<<
>>

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.06.2009 N 370 ( z0863-09 ) "ПОРЯДОК дій медичного персоналу швидкої медичної допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій (масового ураження людей)". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

01.06.2009 N 370

( z0863-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2009 р.

за N 867/16883

ПОРЯДОК

дій медичного персоналу швидкої медичної допомоги

при ліквідації медичних наслідків

надзвичайних ситуацій (масового ураження людей)

1. Старший черговий медичний працівник станції (відділення)

швидкої медичної допомоги:

1.1. Направляє на місце надзвичайної ситуації залежно від

характеру події бригади першої черги (далі - Бригада 1) та

спеціалізовані бригади другої черги (далі - Бригада 2)

територіальної служби медицини катастроф (далі - Служба), а у разі

їх відсутності - бригади швидкої медичної допомоги

(далі - Бригада), визначивши старшу з них за організацію

ліквідації медичних наслідків.

1.2. Про надзвичайну ситуацію, що виникла, та вжиті заходи

повідомляє головного лікаря станції швидкої медичної допомоги,

оперативних чергових Міністерства охорони здоров'я Автономної

Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,

Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного

управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської

міської державної адміністрації (далі - Територіальні органи

охорони здоров'я), територіальних органів Міністерства внутрішніх

справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи, штабу Цивільної оборони, а у разі необхідності -

головного державного санітарного лікаря території, на якій виникла

надзвичайна ситуація.

1.3. У разі наявності великої кількості постраждалих

направляє до місця події оперативно-штабну бригаду територіального

підрозділу служби швидкої медичної допомоги, а в нічний час,

вихідні, святкові та неробочі дні - оперативну групу місцевого

Територіального органу охорони здоров'я для забезпечення

оперативного управління ресурсами швидкої медичної допомоги та

взаємодії з аварійно-рятувальними службами, представниками

правоохоронних органів та місцевими державними адміністраціями

території, де сталася надзвичайна ситуація. У разі необхідності

направляє додаткові Бригади.

1.4. Інформує керівництво або черговий медичний персонал

лікувально-профілактичних закладів про орієнтовну кількість

постраждалих та медичні наслідки з метою підготовки

(перепрофілювання) лікувально-профілактичних закладів до прийому

пацієнтів.

1.5. При надходженні нової інформації про зміну обстановки на

місці надзвичайної ситуації своєчасно інформує посадових осіб,

зазначених у пункті 1.2 цього Порядку.

1.6. Забезпечує доставку до місця події необхідного

аварійного запасу медикаментів, перев'язувального матеріалу,

інструментарію, медичної апаратури тощо.

1.7. Подає до Територіальних органів управління охорони

здоров'я поточну та заключну інформацію про обсяги санітарних

втрат, дані про госпіталізованих осіб, кількість залучених Бригад

1, Бригад 2, Бригад та лікувально-профілактичних закладів.

2. Диспетчер по прийому викликів

2.1. Отримавши від абонента інформацію щодо випадку масового

ураження людей, реєструє в карті виклику орієнтовну причину,

орієнтовну кількість постраждалих, адресу місця надзвичайної

ситуації, телефон, прізвище (по можливості - посаду) особи, яка

викликає, і особисто подає її старшому диспетчеру та повідомляє

про це завідувача оперативного відділу, а у разі його

відсутності - чергового медичного працівника оперативного відділу.

2.2. Направляє до місця події необхідну кількість Бригад 1

Служби.

2.3. Забезпечує оперативний зв'язок з направленими

Бригадами 1 та Бригадами.

2.4. Негайно повідомляє отриману від Бригад 1, Бригад 2 та

Бригад інформацію про хід виконання виклику старшого чергового

медичного працівника станції (відділення) швидкої медичної

допомоги.

3. Керівник Бригади, яка першою прибула до місця події:

3.1. Негайно повідомляє старшого чергового медичного

працівника підрозділу швидкої медичної допомоги щодо

характеристики події, орієнтовної кількості та стану постраждалих,

проводить медичне сортування.

3.2. Надає диспетчеру інформацію щодо необхідності

направлення додаткових Бригад 1, Бригад 2, Бригад, організовує

надання екстреної медичної допомоги пацієнтам до прибуття на місце

події відповідального працівника станції швидкої медичної допомоги

з організації ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації.

3.3. Інформує відповідального працівника станції швидкої

медичної допомоги або керівника оперативної групи місцевого

Територіального органу охорони здоров'я, який прибув на місце

надзвичайної ситуації, про кількість постраждалих, їх стан,

характер уражень, вжиті заходи та передає йому керівництво

подальшими роботами і діє за його вказівками.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.10.2009 — 2009 р., № 73, стор. 46, стаття 2516

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -