<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 081-2/о "Фактори впливу на перебіг захворювання та на результат лікування ТБ 01-1"( za070-09 ). МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ФАКТОРИ ВПЛИВУ

на перебіг захворювання

та на результат лікування ТБ 01-1

( za070-09 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1070/17086

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової

документації N 081-2/о "Фактори впливу на перебіг

захворювання та на результат лікування ТБ 01-1"

( za070-09 )

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 081-2/о "Фактори впливу на перебіг

захворювання та на результат лікування ТБ 01-1" ( za070-09 ) (далі

- форма ТБ 01-1). Форму ТБ 01-1 заповнює відповідальна особа закладу охорони

здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, що

здійснює диспансерний нагляд за особами, які хворіють на

туберкульоз, а саме: Кримського республіканського, обласних,

Київського, Севастопольського, інших міських протитуберкульозних

диспансерів та відділень (далі - тубдиспансери), лікарень,

тубкабінетів, клінік науково-дослідних інститутів тощо (далі -

заклади).

2. Форму ТБ 01-1 заповнюють на всіх хворих на туберкульоз

(I-III категорій) відповідного району, а також на іногородніх та

хворих без реєстрації, тобто без постійного місця проживання, для

них повинна бути спеціальна позначка на момент узяття особи під

диспансерний нагляд.

3. В адресній частині бланка чітко та без скорочень

указуються найменування закладу, відповідальні особи якого

заповнили звіт, його місцезнаходження та ідентифікаційний код

відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та

організацій України (ЄДРПОУ).

4. У верхній центральній частині бланка вказуються рік, коли

було взято на облік особу, яка хвора на туберкульоз, когорта та

диспансерна категорія.

5. Після заголовка форми ТБ 01-1 обов'язково має бути вказано

код області, код району, рік взяття на облік та порядковий номер

особи, хворої на туберкульоз (реєстраційний номер хворого).

6. У пунктах 1-12 зазначаються коди позначення факторів

ризику захворювання на туберкульоз.

6.1. У пункті 1 зазначається фактор ризику: вірус

імунодефіциту людини (ВІЛ - В20). 6.1.1. У пункті 1.1 відмічається дата проведення ДКТ (до

тестового консультування). 6.1.2. У пункті 1.2 відмічається дата проведення тесту на

ВІЛ. 6.1.3. У пункті 1.3 відмічається проведення АРТ-терапії та

дата її призначення. 6.1.4. У пункті 1.4 відмічається лікування ко-тримоксазолом

та дата його призначення.

6.2. У пункті 2 зазначається, що хворий страждає на

зловживання алкоголем.

6.3. У пункті 3 зазначається, що хворий є споживач

ін'єкційних наркотиків.

6.4. У пункті 4 зазначається, що хворий є контактним із

вогнища туберкульозу.

6.5. У пункті 5 зазначаються супутні захворювання, які

належать до групи ризику захворювань на туберкульоз, крім тих, що

вже зазначені у формі ТБ 01-1.

6.6. У пункті 6 зазначається, що хворий є бездомний.

6.7. У пункті 7 зазначається, що хворий є безробітний.

6.8. У пункті 8 зазначається, що хворий є медичний працівник. 6.8.1. У підпункті 8.1 зазначається медичний працівник

протитуберкульозного закладу. 6.8.2. У підпункті 8.2 зазначається медичний працівник

загально-лікувальної мережі.

6.9. У пункті 9 зазначається, що хворий є мігрант.

6.10. У пункті 10 зазначається, що хворий є

біженець/іммігрант.

6.11. У пункті 11 зазначається, що хворий є колишній

ув'язнений або ув'язнений до СІЗО/в'язниці (протягом останніх 2-х

років).

6.12. У пункті 12 зазначається інший фактор ризику (вказати

конкретно, який).

7. У кінці форми ТБ 01-1 вказується цифровим способом дата

заповнення бланка.

8. Зберігається форма ТБ 01-1 протягом 5 років разом із

обліковою формою N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в __________ районі ТБ 03" ( za071-09 ).

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 138, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -