<<
>>

розрахунку граничних тарифів на надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ. МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 23.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
08 липня 2019 року № 1556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2019 р.
за № 857/33828

МЕТОДИКА
розрахунку граничних тарифів на надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ

I. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується для визначення граничних тарифів на надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ (далі - послуги ДіП).

2. Цю Методику розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про ціни і ціноутворення», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

3. Граничні тарифи на надання послуг ДіП, розраховані згідно з цією Методикою, використовуються для проведення закупівлі цих послуг, зокрема під час визначення умов закупівлі та оцінки пропозицій суб’єктів, що надають або мають наміри надавати такі послуги, оплати наданих послуг.

4. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

адміністративний та управлінський персонал - працівники (робітники) надавачів послуг ДіП, які забезпечують виконання адміністративних та управлінських функцій (керівники організацій, їх заступники, керівники та провідні фахівці фінансово-економічних, адміністративно-господарських, кадрових та юридичних служб тощо);

допоміжний та обслуговуючий персонал - працівники (робітники) надавачів послуг з профілактики ВІЛ, які безпосередньо залучені до надання послуг і здійснюють допоміжні та обслуговуючі функції (водії автотранспортних засобів спеціального призначення, підсобні робітники, вантажники, прибиральники місць надання послуг з профілактики ВІЛ тощо); та працівники (робітники) надавачів послуг з профілактики ВІЛ, які беруть участь у виконанні загальновиробничих функцій, пов’язаних із функціонуванням (статутною діяльністю) надавачів послуг (водії автотранспортних засобів, охоронники, техніки, електрики, прибиральники службових приміщень, робітники з обслуговування і ремонту техніки та будівель, двірники тощо);

основний персонал - соціальні та медичні працівники надавачів послуг ДіП, що безпосередньо здійснюють надання послуг (спеціалісти з соціальної роботи, психологи, лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими тощо);

референтна вартість - загальна вартість послуг ДіП визначена на основі цієї Методики по кожному окремому референтному надавачу послуг;

референтні надавачі послуг - визначені МОЗ заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції, та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ, які надавали послуги пов’язані з ВІЛ групам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ та були визначеними за результатами проведення процедури відкритих торгів на закупівлі послуг, пов’язаних ВІЛ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах у сфері протидії ВІЛ.

5.

У цій Методиці абревіатури вживаються у таких значеннях:

ВВ - витрати на відрядження працівників надавачів послуг (обчислюються в гривнях);

ВЗ - витрати на оплату послуг зв’язку, в тому числі пошта, телефон, Інтернет (обчислюються в гривнях);

ВОГ - вартість надання послуги ДіП впродовж однієї людино-години (обчислюється в гривнях);

ВН - вартість нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення (обчислюється в гривнях);

ВП - вартість надання конкретної послуги ДіП, обчислена на підставі вартості надання послуги одному отримувачу впродовж однієї людино-години та обґрунтованих витрат часу на надання такої послуги (в межах обсягів, встановлених законодавством України), обчислюється в гривнях;

ВПММ - витрати на пально-мастильні матеріали, пов’язані з наданням послуги ДіП, обраховані відповідно до норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (обчислюються в гривнях);

ВСО - вартість спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, які використовуються безпосередньо для надання послуги ДіП (обчислюється в гривнях);

ВТЗ - вартість транспортних засобів (обчислюється в гривнях);

ВЧП - витрати часу на надання послуги ДіП (обчислюються в людино-годинах;

ЄСВН - єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу (обчислюється в гривнях);

ЄСВП - єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з заробітної плати основного та допоміжного персоналу за рік; (обчислюється в гривнях);

ЗН - витрати, пов’язані зі зносом нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого і адміністративного призначення (обчислюються в гривнях);

ЗПЄВН - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу (обчислюються в гривнях);

ЗПЄВП - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу за рік (обчислюються в гривнях);

ЗПН - заробітна плата адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу (обчислюється в гривнях);

ЗПП - заробітна плата та ЄСВ основного і допоміжного персоналу, який залучається до надання послуги за рік (обчислюється в гривнях);

ЗПУ - загальний обсяг заробітної плати та ЄСВ всього основного і допоміжного персоналу, який здійснює надання всіх послуг за всією виробничою (статутною) діяльністю надавача послуг за рік (обчислюється в гривнях);

ЗСП - витрати, пов’язані зі зносом спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовується для надання послуг ДіП (обчислюються в гривнях);

ІВН - інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання загальновиробничих та адміністративних функцій (обчислюються в гривнях);

ІВП - інші витрати на придбання товарів та послуг, що використовуються для надання послуги ДіП (обчислюються в гривнях);

ІНВ - річний обсяг інших непрямих витрат (обчислюється в гривнях);

ІПВ - річний обсяг інших прямих витрат (обчислюється в гривнях);

KО - кількість отримувачів послуги ДіП (обчислюється в особах);

КПЕ - витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що включають оплату послуг з постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення, постачання електричної енергії, природного газу та інших енергоносіїв, у тому числі придбання твердого палива, скрапленого газу (обчислюються в гривнях);

КРНВ - коефіцієнт розподілу непрямих витрат, який використовується для розрахунку частки непрямих витрат надавачів послуг ДіП, що враховується під час розрахунку вартості послуги;

МПП - витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що використовуються для надання послуги ДіП (обчислюються в гривнях);

НВ - непрямі витрати, пов’язані із забезпеченням функціонування (виробничої або статутної діяльності) надавача послуги ДіП, які можуть бути віднесені до вартості надання послуги (обчислюються в гривнях);

НЗ - витрати відповідно до норм зносу до первісної вартості у розрахунку на рік, яка визначена у встановленому порядку (обчислюються у відсотках);

НТРД - норма тривалості робочого дня в годинах (обчислюється в годинах);

ОО - витрати на оренду та обслуговування приміщень, будівель і споруд (обчислюються в гривнях);

ПВ - прямі витрати - витрати, прямо пов’язані з наданням послуг ДіП, та які можуть бути безпосередньо включені до вартості надання послуги (обчислюються в гривнях);

ПДВ - податок на додану вартість, враховується у разі, якщо надавач послуг ДіП є платником ПДВ (обчислюється в гривнях);

ПМН - витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

ПМП - витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі спецодяг, що використовуються для надання послуги ДіП (обчислюються в гривнях);

ПХП - витрати на продукти харчування, що закуповуються (обчислюються в гривнях);

РД - кількість робочих днів на рік (обчислюється в днях);

РОН - витрати на ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого і адміністративного призначення (обчислюються в гривнях);

РОП - витрати на ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовуються для надання послуги ДіП, обчислюються в гривнях;

РПН - витрати на роботи та послуги на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

СРПП - витрати на супутні роботи та послуги, що закуповуються для надання послуги ДіП (обчислюються в гривнях);

ТВН - транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

ТВП - транспортні витрати, необхідні для надання послуги ДіП (обчислюються в гривнях);

ТРПН - річний обсяг придбаних товарів, робіт та послуг на адміністративні та загальновиробничі потреби (обчислюється в гривнях);

ТРПП - річний обсяг придбаних товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги ДіП (обчислюється в гривнях);

ЧНВ - частка непрямих витрат, яка враховується під час визначення вартості послуги ДіП (обчислюється в гривнях за годину).

6. Визначення граничних тарифів на надання послуги ДіП здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних або галузевих чи внутрішніх (корпоративних) нормативів витрат ресурсів (калькуляції витрат) з урахуванням справедливих (ринкових) цін на відповідні матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді на основі розрахункових фінансових показників.

7. Граничний тариф на надання послуги ДіП визначається окремо для кожної послуги. Граничний тариф на надання послуги складається на основі примірної структури витрат, наведеної у додатку 1 до цієї Методики, які безпосередньо пов’язані з наданням таких послуг (прямі витрати), та інших статутних загальновиробничих та адміністративних витрат, які можуть бути віднесені до вартості конкретної послуги (непрямі витрати).

8. До прямих витрат належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг ДіП основним та допоміжним персоналом (в тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар, лікарські засоби та вироби медичного призначення, продукти харчування, супутні роботи та послуги, інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг);

інші прямі витрати (в тому числі транспортні витрати, необхідні для надання послуги ДіП, ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, знос спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, інші витрати).

9. До непрямих витрат належать:

заробітна плата та ЗПЄВП адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу, витрати на придбання товарів, робіт та послуг, що можуть бути віднесені до адміністративних або загальновиробничих витрат (в тому числі витрати на матеріали, обладнання, інвентар, роботи та послуги);

інші непрямі витрати (в тому числі на оренду та обслуговування приміщень, будівель та споруд, комунальні послуги та енергоносії, зв’язок, транспортні витрати, загальновиробничі та адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого та адміністративного призначення, знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначення тощо).

II. Розрахунок граничних тарифів на надання послуги ДіП

1. Граничні тарифи на надання послуги ДіП та склад витрат, що входять до них, визначаються залежно від складових частин кожної окремої послуги ДіП. Перелік витрат, що включаються до розрахунку граничних тарифів на надання послуг ДІП залежно від їх особливостей та умов надання наведено у додатку 2 до цієї Методики.

2. Основою для розрахунку граничного тарифу на надання послуги ДіП є тариф на надання такої послуги одному отримувачу впродовж однієї людино-години, а також витрати часу на надання послуги та кількість отримувачів відповідної послуги. Під час розрахунку граничного тарифу на надання послуги ДіП враховуються як прямі, так і непрямі витрати.

3. До граничного тарифу на надання конкретної послуги ДіП включається частка усіх непрямих витрат надавача послуг, яка розраховується за допомогою КРНВ, який обчислюється як співвідношення заробітної плати (винагороди) основного і допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної послуги ДіП, до заробітної плати (винагороди) всього основного і допоміжного персоналу за всією виробничою (статутною) діяльністю надавача послуг.

4. Обсяги окремих категорій та/або статей витрат визначаються надавачем послуг ДіП самостійно, з огляду на вартість ресурсів.

5. Для розрахунку вартості послуги ДіП, а також формування та оцінки калькуляції витрат на надання послуг за рахунок бюджетних коштів надавачі послуг використовують такі формули:

1) загальна вартість послуги ДіП:

ВП = ВЧП × ВОГ × KО;

2) вартість надання послуги ДіП впродовж однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧНВ + ПДВ;

3) прямі витрати:

ПВ = (ЗПЄВП + ТРПП + ІПВ) : РД : НТРД;

4) інші прямі витрати:

ІПВ = ТВП + РОП + ЗСП + ІВП.

Інші прямі витрати також можуть включати витрати на оформлення звітних документів надавачем послуг, друк та оформлення документів за запитом тощо;

5) транспортні витрати:

ТВП = ВПММ + ВТЗ × НЗ (якщо надавач послуг користується власними транспортними засобами)

або шляхом компенсації витрат на проїзд персоналу, задіяному до надання послуги ДіП, у розмірі вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) відповідно до проїзних документів;

6) знос спеціального обладнання:

ЗСП = ВСО × НЗ;

7) витрати на оплату праці основного та допоміжного персоналу:

ЗПЄВП = ЗПП + ЄСВП;

8) витрати на придбання товарів, робіт та послуг:

ТРПП = ПМП + МПП + ПХП + СРПП + ІВП;

9) частка непрямих витрат, яка враховується при визначенні вартості послуги ДіП:

ЧНВ = НВ × KРНВ : РД : НТРД;

10) непрямі витрати:

НВ = ЗПЄВН + ТРПН + ІНВ;

11) витрати на оплату адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу:

ЗПЄВН = ЗПН + ЄСВН;

12) витрати на придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні та загальновиробничі потреби:

ТРПН = ПМН + РПН + ІВН;

13) інші непрямі витрати:

ІНВ = ОО + КПЕ + ВЗ + ТВН + ВВ + РОН + ЗН + ІВН.

Інші непрямі витрати також можуть включати витрати на послуги інших організацій, в тому числі витрати на організацію спеціалізованих тренінгів, курсів підвищення кваліфікації працівників, послуги з охорони та пожежної охорони приміщень, у яких надаються послуги ДіП, витрати на зв’язок та інші витрати загальногосподарського призначення;

14) транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби:

ТВН = ВПММ + ВТЗ × НЗ;

15) знос нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення:

ЗН = ВН × НЗ;

16) коефіцієнт розподілу непрямих витрат:

КРНВ = ЗПП : ЗПУ.

6. Рівень оплати праці (винагороди) встановлюється відповідно до законодавства.

7. Перелік та кількість посад персоналу визначаються штатним розписом надавача послуг ДіП, але не обмежується ним.

8. Робоче навантаження на персонал визначається надавачем послуг ДіП самостійно відповідно до встановлених норм витрат часу, який використовується для надання послуги, з урахуванням особливостей надання послуг.

III. Встановлення граничних тарифів на надання послуги ДіП

1. Граничні тарифи на послуги ДіП встановлюються на основі аналізу даних про обсяги та структуру відповідних витрат, отриманих від референтних надавачів послуг, проведеного відповідно до цієї Методики, та затверджуються в порядку, встановленому законодавством.

2. Середня референтна вартість послуги ДіП за всіма референтними надавачами послуг, дані яких використовуються для аналізу витрат та розрахунку граничних тарифів, є базою для встановлення зазначених тарифів.

Генеральний директор
Директорату громадського
здоров’яА. Скіпальський


Додаток 1
до Методики розрахунку
граничних тарифів на надання послуг
з догляду і підтримки людей,
які живуть з ВІЛ
(пункт 7 розділу I)

ПРИМІРНА СТРУКТУРА
витрат для розрахунку граничних тарифів на надання послуг в розрахунку на одну людино-годину

№ з/п

Статті витрат

Умови надання послуг

поза межами приміщення надавача послуг

в приміщенні надавача послуг

Прямі витрати

1

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Заробітна плата працівників


Основний персонал

Відповідно до штатного розпису та навантаження (в тому числі враховується час, що витрачається на дорогу до місця надання послуг та назад)

Відповідно до штатного розпису (переліку персоналу) та навантаження


Допоміжний персонал


Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Визначається відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

2

Придбання товарів, робіт та послуг


у тому числі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

У випадках, передбачених порядком надання послуги ДіП


у тому числі медикаментів та перев’язувальних матеріалів


у тому числі продуктів харчування


у тому числі супутніх робіт та послуг*


у тому числі інші витрати на придбання товарів робіт та послуг**

3

Інші прямі витрати


Транспортні витратиу тому числі якщо надавач послуг користується власними транспортними засобами

Відповідно до даних маршрутних листів

Не застосовуються


у тому числі якщо надавач послуг компенсує витрати на проїзд працівникам, які задіяні під час надання послуги ДіП

У розмірі вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) - відповідно до проїзних документів


Ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів***

Відповідно до норм часу та обслуговування обладнання


Знос спеціального обладнання та інших спеціальних засобів

У випадках, передбачених порядком надання послуги ДіП, визначаються за встановленим порядком


Інші витрати

Відповідно до встановленого розміру витрат

Непрямі витрати

1

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Заробітна плата працівників


Адміністративний та управлінський персонал

Відповідно до штатного розпису (переліку персоналу) та навантаження


Господарський та обслуговуючий персонал


Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Визначається відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

2

Придбання товарів, робіт та послуг


у тому числі придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на адміністративні і загальновиробничі потреби****

Відповідно до норм споживання товарів та послуг і встановлених правил (процедур) закупівель


у тому числі придбання робіт та послуг на статутні адміністративні і загальновиробничі потреби


у тому числі інші витрати на придбання товарів робіт та послуг

3

Інші непрямі витрати


у тому числі оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд

Відповідно до укладених договорів


у тому числі витрати на комунальні послуги та енергоносії

Відповідно до встановлених тарифів та укладених договорів


у тому числі витрати на зв’язок (пошта, телефон, Інтернет)

Відповідно до укладених договорів


у тому числі транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби

Відповідно до даних маршрутних листів


у тому числі витрати на відрядження працівників

Відповідно до запланованих відряджень та згідно з нормами відшкодування витрат на відрядження


у тому числі ремонт та обслуговування обладнання адміністративного та загальновиробничого призначення

Відповідно до норм часу та обслуговування обладнання


у тому числі знос нематеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначення

Відповідно до норм, які визначаються у встановленому законом порядку


у тому числі знос основних засобів загальновиробничого та адміністративного призначення


у тому числі знос інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначенняу тому числі інші витрати

Відповідно до укладених договорів

__________
* До супутніх товарів, робіт та послуг також належать послуги з проведення тренінгів з професійного навчання та підвищення кваліфікації основного персоналу, друк інформаційних матеріалів, поліграфічні та рекламні послуги тощо.
** Інші витрати можуть включати витрати на оформлення звітних документів, витрати на друк та оформлення документів за запитом одержувача послуги, витрати на обов’язкове страхування обладнання, що використовується для надання послуги ДіП.
*** До цієї категорії належать витрати на ремонт і обслуговування обладнання та інших спеціальних засобів, що безпосередньо використовуються для надання послуги ДіП.
**** Ця категорія витрат включає придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для виробничої (статутної) діяльності організації, для реалізації управлінських та господарських функцій.Додаток 2
до Методики розрахунку
граничних тарифів на надання послуг
з догляду і підтримки людей,
які живуть з ВІЛ
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
витрат, що включаються до розрахунку граничних тарифів на надання послуг ДІП залежно від їх особливостей та умов надання


Документи та файли

Сигнальний документ — f487990n127.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 260, стаття 2320, код акта 95667/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 14. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 15. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -