Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МОЗ України 10.01.2006 N 1 ( z0686-06 ) "ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань"". МОЗ України. 2006

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

10.01.2006 N 1

( z0686-06 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2006 р.

за N 687/12561

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної

облікової документації N 060/о

"Журнал обліку інфекційних захворювань"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 56 ( z0507-13 ) від 25.01.2013 }

{ В тексті Інструкції слова "територіальній санітарно-

епідеміологічній станції", "територіальної санітарно-

епідеміологічної станції (далі - СЕС)", "санітарно-

епідеміологічна станція", "СЕС", "заклад чи установа

державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ

України, інших центральних органів виконавчої влади",

"територіальної СЕС", "СЕС, яка здійснює поточний

санітарний нагляд", "територіальної СЕС району",

"територіальних санітарно-епідеміологічних станцій

Міністерства охорони здоров'я", "санітарно-

епідеміологічними станціями", "установах державної

санітарно-епідеміологічної служби", "територіальних

СЕС", "територіальної санітарно-епідеміологічної

станції" у всіх відмінках замінено словами

"територіальний орган Держсанепідслужби України" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я N 56 ( z0507-13 ) від 25.01.2013 }

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної

облікової документації N 060/о ( za687-06 ) "Журнал обліку

інфекційних захворювань" (далі - форма N 060/о).

1. Форму N 060/о ( za687-06 ) заповнюють відповідальні особи

закладів та установ охорони здоров'я незалежно від форм власності

та підпорядкування, суб'єкти підприємницької діяльності, що

займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та

інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту

(незалежно від місця і обставин виявлення). Форму заповнюють

лікарі або середній медичний персонал цих закладів, а також в

установах територіального органу Держсанепідслужби України.

2. У верхньому лівому куті форми вказуються назва

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу

місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває

заклад, відповідальні особи якого заповнили форму N 060/о

( za687-06 ), його найменування, місцезнаходження (повна поштова

адреса) та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Після заголовка обов'язково має бути вказана дата початку

та закінчення журналу обліку інфекційних захворювань.

4. У графі 1 журналу вказується порядковий номер запису.

5. У графі 2 зазначаються дата, години повідомлення (прийому)

по телефону та дата відправки (одержання) Екстреного повідомлення

( za686-06 ); хто передав-прийняв (прізвище).

6. У графі 3 зазначається найменування закладу охорони

здоров'я, який надіслав повідомлення.

7. У графі 4 вписується прізвище, ім'я, по батькові хворого.

8. У графі 5 зазначається вік хворого (для дітей до 3 років

включно вказати місяць та рік народження).

9. У графі 6 вказується місце проживання хворого (місто,

село, вулиця, номери будинку та квартири).

10. У графі 7 вписується місце роботи, навчання хворого тощо

(дата останнього відвідування).

11. У графах 8, 9 вказуються дати первинного звернення і

захворювання.

12. У графах 10, 11 зазначаються діагноз, дата його

встановлення і місце госпіталізації.

13. У графі 12 вписується змінений (уточнений) діагноз, дата

його встановлення.

14. У графі 13 зазначається дата епідобстеження та прізвище

особи, що його проводила.

15. У графі 14 вказується, куди направлено повідомлення про

захворювання (в СЕС за місцем постійного проживання, в дитячий

дошкільний заклад, за місцем навчання, роботи тощо).

16. У графі 15 зазначаються дані про лабораторне обстеження

та його результати.

17. У графі 16 "Примітка" вносяться відомості про

захворювання, які отримані на підставі спеціальних довідок тощо.

18. Форма N 060/о ( za687-06 ) призначена для персонального

обліку хворих інфекційними захворюваннями і для обміну інформацією

між закладами охорони здоров'я і СЕС.

19. На кожне інфекційне захворювання (бактеріоносійство), які

враховуються за Екстреними повідомленнями ( za686-06 ),

відводяться окремі сторінки журналу. У великих лікувальних

закладах на масові захворювання (кір, вітряна віспа, епідемічний

паротит тощо) можуть бути заведені окремі журнали (форма N 060/о

( za687-06 ). Графи 13 і 14 у лікувально-профілактичних закладах

не заповнюються.

20. Сільські дільничні і районні лікарні (амбулаторії), які

мають в районі обслуговування фельдшерсько-акушерські пункти (далі

- ФАП), реєструють в журналі (форма N 060/о ( za687-06 ) також

інфекційні захворювання, які виявлені середнім медичним персоналом

ФАПів.

21. На підставі Екстрених повідомлень ( za686-06 ), які

поступають до територіальних СЕС, у форму N 060/о ( za687-06 )

вносяться необхідні виправлення, уточнення, доповнення тощо.

22. Дані журналу (форма N 060/о ( za687-06 ) повинні

використовуватись для проведення оцінки епідеміологічної ситуації

в районі обслуговування закладу охорони здоров'я.

23. У дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у

журналі (форма N 060/о ( za687-06 ) ураховуються захворювання, які

виявлені персоналом цих закладів, у тому числі на підставі

спеціальних довідок, про що в журналі в графі 16 "Примітка"

робиться відповідний запис.

24. Форма N 060/о ( za687-06 ) має бути заповнена чітко й

розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи,

яка заповнила цю форму, із зазначенням дати внесення змін.

Відповідальною за інформацію, що надана в формі N 060/о, є особа,

яка її заповнила.

25. Термін зберігання облікової форми N 060/о ( za687-06 ) -

три роки.

Начальник Центру

медичної статистики

МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.06.2006 — 2006 р., № 24, стор. 132, стаття 1779, код акта 36605/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 7. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 8. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 14. до. МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 16. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 15.06.2020 № 1391 "Про затвердження Порядку проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.06.2020 № 1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.07.2020 № 1492 "Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1482 "Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -