<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС України. МВС України. 2003

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

04.11.2003 N 1296

( z0596-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2004 р.

за N 603/9202

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення обов'язкових попередніх

та періодичних психіатричних оглядів

у системі МВС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 18 ( z0156-09 ) від 26.01.2009

N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010

N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

1. Загальні положення

1.1.Обов'язкові попередні (перед початком діяльності) та

періодичні (у процесі діяльності) психіатричні огляди громадян з

метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів

діяльності (професії, роботи, служби) з особливими вимогами до

стану її психічного здоров'я проводяться відповідно до Закону

України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ), постанови

Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465

( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових

попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку

медичних, психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів

діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити

безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або

оточуючих".

1.2. Наявність або відсутність психіатричних протипоказань

установлюється: 1.2.1. Особам, які вступають на службу на посади рядового і

начальницького складу органів внутрішніх справ, вступникам до

навчальних закладів МВС України, особам рядового і начальницького

складу органів внутрішніх справ - відповідно до Порядку проведення

військово-лікарської експертизи і медичного огляду

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у

системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від

06.02.2001 N 85 ( z0164-01 ), який зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 22 лютого 2001 року за N 164/5355. 1.2.2.

Особам, які вступають на військову службу до

Національної гвардії України, вступникам до військових навчальних

закладів, військовослужбовцям Національної гвардії України -

відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони

України від 14.08.2008 N 402 ( z1109-08 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800. { Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказами Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від

30.09.2010, N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 } 1.2.3. Особам, які приймаються на посади працівників органів

внутрішніх справ, Національної гвардії України, та працівникам

органів внутрішніх справ, Національної гвардії України -

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня

2000 року N 1465 ( 1465-2000-п ). { Підпункт 1.2.3 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 } 1.2.4. Особам рядового і начальницького складу, працівникам

органів внутрішніх справ, військовослужбовцям та працівникам

Національної гвардії України, які проходять огляд для визначення

відсутності психіатричних протипоказань для допуску до державної

таємниці, - відповідно до Переліку психічних захворювань

(розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і

за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не

надається, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони

здоров'я (далі - МОЗ) України та Служби безпеки України від

13.05.2002 N 174/136 ( z0458-02 ), який зареєстровано в

Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за N 458/6746. { Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

2. Порядок проведення психіатричних оглядів

2.1. Обов'язкові попередні психіатричні огляди проводяться: 2.1.1. Особам, які вступають на службу до органів внутрішніх

справ на посади рядового і начальницького складу, на військову

службу до Національної гвардії України, вступникам до навчальних

закладів МВС України та військових навчальних закладів -

лікарями-психіатрами центрів психіатричної допомоги та

професійного психофізіологічного відбору (далі - центри) відділів,

секторів медичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС

(далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві, Севастополі. { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Наказами Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від

30.09.2010, N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.1.2. Особам, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ, що обслуговуються лікувально-профілактичними

закладами МВС України, - лікарями-психіатрами центрів. 2.1.3. Особам, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ та Національної гвардії України, що

обслуговуються державними та комунальними закладами охорони

здоров'я, - лікарями-психіатрами цих закладів. { Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

2.2. Обов'язкові періодичні психіатричні огляди проводяться: 2.2.1. Особам рядового та начальницького складу, працівникам

органів та підрозділів внутрішніх справ, які обслуговуються

лікувально-профілактичними закладами, незалежно від

підпорядкування, - лікарями-психіатрами центрів. { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 18 ( z0156-09 ) від 26.01.2009 }

{ Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 виключено на підставі

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 18 ( z0156-09 ) від

26.01.2009 }

2.2.2. Військовослужбовцям та працівникам Національної

гвардії - лікарям-психіатрам територіальних управлінь, з’єднань,

військових частин, вищих навчальних закладів, навчальних

військових частин (центрів) Національної гвардії України. { Підпункт 2.2.2 пункту 2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.3. Для проходження попереднього психіатричного огляду

громадянин обов'язково подає: паспорт, інформацію

психоневрологічного закладу за місцем проживання (обслуговування)

про звернення за психіатричною допомогою (додаток 1), а

військовозобов'язаний додатково - військовий квиток або приписне

свідоцтво.

2.4. Для проходження періодичних психіатричних оглядів з

метою військово-лікарської експертизи військовослужбовці

Національної гвардії України подають до військово-лікарської

комісії (далі - ВЛК) медичну книжку військовослужбовця, медичну та

службову характеристики, а випускники навчальних закладів МВС

України - медичну характеристику випускника навчального закладу

МВС України за схемою (додаток 2). { Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.5. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди

осіб рядового і начальницького складу, працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників Національної

гвардії України, які проходять огляди в державних та комунальних

закладах охорони здоров'я, проводяться на госпрозрахункових

засадах, за рахунок коштів замовника (роботодавця). { Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.6. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди

осіб рядового і начальницького складу, працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців, працівників Національної

гвардії України, які проходять огляди в центрах з власної

ініціативи для визначення їх придатності до певних видів

діяльності (управління автомобілем тощо), проводяться на

госпрозрахункових засадах, за рахунок коштів замовника. { Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.7. До проведення періодичних психіатричних оглядів

керівники (командири) органів (підрозділів, військових частин,

закладів, установ) подають до психіатричного

лікувально-профілактичного закладу, де проходять психіатричні

огляди їх підлеглі, детальну письмову інформацію (службові

характеристики) з викладенням конкретних відомостей про осіб,

поведінка яких дає достатні підстави підозрювати в них наявність

психічних розладів.

2.8. У разі якщо стан психічного здоров'я особи погіршується

після проведеного огляду і може становити небезпеку для нього або

оточуючих, керівник (командир) зобов'язаний відсторонити таку

особу від виконання службових обов'язків (роботи) та направити її

на позачерговий психіатричний огляд з наданням відповідної

інформації (службової характеристики) до психіатричного

лікувально-профілактичного закладу.

2.9. Відповідальність за обов'язкове проходження попередніх

та своєчасне проходження періодичних психіатричних оглядів особами

рядового і начальницького складу, працівниками органів внутрішніх

справ, військовослужбовцями, працівниками Національної гвардії

України, покладається на керівника (командира) органу (підрозділу,

військової частини, закладу, установи). Керівник (командир) має право притягнути підлеглого, який

ухиляється від проходження огляду, до дисциплінарної

відповідальності та зобов'язаний відсторонити його від виконання

службових обов'язків (роботи) без збереження грошового утримання

(заробітної плати). { Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.10. Організація проведення обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних оглядів у системі МВС покладається на

начальників центрів та головного психіатра військово-медичного

управління Головного управління Національної гвардії України. { Пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.11. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів

МВС України, які проводять попередні та періодичні психіатричні

огляди, несуть відповідальність за достовірність висновків огляду

згідно з чинним законодавством.

2.12. Контроль за якістю проведення попередніх та періодичних

психіатричних оглядів у системі МВС України покладається на

керівника Департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС

України, начальника військово-медичного управління Головного

управління Національної гвардії України та керівників відділів,

секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі. { Пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010,

N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

3. Обсяги проведення, оформлення та збереження

медичної документації обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних оглядів

3.1. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди

проводяться в обсягах, передбачених Інструкцією про проведення

обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

(далі - Інструкція), затвердженою наказом МОЗ України від

17.01.2002 N 12 ( z0094-02 ), який зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 1 лютого 2002 року за N 94/6382, з обов'язковим

психологічним обстеженням.

3.2. Дані попередніх та періодичних психіатричних оглядів

оформляються протоколом обов'язкових попереднього та періодичного

психіатричних оглядів (далі - протокол) за формою N 122-1/о,

затвердженою наказом МОЗ України від 17.01.2002 N 12 ( z0094-02 ).

3.3. Протоколи зберігаються: 3.3.1. На осіб, які вступають на службу до органів внутрішніх

справ, Національної гвардії України, на навчання у навчальних

закладах МВС України чи військових навчальних закладах, на осіб

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовців Національної гвардії України, які проходять

огляд у ВЛК, - у медичних документах ВЛК. { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.3.2. На осіб, які приймаються на посади працівників органів

внутрішніх справ, - у лікувально-профілактичному закладі, що

проводив огляд. 3.3.3. На осіб рядового і начальницького складу, працівників

органів внутрішніх справ, які проходять періодичний психіатричний

огляд, при відсутності психічних розладів - у медичній карті

амбулаторного хворого лікувально-профілактичного закладу МВС

України, до якого вони прикріплені на медичне обслуговування, а за

наявності психічних розладів - у медичній карті амбулаторного

хворого, що заводиться та зберігається у центрі. 3.3.4. На військовослужбовців Національної гвардії України,

які проходять періодичний психіатричний огляд, при відсутності

психічних розладів - у медичній книжці військовослужбовця, а за

наявності психічних розладів - у медичній карті амбулаторного

хворого, що заводиться і зберігається у психіатра військової

частини. { Підпункт 3.3.4 пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.4. Якщо за результатами огляду особа визнається психічно

здоровою, то лікар-психіатр готує висновок про відсутність

психіатричних протипоказань для конкретного виду діяльності

(служби, роботи, професії).

3.5. У разі якщо особа раніше страждала на тяжкий психічний

розлад чи зверталась за психіатричною допомогою з приводу інших

психічних розладів або якщо результати огляду дають підстави

підозрювати наявність психічного розладу, лікар-психіатр може: 3.5.1. Підготувати висновок про відсутність в особи

психіатричних протипоказань до певного виду діяльності, якщо

перенесений або наявний у неї психічний розлад не є

протипоказанням для виконання виду діяльності, у зв'язку з яким

вона проходить огляд. 3.5.2. Призначити додаткове обстеження, визначити його обсяг

(додатковий огляд лікаря-психіатра чи лікаря іншого фаху,

обстеження в умовах стаціонару, психологічне обстеження тощо) та

після нього направити особу для огляду до

лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) центру.

3.6. Висновок обов'язкового психіатричного огляду

оформляється: 3.6.1. Особам, які вступають на посади рядового і

начальницького складу органів внутрішніх справ, військову службу

до Національної гвардії України, вступникам до навчальних закладів

МВС України - довідкою ВЛК відповідно до наказу МВС України від

06.02.2001 N 85 ( z0164-01 ). { Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.2. Особам рядового та начальницького складу органів

внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії

України, які проходять психіатричні огляди при проведенні

військово-лікарської експертизи і визнані придатними до військової

служби, - довідкою ВЛК, а якщо вони визнані обмежено придатними,

не придатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не

придатними зі зняттям з військового обліку, - свідоцтвом про

хворобу відповідно до наказу МВС України від 06.02.2001 N 85

( z0164-01 ). { Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.3. Працівникам органів внутрішніх справ, Національної

гвардії України, які проходять попередні або періодичні огляди для

визначення придатності до діяльності (роботи, професії, служби) та

всім особам, які проходять огляд з власної ініціативи, - медичною

довідкою про проходження обов'язкових попереднього та періодичного

психіатричних оглядів (далі - довідка) відповідно до Інструкції.

{ Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.4. Особам рядового та начальницького складу органів

внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії

України, які проходять періодичні психіатричні огляди, за винятком

осіб, зазначених у пункті 3.6.2, - медичною довідкою про

проходження обов'язкового періодичного психіатричного огляду

особою рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовцем Національної гвардії України (далі - медична

довідка) (додаток 3). Після реєстрації в журналі (додаток 4) ця довідка видається

на руки особі, яка пройшла огляд, для передачі керівнику

(командиру) органу (підрозділу, закладу, установи). { Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.5. Особам рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ, військовослужбовцям Національної гвардії

України, у яких підозрюється наявність психічних розладів, що

можуть визначити їх непридатність до подальшої служби, медична

довідка не видається. Керівнику підрозділу направляється

інформація про необхідність направлення цих осіб на медичний огляд

до ВЛК (додаток 5). { Підпункт 3.6.5 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.7. Бланки довідки є документами суворого обліку, що вимагає

обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків

суворого обліку відповідно до вимог Правил виготовлення бланків,

цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним

наказом Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ

України, Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98/118/740

( z0008-94 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 січня 1994 року за N 8/217.

3.8. Термін дії експертного висновку про придатність особи за

станом психічного здоров'я до виконання окремих видів діяльності

(професії, роботи, служби) встановлюється: 3.8.1. Для осіб рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ - один

рік.

3.8.2. Для інших осіб - відповідно до періодичності оглядів

для окремих видів діяльності (професії, роботи, служби),

передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня

2000 року N 1465 ( 1465-2000-п ).

3.9. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди

не проводяться при недотриманні особою, яка проходить цей огляд,

вимог пункту 2.3 даної Інструкції та за наявності в неї гострого

або загострення хронічного неінфекційного захворювання чи

інфекційного захворювання у заразному періоді.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

Додаток 1

до пункту 2.3 Інструкції

про порядок проведення

обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних

оглядів у системі

МВС України

Головному лікареві

_________________________________ _________________________________

(назва лікувально-профілактичного _________________________________

закладу, адреса)

Я, _______________________________________, ______ р.н., мешканець

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,

(адреса)

у зв'язку з проходженням попереднього психіатричного огляду для

визначення моєї придатності до служби (роботи) в органах

внутрішніх справ та відповідно до статті 6 Закону України "Про

психіатричну допомогу", пунктів 3 та 5 Порядку проведення

обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

(постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року

N 1465) та пункту 8 Інструкції про проведення обов'язкових

попередніх та періодичних психіатричних оглядів (наказ МОЗ України

від 17.01.2002 N 12) прошу надати до центру психіатричної допомоги

та професійного психофізіологічного відбору ______________________

(назва відділів, __________________________________________________________________

секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі )

дані про мої звернення за психіатричною допомогою.

_____ ________ 200 __ р. ______________

(підпис)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010 }

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

Додаток 2

до пункту 2.4 Інструкції

про порядок проведення

обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних

оглядів у системі

МВС України

СХЕМА

медичної характеристики випускника

навчального закладу МВС

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Рік народження.

3. Назва вищого навчального закладу, факультету.

4. Спеціальність, спеціалізація.

5. Рік зарахування на службу, навчання.

6. Результати військово-лікарської експертизи при прийманні

на навчання (діагноз, стаття, експертний висновок).

7. Результати періодичних медичних профілактичних оглядів.

8. Дані про надання медичної допомоги за час навчання, у тому

числі психіатричної (дати, діагнози, проведене лікування, його

результати, у разі стаціонарного лікування до характеристики

долучаються ксерокопії витягів з історії хвороби, дані про всі

випадки перенесених захворювань, травм, операцій, за наявності

травм указати обставини їх отримання відповідно до наказу МВС

України від 06.02.2001 N 85, дані про проведені профілактичні

щеплення).

9. Результати проходження медичного огляду ВЛК за час

навчання (діагноз, стаття, експертний висновок або ксерокопія

свідоцтва про хворобу).

10. Інші наявні в медичній частині дані, що прямо чи

опосередковано характеризують стан здоров'я випускника, особливо

факти щодо зловживання алкоголем, уживання інших психоактивних

(наркотичних) речовин.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

Додаток 3

до пункту 3.6.4 Інструкції

про порядок проведення

обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних

оглядів у системі

МВС України

Найменування закладу __________________

МЕДИЧНА ДОВІДКА

про проходження обов'язкового періодичного

психіатричного огляду особою рядового та

начальницького складу органів внутрішніх

справ, військовослужбовцем Національної

гвардії України

1. Прізвище ______________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

2. Рік народження ________________________________________________

3. Адреса ________________________________________________________

4. Дата проходження огляду _______________________________________

5. Результати огляду:

а) психіатричних протипоказань для виконання _____________________ __________________________________________________________________

(вид професійних обов'язків)

б) психіатричних протипоказань для провадження ___________________ __________________________________________________________________

(види діяльності)

6. Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною

комісією (ЛКК): __________________________________________________

7. Довідка дійсна до _____________________________________________

Лікар-психіатр _____________________________ М.П. лікаря

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

психоневрологічного закладу ________ ___ _________ 200__ р.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

Додаток 4

до пункту 3.6.4 Інструкції

про порядок проведення

обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних

оглядів у системі

МВС України

Найменування закладу ____________________

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі медичних довідок про проходження

обов'язкового періодичного психіатричного огляду

особами рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ, військовослужбовцями Національної

гвардії України

Почато ___ _______200_ р. Закінчено ____ ________200_ р.

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Рік |Підрозділ |Звання |Посада| Дата | Підпис | |з/п|ім'я, по |народ-| | | |видачі|особи, яка| | |батькові |ження | | | | | отримала | | | | | | | | | довідку | |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| ------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

Додаток 5

до пункту 3.6.5 Інструкції

про порядок проведення

обов'язкових попередніх та

періодичних психіатричних

оглядів у системі

МВС України

Начальникові ____________________

(назва органу, _________________________________

підрозділу, звання, _________________________________

прізвище та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ

про особу рядового і начальницького складу ОВС,

військовослужбовця Національної гвардії України,

яка за станом психічного здоров'я

потребує направлення на медичний огляд

до ВЛК для визначення її придатності

до подальшої служби

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, __________________________________________________________________

посада, військове чи спеціальне звання)

за станом психічного здоров'я потребує направлення на медичний

огляд до ВЛК для визначення його (її) придатності до служби в

органах внутрішніх справ (військової служби). До вирішення питання про придатність до служби за станом

здоров'я дана особа не допускається до виконання службових

обов'язків. При направленні на огляд необхідно подати до центру

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

детальну службову характеристику.

Начальник ЦПД та ППВ

відділів, секторів медичного

забезпечення ГУМВС, УМВС

в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві,

Севастополі

в _________________________ ___________________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010, N 1340

( z1666-14 ) від 11.12.2014 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2004 — 2004 р., № 20, стор. 185, стаття 1395, код акта 28916/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -