<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 240-2/о "Результат культурального дослідження (посіву) попередній ТБ 06а". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Назва міністерства, іншого МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

центрального органу виконавчої Форма первинної облікової

влади, організації, у сфері документації

управління якого перебуває заклад N 240-2/о _________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Найменування та місцезнаходження 02.09.2009 N 657

закладу, відповідальні особи

якого заповнили цю форму ________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________________

РЕЗУЛЬТАТ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(посіву) попередній ТБ 06а

------- ------- ------- ---------------- Реєстраційний номер випадку | | | | | | | | | | | | | | | ------- ------- ------- ---------------- Область Район Рік Порядковий номер

1. Направлено з _________________________________________________ _________________________________________________________________

(зазначити лікувально-профілактичний заклад

або відділення, з якого відправлено заявку)

2. Пацієнт:

2.1. П.І.Б. пацієнта ____________________________________________

2.2. Місце проживання, район ____________________________________

3. Дата доставки біоматеріалу __________ ---- ---- 3.1. Біоматеріал: | | Мокротиння | | Інший __________________ ---- ---- (зазначити, який саме)

4. Код лабораторії _________________

4.1. Лабораторний порядковий N _________

5. Результат культурального дослідження

------------------------------------------------------------------- | Дата | Дата |Проба| Результат |Примітка| |посіву|виділення| |---------------------------------| | | |культури | |немає| 1-19 |1+|2+|3+|4+|проріст| | | | | |росту|колоній| | | | | | | |------+---------+-----+-----+-------+--+--+--+--+-------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | |------+---------+-----+-----+-------+--+--+--+--+-------+--------| | | | 1 | | | | | | | | | |------+---------+-----+-----+-------+--+--+--+--+-------+--------| | | | 2 | | | | | | | | | |------+---------+-----+-----+-------+--+--+--+--+-------+--------| | | | 3 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------

6. Виділена культура характерні ознаки Mycobacterium ---- ---- tuberculosis: | | має | | не має ---- ----

Остаточний результат буде виданий після ідентифікації виділеної

культури.

7. Дата видачі результату ____________ Підпис __________________

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1077/17093

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової

документації N 240-2/о "Результат культурального

дослідження (посіву) попередній ТБ 06а"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 240-2/о "Результат культурального

дослідження (посіву) попередній ТБ 06а" (далі - форма ТБ 06а). Форма заповнюється відповідальними лікарями бактеріологічних

відділень клініко-діагностичних лабораторій (КДЛ) або

бактеріологічних лабораторій 2-го та 3-го рівнів

протитуберкульозних закладів і лікарень незалежно від форми

власності та підпорядкування. Форму заповнюють на підставі форми

первинної облікової документації N 200-2/о "Направлення на

бактеріологічне дослідження ТБ 06" ( z1076-09 ).

2. У верхньому лівому куті форми зазначаються назва

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

організації, у сфері управління якого перебуває заклад,

відповідальні особи якого заповнили форму ТБ 06а, його

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Під назвою форми вписуються реєстраційний номер випадку

туберкульозу, код району, дві останні цифри року взяття на облік

хворого та порядковий номер пацієнта згідно з первинною

документацією.

4. У пункті 1 зазначається повна назва закладу або

відділення, звідки було направлено заявку на дослідження

біоматеріалу.

5. У пункті 2.1 записуються прізвище, повне ім'я та по

батькові пацієнта.

6. У пункті 2.2 записується місце проживання пацієнта.

7. У пункті 3 цифрами зазначають число, місяць та рік

доставки біоматеріалу на дослідження.

8. У пункті 3.1 знаком "V" позначається біоматеріал, який

направляється на дослідження: мокротиння або інший. Якщо

направляється інший біоматеріал, то необхідно зазначити, який

саме: промивні води бронхів, плевральна рідина тощо.

9. У пункті 4 зазначається код лабораторії.

10. У пункті 4.1 зазначається лабораторний порядковий номер.

11. У пункті 5, який представлений у вигляді таблиці,

зазначається попередній результат бактеріологічного дослідження

проби біоматеріалу, який повертається у лікувальний заклад або

відділення, звідки було направлено біоматеріал.

12. У графі А записуються цифрами число, місяць та рік

проведення посіву першої, другої або третьої проби біоматеріалу.

13. У графу Б записуються цифрами число, місяць та рік

виділення культури мікобактерій при посіві першої, другої або

третьої проби біоматеріалу, якщо вони дали ріст на щільному

поживному середовищі.

14. У графі В зазначається порядковий номер проби

біоматеріалу, що була досліджена методом посіву.

15. У таблиці 5 з 1 по 7 графи вказують результати посіву

залежно від інтенсивності росту культури мікобактерій.

16. Якщо на поживному середовищі немає росту мікобактерій, то

у графі 1 знаком "V" відмічається "немає росту".

17. Якщо на поживному середовищі виросли 1-19 колоній

мікобактерій, то у графі 2 зазначається точне число колоній.

18. Якщо на поживному середовищі виросло від 20 до 100

колоній мікобактерій, то у графі 3 знаком "V" зазначається "1+".

19. Якщо на поживному середовищі виросло 100-200 колоній

мікобактерій, то у графі 4 знаком "V" зазначається "2+".

20. Якщо на поживному середовищі виросло 200-500 колоній

мікобактерій, то у графі 5 знаком "V" зазначається "3+".

21. Якщо на поживному середовищі виросло більше 500 колоній

мікобактерій, то у графі 6 знаком "V" зазначається "4+".

22. Якщо на поживному середовищі виросла банальна мікрофлора,

то у графі 7 знаком "V" зазначається "проріст".

23. У графі 8 вказуються примітки (за потреби).

24. У пункті 6 у відповідній клітинці знаком "V"

зазначається, має чи не має характерні ознаки МБТ виділена

культура.

25. У пункті 7 записуються цифрами число, місяць та рік

видачі попереднього результату культурального дослідження та

ставиться підпис спеціаліста.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 165, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 11. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 12. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 18. до. МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 20. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -