Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я та установи/закладу надання соціальних послуг / соціального захисту населення. МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 08.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

03 серпня 2021 року № 1614

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2021 р.

за № 1323/36945

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я та установи/закладу надання соціальних послуг / соціального захисту населення

I. Загальні положення

1. Відділ з інфекційного контролю (далі - ВІК) діє як самостійний структурний підрозділ в закладі охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) та установах/закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення (далі - ЗСЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

2. ВІК підпорядковується безпосередньо керівнику ЗОЗ/ЗСЗ.

3. Оснащення ВІК засобами зв’язку, комп’ютерною технікою здійснюється відповідно до функцій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, які виконуються ВІК.

4. ВІК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

II. Завдання та функції ВІК

1. Основним завданням ВІК є організація профілактики інфекцій та інфекційного контролю в ЗОЗ/ЗСЗ з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних із наданням медичної допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю та формування культури безпеки в ЗОЗ/ЗСЗ.

2. Відповідно до покладених завдань ВІК здійснює:

1) розробку планів дій/заходів ЗОЗ/ЗСЗ на виконання нормативно-правових актів з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

2) розрахунок та обґрунтування щорічного бюджету для реалізації планів дій/заходів ЗОЗ/ЗСЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

3) моніторинг, оцінку та зворотній зв’язок щодо виконання ЗОЗ/ЗСЗ та його структурними підрозділами заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, впровадження адміністрування антимікробних препаратів;

4) епідеміологічний нагляд та ведення обліку інфекційних хвороб в ЗОЗ/ЗСЗ в установленому законодавством порядку;

5) розповсюдження новітніх даних в області профілактики інфекцій та інфекційного контролю, підтримку культури безпеки в ЗОЗ/ЗСЗ;

6) підготовку звітів та надання консультацій для керівництва, структурних підрозділів та працівників ЗОЗ/ЗСЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, впровадження адміністрування антимікробних препаратів;

7) консультування з питань закупівлі обладнання і витратних матеріалів для ЗОЗ/ЗСЗ з метою дотримання санітарних норм і забезпечення профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

8) розробку стандартних операційних процедур;

9) впровадження нових клінічних протоколів з емпіричної антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики в установленому законодавством порядку;

10) проведення ретроспективного аудиту відповідності призначення антимікробних препаратів;

11) навчання та перевірку знань працівників ЗОЗ/ЗСЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, адміністрування антимікробних препаратів;

12) подання пропозицій для керівництва ЗОЗ/ЗСЗ щодо робочого навантаження медичних працівників, укомплектування штатами і розміщення ліжок, приміщень, матеріалів та обладнання в частині забезпечення профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

13) складання попереднього плану розслідування спалаху інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги в ЗОЗ та попередження його поширення;

14) надання даних споживання антимікробних препаратів в заклад громадського здоров’я, який реалізує заходи з боротьби з антимікробною резистентністю відповідно до адміністративно-територіальної належності;

15) просування та популяризацію заходів з профілактики інфекційних хвороб серед працівників ЗОЗ/ЗСЗ та пацієнтів/відвідувачів, співпрацю з громадськими об’єднаннями;

16) виконання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 408/33379;

17) інші функції, пов’язані з профілактикою інфекцій та інфекційним контролем.

III.

Права та обов’язки ВІК

1. ВІК має право:

1) запитувати у адміністрації, керівників структурних підрозділів, лабораторії ЗОЗ/ЗСЗ інформацію, необхідну для виконання завдань та функцій відповідно до пунктів 1 та 2 розділу II цього Положення;

2) залучати зацікавлені сторони (представників структурних підрозділів ЗОЗ/ЗСЗ, старших сестер медичних, спеціалістів) для розробки планів дій, заходів, графіків та стандартних операційних процедур з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

3) проводити моніторинг та оцінку стану виконання заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю працівниками структурних підрозділів ЗОЗ/ЗСЗ за графіком, погодженим із керівниками структурних підрозділів;

4) визначати процеси і практики, які підлягають моніторингу та оцінці, інструменти, за допомогою яких проводиться моніторинг та оцінка, механізми зворотного зв’язку;

5) ініціювати та проводити епідеміологічні розслідування в ЗОЗ;

6) подавати письмові пропозиції до керівництва ЗОЗ/ЗСЗ щодо тимчасової зупинки (на період карантину та проведення протиепідемічних заходів) функціонування окремих відділень ЗОЗ/ЗСЗ у зв’язку зі спалахом інфекційних захворювань серед пацієнтів та/або працівників;

7) подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ щодо внесення коректив до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів;

8) надавати висновки для допуску / не допуску до виконання своїх функціональних обов’язків нових працівників (при працевлаштуванні, після випробувального терміну) та щодо компетентності працівника за результатами оцінки знань з гігієни рук, профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

9) брати участь у розгляді питань щодо робочого навантаження медичних працівників, укомплектування штатами і розміщення ліжок, приміщень, матеріалів та обладнання в частині забезпечення профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

10) користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань/функцій.

2. ВІК забезпечує:

1) виконання завдань та функцій відповідно до пунктів 1 та 2 розділу II цього Положення;

2) надання оперативної інформації за запитом керівництва;

3) здійснення координації взаємодії ВІК з іншими структурними підрозділами ЗОЗ/ЗСЗ;

4) ведення документації та підготовку звітів;

5) дотримання встановленого порядку обліку матеріально-технічних засобів, цільове та дбайливе використання закріпленого за ВІК майна;

6) створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

3. Працівники ВІК проходять регулярне навчання з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю з метою забезпечення виконання ними своїх функціональних обов’язків.

IV. Структура та штатний розпис ВІК

1. Структура та штатний розпис ВІК визначається в залежності від розміру і спеціалізації ЗОЗ/ЗСЗ, виду медичної допомоги та затверджуються у встановленому законодавством порядку.

2. До складу ВІК ЗОЗ, які надають медичну допомогу у стаціонарних умовах цілодобово, входять як мінімум:

1) лікар-епідеміолог (госпітальний епідеміолог);

2) помічник лікаря-епідеміолога (мінімум один на кожні 250 ліжок);

3) клінічний провізор (координатор з адміністрування антимікробних препаратів);

4) сектор з покращення гігієни рук/працівники, які виконують функції координатора з гігієни рук, його заступника, інструктора/тренера, спостерігача, спеціаліста зі збору та аналізу даних відповідно до Інструкції з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614;

5) лікар будь-якої лікарської спеціальності (координатор навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю);

6) статистик.

3. В ЗСЗ та ЗОЗ, що надають медичну допомогу в амбулаторних умовах або в стаціонарних умовах не цілодобово, керівник ВІК виконує функції координатора з гігієни рук і до складу ВІК входять як мінімум інструктор/тренер та спеціаліст зі збору та аналізу даних.

4. Керівником ВІК в ЗОЗ, що надають цілодобову медичну допомогу в стаціонарних умовах може бути призначено особу з вищою освітою II рівня за ступенем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю та стажем роботи не менше трьох років.

5. Керівником ВІК в ЗСЗ та ЗОЗ, що надають медичну допомогу в амбулаторних умовах або в стаціонарних умовах не цілодобово, може бути призначено особу з професійною освітою (молодший спеціаліст) або вищою освітою (молодший бакалавр, бакалавр, магістр), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство» та стажем роботи не менше трьох років, або з лікарською спеціальністю (без спеціальних вимог до стажу роботи).

6. Положення про ВІК, посадові інструкції працівників ВІК затверджуються керівником ЗОЗ/ЗСЗ.

V. Взаємодія та співпраця ВІК

1. ВІК взаємодіє та співпрацює зі структурними підрозділами, робочими групами, комісіями ЗОЗ/ЗСЗ з питань реалізації суміжних напрямів діяльності, контролю якості медичного обслуговування та мікробіологічними лабораторіями.

2. ВІК взаємодіє із регіональними закладами громадського здоров’я та готує для них інформацію та звітність у встановленому законодавством порядку.

3. ВІК взаємодіє із ЗОЗ/ЗСЗ з метою обміну досвідом щодо впровадження заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, організації спільних заходів, партнерських моніторингових візитів тощо.

4. ВІК співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою популяризації заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

І. Руденко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 550, стаття 5310, код акта 107774/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -