Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

до. МВС України. 2020

Документ актуальний на 19.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

16 червня 2020 року № 460

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 вересня 2020 р.

за № 933/35216

ЗМІНИ

до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість

1. У пункті 4:

в абзаці другому слова "внаслідок фізичного зношення або внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії" виключити;

абзац п'ятий після слова "виробок," доповнити словами "виведення з експлуатації їх окремих ділянок,";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"за судовим рішенням, що набрало законної сили";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"встановлення під час проведення технічної інвентаризації факту відсутності як об'єктів нерухомого майна захисних споруд або будівель і споруд, до складу яких вони входили, через їх руйнування (знесення);

ліквідації цілісного майнового комплексу, до складу якого входять захисні споруди, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання;

відсутності потреби в захисних спорудах через неможливість їх використання для укриття будь-яких категорій населення в разі відсутності або ліквідації балансоутримувачів і відсутності інших суб'єктів господарювання та населення на території в межах радіусів збору навколо таких захисних споруд, визначених відповідно до будівельних норм, а також відсутності намірів забудови відповідних територій згідно з належним чином затвердженою містобудівною документацією.";

2. В абзаці першому пункту 7 слова "За результатами обстеження технічного стану захисної споруди" замінити словами та цифрою "У разі встановлення неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд у випадках, передбачених пунктом 4 цих Вимог,";

3.

Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Додатково до вищезазначених матеріалів до акта додаються:

документи про причини виникнення дефектів і пошкоджень, через які захисна споруда набула аварійного стану, та встановлення осіб, з вини яких захисна споруда набула такого стану, або акти, складені уповноваженими органами у зв'язку з руйнуванням захисної споруди внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії (у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 цих Вимог);

інженерно-геологічний висновок щодо тривалого підтоплення території з визначенням причин підтоплення та/або обґрунтуванням щодо неможливості чи економічної недоцільності проведення заходів з водозниження (водовідведення) (у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 4 цих Вимог);

витяг з проєкту ліквідації балансоутримувача та техніко-економічного обґрунтування відповідно до вимог Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, що підтверджує подальше використання основних фондів, завірені копії наказу про ліквідацію балансоутримувача та рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо ліквідації гірничодобувних (гірничопереробних) об'єктів, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", або розпорядчі документи (накази, розпорядження) про виведення з експлуатації окремих ділянок гірничих або шахтних виробок, у яких розташовано захисні споруди (у випадках, передбачених абзацом п'ятим пункту 4 цих Вимог);

документи, що підтверджують цільове призначення (зміну цільового призначення) земельної ділянки, на якій розташовано захисну споруду, плани балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом, завірена копія рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (у випадках, передбачених абзацом шостим пункту 4 цих Вимог);

судові рішення (у випадках, передбачених абзацом сьомим пункту 4 цих Вимог);

довідки, видані виконавцями робіт з технічної інвентаризації, про руйнування (знесення) захисної споруди або об'єкта нерухомого майна, до складу якого вона входила, та документи про встановлення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством осіб, з вини яких захисна споруда зруйнована (знесена) (у випадках, передбачених абзацом восьмим пункту 4 цих Вимог);

документи, що підтверджують ліквідацію цілісного майнового комплексу (завершеного або не завершеного будівництвом), до складу якого входять захисні споруди, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання (у випадках, передбачених абзацом дев'ятим пункту 4 цих Вимог).";

4. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. У випадках, передбачених абзацом десятим пункту 4 цих Вимог, до акта додатково додаються документи, що підтверджують відсутність потреби в захисних спорудах та неможливість їх використання для укриття будь-яких категорій населення, а саме:

копії звернень державних органів приватизації, інших суб'єктів владних повноважень, арбітражних керуючих (ліквідаторів), до сфери управління яких належать захисні споруди, до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо передачі захисних споруд до сфери управління зазначених органів, визначення нових балансоутримувачів таких споруд, прийняття рішень про їх подальше використання, а також відповідей на такі звернення;

копії рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про подальше використання захисних споруд, прийнятих за зверненнями державних органів приватизації, інших суб'єктів владних повноважень, арбітражних керуючих (ліквідаторів), до сфери управління яких належать захисні споруди, щодо передачі захисних споруд до сфери управління зазначених органів;

листи (довідки довільної форми) з інформацією щодо наявності (відсутності) суб'єктів господарювання і населення в межах визначених відповідно до будівельних норм радіусів збору навколо захисних споруд;

викопіювання з містобудівної документації відповідного рівня (детальних планів території, генеральних планів населених пунктів, схем планування території тощо) з інформацією щодо функціонального призначення та планів забудови територій у межах радіусів збору навколо захисних споруд.";

5. Пункт 17 виключити.

У зв'язку із цим пункти 18 - 21 уважати пунктами 17 - 20.

Начальник Управління

взаємодії з Державною

службою України

з надзвичайних ситуацій

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Скакун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.10.2020 — 2020 р., № 79, стор. 407, стаття 2570, код акта 101100/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -