<<
>>

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 ) ЗВІТ про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12-15 місяців тому, "за _____ квартал 20___ року ТБ 11". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 25.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЗВІТ

про результати дослідження стійкості мікобактерій

туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів

у хворих на туберкульоз легень,

які були зареєстровані 12-15 місяців тому,

за _____ квартал 20___ року ТБ 11

------------------------------------------ Форма N 8-3 | Подають |Терміни подання| |------------------------+---------------| (квартальна) |1. Лікувально- | | |профілактичні заклади, | | ЗАТВЕРДЖЕНО |що мають лабораторії, | | Наказ МОЗ України |незалежно від | | 02.09.2009 N 657 |підпорядкування та форми| | |власності: | | за погодженням | заклади, що | 10 січня, | з Держкомстатом |перебувають у сфері | 10 квітня, | |управління Міністерства | 10 липня, | |охорони здоров'я, - | 10 жовтня | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні; | | | заклади іншого | | |підпорядкування - | | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні та своїй вищій | | |організації | | |2. Головний лікар | 20 січня, | |центральної (міської) | 20 квітня, | |лікарні зведений звіт - | 20 липня, | |відповідному органу | 20 жовтня | |охорони здоров'я | | |3. Органи охорони | 30 січня, | |здоров'я зведений звіт | 30 квітня, | |по закладах, | 30 липня, | |підпорядкованих | 30 жовтня | |Міністерству охорони | | |здоров'я, та зведені | | |звіти закладів іншого | | |підпорядкування, | | |розташованих на | | |території, - | | |Всеукраїнському центру | | |контролю за | | |туберкульозом МОЗ | | |України | | ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ |Респондент: | | | |Найменування ___________________________________________________| |Місцезнаходження _______________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район,| |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------

Район/область Хворі, які були зареєстровані _____________________ у ______ кварталі 20___ року

N району ____________

Прізвище та ініціали

районного координатора _______________________

Таблиця 1.

Результати дослідження стійкості мікобактерій

туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на

туберкульоз легень з бактеріовиділенням

----------------------------------------------------------------------- | Найменування | N | Кількість випадків | | | рядка |-------------------------------| | | | нові |рецидиви | інші | | | | випадки | | випадки | | | | | |повторного | | | | | |лікування* | | | |---------+---------+-----------| | | | абс | % | абс | % | абс | % | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Всього обстежено випадків | 1 | | | | | | | |ТБ методом бактеріоскопії | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них випадків з КСБ "+" | 2 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Всього обстежено випадків | 3 | | | | | | | |ТБ методом посіву | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них випадків з МБТ "+" | 4 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Всього проведено тестів на | 5 | | | | | | | |чутливість до АМБП | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Чуттєві до всіх АМБП | 6 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до АМБП | 7 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до одного АМБП | 8 | | | | | | | |(монорезистентність) | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до H | 9 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до R | 10 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до E | 11 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до S | 12 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до H + R | 13 | | | | | | | |(мультирезистентність) | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HR | 14 | | | | | | | | |--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HRE | 15 | | | | | | | | |--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HRS | 16 | | | | | | | | |--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HRSE | 17 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до H з іншими | 18 | | | | | | | |АМБП | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HE | 19 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HS | 20 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до HES | 21 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до R з іншими | 22 | | | | | | | |АМБП | | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до RS | 23 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до RE | 24 | | | | | | | |--+--------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| | |з них до RES | 25 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |Стійкість до ES | 26 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |з будь-якою стійкістю до H | 27 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |з будь-якою стійкістю до R | 28 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |з будь-якою стійкістю до Е | 29 | | | | | | | |-----------------------------+-------+-----+---+-----+---+------+----| |з будь-якою стійкістю до S | 30 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"лікування після перерви" та "невдале лікування".

________________________________________ _______________________

(підпис керівника та/або осіб, (П.І.Б.) відповідальних за заповнення форми

звітності)

телефон: _______________________ факс: ________________________

електронна пошта: __________________

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1082/17098

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності N 8-3

"Звіт про результати дослідження стійкості

мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних

препаратів у хворих на туберкульоз легень,

які були зареєстровані 12-15 місяців тому,

за _____ квартал 20___ року ТБ 11"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми

звітності N 8-3 "Звіт про результати дослідження стійкості

мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у

хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12-15 місяців

тому, за _____ квартал 20___ року ТБ 11" (далі - форма ТБ 11).

1.2. У звіті відображається інформація щодо дослідження

резистентності мікобактерій туберкульозу (далі - МБТ) у вперше

захворілих, хворих з рецидивами та хворих, які раніше лікувались

на туберкульоз легень.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Форма ТБ 11 заповнюється на підставі форм первинного

обліку N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз

ТБ 01" ( za069-09 ), N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в_________ районі ТБ 03" ( za071-09 ) та N 252-2/о

"Лабораторний реєстраційний журнал (бактеріологічні дослідження)

ТБ 04/2" ( za073-09 ).

2.2. Звіт за формою ТБ 11 заповнюється відповідальними

особами протитуберкульозних диспансерів, лікарень, самостійних

поліклінік, що мають тубкабінети, незалежно від підпорядкування та

форми власності.

2.3. У верхній частині бланка чітко та без скорочень

зазначаються найменування закладу та його місцезнаходження.

2.4. В кінці звіту обов'язково мають бути вказані дата його

заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон

особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірений

печаткою організації.

3. Заповнення таблиці 1

"Результати дослідження стійкості мікобактерій

туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів

у хворих на туберкульоз легень з бактеріовиділенням"

3.1. У рядку 1 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, які

були обстежені методом бактеріоскопії.

3.2. У рядку 2 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

були виявлені кислотостійкі палички (далі - КСП).

3.3. У рядку 3 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, які

були обстежені методом посіву.

3.4. У рядку 4 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

були виявлені мікобактерії туберкульозу (далі - МБТ).

3.5. У рядку 5 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, яким

було проведено тестування на чутливість до антимікобактеріальних

препаратів (далі - АМБП).

3.6. У рядку 6 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно,

культура яких чуттєва до всіх АМБП.

3.7. У рядку 7 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно,

культура яких стійка до будь-яких АМБП.

3.8. У рядку 8 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана монорезистентність (тобто резистентність до будь-якого

одного АМБП). Абсолютні числа у рядку 8 графи 1 повинні становити

суму абсолютних чисел графи 1 рядків 9-12. Абсолютні числа у рядку

8 графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел графи 3 рядків

9-12. Абсолютні числа у рядку 8 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 9-12 графи 5.

3.9. У рядку 9 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність тільки до ізоніазиду (H).

3.10. У рядку 10 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність тільки до рифампіцину (R).

3.11. У рядку 11 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність тільки до етамбутолу (E).

3.12. У рядку 12 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність тільки до стрептоміцину (S).

3.13. У рядку 13 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана мультирезистентність (тобто резистентність до ізоніазиду

та рифампіцину (HR) як окремо, так і у поєднанні з іншими АМБП). Абсолютні числа у рядку 13 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 14-17 графи 1. Абсолютні числа у рядку 13

графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел рядків 14-17 графи

3. Абсолютні числа у рядку 13 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 14-17 графи 5. Мультирезистентність - це стійкість до будь-якої комбінації

антимікобактеріальних препаратів, у яку обов'язково входять

ізоніазид та рифампіцин (HR).

3.14. У рядку 14 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду та рифампіцину (HR).

3.15. У рядку 15 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу

(HRE).

3.16. У рядку 16 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду, рифампіцину та

стрептоміцину (HRS).

3.17. У рядку 17 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину

та етамбутолу (HRSE).

3.18. У рядку 18 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана стійкість до ізоніазиду (H) у поєднанні з іншими АМБП,

окрім мультирезистентності. Абсолютні числа у рядку 18 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 19-21 графи 1. Абсолютні числа у рядку 18

графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел рядків 19-21 графи

3. Абсолютні числа у рядку 18 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 19-21 графи 5.

3.19. У рядку 19 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду та етамбутолу (HE).

3.20. У рядку 20 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду та стрептоміцину (HS).

3.21. У рядку 21 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду, етамбутолу та стрептоміцину

(HES).

3.22. У рядку 22 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана стійкість до рифампіцину (R) у поєднанні з іншими АМБП,

окрім мультирезистентності. Абсолютні числа у рядку 22 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 23-25 графи 1. Абсолютні числа у рядку 18

графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел рядків 23-25 графи

3. Абсолютні числа у рядку 22 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 23-25 графи 5.

3.23. У рядку 23 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до рифампіцину та стрептоміцину (RS).

3.24. У рядку 24 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до рифампіцину та етамбутолу (RE).

3.25. У рядку 25 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до рифампіцину, етамбутолу та

стрептоміцину (RES).

3.26. У рядку 26 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до етамбутолу та стрептоміцину (ES).

3.27. У рядку 27 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до ізоніазиду (H) як самостійно, так і у

поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Абсолютні числа у рядку 27 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 9, 13 та 18 графи 1. Абсолютні числа у

рядку 27 графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел рядків 9,

13 та 18 графи 3. Абсолютні числа у рядку 27 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 9, 13 та 18 графи 5.

3.28. У рядку 28 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до рифампіцину (R) як самостійно, так і у

поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Абсолютні числа у рядку 28 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 10, 13 та 22 графи 1. Абсолютні числа у

рядку 28 графи 3 повинні становити суму абсолютних чисел графи 3

рядків 10, 13 та 22. Абсолютні числа у рядку 28 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 10, 13 та 22 графи 5.

3.29. У рядку 29 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до етамбутолу (E) як самостійно, так і у

поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Абсолютні числа у рядку 29 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 11, 15, 17, 19, 21, 24, 25 та 26 графи 1.

Абсолютні числа у рядку 29 графи 3 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 11, 15, 17, 19, 21, 24, 25 та 26 графи 3. Абсолютні числа у рядку 29 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел графи 5 рядків 11, 15, 17, 19, 21, 24, 25 та 26.

3.30. У рядку 30 у графах 1, 3 та 5 зазначається кількість

хворих з новим випадком туберкульозу легень, хворих на рецидив та

хворих з іншими випадками повторного лікування відповідно, у яких

отримана резистентність до стрептоміцину (S) як самостійно, так і

у поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Абсолютні числа у рядку 30 графи 1 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 12, 16, 17, 20, 21, 23, 25 та 26 графи 1.

Абсолютні числа у рядку 29 графи 3 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 12, 16, 17, 20, 21, 23, 25 та 26 графи 3. Абсолютні числа у рядку 29 графи 5 повинні становити суму

абсолютних чисел рядків 12, 16, 17, 20, 21, 23, 25 та 26 графи 5.

3.31. Для розрахунку відсотків у графах 2, 4 та 6 усіх рядків

за 100% слід брати абсолютні цифри у графах 1, 3 та 5 рядка 5

("Всього проведено тестів на чутливість до АМБП").

3.32. Для розрахунку відсотків культур, чуттєвих до всіх

АМБП, абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 6 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 6

у відсотках відповідно.

3.33. Для розрахунку відсотків культур, стійких до будь-яких

АМБП, абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 7 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 7

у відсотках відповідно.

3.34. Для розрахунку відсотків культур, стійких до будь-якого

одного АМБП (монорезистентність), абсолютні числа граф 1, 3 та 5

рядка 8 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5

відповідно, які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2,

4 та 6 рядка 8 у відсотках відповідно.

3.35. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

(H), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 9 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 9

у відсотках відповідно.

3.36. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину (R), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 10

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 10 у відсотках відповідно.

3.37. Для розрахунку відсотків культур, стійких до етамбутолу

(E), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 11 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 11

у відсотках відповідно.

3.38. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

стрептоміцину (S), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 12

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 12 у відсотках відповідно.

3.39. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

та рифампіцину (HR) як окремо, так і у поєднанні з іншими АМБП,

абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 13 обчислюють до абсолютних

чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%.

Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 13 у відсотках

відповідно.

3.40. Для розрахунку відсотків культур, стійких тільки до

ізоніазиду та рифампіцину (HR), абсолютні числа граф 1, 3 та 5

рядка 14 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5

відповідно, які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2,

4 та 6 рядка 14 у відсотках відповідно.

3.41. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу (HRE), абсолютні числа граф

1, 3 та 5 рядка 15 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5

рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати вносять до

граф 2, 4 та 6 рядка 15 у відсотках відповідно.

3.42. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

ізоніазиду, рифампіцину та стрептоміцину (HRS), абсолютні числа

граф 1, 3 та 5 рядка 16 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3

та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати

вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 16 у відсотках відповідно.

3.43. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину та етамбутолу (HRSE),

абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 17 обчислюють до абсолютних

чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%.

Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 17 у відсотках

відповідно.

3.44. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

(H) у поєднанні з іншими АМБП (окрім мультирезистентності),

абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 18 обчислюють до абсолютних

чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%.

Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 18 у відсотках

відповідно.

3.45. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

та етамбутолу (HE), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 19

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 19 у відсотках відповідно.

3.46. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

та стрептоміцину (HS), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 20

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 20 у відсотках відповідно.

3.47. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

ізоніазиду, етамбутолу та стрептоміцину (HES), абсолютні числа

граф 1, 3 та 5 рядка 21 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3

та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати

вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 21 у відсотках відповідно.

3.48. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину (R) у поєднанні з іншими АМБП (окрім

мультирезистентності), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 22

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 22 у відсотках відповідно.

3.49. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину та стрептоміцину (RS), абсолютні числа граф 1, 3 та 5

рядка 23 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5

відповідно, які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2,

4 та 6 рядка 23 у відсотках відповідно.

3.50. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину та етамбутолу (RE), абсолютні числа граф 1, 3 та 5

рядка 24 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5

відповідно, які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2,

4 та 6 рядка 24 у відсотках відповідно.

3.51. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину, етамбутолу та стрептоміцину (RES), абсолютні числа

граф 1, 3 та 5 рядка 25 обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3

та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати

вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 25 у відсотках відповідно.

3.52. Для розрахунку відсотків культур, стійких до етамбутолу

та стрептоміцину (ES), абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 25

обчислюють до абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно,

які приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6

рядка 25 у відсотках відповідно.

3.53. Для розрахунку відсотків культур, стійких до ізоніазиду

(H) як окремо, так і в поєднанні з будь-яким іншим АМБП, абсолютні

числа граф 1, 3 та 5 рядка 27 обчислюють до абсолютних чисел граф

1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати

вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 27 у відсотках відповідно.

3.54. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

рифампіцину (R) як окремо, так і в поєднанні з будь-яким іншим

АМБП, абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 28 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 28

у відсотках відповідно.

3.55. Для розрахунку відсотків культур, стійких до етамбутолу

(E) як окремо, так і в поєднанні з будь-яким іншим АМБП, абсолютні

числа граф 1, 3 та 5 рядка 29 обчислюють до абсолютних чисел граф

1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які приймаються за 100%. Результати

вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 29 у відсотках відповідно.

3.56. Для розрахунку відсотків культур, стійких до

стрептоміцину (S) як окремо, так і в поєднанні з будь-яким іншим

АМБП, абсолютні числа граф 1, 3 та 5 рядка 30 обчислюють до

абсолютних чисел граф 1, 3 та 5 рядка 5 відповідно, які

приймаються за 100%. Результати вносять до граф 2, 4 та 6 рядка 30

у відсотках відповідно.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 187, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -