,01

1058.

Триетилентриамін

111-40-0

0,01

1059.

Триетил-орто-ацетат

78-39-7

0,2

1060.

Триетоксисилан

998-30-1

0,01

1061.

2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол

Ріодоксол

19403-92-0

0,03

1062.

Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3 %)'

1330-78-5

0,01

1063.

Триметазидину дигідрохлорид (аерозоль)

0,005

1064.

1,3,5-Триметилбензол

Мезитилен

108-67-8

0,1

1065.

Триметилкарбінол

2-метил-2-пропанол

75-65-0

0,3

1066.

Триметилхлорсилан

75-77-4

0,01

1067.

1,5,5-Триметилциклогексанон

Ізофорон

78-59-1

0,01

1068.

Тринатрієва сіль оксіетиліденфосфонової кислоти

2666-14-0

0,2

1069.

Три-н-бутиламін

102-82-9

0,01

1070.

2,4,4-Тринітробензанілід

59651-98-8

0,025

1071.

Тринітрогліцерин

Нітрогліцерин

55-63-0

0,001

1072.

Тринітроетилбензол

28655-68-7

0,005

1073.

2,4,6-Тринітро-м-ксилол

7757-79-1

0,005

1074.

2,4,6-Тринітротолуол

116-96-7

0,007

1075.

2,4,6-Тринітрофенол

88-89-1

0,01

1076.

Три-н-пропіламін

102-69-2

0,02

1077.

Триптофан

73-22-3

0,05

1078.

З-Трифторметилдифеніламін

449-42-3

0,01

1079.

1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан

Фреон 113

76-13-1

8,0

1080.

Трифторхлоретилен

Хлортрифтор-етилен

79-38-9

0,01

1081

2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль

Трисбен-200

3426-62-8

0,01

1082.

Трихлорбензол

120-82-1

0,008

1083.

Трихлордифеніл

25323-68-6

0,001

1084.

1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол

25308-82-1

0,02

1085.

Трихлорсилан

10025-78-2

0,02

1086.

2,3,6-Трихлортолуол

2077-46-5

0,1

1087.

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин

Гексахлорпіколін

1201-30-5

0,02

1088.

1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/

Продукт ЗП-24

31188-91-7

0,1

1089.

Трихлорфенілгідразин солянокислий

76195-84-1

0,001

1090.

2,4,6-Трихлорфенол

88-06-2

0,003

1091.

Уайт-спірит

8052-41-3

1,0

1092.

Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль

Калію оротат

24598-73-0

0,03

1093.

Уродан

0,5

1094.

Фенантрен

85-01-8

0,01

1095.

п-Фенетидін

п-Етоксіанілін, п-амінофенетол

156-43-4

0,006

1096.

епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола- 1-гідрохлорид

Ефедрин

299-42-3

0,01

1097.

Фенілаланін

150-30-1

0,7

1098.

2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір

0,15

1099.

1-Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон

Амідопірин

58-15-1

0,01

1100.

1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон- 5-метан сульфат натрію

Анальгін

68-89-3

0,01

1101.

N,N'-Фенілендималеімід

Малеімід

3006-93-7

0,01

1102.

м-Фенілендіамін

108-45-2

0,003

1103.

о-Фенілендіамін

1,2-бензолдіамін

95-54-5

0,005

1104.

п-Фенілендіамін

1,4-діамінобензол, урсол

106-50-3

0,0005

1105.

2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил- 5-оксибензофурану гідрохлорид

Фенікаберан

51771-50-7

0,03

1106.

N-Фенілкарбамоїл-3-(b-фенілізо-пропіл)сиднодимін

Сиднокарб

34262-84-5

0,005

1107.

Фенілксилілетан

6196-95-8

0,02

1108.

Фенілмеркаптан

Тіофенол

108-98-5

0,00003

1109.

1-Феніл-З-метилпіразолон-5

89-25-8

0,01

1110.

N-Феніл-2-нафтиламін (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)

Нафтам-2, неозон Д

28258-64-2

0,03

1111.

1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід

Карфедон

77472-70-9

0,01

1112.

Фенілпропанол

1335-12-2

0,45

1113.

N-Феніл-п-фенілендіамін

п-Амінодифеніламін

101-54-2

0,02

1114.

Фенілтрихлорсилан

108-95-2

0,01

1115.

З-Феноксибензальдегід

39515-51-0

0,03

1116.

Феноксіетанол

122-99-6

0,05

1117.

Феноксиметилпеніцилін

87-08-1

0,0025

1118.

Фенотіазин-2-карбамат

Етмозин

29560-58-5

0,02

1119.

Ферит магній-цинковий

0,04

1120.

Форстерит (суміш: 97 % ортосилікату магнію і 3 % барію оксиду)

0,05

1121.

Формальгліколь

Діоксолан 1,3

646-06-0

6,0

1122.

Фосген

75-44-5

0,003

1123.

N-Фосфонометилгліцин

Гліфосфат

1071-83-6

0,04

1124.

Фосфор білий

12185-10-3

0,0005

1125.

Фосфор жовтий

12185-10-3

0,0005

1126.

Фосфор трихлористий

7719-12-2

0,01

1127.

Фосфор червоний

7723-14-0

0,0005

1128.

Фосфор чотирихлористий

20762-59-8

0,01

1129.

Фосфору тіотрихлорид

3892-91-0

0,01

1130.

Фосфору хлороксид

10025-87-3

0,005

1131.

Фталазол

85-73-4

0,01

1132.

Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/

0,01

1133.

м-Фторанізол

456-49-5

0,5

1134.

о-Фторанізол

321-28-8

0,6

1135.

п-Фторанізол

459-60-9

0,5

1136.

Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид

30223-48-4

0,01

1137.

Фторбензол

462-06-6

0,1

1138.

9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил- 1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]- 1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти

Офлоксацин

82419-36-1

0,01

1139.

Фторетилен

Вінілфторид

75-02-5

0,15

1140.

о-Фтортолуол

95-52-3

0,2

1141.

п-Фтортолуол

352-32-9

0,3

1142.

Фузидієвої кислоти натрієва сіль

6990-06-3

0,01

1143.

N-/5-нітро-2-фурфуліден / 1-аміногідантіон

Фурадонін

67-20-9

0,005

1144.

Фуран

Фурфуран

110-00-9

0,01

1145.

Фурфуриламін

617-89-0

0,01

1146.

п-Хінондіоксим

105-11-3

0,03

1147.

Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид

Фенкарол

110447-38-8

0,01

1148.

Хітин(полі-(1,-4)-2-ацетамідо-2-дезокси-β- Д-глюкан; полі-(N-ацетил-Д-глюкозамін)

1398-61-4

0,0005

1149.

Хітозан(полі-(1,-4)-2-аміно 2-дезокси-β- Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)

9012-76-4

0,0005

1150.

Хлоралкани C12-C15

0,1

1151.

Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти

122-04-3

0,01

1152.

Хлорацетилхлорид

79-04-9

0,02

1153.

α-Хлорацетоанілід

579-11-3

0,01

1154.

1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол- 3-оцтової кислоти

Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин

53-86-1

0,002

1155.

п-Хлорбензотрихлорид

5216-25-1

0,001

1156.

Хлорбромметан

74-97-5

100

1157.

З-Хлорбутанон-2

Хлоркетон

4091-39-8

0,02

1158.

2-Хлор-5/гама-(2,4дитретамілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти

Компонента ЗЖ-165

0,1

1159.

N-(6-Хлоргексил)- N'-(гідроксіетил)-сечовина

МЕ-344

0,01

1160.

Хлоргідринстирол

1,4

1161.

1-Хлор-3,3 -диметилбутан-2-он

0,2

1162.

2-Хлор-5 /2", 4"-дитретамілфенокси/бутиропламіно/ анілід α-(4-карбо-ксифенокси) пивалоілоцтової кислоти

Компонента Н-596

0,1

1163.

Хлорйодметан

593-71-5

0,06

1164.

Хлорметациклін тозилат

0,03

1165.

З-Хлор-4-метиланілін

121-86-8

0,01

1166.

біс-Хлорметилксилол

6298-72-2

0,004

1167.

α-(Хлорметил)-2-метил-5-нітро-1Н-імідазол- 1-етанол (пил)***

Орнідазол

16773-42-5

0,02

1168.

N-(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил)

фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина

Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа

10238-21-8

0,001

1169.

β-Хлормолочної кислоти метиловий ефір

0,005

1170.

2-Хлор-4-нітротолуол

121-86-8

0,005

1171.

2-Хлор-6-нітроанілін

6283-25-6

0,02

1172.

N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід

Фенасал

50-65-7

0,01

1173.

Хлорноборнен

15019-71-3

0,02

1174.

ХлорпарафіниХП-1100

63449-39-8

0,1

1175.

Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш три- та пентахлорпіколінів)

0,02

1176.

Хлорпропамід

94-20-2

0,05

1177.

З-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин

0,01

1178.

м-Хлортолуол

108-41-8

0,01

1179.

о-Хлортолуол

95-49-8

0,02

1180.

п-Хлортолуол

106-43-4

0,01

1181.

м-Хлорфенол

108-43-0

0,01

1182.

о-Хлорфенол

95-57-8

0,02

1183.

4-Хлор- N -(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота

Фуросемід

54-31-9

0,01

1184.

Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Сг-3+)

0,01

1185.

Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)

7789-17-5

0,005

1186.

Целюлоза

9012-54-8

0,03

1187.

Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/

7440-45-1

0,06

1188.

Цефалексин

15686-71-2

0,005

1189.

Цефалоспорин С (цинкова сіль)

0,005

1190.

Цефалотин (натрієва сіль)

153-61-7

0,005

1191.

Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)

73276-57-0

0,3

1192.

Циклогексиламін

108-91-8

0,01

1193.

2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11-гексагідро-2н-піразино-(2,1-а)ізохінолін

Азинокс

55268-74-1

0,02

1194.

Циклогексилнітрат

2108-66-9

0,08

1195.

цис,транс -Циклододекатрієн-1,5,9

0,008

1196.

Циклопентадієни

542-92-7

0,05

1197.

Циклопентан

Пентаметилен

287-92-3

0,1

1198.

Циклопентен

142-29-0

0,1

1199.

Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)

5970-45-6

0,005

1200.

Цинку карбонат (у перерахунку на цинк )

3486-35-9

0,01

1201.

Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)

0,005

1202.

Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)

7779-90-0

0,005

1203.

Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)

7779-88-6

0,005

1204.

Цинку селенід (у перерахунку на цинк)

1315-09-9

0,02

1205.

Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)

557-05-1

0,005

1206.

Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)

1314-48-03

0,01

1207.

Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)

7646-85-7

0,005

1208.

Цирконію карбід

12070-14-3

0,01

1209.

Цирконію нітрид

25658-42-8

0,7

1210.

Цирконію фторид

7783-64-4

0,01

1211.

Цистеїн, цистин

52-90-4

0,05

1212.

Цитронелаль

106-23-0

0,025

1213.

Ціанурхлорид

108-77-0

0,005

1214.

Цукрол

81-07-2

0,1

1215.

Янтарна кислота (аерозоль)***

110-15-6

0,05

__________

Примітка.

- * м-3 при нормальних умовах: температурі 0 °C (273К) і тиску 760 мм рт. ст. (101,3 кПа).

- ** При сумісній присутності адамантану, 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м-3.

- *** Агрегатний стан речовин зазначений для ОБРВ, затверджених після 2006 року.

- **** Обмежити дію ОБВР речовини терміном 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК.

Генеральний директор

Директорату

громадського здоров’я

А. Скіпальський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.02.2020 — 2020 р., № 15, стор. 41, стаття 608, код акта 98079/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -