Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про професійне медичне стажування за межами закладу охорони здоров’я, де працює медичний працівник. МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 24.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

22 липня 1993 року № 166

(в редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 18 серпня 2021 року № 1751)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 листопада 2021 р.

за № 1468/37090

ПОЛОЖЕННЯ

про професійне медичне стажування за межами закладу охорони здоров’я, де працює медичний працівник

1. Це Положення врегульовує порядок проходження медичними працівниками (далі - працівник) професійного медичного стажування (далі - стажування) за межами закладу охорони здоров’я, де вони працюють.

2. Вимоги цього Положення не поширюються на стажування у інших країнах.

3. Стажування є одним із заходів безперервного професійного розвитку, що полягає у вдосконаленні та/або набутті практичних навичок шляхом безпосереднього виконання завдань та обов’язків в рамках певної спеціальності під наглядом керівника відповідного структурного підрозділу закладу охорони здоров’я та куратора.

Куратор призначається наказом керівника закладу, де проходять стажування, з числа спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, що мають досвід роботи за фахом не менше 10 років з відповідної спеціальності.

4. Строк стажування становить від 5 робочих днів до 1 місяця в залежності від спеціальності та переліку компетентностей, який набуває або удосконалює працівник за результатами проходження стажування, та визначається у програмі стажування.

Програма стажування затверджується закладом охорони здоров’я, на базі якого працівник проходить стажування.

5. Стажування може проводитись на базі закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, або на базі клінічної кафедри закладу вищої (післядипломної) освіти, що відповідають таким вимогам:

наявність у закладу охорони здоров’я ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики зі спеціальності, за якою здійснюється стажування;

наявність у закладу охорони здоров’я діючого акредитаційного сертифікату, яким присвоєна вища категорія;

наявність необхідної кількості кураторів з розрахунку 1 куратор на 2 працівників, що проходять стажування;

наявність затвердженої програми стажування;

забезпеченість обладнанням, необхідним для удосконалення, набуття практичних навичок та іншими необхідними навчальними матеріалами;

наявність можливості надати працівникам, що проходять стажування, обсяг роботи відповідно до програми стажування.

6.

Програма стажування повинна:

оновлюватись щорічно;

ґрунтуватись на принципах доказової медицини;

бути опублікованою на офіційному вебсайті закладу охорони здоров’я або клінічної кафедри закладу вищої (післядипломної) освіти, де проходить стажування;

включати перелік компетентностей, які набуває або удосконалює працівник за результатами проходження стажування;

включати методологію оцінювання зміни в компетентностях та практичних навичках працівників і порядок оцінювання за результатами проходження програми стажування;

відповідати кваліфікаційним характеристикам відповідної спеціальності.

7. Працівник має право проходити стажування за направленням закладу охорони здоров’я, що є його місцем працевлаштування, або за власною заявою на підставі договору.

Заклад охорони здоров’я відряджає працівника для проходження стажування.

Працівник пред’являє направлення та наказ або копію наказу про відрядження, документи, що посвідчують його особу, та документи про освіту (диплом, сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії за наявності).

8. Перед проходженням стажування здійснюється контроль рівня знань працівника у формі тестування.

9. Працівник зараховується на стажування наказом керівника закладу, що є базою для проходження стажування.

10. За якість підготовки на програмах стажування відповідають керівники закладів, на базі яких його проходять.

11. Стажування вважається пройденим після засвоєння програми стажування і успішного складання іспиту.

Іспит складається з:

оцінки практичних навичок, в тому числі в симуляційних умовах (в симуляційних центрах, на манекенах тощо);

вирішення клінічних завдань, що передбачає розгляд трьох ситуаційних завдань на клінічне мислення.

12. Працівникам, які пройшли стажування і склали іспит, видається сертифікат, що повинен містити прізвище, власне ім’я отримувача сертифіката, дату видачі сертифіката та унікальний ідентифікатор сертифіката, що дозволяє підтвердити факт видачі сертифіката працівнику.

13. Фінансування стажування здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законом.

Оплата праці кураторів здійснюється згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору.

В.о. Генерального директора

Директорату медичних кадрів,

освіти і науки

Т. Орабіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2021 — 2021 р., № 89, стор. 140, стаття 5777, код акта 108279/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -