<<
>>

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.06.2009 N 370 ( z0863-09 ) "ПОЛОЖЕННЯ про відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

01.06.2009 N 370

( z0863-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2009 р.

за N 864/16880

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення невідкладної (екстреної)

медичної допомоги лікарні

1. Загальні положення

1.1. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги

лікарні (далі - Відділення) є структурним підрозділом

багатопрофільної лікарні (далі - Лікарня), яке у цілодобовому

режимі надає екстрену (невідкладну) медичну допомогу.

1.2. Відділення утворюється згідно з наказами Міністерства

охорони здоров'я Автономної республіки Крим, управлінь охорони

здоров'я обласних, Севастопольської міської державних

адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та

медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

(далі - Територіальні органи охорони здоров'я) за наказом

головного лікаря Лікарні в структурі лікувально-профілактичної

установи, що утворюється, або шляхом реорганізації існуючого

приймального відділення Лікарні.

1.3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента

України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами

Міністерства охорони здоров'я України та Територіальних органів

охорони здоров'я у сфері надання невідкладної (екстренної)

медичної допомоги.

1.4. Відділення може бути клінічною базою профільних кафедр

вищих медичних навчальних закладів.

1.5. Забезпечення Відділення медичним обладнанням та

матеріалами, м'яким інвентарем та технічними засобами

здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису

лікувально-профілактичного закладу.

2. Завдання Відділення

2.1. Цілодобовий прийом пацієнтів та надання їм екстреної

(невідкладної) медичної допомоги згідно з протоколами надання

медичної допомоги, затвердженими Міністерством охорони здоров'я

України (далі - Протоколи).

2.2.

До Відділення приймаються особи, яких доставлено

бригадами швидкої медичної допомоги (далі - Бригада), направлено

на госпіталізацію лікарями лікувально-профілактичних закладів або

які звернулися самостійно.

2.3. Сортування пацієнтів при масовому надходженні до Лікарні

та ранньому госпітальному етапі.

2.4. Обстеження та санітарна обробка пацієнтів і направлення

їх до профільного відділення Лікарні згідно зі встановленим

діагнозом для подальшого стаціонарного лікування.

2.5. Подання інформації до відповідних органів, служб і

установ у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3. Структура Відділення

3.1. Відділення повинно мати три окремі входи: а) вхід для приймання хворих, доставлених санітарним

транспортом швидкої медичної допомоги або гелікоптером; б) вхід для пацієнтів, які звертаються самостійно або

госпіталізуються у плановому порядку; в) вхід для хворих з інфекційними захворюваннями та

контамінованих осіб (до ізольованого боксованого приміщення, яке

облаштовується у разі відсутності у Лікарні інфекційного

відділення).

3.2. Відповідно до завдань та потужності Лікарні Відділення

складається з таких медичних приміщень: а) приміщення для очікування пацієнтів та їх супроводжуючих; б) приміщення для реєстрації та диспетчерська; в) приміщення сортування хворих; г) приміщення для проведення інтенсивної терапії, куди

входять: реанімаційна палата; спеціалізоване приміщення для надання допомоги при поєднаних

ушкодженнях для проведення операційних втручань, маніпуляцій та

обстежень за життєвими показаннями; лікарсько-медсестринський пост на межі між приміщенням для

проведення інтенсивної терапії та палатами з можливістю постійного

візуального спостереження за цими зонами (обладнаний засобами

зв'язку та моніторингу стану хворих).

3.3. Палати для пацієнтів формуються у вигляді загальної

зали, що розділяється перегородками на ліжко-місця (каталки). До

кожного ліжко-місця підводиться стандартна панель (кисень; медичні

гази; стиснене повітря; електрика; підключення до локальної

комп'ютерної мережі; додаткове освітлення; кнопка виклику

медичного персоналу тощо) для проведення у разі необхідності

реанімаційних заходів та моніторингу вітальних функцій пацієнта з

терміном його перебування до 24 годин.

3.4. Відсоток ліжко-місць для перебування пацієнтів у

Відділенні (від 3 до 7% загального ліжкового фонду Лікарні)

визначається рішенням Територіальних органів управління охорони

здоров'я.

3.5. У разі можливості облаштовуються ізольовані палати для

осіб з неадекватною поведінкою.

3.6. У складі Відділення передбачаються: оглядовий кабінет з маніпуляційною; кабінет хірурга з малою операційною залою та гіпсувальною

кімнатою; кабінет огляду пацієнтів офтальмологом та отоларингологом; кабінет огляду хворих щелепно-лицьовим хірургом (за наявності

відповідного відділення); кабінет акушера-гінеколога; кабінет педіатра з окремим приміщенням для очікування

пацієнтів та їх родичів (за наявності відповідного відділення); лабораторія експрес-діагностики; кабінет рентгенодіагностики зі стаціонарним та пересувним

обладнанням; кабінет УЗ-діагностики та ендоскопії; кабінет завідувача Відділення; кабінет старшої медичної сестри Відділення; кімната лікарів (ординаторська); кімната медичних сестер; кімната молодшого медичного персоналу; учбова кімната; стерилізаційна; кімната для зберігання ліків, препаратів крові; кімната для зберігання додаткового медичного обладнання; кімната для зберігання м'якого інвентарю; кімната для зберігання твердого інвентарю (додаткові

ліжка-каталки та інше); камера схову речей пацієнтів; кімната санітарної обробки пацієнтів.

3.7. Відділення повинно мати централізоване забезпечення

киснем, бути обладнане генератором автономного електроживлення,

компресорною.

3.8. Поряд із загальними приміщеннями Відділення повинен бути

обладнаний майданчик для приземлення санітарної авіації.

4. Персонал Відділення

4.1. Персонал Відділення визначається відповідно до штатних

нормативів приймальних відділень Лікарень.

4.2. У разі необхідності для надання екстреної (невідкладної)

медичної допомоги пацієнтам, що поступили або звернулись до

Відділення, залучаються лікарі, що чергують у відділеннях Лікарні

в цілодобовому режимі.

4.3. Персонал Відділення, пацієнти та відвідувачі виконують

правила внутрішнього розпорядку, затверджені головним лікарем

закладу охорони здоров'я.

5. Функції Відділення

5.1. Відповідно до покладених завдань Відділення виконує такі

функції: 5.1.1. Прийом пацієнтів, доставлених Бригадами, або тих, які

звернулися безпосередньо до Відділення за направленням лікарів або

самостійно, полягає в: а) наданні пацієнтам екстреної (невідкладної) медичної

допомоги в обсязі, передбаченому існуючими Протоколами; б) підтриманні функцій життєво важливих органів і систем

пацієнта до госпіталізації у профільне відділення Лікарні; в) проведенні необхідних діагностичних маніпуляцій згідно з

існуючими Протоколами; г) ізоляції інфекційних хворих у боксоване приміщення та

надання їм необхідної медичної допомоги згідно з існуючими

Протоколами; ґ) проведенні санітарної обробки пацієнта; д) деконтамінації пацієнтів у боксованому приміщенні; е) реєстрації пацієнтів та оформлення медичної документації; є) вирішенні питання про подальшу госпіталізацію хворих до

профільних відділень Лікарні, направлених на госпіталізацію

лікарями поліклінік та інших лікувально-профілактичних закладів; ж) направленні пацієнтів, яких доставлено до Відділення

Бригадами або які звернулись особисто і не потребують подальшої

госпіталізації, на амбулаторне лікування. 5.1.2. Проведення сортування при масовому надходженні

пацієнтів до Лікарні у разі виникнення надзвичайної ситуації

згідно з Протоколами на ранньому госпітальному етапі. 5.1.3. Ведення обліку вільних ліжок у госпітальних

відділеннях Лікарні та визначення кількості ліжок для екстреної

госпіталізації хворих і потерпілих на кожен день тижня. 5.1.4. Забезпечення взаємозв'язку та послідовності у роботі з

Бригадами, диспетчерськими службами станцій швидкої медичної

допомоги, іншими лікувально-профілактичними та спеціалізованими

закладами охорони здоров'я, аварійно-рятувальними службами. 5.1.5. Впровадження в роботу прогресивних методів діагностики

та лікування, організації та взаємодії у сфері надання екстреної

(невідкладної) медичної допомоги населенню. 5.1.6. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової

та звітної документації, складання звітів та подання їх до

територіальних центрів екстреної медичної допомоги, Територіальних

органів охорони здоров'я.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.10.2009 — 2009 р., № 73, стор. 40, стаття 2516

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -