<<
>>

Наказ МОЗ України 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 ) ЗВІТ про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10 (квартальна) "------------------------------------------ Форма N 8-2". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЗВІТ

про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз

в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10 (квартальна)

------------------------------------------ Форма N 8-2 | Подають |Терміни подання| |------------------------+---------------| (квартальна) |1.

Лікувально- | 10 січня, | |профілактичні заклади, | 10 квітня, | ЗАТВЕРДЖЕНО |що мають лабораторії, | 10 липня, | Наказ МОЗ України |незалежно від | 10 жовтня | 02.09.2009 N 657 |підпорядкування та форми| | |власності: | | за погодженням | заклади, що | | з Держкомстатом |перебувають у сфері | | |управління Міністерства | | |охорони здоров'я, - | | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні; | | | заклади іншого | | |підпорядкування - | | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні та своїй вищій | | |організації | | |2. Головний лікар | 20 січня, | |центральної (міської) | 20 квітня, | |лікарні зведений звіт - | 20 липня, | |відповідному органу | 20 жовтня | |охорони здоров'я | | |3. Органи охорони | 30 січня, | |здоров'я зведений звіт | 30 квітня, | |по закладах, | 30 липня, | |підпорядкованих | 30 жовтня | |Міністерству охорони | | |здоров'я, та зведені | | |звіти закладів іншого | | |підпорядкування, | | |розташованих на | | |території, - | | |Всеукраїнському центру | | |контролю за | | |туберкульозом МОЗ | | |України | | ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ |Респондент: | | | |Найменування ___________________________________________________| |Місцезнаходження _______________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район,| |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------

Область/район Хворі, які були зареєстровані ______________________ у ______ кварталі 20___ року

N району _____________

Прізвище та ініціали

районного координатора ______________________

Таблиця 1000.

Негативація мокротиння у зареєстрованих хворих

на туберкульоз легень в кінці інтенсивної фази лікування

-------------------------------------------------------------------------- |Тип хворих| N | Загальна | Негативація |Мазок не|Продовжуєтеся| | |рядка| кількість | мокротиння |зроблено| бактеріо- | | | | хворих на |--------------------| | виділення | | | |туберкульоз|через |через |через | | | | | | легень з | 2 | 3 | 4 | | | | | | КСБ "+" |місяці|місяці|місяці| | | | | | |------+------+------| | | | | | |абс.|%|абс.|%|абс.|%| | | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+-----------+----+-+----+-+----+-+--------+-------------| | А | Б | 1 | 2 |3| 4 |5| 6 |7| 8 | 9 | |----------+-----+-----------+----+-+----+-+----+-+--------+-------------| |Нові | 1 | | | | | | х |х| | | |випадки | | | | | | | | | | | |----------+-----+-----------+----+-+----+-+----+-+--------+-------------| |Рецидиви | 2 | | х |Х| | | | | | | |----------+-----+-----------+----+-+----+-+----+-+--------+-------------| |Інші | 3 | | х |Х| | | | | | | |випадки | | | | | | | | | | | |повторного| | | | | | | | | | | |лікування*| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2000. Причини, з яких не зроблено дослідження

мокротиння в кінці інтенсивної фази лікування

-------------------------------------------------------------------------------------- |Тип хворих| N | Помер |Перерване|Переведений| Діагноз | Інша |Мазок не| | |рядка|--------------|лікування| |"туберкульоз"|причина|зроблено| | | |від ТБ| інші | | | знятий | | | | | | |причини| | | | | | |----------+-----+------+-------+---------+-----------+-------------+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------+-----+------+-------+---------+-----------+-------------+-------+--------| |Нові | 1 | | | | | | | | |випадки | | | | | | | | | |----------+-----+------+-------+---------+-----------+-------------+-------+--------| |Рецидиви | 2 | | | | | | | | |----------+-----+------+-------+---------+-----------+-------------+-------+--------| |Інші | 3 | | | | | | | | |випадки | | | | | | | | | |повторного| | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | |----------+-----+------+-------+---------+-----------+-------------+-------+--------| |Всього | 4 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"лікування після перерви" та "невдале лікування".

________________________________________ ______________________

(підпис керівника та/або осіб, (П.І.Б.) відповідальних за заповнення форми

звітності)

телефон: _______________________ факс: ________________________

електронна пошта: __________________

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1081/17097

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності N 8-2

"Звіт про конверсію мокротиння у хворих

на туберкульоз в кінці інтенсивної

фази лікування ТБ 10"

(квартальна)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми

звітності N 8-2 "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на

туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10" (квартальна)

(далі - форма ТБ 10).

1.2. У звіті відображається інформація щодо негативації

мокротиння у вперше зареєстрованих хворих на туберкульоз, хворих з

рецидивами та в інших випадках повторного лікування, кількість

хворих, яким не зроблено бактеріологічне дослідження, кількість

хворих, які продовжують бактеріовиділення, та причини не зроблених

мазків мокротиння наприкінці інтенсивної фази лікування.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Форму ТБ 10 заповнюють на підставі форм первинного

обліку N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз

ТБ 01" ( za069-09 ) та N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в ______ районі ТБ 03" ( za071-09 ).

2.2. Звіт за формою ТБ 10 заповнюють відповідальні особи

протитуберкульозних диспансерів, лікарень, самостійних поліклінік,

що мають тубкабінети, незалежно від підпорядкування та форми

власності.

2.3. В адресній частині бланка чітко та без скорочень

указуються найменування закладу, відповідальні особи якого

заповнили звіт, його місцезнаходження.

2.4. В кінці звіту обов'язково мають бути вказані дата його

заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон

особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірено

печаткою організації.

3. Заповнення таблиці 1000

"Негативація мокротиння у зареєстрованих

хворих на туберкульоз легень в кінці

інтенсивної фази лікування"

3.1. У рядку 1 за всіма графами зазначаються дані про нові

випадки туберкульозу легень, які були зареєстровані у звітному

кварталі.

3.2. У рядку 2 за всіма графами зазначаються дані про

рецидиви туберкульозу легень у звітному кварталі.

3.3. У рядку 3 за всіма графами зазначаються дані про інші

випадки повторного лікування туберкульозу легень (лікування після

перерви та невдале лікування).

3.4. У графах з 1 по 9 за всіма рядками зазначаються дані про

негативацію мокротиння у вперше зареєстрованих хворих на

туберкульоз легень, а також у хворих з рецидивами та при

повторному лікуванні туберкульозу легень.

3.5. У графі 1 за всіма рядками вказується загальна кількість

хворих, зареєстрованих у звітному кварталі, у яких виділено КСБ+

(методом мікроскопії мазка). Дані графи 1 за рядком 1 мають

збігатися з підсумком даних граф 4, 8 та 9. Дані графи 1 за

рядками 2 та 3 мають збігатися з підсумком даних граф 6, 8 та 9.

3.6. У графі 2 за рядком 1 вказується кількість хворих, у

яких наступила негативація мокротиння через 2 місяці інтенсивної

фази лікування.

3.7. У графі 3 за рядком 1 вказується відсоток негативації

мокротиння у хворих через 2 місяці інтенсивної фази лікування

серед загальної кількості хворих з новими випадками туберкульозу

легень з КСБ+.

3.8. У графі 4 за всіма рядками вказується кількість хворих,

у яких наступила негативація мокротиння через 3 місяці інтенсивної

фази лікування. За рядком 1 інформація заповнюється з наростаючим

підсумком. Наприклад, якщо за 2 місяці негативація мокротиння наступила

у 25 хворих, а за 3-й місяць ще у 6 хворих, то у графі 4 рядка 1

вказується 31 хворий.

3.9. У графі 5 за всіма рядками вказується відсоток

негативації мокротиння у хворих через 3 місяці інтенсивної фази

лікування серед загальної кількості хворих на туберкульоз легень з

КСБ+.

3.10. У графі 6 за рядками 2 та 3 вказується кількість

хворих, у яких наступила негативація мокротиння через 4 місяці

інтенсивної фази лікування. За рядками 2 та 3 інформація

заповнюється з наростаючим підсумком. Наприклад, якщо за 3 місяці негативація мокротиння наступила

у 20-ти хворих, а за 4-й місяць ще у 7 хворих, то у графі 6 рядка

2 вказується 27 хворих.

3.11. У графі 7 за рядками 2 та 3 вказується відсоток

негативації мокротиння у хворих через 4 місяці інтенсивної фази

лікування серед загальної кількості хворих на туберкульоз легень з

рецидивами та повторним лікуванням з КСБ+.

3.12. У графі 8 за всіма рядками вказується кількість хворих,

яким не зроблено мазок після 2-3-х (для рядка 1) та 3-4-х місяців

лікування (для рядків 2 та 3).

3.13. У графі 9 за всіма рядками вказується кількість хворих,

у яких продовжується бактеріовиділення після 3-х (для рядка 1) та

4-х місяців лікування (для рядків 2 та 3).

4. Заповнення таблиці 2000

"Причини, з яких не зроблено дослідження

мокротиння в кінці інтенсивної фази лікування"

4.1. У рядку 1 за всіма графами зазначаються дані про

кількість хворих з новими випадками туберкульозу легень, які були

зареєстровані у звітному кварталі.

4.2. У рядку 2 за всіма графами зазначаються дані про

кількість хворих з рецидивами туберкульозу легень, які були

зареєстровані у звітному кварталі.

4.3. У рядку 3 за всіма графами зазначаються дані про

кількість хворих з іншими випадками повторного лікування

туберкульозу легень, які були зареєстровані у звітному кварталі.

4.4. Дані рядка 4 за всіма графами мають збігатися з

підсумком даних рядків 1, 2, 3.

4.5. У графах 1 та 2 за всіма рядками вказується кількість

померлих хворих, що були зареєстровані у звітному кварталі, яким

не проводили мікроскопічного дослідження мокротиння. У графі 1

вказується кількість померлих від туберкульозу. У графі 2

вказується кількість померлих від інших причин.

4.6. У графі 3 за всіма рядками вказується загальна кількість

хворих, що були зареєстровані у звітному кварталі, яким не

проводили мікроскопічне дослідження мокротиння через перерване

лікування.

4.7. У графі 4 за всіма рядками вказується загальна кількість

хворих, що були зареєстровані у звітному кварталі, яким не

проводили мікроскопічне дослідження мокротиння через те, що вони

були переведені або вибули.

4.8. У графі 5 за всіма рядками вказується загальна кількість

хворих, що були зареєстровані у звітному кварталі, яким не

проводили мікроскопічне дослідження мокротиння через те, що

діагноз туберкульозу у них був знятий.

4.9. У графі 6 за всіма рядками вказується загальна кількість

хворих, що були зареєстровані у звітному кварталі, яким не

проводили мікроскопічне дослідження мокротиння через інші причини

(непереносимість тощо).

4.10. Дані графи 7 таблиці 2000 мають збігатися за рядками

(1, 2, 3) з даними графи 8 таблиці 1000 за рядками (1, 2, 3).

4.11. Дані графи 7 мають збігатися із підсумком даних граф

1-6.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 183, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 14. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -