<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)”. МОЗ України. 2012

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012  № 110

МЕДИЧНА ДОВІДКА

(лікарський консультаційний висновок)

(Форма № 086/о)

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги

М.К. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012  № 110

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2012 р.

за № 681/20994

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)” (далі - форма № 086/о).

2. Форма № 086/о заповнюється відповідальними особами амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я.

3. Форма № 086/о є обов’язковим медичним документом для подання до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

4. Форма № 086/о видається лікарями (дільничними терапевтами, педіатром, лікарями загальної практики - сімейними лікарями) територіальних амбулаторно-поліклінічних закладів після завершення ними повного обстеження і винесення висновку щодо професійної придатності.

5.

Форма № 086/о заповнюється на підставі записів у “Медичній карті амбулаторного хворого” (форма № 025/о, затверджена цим наказом) та у вкладному листку на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (далі - форма № 025-1/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302, а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень, об’єктивних даних і оцінки стану здоров’я на час проведення обстежень безпосередньо перед видачею довідки.

6. На титульному листку форми № 086/о проставляються кутовий штамп закладу, число, місяць (словами) і рік її видачі.

7. У пункті 1 вказуються повне найменування закладу охорони здоров’я і місцезнаходження закладу, що видав довідку.

8. У пункті 2 зі слів абітурієнта вписується найменування навчального закладу, до якого буде подана форма № 086/о.

9. У пунктах 3-6 зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта, дата народження, місце проживання.

10. При заповненні пункту 7 вказуються перенесені захворювання, враховуючи захворювання, перенесені в дитячому віці.

11. У пункті 8 вказуються об’єктивні дані щодо стану здоров’я абітурієнта на дату обстеження.

12. У пункті 9 зазначаються дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження.

12.1. Пункти 8 та 9 заповнюються власноручно зазначеними в них спеціалістами (терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, рентгенолог), завіряються особистими печатками, штампами-кліше і підписом.

13. У пункті 10 зазначаються дати і дані проведених лабораторних досліджень.

13.1. У цьому пункті необхідно вказати результати як усіх обов’язкових досліджень, так і інших досліджень залежно від профілю та вимог навчального закладу, до якого надається медична довідка щодо стану здоров’я абітурієнта.

13.2. Результати лабораторних досліджень, які проведені більше як за місяць, а флюорографічного більше ніж один рік до дати видачі довідки, не дійсні.

14. У пункті 11 зазначаються дати і дані проведених інструментальних досліджень.

15. У пункті 12 вказуються дата, доза, серія і назва засобів, якими проведені щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Вони заповнюються на підставі даних “Медичної карти амбулаторного хворого” - форма № 025/о (розділ “Відомості про щеплення”), затверджена цим наказом.

16. На підставі записів у пунктах 7-11 заповнюється пункт 13 “Лікарський висновок про професійну придатность”.

17. Форма № 086/о засвідчується підписом лікаря, який її заповнив, та керівником закладу охорони здоров’я, проставляється дата видачі, завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту.

18. Усі записи результатів досліджень та обстежень у формі № 086/о повинні відповідати аналогічним даним медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о), затвердженої цим наказом.

19. Форма № 086/о зберігається в навчальному закладі протягом трьох календарних років.

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги

М.К. Хобзей


Документи та файли

Сигнальний документ — f379840n31.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.06.2012 — 2012 р., № 41, стор. 171, стаття 1585, код акта 61806/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -