<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в __________ районі ТБ 03"( za071-09 ). МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

випадків туберкульозу

в ______________________ районі ТБ 03

( za071-09 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1071/17087

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової

документації N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в __________ районі ТБ 03"

( za071-09 )

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в _________ районі ТБ 03" (далі - форма ТБ 03). Форму ТБ 03 заповнюють працівники закладів та установ охорони

здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування й ведуть

диспансерний нагляд за хворими на туберкульоз в

амбулаторно-поліклінічних та протитуберкульозних закладах,

лікарнях. Форму ТБ 03 заповнюють відповідальні особи цих закладів

на підставі форми первинної облікової документації N 081-1/о

"Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01"

( za069-09 ) та форми "Про затвердження форми первинного обліку

N 089/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим

діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву" та Інструкції

щодо її заповнення", затвердженої наказом Міністерства охорони

здоров'я України, Державного комітету статистики України від

25.03.2002 N 112/139 ( z0405-02 ), зареєстрованої у Міністерстві

юстиції України 29.04.2002 за N 405/6693.

2. У верхньому лівому куті форми ТБ 03 указуються назва

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

організації, у сфері управління якого перебуває заклад,

відповідальні особи якого заповнили форму ТБ 03, його

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Після заголовка обов'язково мають бути вказані дата

початку та закінчення журналу реєстрації випадків туберкульозу.

4. У формі ТБ 03 зазначаються хворі на туберкульоз

відповідного району, а також іногородні хворі та хворі без

реєстрації, для них повинна бути спеціальна позначка.

5. На звороті титульної сторінки вказуються кодові позначення

випадків туберкульозу.

5.1. Коди клінічної форми туберкульозу 5.1.1. ВДТБ - вперше діагностований туберкульоз - хворий на

туберкульоз, який ніколи не лікувався протитуберкульозними

препаратами (ПТП) або лікувався менше одного місяця. 5.1.2. РТБ - рецидив туберкульозу. Хворий на туберкульоз,

який успішно закінчив курс лікування та вважався вилікуваним або

закінчив його з результатом "Лікування завершено". РТБ може бути з

позитивним результатом виділення мікобактерій туберкульозу (МБТ+)

і з негативним результатом (МБТ-), а також гістологічно

підтвердженим (ГІСТ+) і не підтвердженим гістологічно (ГІСТ-). 5.1.3. ЛПП - лікування після перерви. Хворий, який відновив

лікування після перерви терміном 2 місяці та більше. 5.1.4. НЛ - невдале лікування. Результат лікування вважається

невдалим, якщо у хворого зберігається чи з'являється

бактеріовиділення (за мазком або за посівом), негативна

рентгенологічна картина на п'ятому місяці або в пізніші терміни

лікування. 5.1.5. П - переведений. Хворий, який переведений з іншої

території або з іншого відомства (іншої форми ТБ 03),

зареєстрований для продовження лікування. 5.1.6. І - інші. Хворі на туберкульоз, які почали лікування і

не відповідають критеріям для інших типів пацієнтів, а саме:

тяжкохворі (з кровохарканням), без бактеріоскопічних досліджень чи

рентгенографії грудної порожнини. Цим хворим лікар призначає

специфічну хіміотерапію, оскільки не виключена наявність активного

туберкульозу.

5.2. Коди позначення клінічної форми захворювання на

туберкульоз 5.2.1. ТБЛ - легеневий туберкульоз. 5.2.2. ПТБ - позалегеневий туберкульоз. 5.3. Коди позначення категорій лікування хворого 5.3.1. Категорія 1 - нові випадки вперше діагностованого

туберкульозу різних локалізацій з позитивним мазком або посівом

мокротиння на МБТ, а також хворі з іншими (тяжкими та

розповсюдженими) формами захворювання різних локалізацій без

бактеріовиділення МБТ. 5.3.2. Категорія 2 - будь-які випадки повторного лікування

туберкульозу (що лікувалися раніше більше одного місяця): РТБ,

ЛПП, НЛ. 5.3.3. Категорія 3 - нові випадки вперше діагностованого

туберкульозу різних локалізацій без бактеріовиділення МБТ, який не

віднесено до 1 категорії.

5.4. Коди позначення факторів ризику захворювання на

туберкульоз 5.4.1. ВІЛ (В20). 5.4.2. Зловживання алкоголем. 5.4.3. Споживання ін'єкційних наркотиків. 5.4.4. Контакт із вогнищем туберкульозу. 5.4.5. Супутнє захворювання. 5.4.6. Бездомний. 5.4.7. Безробітний. 5.4.8. Медичний працівник. 5.4.8.1. ТБ. 5.4.8.2. ЗЛМ. 5.4.9. Мігрант. 5.4.10. Біженець/Іммігрант. 5.4.11. Колишній ув'язнений або ув'язнений до в'язниці

(протягом останніх 2-х років). 5.4.12. Інший (вказати).

5.5. Коди чутливості або стійкості до МБТ до ПТП 5.5.1. Ч - чутливий. 5.5.2. С - стійкий. 5.5.2.1. Стійкий до Н - ізоніазид. 5.5.2.2. Стійкий до R - рифампіцин. 5.5.2.3. Стійкий до Z - піразинамід. 5.5.2.4. Стійкий до E - етамбутол. 5.5.2.5. Стійкий до S - стрептоміцин.

5.6. Коди позначення результатів лікування хворого на

туберкульоз 5.6.1. В - вилікуваний, тобто досягнення припинення

бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та

клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення

призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. 5.6.2. ЛЗ - лікування завершено - досягнення

клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення

призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. До цього

ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування

позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс

лікування, але не мають необхідне число негативних аналізів мазків

та/або посівів на 5-му місяці й пізніше. 5.6.3. П - випадок смерті реєструється тоді, коли хворий

помер з будь-якої причини до закінчення призначеного курсу

антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють

"смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин". 5.6.4. НЛ - невдале лікування - збереження або поява

бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом,

відсутність клініко-рентгенологічної стабілізації після 5 місяців

або понад 5 місяців від початку курсу протитуберкульозної терапії,

а також при визначенні у хворого мультирезистентності на

будь-якому місяці лікування. 5.6.5. ПЛ - перерване лікування. ПЛ реєструється тоді, коли

хворий перервав лікування на два і більше місяці. 5.6.6. ДТБЗ - діагноз туберкульозу знятий - діагноз

туберкульозу не підтвердився. 5.6.7. Пр - переведений. Вибулим вважається хворий, який

виїхав з адміністративної території або переведений з одного

відомства в інше (наприклад, звільнений з в'язниці, де почав

лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий.

5.7. Коди позначення рентгенологічної динаміки (Ro). 5.7.1. 0 - рентгенологічне обстеження не зроблено. 5.7.2. 1 - рентгенологічна динаміка позитивна. 5.7.3. 2 - рентгенологічна динаміка негативна. 5.7.4. 3 - рентгенологічна динаміка без змін. 5.7.5. 4 - рентгенологічна стабілізація.

6. У графі 1 форми ТБ 03 зазначається дата реєстрації

хворого, тобто дата засідання центральної

лікарсько-консультативної комісії (далі - ЦЛКК). З огляду на те,

що усі хворі з підозрою на туберкульоз (інші) відразу починають

лікування, офіційний реєстраційний номер може бути наданий уже

після початку курсу протитуберкульозної терапії.

7. У графах 2-5 зазначаються відповідно реєстраційний номер

випадку туберкульозу, код області (згідно з додатком), код

району, дві останні цифри року та порядковий номер. Кожний район

адміністративної території має свій код.

8. У графі 6 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові

хворого на туберкульоз.

9. У графі 7 указуються місце проживання, а також контактний

телефон хворого за місцем проживання (там, де його можна буде

знайти у разі перерви в лікуванні). Якщо хворий іногородній (далі - І) або без паспортної

реєстрації (далі - БР), додатково зазначається відповідна відмітка

у графі 7: І - у верхній частині графи або БР - у нижній.

10. У графі 8 зазначається стать хворого на туберкульоз: Ч -

чоловіча, Ж - жіноча.

11. У графі 9 відмічається, де мешкає хворий на туберкульоз:

у місті - М чи в селі - С.

12. У верхній частині графи 10 зазначається дата народження

хворого на туберкульоз, у нижній - вік (кількість років).

12/01/45

Наприклад: -------- . 69

13. У графі 11 зазначається тип випадку туберкульозу.

14. У графі 12 зазначається клінічна форма захворювання.

15. У графі 13 зазначаються клінічна та диспансерна категорії

обліку хворого.

16. У графі 14 зазначається дата початку лікування.

17. У графах 15, 16 зазначається той заклад, в якому хворий

отримує антимікобактеріальні препарати залежно від фази лікування

(інтенсивна фаза, фаза продовження).

18. У графах 17, 18 зазначаються фактори ризику захворювання

на туберкульоз. У графі 17 указується результат тестування хворого

на ВІЛ, де позитивний результат визначається [+], негативний [-]

і, якщо дослідження не проводилось [0].

19. У графах 19-26, 28-43, 45 та 46 указують результати

дослідження мокротиння до початку лікування, під час лікування та

в кінці лікування (мазок, посів та чутливість).

20. У графах 27, 44 і 47 указують результати

рентгенотомографії хворого на туберкульоз.

21. У графах з 48 до 57 указують один із результатів

лікування хворого на туберкульоз.

22. У графі 58 указують дату закінчення лікування хворого на

туберкульоз.

23. У графі 59 зазначаються спеціальні примітки, наприклад,

попередній реєстраційний номер, якщо реєструється хворий на

повторне лікування; або роз'яснюються скорочення назви препаратів,

які були використані в графі "Чутливість", але не зазначені серед

кодових позначень на звороті титульної сторінки форми ТБ 03.

24. Термін зберігання форми ТБ 03 - 5 років.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

Додаток

до Інструкції

щодо заповнення форми

первинної облікової

документації N 060-1/о

"Журнал реєстрації випадків

туберкульозу

в __________ районі ТБ 03"

ПЕРЕЛІК

кодів областей

------------------------------------------------------------------ |Порядковий номер| Назва адміністративної території (області) | | (код) області | | |----------------+-----------------------------------------------| |01 |Автономна Республіка Крим | |----------------+-----------------------------------------------| |02 |Вінницька область | |----------------+-----------------------------------------------| |03 |Волинська область | |----------------+-----------------------------------------------| |04 |Дніпропетровська область | |----------------+-----------------------------------------------| |05 |Донецька область | |----------------+-----------------------------------------------| |06 |Житомирська область | |----------------+-----------------------------------------------| |07 |Закарпатська область | |----------------+-----------------------------------------------| |08 |Запорізька область | |----------------+-----------------------------------------------| |09 |Івано-Франківська область | |----------------+-----------------------------------------------| |10 |Київська область | |----------------+-----------------------------------------------| |11 |Кіровоградська область | |----------------+-----------------------------------------------| |12 |Луганська область | |----------------+-----------------------------------------------| |13 |Львівська область | |----------------+-----------------------------------------------| |14 |Миколаївська область | |----------------+-----------------------------------------------| |15 |Одеська область | |----------------+-----------------------------------------------| |16 |Полтавська область | |----------------+-----------------------------------------------| |17 |Рівненська область | |----------------+-----------------------------------------------| |18 |Сумська область | |----------------+-----------------------------------------------| |19 |Тернопільська область | |----------------+-----------------------------------------------| |20 |Харківська область | |----------------+-----------------------------------------------| |21 |Херсонська область | |----------------+-----------------------------------------------| |22 |Хмельницька область | |----------------+-----------------------------------------------| |23 |Черкаська область | |----------------+-----------------------------------------------| |24 |Чернівецька область | |----------------+-----------------------------------------------| |25 |Чернігівська область | |----------------+-----------------------------------------------| |26 |місто Київ | |----------------+-----------------------------------------------| |27 |місто Севастополь | ------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 144, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 16. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 17. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -