<<
>>

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 ) ЗВІТ про загальну кількість випадків туберкульозу I, II та III категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07 (квартальна) "------------------------------------------ Форма звітності N 4". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 25.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЗВІТ

про загальну кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих (за даними

бактеріоскопії і/або культурального дослідження)

ТБ 07 (квартальна)

------------------------------------------ Форма звітності N 4 | Подають |Терміни подання| |------------------------+---------------| (квартальна) |1. Лікувально- | | |профілактичні заклади, | | ЗАТВЕРДЖЕНО |що мають лабораторії, | | Наказ МОЗ України |незалежно від | | 02.09.2009 N 657 |підпорядкування та форми| | |власності: | | за погодженням | заклади, що | 10 січня, | з Держкомстатом |перебувають у сфері | 10 квітня, | |управління Міністерства | 10 липня, | |охорони здоров'я, - | 10 жовтня | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні; | | | заклади іншого | | |підпорядкування - | | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні та своїй вищій | | |організації | | |2. Головний лікар | 20 січня, | |центральної (міської) | 20 квітня, | |лікарні зведений звіт - | 20 липня, | |відповідному органу | 20 жовтня | |охорони здоров'я | | |3. Органи охорони | 30 січня, | |здоров'я зведений звіт | 30 квітня, | |по закладах, | 30 липня, | |підпорядкованих | 30 жовтня | |Міністерству охорони | | |здоров'я, та зведені | | |звіти закладів іншого | | |підпорядкування, | | |розташованих на | | |території, - | | |Всеукраїнському центру | | |контролю за | | |туберкульозом МОЗ | | |України | | ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- |Респондент: | | | |Найменування ____________________________________________________ | |Місцезнаходження ________________________________________________ | |_________________________________________________________________ | | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |_________________________________________________________________ | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- |Район/область _____________________ |Хворі, які були зареєстровані| |N району _________ |у ______ кварталі 20___ року | |Прізвище та ініціали | | |районного координатора | | |___________________________________ | | --------------------------------------------------------------------

Таблиця 1000.

Загальна кількість випадків туберкульозу I, II

та III категорій хворих за результатами мікроскопічного

дослідження мокротиння на КСБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Туберкульоз легень (шифр за МКХ-10 А15.0-3, | Позалегеневий туберкульоз | Загальна | | А16.0-2, А19 - част.) | (шифр за МКХ-10 | кількість | |-----------------------------------------------------------| А15.4-9, А16.3-9, А17, | хворих на | | Позитивний мазок | Негативний мазок | А18, А19 - част.) |туберкульоз | | | | | (шифр за | | | | | МКХ-10) | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------| | нові |рецидиви|інші*|всього| нові |рецидиви|інші*|всього| нові |рецидиви|інші*|всього|ч |ж |всього| |випадки| | | |випадки| | | |випадки| | | | | | | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+--+--+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13|14| 15 | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+--+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"лікування після перерви" та "невдале лікування".

Таблиця 2000. Загальна кількість нових випадків туберкульозу

легень з позитивним результатом мікроскопічного дослідження

мокротиння на КСБ (із табл 1000, графа 1) за статтю та віком

--------------------------------------------------------------------------- | Вікові групи бактеріовиділювачів (за роками) | Загальна кількість| |-----------------------------------------------------|бактеріовиділювачів| | 0-4 |5-14 |15-24|25-34|35-44 | 45-54 |55-64 | 65 і | | | | | | | | | |більше | | |-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-------+-------------------| |ч |ж |ч |ж |ч |ж |ч |ж |ч | ж | ч | ж | ч |ж | ч | ж | ч | ж | всього| |--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+--+---+---+----+-----+--------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14|15 |16 | 17 | 18 | 19 | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+--+---+---+----+-----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

Таблиця 3000. Загальна кількість випадків туберкульозу I, II

та III категорій хворих за результатами мікроскопічного на КСБ

і/або культурального дослідження мокротиння на МБТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Туберкульоз легень (шифр за МКХ-10 А15.0-3, | Позалегеневий туберкульоз | Загальна | | А16.0-2, А19 - част.) | (шифр за МКХ-10 А15.4-9, | кількість | | | А16.3-9, А17, А18, А19 - | випадків | |-----------------------------------------------------------| част.) |туберкульозу| | Позитивний мазок і/або | Негативний мазок і культура | | (шифр за | | культура | | | МКХ-10) | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------| | нові |рецидиви|інші*|всього| нові |рецидиви|інші*|всього| нові |рецидиви|інші*|всього|ч |ж |всього| |випадки| | | |випадки| | | |випадки| | | | | | | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+--+--+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13|14| 15 | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+--+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"лікування після перерви" та "невдале лікування".

Таблиця 4000. Загальна кількість випадків туберкульозу I, II

та III категорій хворих у поєднанні з хворобою, яка зумовлена

вірусом імунодефіциту людини (СНІД)

-------------------------------------------------------------------------- | Туберкульоз легень (шифр за | Позалегеневий туберкульоз | Загальна | | МКХ-10 А15.0-3, А16.0-2, | (шифр за МКХ-10 А15.4-9, | кількість | | А19 - част.) | А16.3-9, А17, А18, А19 - | випадків | | | част.) |туберкульозу| | | | (шифр за | |-----------------------------+-----------------------------| МКХ-10) | | нові |рецидиви|інші*|всього| нові |рецидиви|інші*|всього| | |випадки| | | |випадки| | | | | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------+--------+-----+------+-------+--------+-----+------+------------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"лікування після перерви" та "невдале лікування".

Таблиця 5000. Виявлення нових випадків та рецидивів з КСБ "+"

(за Цілем-Нільсеном) у осіб, обстежених в лабораторіях

загальнолікувальної мережі

------------------------------------------------------------------ | Обстежені на туберкульоз та виявлені випадки з КСБ "+" в | | загальнолікувальної мережі | |----------------------------------------------------------------| | Кількість обстежених | Виявлено випадків з КСБ "+" | % | |-------------------------+--------------------------------+-----| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------+--------------------------------+-----| | | | | ------------------------------------------------------------------

________________________________ ___________________________

(підпис керівника та/або осіб, (П.І.Б.)

відповідальних за заповнення ___________________________

форми звітності)

телефон: __________ факс: _________ електронна пошта: ___________

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1078/17094

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності N 4

"Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих (за даними

бактеріоскопії і/або культурального

дослідження) ТБ 07" (квартальна)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми

звітності N 4 "Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або

культурального дослідження) ТБ 07" (квартальна) (далі - форма

ТБ 07).

1.2. Шифри нозологій у формі ТБ 07 наводяться згідно з

Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем,

пов'язаних зі здоров'ям.

1.3. У звіті відображається інформація щодо загальної

кількості випадків туберкульозу I, II та III категорій, які були

зареєстровані у районі протягом звітного кварталу, а саме: загальна кількість випадків туберкульозу I, II та III

категорій хворих за результатами мікроскопічного дослідження

мокротиння на КСБ; загальна кількість нових випадків туберкульозу легень з

позитивним результатом мікроскопічного дослідження мокротиння на

КСБ за статтю та віком; загальна кількість випадків туберкульозу I, II та III

категорій хворих за результатами мікроскопічного і/або

культурального дослідження мокротиння на МБТ; загальна кількість випадків туберкульозу I, II та III

категорій хворих у поєднанні з хворобою, яка зумовлена вірусом

імунодефіциту людини (СНІД); виявлення нових випадків та рецидивів з КСБ "+" (за

Цілем-Нільсеном) у осіб, обстежених в лабораторіях

загальнолікувальної мережі.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Форму ТБ 07 заповнюють на підставі форм первинного

обліку N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз

ТБ 01" ( za069-09 ) та N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в районі _____________ ТБ 03" ( za071-09 ).

2.2. Звіт за формою ТБ 07 заповнюють відповідальні особи

протитуберкульозних диспансерів, лікарень, самостійних поліклінік,

що мають тубкабінети, незалежно від підпорядкування та форми

власності.

2.3. В адресній частині бланка чітко та без скорочень

указуються найменування закладу, його місцезнаходження.

2.4. В кінці звіту обов'язково мають бути вказані дата його

заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон

особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірено

печаткою організації.

3. Заповнення таблиці 1000

"Загальна кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих за результатами

мікроскопічного дослідження мокротиння на КСБ"

3.1. У графах з 1 по 15 указується розширений перелік

випадків туберкульозу I, II та III категорій хворих відповідно до

рубрик МКХ 10.

3.2. У графі 1 указується кількість нових випадків

туберкульозу легень (хворий на вперше діагностований туберкульоз,

який ніколи не лікувався протитуберкульозними препаратами або

лікувався менше 1 місяця) з позитивним мазком на КСБ.

3.3. У графі 2 указується кількість рецидивів туберкульозу

легень (хворий на туберкульоз, який успішно закінчив курс

лікування та вважався вилікуваним або закінчив його з результатом

"Лікування завершено") з позитивним мазком на КСБ.

3.4. У графі 3 указується кількість інших випадків повторного

лікування туберкульозу легень (лікування після перерви та невдале

лікування) з позитивним мазком на КСБ.

3.5. У графі 4 указується загальна кількість випадків

туберкульозу легень I, II та III категорій з позитивним мазком на

КСБ. Дані графи 4 мають збігатися з підсумком граф 1, 2 та 3.

3.6. У графі 5 указується кількість нових випадків

туберкульозу легень з негативним мазком мокротиння на КСБ.

3.7. У графі 6 указується кількість випадків рецидивів

туберкульозу легень з негативним мазком на КСБ.

3.8. У графі 7 указується кількість інших випадків повторного

лікування туберкульозу легень з негативним мазком на КСБ.

3.9. У графі 8 указується загальна кількість випадків

туберкульозу легень I, II та III категорій з негативним мазком на

КСБ. Дані графи 8 мають збігатися з підсумком граф 5, 6 та 7.

3.10. У графах 9-11 указується кількість нових випадків

позалегеневого туберкульозу, його рецидивів та інших випадків

повторного лікування позалегеневого туберкульозу (лікування після

перерви та невдале лікування). До зазначеної інформації додають

відомості про туберкульозне ураження плеври, бронхів,

внутрішньогрудних лімфовузлів, а також інших органів і систем.

3.11. У графі 12 указується загальна кількість випадків

позалегеневого туберкульозу легень I, II та III категорій. Дані

графи 12 мають збігатися з підсумком граф 9, 10 та 11.

3.12. У графах 13, 14 указується загальна кількість хворих на

туберкульоз серед чоловіків і жінок. Дані графи 15 мають збігатися

з підсумком граф 13 та 14. Також дані графи 15 мають збігатися з

підсумком даних граф 4, 8 та 12.

4. Заповнення таблиці 2000

"Загальна кількість нових випадків туберкульозу

легень з позитивним результатом мікроскопічного

дослідження мокротиння на КСБ за статтю та віком"

4.1. У графах з 1 по 19 указується загальна кількість нових

випадків туберкульозу легень з позитивним результатом мікроскопії

на КСБ у чоловіків та жінок за віковою градацією: 0-4, 5-14,

15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 років і старші.

4.2. У графах 17, 18 зазначається загальна кількість нових

випадків туберкульозу легень з позитивним результатом мікроскопії

на КСБ чоловіків та жінок. Дані графи 17 мають збігатися з

підсумком даних граф 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Дані графи 18

мають збігатися з підсумком даних граф 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Дані графи 19 мають збігатися з підсумком даних граф 17 та 18.

5. Заповнення таблиці 3000

"Загальна кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих за результатами

мікроскопічного на КСБ і/або культурального

дослідження мокротиння на МБТ"

5.1. У графах з 1 по 15 указується розширений перелік

випадків туберкульозу I, II та III категорій хворих відповідно до

рубрик МКХ 10.

5.2. У графі 1 указується кількість нових випадків

туберкульозу легень (хворий на вперше діагностований туберкульоз,

який ніколи не лікувався протитуберкульозними препаратами або

лікувався менше 1 місяця) з позитивним мазком на КСБ і/або

культурою на МБТ.

5.3. У графі 2 указується кількість рецидивів (хворий на

туберкульоз, який успішно закінчив курс лікування та вважався

вилікуваним або закінчив його з результатом "Лікування завершено")

туберкульозу легень з позитивним мазком на КСБ і/або культурою на

МБТ.

5.4. У графі 3 указується кількість інших випадків повторного

лікування (лікування після перерви та невдале лікування)

туберкульозу легень з позитивним мазком на КСБ і/або культурою на

МБТ.

5.5. У графі 4 указується загальна кількість випадків

туберкульозу легень I, II та III категорій з позитивним мазком на

КСБ і/або культурою на МБТ. Дані графи 4 мають збігатися з

підсумком граф 1, 2 та 3.

5.6. У графі 5 указується кількість нових випадків

туберкульозу легень з негативними мазком мокротиння на КСБ і

культурою на МБТ.

5.7. У графі 6 указується кількість випадків рецидивів

туберкульозу легень з негативними мазком на КСБ і культурою на

МБТ.

5.8. У графі 7 указується кількість інших випадків повторного

лікування туберкульозу легень з негативними мазком на КСБ і

культурою на МБТ.

5.9. У графі 8 указується загальна кількість випадків

туберкульозу легень I, II та III категорій з негативними мазком на

КСБ і культурою на МБТ. Дані графи 8 мають збігатися з підсумком

граф 5, 6 та 7.

5.10. У графах 9, 10, 11 указується кількість нових випадків

позалегеневого туберкульозу, його рецидивів та інших випадків

повторного лікування позалегеневого туберкульозу. До зазначеної

інформації додають відомості про туберкульозне ураження плеври,

бронхів, внутрішньогрудних лімфовузлів, а також інших органів і

систем.

5.11. У графі 12 указується загальна кількість випадків

позалегеневого туберкульозу легень I, II та III категорій. Дані

графи 12 мають збігатися з підсумком граф 9, 10 та 11.

5.12. У графах 13, 14 указується загальна кількість хворих на

туберкульоз чоловіків і жінок. Дані графи 15 мають збігатися з

підсумком граф 13 та 14. Також дані графи 15 мають збігатися з

підсумком даних граф 4, 8 та 12.

6. Заповнення таблиці 4000

"Загальна кількість випадків туберкульозу

I, II та III категорій хворих у поєднанні

з хворобою, яка зумовлена вірусом

імунодефіциту людини (СНІД)"

6.1. У графі 1 указується кількість нових випадків

туберкульозу легень (хворий на вперше діагностований туберкульоз,

який ніколи не лікувався протитуберкульозними препаратами або

лікувався менше 1 місяця) у поєднанні з хворобою, яка зумовлена

вірусом імунодефіциту людини (СНІД).

6.2. У графі 2 указується кількість рецидивів (хворий на

туберкульоз, який успішно закінчив курс лікування та вважався

вилікуваним або закінчив його з результатом "Лікування завершено")

туберкульозу легень у поєднанні з хворобою, яка зумовлена вірусом

імунодефіциту людини (СНІД).

6.3. У графі 3 указується кількість інших випадків повторного

лікування (лікування після перерви та невдале лікування)

туберкульозу легень у поєднанні з хворобою, яка зумовлена вірусом

імунодефіциту людини (СНІД).

6.4. У графі 4 указується загальна кількість випадків

туберкульозу легень I, II та III категорій у поєднанні з хворобою,

яка зумовлена вірусом імунодефіциту людини (СНІД). Дані графи 4

мають збігатися з підсумком граф 1, 2 та 3.

6.5. У графі 5 указується кількість нових випадків

позалегеневого туберкульозу у поєднанні з хворобою, яка зумовлена

вірусом імунодефіциту людини (СНІД).

6.6. У графі 6 указується кількість випадків рецидивів

позалегеневого туберкульозу у поєднанні з хворобою, яка зумовлена

вірусом імунодефіциту людини (СНІД).

6.7. У графі 7 указується кількість інших випадків повторного

лікування позалегеневого туберкульозу у поєднанні з хворобою, яка

зумовлена вірусом імунодефіциту людини (СНІД).

6.8. У графі 8 указується загальна кількість випадків

позалегеневого туберкульозу I, II та III категорій у поєднанні з

хворобою, яка зумовлена вірусом імунодефіциту людини (СНІД). Дані

графи 8 мають збігатися з підсумком граф 5, 6 та 7.

6.9. У графі 9 указується загальна кількість хворих на

туберкульоз I, II та III категорій у поєднанні з хворобою, яка

зумовлена вірусом імунодефіциту людини (СНІД). Дані графи 9 мають

збігатися з підсумком даних граф 4 та 8.

7. Заповнення таблиці 5000

"Виявлення нових випадків та рецидивів

з КСБ "+" (за Цілем-Нільсеном) у осіб, обстежених

в лабораторіях загальнолікувальної мережі"

7.1. У графі 1 указується кількість осіб з підозрою на

туберкульоз, які обстежені за Цілем-Нільсеном у лабораторіях

загальнолікувальної мережі (далі - ЗЛМ).

7.2. У графі 2 указується кількість виявлених випадків

туберкульозу з позитивним мазком мокротиння (КСБ +) за

Цілем-Нільсеном у лабораторіях ЗЛМ.

7.3. У графі 3 указується відсоток виявлених осіб з

позитивним мазком мокротиння (КСБ +) за Цілем-Нільсеном у

лабораторіях ЗЛМ.

Наприклад: обстежено 120 осіб на туберкульоз, з них виявлено

11 х 100 11 осіб з позитивним мазком мокротиння на КСБ -------- = 9,2%. 120

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 167, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -