<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 027-4/о "Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного, санаторного) хворого ТБ 09". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Назва міністерства, МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

іншого центрального органу Форма первинної

виконавчої влади, організації, облікової документації

у сфері управління якого N 027-4/о

перебуває заклад ЗАТВЕРДЖЕНО ______________________________ Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

Найменування та місцезнаходження

закладу, відповідальні

особи якого заповнили цю форму _______________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________________________

ВИПИСКА

з медичної картки амбулаторного

(стаціонарного, санаторного) хворого ТБ 09

(необхідне підкреслити)

1. Лікувальна установа, звідки переводять

(інтенсивна фаза) _______________ (фаза продовження) ___________

2. Лікувальна установа, куди переводять

(інтенсивна фаза) _______________ (фаза продовження) ___________

3. П.І.Б. пацієнта ______________________________________________

4. Місце проживання, телефон ____________________________________

5. Дата народження: _______________, Вік:______ (років)

---- ---- ---- ---- 6. Стать: | | ч | | ж 7. Мешкання: | | м | | с ---- ---- ---- ----

------- ------- ------- ---------------- 8. Реєстраційний номер хворого | | | | | | | | | | | | | | | ------- ------- ------- ---------------- Область Район Рік Порядковий номер

9. Дата реєстрації (ЦЛКК) _____________

10. Термін перебування: з _________ до _________

11. Кількість днів ____________________

12. Причина виписки/переведення _________________________________

13. Клінічний діагноз ___________________________________________

14. Ускладнення основного захворювання __________________________

15. Супутні захворювання ________________________________________

16. При реєстрації чи 16.1. Мазок 16.2. Культура

вступі (номер, дата, ____________ ___________

результат) ____________ ___________

16.3. Стійкість до ПТП 16.4. Ro _____________ ______________________ _____________ ______________________

16.5. Додаткові методи обстеження _______________________________

16.6. Туберкулінові проби (дата, результат) _____________________

17. При виписці/переведенні 17.1. Мазок 17.2. Культура

(номер, дата, результат) _______________ ________________ _______________ ________________

17.3.

Стійкість до ПТП 17.4. Ro ______________________ _______________ ______________________ _______________

17.5. Додаткові методи обстеження _______________________________

18. Діагноз при виписці _________________________________________

19. Ускладнення основного захворювання __________________________

20. Супутні захворювання ________________________________________

21. Режим лікування

------------------------------------------------------------------ | В інтенсивній фазі | У фазі продовження | |-----------------------------------+----------------------------| |Добова доза| | | | | | | | | | | | |----+----+----+----+---+--------+---+---+---+-------| | | | | | | | | | | | | |-----------+----+----+----+----+---+--------+---+---+---+-------| | | H | R | Z | S | E | Інші | H | R | E | Інші | ------------------------------------------------------------------

22. Примітки: ___________________________________________________

23. Непереносимість до ПТП ______________________________________

24. Кількість запланованих доз

(інтенсивна фаза) _______________ (фаза продовження) ___________

25. Кількість отриманих доз

(інтенсивна фаза) _______________ (фаза продовження) ___________

26. Лікування ускладнень: _______________________________________

27. Лікування супутн. захворювань: ______________________________

28. Листок 28.1. З початку лікування

непрацездатності

N _______________ з ______________ до _____________

28.2. Продовжений

N _______________ з ______________ до _____________

29. Дата МСЕК _____________________

30. Група інвалідності ____________

31. Рекомендації ________________________________________________

П.І.Б. лікуючого лікаря/районного фтизіатра

______________________ ______________

П.І.Б. (підпис)

П.І.Б. зав. відділенням

______________________ ______________

П.І.Б. (підпис)

заступ. гол. лікаря мед. частини

______________________ ______________

П.І.Б. (підпис)

_______________________________

(дата заповнення)

_________________________________________________________________

(лінія відрізу)

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ,

КУДИ ПЕРЕВЕДЕНИЙ ПАЦІЄНТ.

ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ В УСТАНОВУ, ЗВІДКИ ПЕРЕВЕДЕНО ХВОРОГО,

ЯК ТІЛЬКИ ВІН ПОСТУПИВ У ЛПЗ ТА БУВ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

32. П.І.Б. пацієнта _____________________________________________

33. Місце проживання, телефон ___________________________________

34. Дата народження: _______________, Вік: ____ (років)

---- ---- ---- ---- 35. Стать: | | ч | | ж 36. Проживання: | | м | | с ---- ---- ---- ----

------- ------- ------- ---------------- 37. Реєстраційний номер хворого | | | | | | | | | | | | | | | ------- ------- ------- ---------------- Область Район Рік Порядковий номер

38. Дата реєстрації (ЦЛКК) 39. Дата прибуття до ЛПЗ ___________________________ ________________________

40. Назва ЛПЗ, до якого прибув хворий ___________________________

П.І.Б. зав. відділенням/районного фтизіатра

____________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)

П.І.Б. головного лікаря/заст.

гол. лікаря з мед.частини

____________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________________

(дата заповнення)

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1080/17096

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової

документації N 027-4/о "Виписка із медичної

картки амбулаторного (стаціонарного,

санаторного) хворого ТБ 09"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 027-4/о "Виписка із медичної картки

амбулаторного (стаціонарного, санаторного) хворого ТБ 09" (далі -

форма ТБ 09). Форма ТБ 09 заповнюється відповідальними особами закладів та

установ охорони здоров'я незалежно від форми власності та

підпорядкування. Форма ТБ 09 заповнюється лікарями при виписці

хворого із стаціонару чи переведенні хворого, що лікувався

амбулаторно, до іншого стаціонару, санаторію або до медичної

установи для амбулаторного лікування.

2. У верхньому лівому куті форми зазначаються назва

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

організації, у сфері управління якого перебуває заклад,

відповідальні особи якого заповнили форму ТБ 09, його

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. На кожного хворого, що перебував на лікуванні у

стаціонарі, санаторії чи амбулаторно, потрібно заповнити 3 копії

форми ТБ 09. Одна копія залишається у хворого, що вибуває із

стаціонару або закінчив амбулаторне лікування, друга копія

залишається у медичній установі, яка виписала хворого, третя

направляється до медичної установи, куди хворий переходить для

подальшого лікування.

4. Форма ТБ 09 направляється разом із формою первинного

обліку N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз

ТБ 01" ( za069-09 ).

5. У пункті 1 форми ТБ 09 указується місцезнаходження, де

хворий проходив стаціонарне, санаторне чи амбулаторне лікування в

інтенсивній фазі чи фазі продовження.

6. У пункті 2 указується повна назва закладу, куди

переводиться хворий для проходження стаціонарного, санаторного чи

амбулаторного лікування в інтенсивній фазі чи фазі продовження.

7. У пункті 3 указуються прізвище, ім'я та по батькові

хворого на туберкульоз.

8. У пункті 4 указується місце проживання хворого.

9. У пункті 5 указуються дата народження хворого на

туберкульоз, а також його вік (кількість повних років).

10. У пункті 6 зазначається стать хворого: Ч - чоловіча; Ж -

жіноча.

11. У пункті 7 указується, де фактично мешкає хворий: у місті

чи в селі. Якщо хворий на туберкульоз проживає у селищі міського

типу, то хворий вважається міським жителем.

12. У пункті 8 указується індивідуальний номер хворого, де

обов'язково мають бути вказані код області, код району, рік взяття

на облік та порядковий номер особи, хворої на туберкульоз.

13. У пункті 9 указується дата реєстрації (ЦЛКК) згідно з

первинною обліковою документацією N 081-1/о "Медична картка

лікування хворого на туберкульоз ТБ 01" ( za069-09 ) та обліковою

формою N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в

_______ районі ТБ 03" ( za071-09 ) для полегшення пошуку

відомостей у зазначеному журналі та внесення до нього відповідної

інформації.

14. У пункті 10 указується термін перебування хворого на

стаціонарному (санаторному) або амбулаторному лікуванні із

зазначенням дати надходження до стаціонару (санаторію) або

амбулаторно-поліклінічного закладу та дати його виписки.

15. У пункті 11 указується кількість проведених хворим у

стаціонарі (санаторії) ліжко-днів чи днів амбулаторного лікування.

16. У пункті 12 указується причина виписки хворого із

стаціонару (санаторію) чи переведення на амбулаторне лікування

(закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії,

інтенсивної фази, порушення режиму тощо).

17. У пункті 13 указується клінічний діагноз, який був

встановлений хворому.

17.1. Якщо у хворого є легеневий та позалегеневий

туберкульоз, то такий випадок вважається легеневим туберкульозом,

але зазначається у пункті 13 як легеневий, так і позалегеневий

туберкульоз.

17.2. Форма та локалізація туберкульозу зазначається

відповідно до Інструкції про клінічну класифікацію туберкульозу та

її застосування, затвердженої наказом Міністерством охорони

здоров'я України від 09.06.2006 N 385 ( v0385282-06 ).

18. У пункті 14 указується ускладнення основного

захворювання.

19. У пункті 15 указуються супутні захворювання хворого.

20. У пункті 16 указуються результати обстежень при

надходженні до стаціонару (санаторію) чи при реєстрації хворого на

туберкульоз.

20.1. У пункті 16.3 указуються результати тесту на чутливість

до протитуберкульозних препаратів (ПТП) із зазначенням дати

проведення дослідження, тобто всі препарати, до яких виявлена

стійкість збудника туберкульозу.

20.2. У пункті 16.4 указуються результати рентгенологічного

обстеження хворого.

20.3. У пункті 16.5 указуються всі результати додаткових

методів обстеження, які є важливою інформацією про хворого.

20.4. У пункті 16.6 указуються результати туберкулінових

проб, які проводилися хворому, з обов'язковим зазначенням розмірів

папули.

21. У пунктах 17 указуються результати обстежень при виписці

зі стаціонару (санаторію) чи при переведенні хворого на

туберкульоз.

21.1. У пункті 17.1 указуються результати мікроскопічного

дослідження мокротиння із зазначенням дати і номера проведення

дослідження.

21.2. У пункті 17.2 указуються результати посіву мокротиння

із зазначенням дати і номера проведення дослідження.

21.3. У пункті 17.3 указуються результати тесту на чутливість

до ПТП із зазначенням дати проведення дослідження, тобто всі

препарати, до яких виявлена стійкість збудника туберкульозу.

21.4. У пункті 17.4 указуються результати рентгенологічного

обстеження хворого. Описуються рентгенівські знімки та

зазначаються дані про динаміку процесу.

21.5. У пункті 17.5 указуються всі результати додаткових

методів обстеження, які є важливою інформацією про хворого.

22. У пункті 18 указується діагноз при виписці.

23. У пункті 19 указується ускладнення основного

захворювання.

24. У пункті 20 указуються супутні захворювання хворого.

25. У пункті 21 указують режими антимікобактеріальної терапії

відповідно до фази лікування (в інтенсивній фазі чи фазі

продовження) та дози ПТП - лікування, які отримав хворий у даному

закладі.

26. У пункті 22 указують відомості про хворого, які не

враховані у вищенаведених пунктах, але мають важливе значення для

цього хворого.

27. У пункті 23 указують антимікобактеріальні препарати, до

яких виникла непереносимість.

28. У пункті 24 указують кількість запланованих доз ПТП, які

повинен отримати хворий у даному лікувальному закладі, відповідно

до фази лікування (в інтенсивній фазі чи фазі продовження).

29. У пункті 25 указують кількість отриманих доз ПТП, які

отримав хворий у даному лікувальному закладі, відповідно до фази

лікування (в інтенсивній фазі чи фазі продовження).

30. У пункті 26 указують інформацію щодо лікування ускладнень

в разі наявності ускладнень основного захворювання.

31. У пункті 27 указується лікування супутніх захворювань.

32. У пункті 28 указуються відомості про листок

непрацездатності.

32.1. У підпункті 28.1 указуються номер і термін первинного

листка непрацездатності.

32.2. У підпункті 28.2 указуються номер і термін продовженого

листка непрацездатності.

33. У пункті 29 указується дата проходження хворим

медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

34. У випадку отримання групи інвалідності у пункті 30 форми

ТБ 09 зазначається відповідна група.

35. У пункті 31 указуються рекомендації, які даються хворому

при виписці із стаціонару (санаторію) чи переведенні з

амбулаторного лікування.

36. Прізвище та ініціали відповідальних осіб, які заповнили

форму ТБ 09, указують повністю, і кожна з них ставить особистий

підпис.

37. В кінці форми ТБ 09 ставиться дата її заповнення.

38. Пункти 32 - 40 заповнюються працівниками того закладу,

куди виписаний або переведений хворий. Відповідна частина

облікової форми відривається та у триденний строк відправляється у

лікувальний заклад, звідки хворий виписаний або переведений.

39. У пункті 32 указуються прізвище, ім'я та по батькові

хворого на туберкульоз.

40. У пункті 33 указуються місце проживання хворого та

контактний телефон.

41. У пункті 34 указуються дата народження хворого та його

вік (кількість повних років).

42. У пункті 35 зазначається стать хворого: Ч - чоловіча; Ж -

жіноча.

43. У пункті 36 знаком "V" зазначається фактичне місце

проживання хворого: у місті чи в селі.

44. У пункті 37 указуються індивідуальний номер хворого, де

обов'язково мають бути вказані код області, код району, рік взяття

на облік та порядковий номер особи, хворої на туберкульоз.

45. У пункті 38 указується дата реєстрації (ЦЛКК) хворого.

46. У пункті 39 указується дата прибуття хворого до

лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), куди він був виписаний

або переведений.

47. У пункті 40 указується назва ЛПЗ, куди прибув хворий.

48. Прізвище та ініціали відповідальних осіб, які заповнили

другу частину форми ТБ 09, указують повністю, і кожна з них

ставить особистий підпис.

49. У кінці форми ТБ 09 ставиться дата її заповнення.

50. Термін зберігання форми ТБ 09 - 10 років.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 179, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -