Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

до. МВС України. 2019

Документ актуальний на 09.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

21 серпня 2019 року № 710

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2019 р.

за № 1016/33987

ЗМІНИ

до Правил носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України

1. Заголовок після слова «військовослужбовцями» доповнити словами «та ліцеїстами».

2. У розділі I:

1) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Право на носіння форми одягу Держприкордонслужби мають військовослужбовці, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти Держприкордонслужби, а також звільнені з військової служби з Держприкордонслужби в запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу.».

У зв’язку із цим пункти 2-9 вважати відповідно пунктами 3-10;

2) у пункті 3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«польова (службова морська) - для участі в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), виконання бойових (навчально-бойових) завдань, несення служби з охорони державного кордону України, на бойових чергуваннях та вахті, під час несення служби в добових нарядах (зі зброєю), занять з професійної підготовки, у період ліквідації аварій та катастроф, надзвичайних ситуацій та в інших випадках за вказівкою начальника органу Держприкордонслужби;»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«робоча (спеціальна) - для виконання господарських, будівельних робіт, обслуговування техніки, озброєння та проведення заходів, що передбачають використання спеціалізованого одягу.».

У зв’язку із цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

3) абзац перший пункту 9 після слова «Військовослужбовцям» доповнити словами «та ліцеїстам»;

4) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

«10.

Військовослужбовці Держприкордонслужби (крім Морської охорони) носять шапки, куртки демісезонні, кітелі і штани, краватки, кашне - сірого кольору; сорочки - блакитного та білого кольорів; шапки зимові, капелюхи, берети, кашкети, кашкети спеціальні, блайзери спеціальні, куртки спеціальні, куртки костюма утеплювача, сорочки спеціальні, штани спеціальні, теніски спеціальні, шарфи-труби зимові, шарфи-труби літні, рукавички демісезонні - зеленого кольору; фуфайки (з короткими рукавами) - зеленого, захисного та білого кольорів.»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Ліцеїсти Держприкордонслужби носять шапки, кітелі і штани (парадні), светри, краватки - сірого кольору; кашкети, шапки зимові, берети, куртки спеціальні, костюми повсякденні, шарфи-труби зимові, рукавички демісезонні - зеленого кольору; кашне - білого та сірого кольорів; сорочки - блакитного та білого кольорів; фуфайки (з короткими рукавами) - зеленого, захисного та білого кольорів.».

У зв’язку із цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці та ліцеїсти Держприкордонслужби носять кашкети польові, панами, куртки утеплені польові, костюми літні польові та сорочки бойові з маскувальним малюнком.».

3. У розділі II:

1) заголовок після слова «військовослужбовців» доповнити словами «та ліцеїстів»;

2) у пункті 1:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;».

У зв’язку із цим абзаци чотирнадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-дев’ятнадцятим;

3) у пункті 2:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;».

У зв’язку із цим абзаци чотирнадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-вісімнадцятим;

4) у пункті 3:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;».

У зв’язку із цим абзаци чотирнадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-вісімнадцятим;

5) у пункті 4:

підпункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;».

У зв’язку із цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

6) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Форма одягу ліцеїстів Держприкордонслужби:

1) парадна:

літня - кашкет, кітель і штани (парадні), сорочка, краватка, напівчеревики хромові, ремінь брючний;

зимова - шапка, куртка спеціальна, кітель і штани (парадні), сорочка, краватка, напівчоботи утеплені, кашне, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

2) повсякденна:

літня - кашкет або берет, костюм повсякденний, фуфайка (з короткими рукавами), напівчеревики хромові, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка спеціальна, костюм повсякденний, фуфайка (з короткими рукавами), напівчоботи утеплені, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

3) польова:

літня - берет, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики з високими берцями, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики з високими берцями, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

4) дозволяється носити:

кашкет із зимовою парадною та повсякденною формою одягу;

кашкет із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою; сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

берет із зимовою повсякденною та польовою формою одягу;

куртку спеціальну із літньою парадною та повсякденною формою одягу;

куртку утеплену польову із літньою польовою формою одягу;

шарф-трубу зимовий з повсякденною та польовою формою одягу;

светр з усіма формами одягу (під кітелем, із сорочкою костюма повсякденного, під курткою костюма літнього польового та без них);

сорочку костюма повсякденного з підкоченими рукавами з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без кітеля із парадною формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою польовою формою одягу та сорочки костюма повсякденного з літньою повсякденною формою одягу;

рукавички демісезонні з літньою парадною, повсякденною та польовою формою одягу;

5) на кітелі парадної форми одягу за вказівкою носять - аксельбант, рукавички білого кольору, пояс парадний.».

У зв’язку із цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 7-11;

7) у пункті 7:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;».

У зв’язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із зимовою парадною формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну з каракулевим коміром із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;

рукавички білого кольору із літньою парадною формою одягу;»;

8) у пункті 8:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;».

У зв’язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із зимовою парадною формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;»;

9) у пункті 9:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;».

У зв’язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

капелюх із зимовою парадною формою одягу;

капелюх із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою жіночою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки жіночої);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою жіночою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою жіночою та без краватки жіночої, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;»;

10) у пункті 10:

в абзаці другому підпункту 1 слово «кашкет» замінити словом «блайзер»;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) службова морська:

літня - кашкет польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

3) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

блайзер спеціальний із зимовою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою парадною формою одягу;

шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із парадною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість сорочки спеціальної із літньою парадною формою одягу та куртки костюма літнього польового із літньою службовою морською формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою парадною та службовою морською формою одягу;».

4. У розділі III:

1) у пункті 1:

в абзаці другому підпункту 1 слова «або кольору полину» замінити словами «, білого, зеленого або сірого кольору»;

абзац перший підпункту 2 після слова «кітелі,» доповнити словами «костюмі повсякденному, светрі,»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) погони сірого, блакитного та зеленого кольорів використовуються військовослужбовцями і ліцеїстами Держприкордонслужби (крім авіаційних частин та Морської охорони), чорного кольору - військовослужбовцями Морської охорони Держприкордонслужби, синього кольору - військовослужбовцями авіаційних частин Держприкордонслужби. Погони з маскувальним малюнком та білого кольору можуть використовуватися всіма військовослужбовцями і ліцеїстами на предметах польової форми одягу (службової морської форми одягу) та сорочках відповідно;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) на погонах ліцеїстів Держприкордонслужби на відстані 5 мм від нижнього краю погона розміщується знак ліцеїста. Відповідно до звань наступні вузькі знаки рядового, сержантського та старшинського складу у формі смуги завширшки 45 мм розташовуються на повздовжній осьовій лінії над знаком ліцеїста на відстані 5 мм та з відступами один від одного на 2 мм у кількості:

старший віце-сержант - три знаки;

віце-сержант - два знаки;

молодший віце-сержант - один знак.»;

2) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац перший після слова «Держприкордонслужбі» доповнити словами «, та ліцеїсти Держприкордонслужби»;

абзац другий після слова «кітелі» доповнити словами «, сорочці костюма повсякденного»;

абзаци другий, третій підпункту 2 після слова «Держприкордонслужбі» доповнити словами «, та ліцеїсти Держприкордонслужби»;

перше, третє речення абзацу другого підпункту 3 після слів «куртці костюма утеплювача» доповнити словами «, куртці утепленій польовій, куртці костюма літнього польового»;

підпункти 7, 8 після слів «носять військовослужбовці» доповнити словами «та ліцеїсти»;

3) в абзаці першому підпункту 4, у першому - третьому реченнях абзацу першого підпункту 6, в абзаці шостому підпункту 7 пункту 3 слова «носять військовослужбовці» замінити словами «дозволяється носити військовослужбовцям»;

4) у підпункті 1 пункту 4:

абзаци третій, четвертий після слова «Держприкордонслужбі» доповнити словами «, та ліцеїсти Держприкордонслужби»;

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«вид 4 - носить вищий офіцерський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках з каракулю, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;».

У зв’язку із цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

«вид 5 - носить офіцерський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;

вид 6 - носить рядовий, сержантський і старшинський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;»;

в абзацах дев’ятому, десятому цифри «6» та «7» замінити цифрами «7» та «8» відповідно;

5) у пункті 5:

у підпункті 5 слово «тільки» виключити, після слів «кашкетах спеціальних» доповнити словами «, а також ліцеїстами Держприкордонслужби на кашкетах»;

абзац другий підпункту 7 після слова «військовослужбовці» доповнити словами «та ліцеїсти».

5. У тексті Правил слово «бавовняна» в усіх відмінках замінити словом «польова» у відповідних відмінках.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Державною прикордонною

службою України

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Шибіко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.09.2019 — 2019 р., № 74, стор. 68, стаття 2595, код акта 96080/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -