<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 252-2/о "Лабораторний реєстраційний журнал (бактеріологічні дослідження) ТБ 04/2"( za073-09 ). МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЛАБОРАТОРНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

(бактеріологічні дослідження) ТБ 04/2

( za073-09 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1073/17089

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової

документації N 252-2/о "Лабораторний реєстраційний

журнал (бактеріологічні дослідження) ТБ 04/2"

( za073-09 )

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 252-1/о "Лабораторний реєстраційний

журнал (бактеріологічні дослідження) ТБ 04/2" ( za073-09 ) (далі -

форма ТБ 04/2). Форму ТБ 04/2 заповнюють відповідальні лікарі

бактеріологічних відділів клініко-діагностичних лабораторій (КДЛ)

або бактеріологічних лабораторій незалежно від форми власності та

підпорядкування й ведуть в лабораторіях 2 та 3 рівнів

протитуберкульозних закладів, лікарнях. Форму ТБ 04/2 заповнюють

на підставі форми первинної облікової документації N 200-2/о

"Направлення на бактеріологічне дослідження ТБ 06" ( z1076-09 ).

2. У верхньому лівому куті форми зазначаються назва

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у сфері

управління якого перебуває заклад, відповідальні особи якого

заповнили форму ТБ 04/2, його найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та

організацій України (ЄДРПОУ).

3. Під назвою форми обов'язково мають бути вказані дати

початку та закінчення журналу реєстрації бактеріологічних

досліджень.

4. У формі реєструються пацієнти, яким призначено

бактеріоскопічне та культуральне дослідження, а також тести на

чутливість до АМБП.

5. Інформація для граф 1-19 використовується на основі форми

первинної облікової документації N 200-2/о "Направлення на

бактеріологічне дослідження ТБ 06" ( z1076-09 ).

6. У графі 1 зазначається лабораторний реєстраційний номер

пацієнта.

7. У графу 2 заноситься номер проби.

8. У графу 3 записують цифрами число, місяць та рік збору

біоматеріалу.

9. У графу 4 записують цифрами число, місяць та рік доставки

біоматеріалу на дослідження.

10. У графу 5 вписують районний реєстраційний номер випадку

туберкульозу (якщо він є), код району, дві останні цифри року,

порядковий номер.

11. У графі 6 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові

пацієнта.

12. У графі 7 вказується стать особи, якій проводиться

дослідження. Стать записують скорочено: Ч - чоловіча; Ж - жіноча.

13. У графі 8 зазначається рік народження пацієнта.

14. У графі 9 вказуються місце проживання та район

адміністративної території, в якому проживає пацієнт.

15. У графі 10 вказуються: у верхній клітинці графи назва

закладу чи відділення, звідки було направлено біоматеріал; у

нижній клітинці графи 10 - прізвище, ініціали та телефон лікаря,

який направив на дослідження біоматеріал пацієнта.

16. У графах 11 та 12 відмічається, який саме біоматеріал

направляється на дослідження - мокротиння або інше. Якщо

направляється інший біоматеріал, то необхідно зазначити, який саме

(промивні води бронхів, плевральна рідина тощо).

17. У графах 13-18 відмічається мета проведення дослідження -

діагностика, контроль хіміотерапії чи інша.

17.1. Якщо мета проведення дослідження - діагностика нового

випадку, то відмітити знаком "V" у пункті 13; якщо діагностика

рецидиву, то відмітити знаком "V" у пункті 14, інший випадок

повторного лікування (невдале лікування, після перерви) відмітити

знаком "V" у пункті 15.

17.2. Якщо мета проведення дослідження - контроль

хіміотерапії, то у пункті 16 необхідно це відмітити знаком "V". У

пункті 17 зазначити цифрою, на якому місяці лікування проводиться

дослідження.

17.3. Якщо мета проведення дослідження інша, то у пункті 18

необхідно зазначити, яка саме, наприклад: диспансеризація,

обстеження особи, яка контактувала з хворим на туберкульоз із

бактеріовиділенням, тощо.

17.4. У графі 19 цифрою вписують категорію захворювання на

туберкульоз - 1-4.

18. У графі 20 записують цифрами число, місяць та рік

проведення дослідження.

19. У графах 21 - 23 вказують результат бактеріоскопічного

дослідження першої, другої та третьої проб.

19.1. Якщо у пробі біологічного матеріалу знайдені

кислотостійкі бактерії (далі - КСБ), то поряд з відповідним

номером зразка мокротиння (1, 2 або 3) у графі 21 необхідно

записати ступінь позитивного результату, якщо КСБ не знайдені,

зазначити, що результат негативний. 19.1.1. Якщо в полі зору більше 10 КСБ, то необхідно

відмітити "3+". 19.1.2. Якщо в полі зору від 1 до 10 КСБ, то необхідно

відмітити "2+". 19.1.3. Якщо на 100 полів зору знайдено від 10 до 99 КСБ, то

необхідно відмітити "1+". 19.1.4. Якщо на 100 полів зору знайдено від 1 до 9 КСБ, то

необхідно записати точну цифру знайдених КСБ. 19.1.5. Якщо на 100 полів зору не знайдено КСБ, то зазначити,

що результат негативний.

20. У графі 22 записують цифрами число, місяць та рік видачі

результатів бактеріоскопії.

21. У графі 23 ставиться підпис спеціаліста, який проводив

бактеріоскопію.

22. У графах 24 та 25 вказують результат культурального

дослідження першої, другої та третьої проб.

22.1. Якщо на поживному середовищі немає росту МБТ, то

зазначається термін: "негативний".

22.2. Якщо на поживному середовищі виросли 1-19 колоній МБТ,

то вказують точне число колоній МБТ.

22.3. Якщо на поживному середовищі виросло від 20 до 100

колоній МБТ, то ставиться "1+".

22.4. Якщо на поживному середовищі виросло 100-200 колоній

МБТ, то ставиться "2+".

22.5. Якщо на поживному середовищі виросло 200-500 колоній

МБТ, то ставиться "3+".

22.6. Якщо на поживному середовищі виросло більше 500 колоній

МБТ, то ставиться "4+".

22.7. Якщо на поживному середовищі проросла банальна

мікрофлора, то ставиться "проріст".

23. У графі 25 записують цифровим способом число, місяць та

рік видачі попереднього результату посівів.

24. У графах 26-34 вказуються результати тестів ідентифікації

виділеної культури.

24.1. У графі 26 відмічається морфологія колоній: R або S.

24.2. У графі 27 знаками "-" або "+" відмічається

пігментоутворення: "-", якщо кремовий колір, характерний для

мікобактерій туберкульозного комплексу, "+", якщо колонії мають

інший колір.

24.3. У графі 28 відмічається швидкість росту: "П" -

повільний, "Ш" - швидкий.

24.4. У графі 29 позначається наявність чи відсутність

корд-фактора знаками "+" або "-".

24.5. У графі 30 знаками "+" або "-" відмічається ріст

культури або його відсутність на середовищі із саліцилатом натрію

або з PNB.

24.6. У графі 31 відмічаються знаками "+" або "-" результати

ніацинового тесту.

24.7. У графі 32 відмічаються знаками "+" або "-" результати

нітратредуктазного тесту.

24.8. У графі 33 відмічається знаками "+" або "-" наявність

або відсутність термостабільної каталази.

24.9. У графі 34 відмічаються знаками "+" або "-" результати

TCH-тесту.

25. У графі 35 вказуються висновок, а саме: виділена культура

ідентифікована як: M. tuberculosis (МБТ), інші мікобактерії

(необхідно вписати).

26. У графах 36-40 вказують результати тесту медикаментозної

чутливості виділених мікобактерій до АМБП першого ряду. Якщо

культура є чутливою до певного препарату, вписується літера "Ч", а

якщо стійка, - літера "С".

27. У графі 41 зазначаються результати тесту чутливості

мікобактерій до АМБП другого ряду та вказуються через кому

скорочені назви АМБП другого ряду, до яких мікобактерії є

стійкими.

28. У графі 42 вказуються цифрами число, місяць та рік видачі

остаточних результатів дослідження.

29. У графі 43 ставиться підпис спеціаліста, який проводив

культуральне дослідження.

30. У графі 44 зазначаються спеціальні примітки (за потреби).

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 155, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -