<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 8-1 "Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому, ТБ 08"(квартальна). МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

ЗВІТ

про результати лікування хворих на туберкульоз

легень, які зареєстровані

12-15 місяців тому, ТБ 08 (квартальна)

------------------------------------------ Форма N 8-1 | Подають |Терміни подання| |------------------------+---------------| (квартальна) |1.

Лікувально- | | |профілактичні заклади, | | ЗАТВЕРДЖЕНО |що мають лабораторії, | | Наказ МОЗ України |незалежно від | | 02.09.2009 N 657 |підпорядкування та форми| | |власності: | | за погодженням | заклади, що | 10 січня, | з Держкомстатом |перебувають у сфері | 10 квітня, | |управління Міністерства | 10 липня, | |охорони здоров'я, - | 10 жовтня | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні; | | | заклади іншого | | |підпорядкування - | | |головному лікарю | | |центральної (міської) | | |лікарні та своїй вищій | | |організації | | |2. Головний лікар | 20 січня, | |центральної (міської) | 20 квітня, | |лікарні зведений звіт - | 20 липня, | |відповідному органу | 20 жовтня | |охорони здоров'я | | |3. Органи охорони | 30 січня, | |здоров'я зведений звіт | 30 квітня, | |по закладах, | 30 липня, | |підпорядкованих | 30 жовтня | |Міністерству охорони | | |здоров'я, та зведені | | |звіти закладів іншого | | |підпорядкування, | | |розташованих на | | |території, - | | |Всеукраїнському центру | | |контролю за | | |туберкульозом МОЗ | | |України | | ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування ___________________________________________________| |Місцезнаходження _______________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим,| |________________________________________________________________| | район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------

Область/район Хворі, які були _________________________ зареєстровані

N району ___________ у ______ кварталі 20__ року

Прізвище та ініціали

районного координатора _________________________

Таблиця 1000.

Результати лікування хворих на туберкульоз

легень за результатами мікроскопічного дослідження мокротиння на

КСБ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип |Бактеріовиділення|N |Вилікувано|Лікування| Померло | Невдале |Перервано|Переведено| Діагноз | Загальна | |випадку | |рядка| |завершено| | лікування |лікування| |"туберкульоз"| кількість | | | | | | |-----------+-----------| | | знятий |туберкульозу| | | | | | |від| інша |М +|Кл-| 4 | | | | легень у | | | | | | |ТБ |причина| |Ro |кат| | | | звітному | | | | | | | | | | | | | | | кварталі | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | Нові |Позитивний мазок | 1 | | | | | | | | | | | | |випадки |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 2 | Х | | | | | | | | | | | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| |Рецидиви|Позитивний мазок | 3 | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 4 | Х | | | | | | | | | | | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | Інші* |Позитивний мазок | 5 | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+---+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 6 | Х | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"після перерви", "невдале лікування", "переведені з ..." та

"інші".

Таблиця 2000. Результати лікування хворих на туберкульоз

легень за результатами мікроскопічного дослідження мокротиння на

КСБ і/або культурального дослідження на МБТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип |Бактеріовиділення|N |Вилікувано|Лікування| Померло | Невдале |Перервано|Переведено| Діагноз | Загальна | |випадку | |рядка| |завершено| | лікування |лікування| |"туберкульоз"| кількість | | | | | | |-----------+------------| | | знятий |туберкульозу| | | | | | |від| інша |М/К|Кл-| 4 | | | |легень у | | | | | | |ТБ |причина| |Ro |кат.| | | |звітному | | | | | | | | | | | | | | |кварталі | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | Нові |Позитивний мазок | 1 | | | | | | | | | | | | |випадки |і/або культура | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 2 | Х | | | | | | | | | | | | |і культура | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| |Рецидиви|Позитивний мазок | 3 | | | | | | | | | | | | | |і/або культура | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 4 | Х | | | | | | | | | | | | |і культура | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | Інші* |Позитивний мазок | 5 | | | | | | | | | | | | | |і/або культура | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+---------+---+-------+---+---+----+---------+----------+-------------+------------| | |Негативний мазок | 6 | Х | | | | | | | | | | | | |і культура | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- * Належать решта випадків повторного лікування, включаючи

"після перерви", "невдале лікування", "переведені з ..." та

"інші".

Таблиця 3000. Результати лікування хворих на туберкульоз

легень з деструкцією

------------------------------------------------------------------ |Тип випадків|N рядка|Кількість хворих на | Кількість | % | | | | туберкульоз з | хворих, у | | | | | деструкцією (+) на |яких загоїлась| | | | | початку лікування | деструкція | | |------------+-------+--------------------+--------------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |------------+-------+--------------------+--------------+-------| |Нові випадки| 1 | | | | |------------+-------+--------------------+--------------+-------| |Рецидиви | 2 | | | | |------------+-------+--------------------+--------------+-------| |Інші | 3 | | | | ------------------------------------------------------------------

_______________________________ ____________________________

(підпис керівника та/або осіб, ____________________________

відповідальних за заповнення (П.І.Б.)

форми звітності)

телефон: _________ факс: __________ електронна пошта: _________

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.09.2009 N 657

( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2009 р.

за N 1079/17095

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності N 8-1

"Звіт про результати лікування хворих

на туберкульоз легень, які зареєстровані

12 - 15 місяців тому, ТБ 08"

(квартальна)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми

звітності N 8-1 "Звіт про результати лікування хворих на

туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому, ТБ 08"

(квартальна) (далі - форма ТБ 08).

1.2. У звіті відображається інформація щодо результатів

лікування хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані

12 - 15 місяців тому.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. Форму ТБ 08 заповнюють на підставі форм первинного

обліку N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз

ТБ 01" ( za069-09 ) та N 060-1/о "Журнал реєстрації випадків

туберкульозу в ______ районі ТБ 03" ( za071-09 ).

2.2. Звіт за формою ТБ 08 заповнюють відповідальні особи

протитуберкульозних диспансерів, лікарень, самостійних поліклінік,

що мають тубкабінети, незалежно від підпорядкування та форми

власності.

2.3. В адресній частині бланка чітко та без скорочень

указуються найменування закладу, його місцезнаходження.

2.4. В кінці звіту обов'язково мають бути вказані дата його

заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон

особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірено

печаткою організації.

3. Заповнення таблиці 1000

"Результати лікування хворих на туберкульоз

легень за результатами мікроскопічного

дослідження мокротиння на КСБ"

3.1. У графі А вказана назва типу випадку: нові випадки

туберкульозу легень, рецидиви туберкульозу легень та інші випадки

повторного лікування.

3.2. У графі Б вказаний результат дослідження мокротиння на

кислотостійкі бактерії (далі - КСБ): позитивний мазок чи

негативний мазок.

3.3. У графах 1 - 10 за всіма рядками зазначаються відомості

про результати лікування хворих на туберкульоз легень з позитивним

чи негативним мазком мокротиння на КСБ. 3.3.1. У графі 1 за рядками 1, 3, 5 вказується загальна

кількість хворих, які були вилікувані за мазком, тобто хворий

вважається вилікуваним за мазком тоді, коли у нього негативні

результати мікроскопічного дослідження мокротиння на КСБ

спостерігались в останній місяць лікування та принаймні два рази

при попередніх дослідженнях та якщо він отримав усі дози

препаратів, передбачені режимом лікування. Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення,

підтверджене мазком і/або культуральним дослідженням, та

клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення

призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. 3.3.2. У графі 2 за всіма рядками зазначаються відомості про

хворих, які завершили лікування. Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної

стабілізації після завершення призначеного повного курсу

антимікобактеріальної терапії. 3.3.3. У графах 3 та 4 за всіма рядками зазначаються

відомості про померлих з будь-якої причини до закінчення основного

курсу антимікобактеріальної терапії. 3.3.3.1. У графі 3 за всіма рядками вказуються випадки смерті

від туберкульозу. 3.3.3.2. У графі 4 за всіма рядками вказуються випадки смерті

хворих на туберкульоз від інших причин. 3.3.4. У графі 5 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено результат лікування невдалим за

мазком на КСБ. Невдале лікування - це збереження або поява

бактеріовиділення, підтвердженого мазком на КСБ, з відсутністю

клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного

курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців. 3.3.5. У графі 6 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено результат лікування невдалим за

клініко-рентгенологічними ознаками. Невдалим лікування за клініко-рентгенологічною ознакою

вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком на КСБ)

відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом,

інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним

пневмотораксом тощо, тобто туберкульозний процес зберігається

активним чи прогресує, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-), тобто

немає клініко-рентгенологічної стабілізації. 3.3.6. У графі 7 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено МЛС і які були переведені до 4

категорії. 3.3.7. У графі 8 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, які перервали лікування на два і більше місяці. Перерване лікування - це результат, який реєструється у разі,

коли хворий перервав лікування на два і більше місяці. 3.3.8. У графі 9 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, які були переведені в інший лікувальний заклад

або виїхали з адміністративної території. Наприклад, звільнений з в'язниці, де почав лікування, і

остаточний результат лікування якого невідомий. Переведений - це хворий, який переведений з іншої

адміністративної території або з іншого відомства (з іншого

журналу реєстрації випадків туберкульозу в ________ районі ТБ 03)

( za071-09 ) та зареєстрований для продовження лікування.

3.4. У графі 10 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, яким діагноз туберкульозу був знятий.

3.5. Дані графи 11 мають збігатися з підсумком даних граф

1-10.

3.6. У рядках 1 та 2 за всіма графами зазначаються дані про

нові випадки туберкульозу легень з позитивним та негативним мазком

на КСБ.

3.7. У рядках 3 та 4 за всіма графами зазначаються дані про

хворих з рецидивами туберкульозу легень з позитивним та негативним

мазком на КСБ.

3.8. У рядках 5 та 6 за всіма графами зазначаються дані про

хворих на туберкульоз легень, яким призначено повторне лікування,

з позитивним та негативним мазком на КСБ.

4. Заповнення таблиці 2000

"Результати лікування хворих на туберкульоз легень

за результатами мікроскопічного дослідження мокротиння

на КСБ і/або культурального дослідження на МБТ"

4.1. У графі А вказана назва типу випадку: нові випадки

туберкульозу легень, рецидиви туберкульозу легень та інші випадки

повторного лікування.

4.2. У графі Б вказаний результат дослідження мокротиння:

позитивний мазок на КСБ і/або культура на МБТ, негативний мазок на

КСБ і/або культура на МБТ.

4.3. У графах 1 - 10 за всіма рядками зазначаються відомості

про результати лікування хворих на туберкульоз легень з позитивним

та негативним мазком на КСБ і/або культурою на МБТ. 4.3.1. У графі 1 за рядками 1, 3, 5 вказується загальна

кількість хворих, які були вилікувані за мазком і/або посівом,

тобто хворий вважається вилікуваним за мазком чи посівом тоді,

коли у нього негативні результати мікроскопічного чи

бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або посівом)

спостерігались в останній місяць лікування та принаймні один раз

при попередніх дослідженнях та якщо він отримав усі дози

препаратів, передбачені режимом лікування. Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення,

підтверджене мазком і/або культуральним дослідженням, та

клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення

призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

4.3.2. У графі 2 за всіма рядками зазначаються відомості про

хворих, які завершили лікування. Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної

стабілізації після завершення призначеного повного курсу

антимікобактеріальної терапії. 4.3.3. У графах 3 та 4 за всіма рядками зазначаються

відомості про померлих з будь-якої причини до закінчення основного

курсу антимікобактеріальної терапії. 4.3.3.1. У графі 3 за всіма рядками вказуються випадки смерті

від туберкульозу. 4.3.3.2. У графі 4 за всіма рядками вказуються випадки смерті

хворих на туберкульоз від інших причин. 4.3.4. У графі 5 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено результат лікування невдалим за

мазком і/або посівом. Невдале лікування - це збереження або поява

бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом, з

відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після

призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5

місяців. 4.3.5. У графі 6 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено результат лікування невдалим за

клініко-рентгенологічними ознаками. Невдалим лікування за клініко-рентгенологічними ознаками

вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком або посівом)

відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом,

інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним

пневмотораксом тощо, тобто туберкульозний процес зберігається

активним, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-, К-), тобто немає

клініко-рентгенологічної стабілізації. 4.3.6. У графі 7 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, у яких виявлено МЛУ і які були переведені до 4

категорії. 4.3.7. У графі 8 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, які перервали лікування на два і більше місяці. Результат "Перерване лікування" реєструється у разі, коли

хворий перервав лікування на два і більше місяці. 4.3.8. У графі 9 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, які були переведені до іншого лікувального

закладу або виїхали з адміністративної території. Наприклад, звільнений з в'язниці, де почав лікування, і

остаточний результат лікування якого невідомий.

Переведений - це хворий, який переведений з іншої

адміністративної території або з іншого відомства (з іншого

журналу реєстрації випадків туберкульозу в ___________ районі

ТБ 03) ( za071-09 ) та зареєстрований для продовження лікування.

4.4. У графі 10 за всіма рядками вказується загальна

кількість хворих, яким діагноз туберкульозу був знятий.

4.5. Дані графи 11 мають збігатися з підсумком даних граф

1-10.

4.6. У рядку 1 за всіма графами зазначаються дані про нові

випадки туберкульозу легень з позитивним мазком на КСБ і/або

посівом на МБТ.

4.7. У рядку 2 за графами 2-11 зазначаються дані про нові

випадки туберкульозу легень з негативним мазком на КСБ і/або

посівом на МБТ.

4.8. У рядку 3 за всіма графами зазначаються дані про хворих

з рецидивами туберкульозу легень з позитивним мазком на КСБ і/або

посівом на МБТ.

4.9. У рядку 4 за графами 2-11 зазначаються дані про хворих з

рецидивами туберкульозу легень з негативним мазком на КСБ і/або

посівом на МБТ.

4.10. У рядку 5 за всіма графами зазначаються дані про хворих

(інші) з туберкульозом легень, яким призначено повторне лікування

з позитивним мазком на КСБ і/або посівом на МБТ.

4.11. У рядку 6 за графами 2-11 зазначаються дані про хворих

(інші) з туберкульозом легень, яким призначено повторне лікування

з негативним мазком на КСБ і/або посівом на МБТ.

5. Заповнення таблиці 3000

"Результати лікування хворих на

туберкульоз легень з деструкцією"

5.1. У рядку 1 за всіма графами зазначаються дані про

кількість хворих з новими випадками туберкульозу легень з

деструкцією, які були зареєстровані у звітному кварталі.

5.2. У рядку 2 за всіма графами зазначаються дані про

кількість хворих з рецидивом туберкульозу легень з деструкцією,

які були зареєстровані у звітному кварталі.

5.3. У рядку 3 за всіма графами зазначаються дані про хворих,

які перебувають на повторному лікуванні з туберкульозом легень з

деструкцією, які були зареєстровані у звітному кварталі.

5.4. У графі 1 за всіма рядками зазначається кількість хворих

на туберкульоз з деструкцією на початку лікування.

5.5. У графі 2 за всіма рядками зазначається кількість

хворих, у яких відбулося загоєння деструкції.

5.6. У графі 3 вказується відсоток хворих, у яких відбулося

загоєння деструкції.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2009 — 2009 р., № 92, стор. 173, стаття 3139

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 18. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 19. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -