<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення у системі МВС України. МВС України. 2003

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

04.11.2003 N 1296

( z0596-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2004 р.

за N 604/9203

ІНСТРУКЦІЯ

про обов'язковий профілактичний наркологічний

огляд і порядок його проведення у системі

МВС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 18 ( z0156-09 ) від 26.01.2009

N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010

N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

1. Загальні положення

1.1. Первинні (перед початком діяльності), періодичні та

позачергові (у процесі діяльності) профілактичні наркологічні

огляди громадян проводяться відповідно до Закону України "Про

психіатричну допомогу" ( 1489-14 ) та постанови Кабінету Міністрів

України від 6 листопада 1997 року N 1238 ( 1238-97-п ) "Про

обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його

проведення" (зі змінами). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

1.2. Наявність або відсутність наркологічних протипоказань

установлюється: 1.2.1. Особам, які вступають на службу на посади рядового і

начальницького складу органів внутрішніх справ, вступникам до

навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі -

МВС України), особам рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ - відповідно до Порядку проведення

військово-лікарської експертизи і медичного огляду

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у

системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від

06.02.2001 N 85 ( z0164-01 ), який зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 22 лютого 2001 року за N 164/5355. 1.2.2.

Особам, які вступають на військову службу у

Національну гвардію України, вступникам до військових навчальних

закладів, військовослужбовцям Національної гвардії України -

відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони

України від 14.08.2008 N 402 ( z1109-08 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800. { Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно

з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від

30.09.2010, N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 } 1.2.3. Особам, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ, Національної гвардії України, та працівникам

органів внутрішніх справ, Національної гвардії України -

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада

1997 року N 1238 ( 1238-97-п ). { Підпункт 1.2.3 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

2. Порядок проведення наркологічних оглядів

2.1. Обов'язкові первинні наркологічні огляди проводяться: 2.1.1. Особам, які вступають на службу в органи внутрішніх

справ, на військову службу у Національну гвардію України,

вступникам до навчальних закладів МВС України та військових

навчальних закладів - лікарями-психіатрами центрів психіатричної

допомоги та професійного психофізіологічного відбору (далі -

центри) відділів, секторів медичного забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі. { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Наказами Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від

30.09.2010, N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 } 2.1.2. Особам, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ, що обслуговуються лікувально-профілактичними

закладами МВС України, - лікарями-психіатрами центрів. 2.1.3. Особам, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ та Національної гвардії України, що

обслуговуються державними та комунальними закладами охорони

здоров'я, - лікарями-наркологами цих закладів. { Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

2.2. Обов'язкові періодичні та позачергові наркологічні

огляди проводяться: 2.2.1. Особам рядового та начальницького складу, працівникам

органів та підрозділів внутрішніх справ, які обслуговуються

лікувально-профілактичними закладами, незалежно від

підпорядкування, - лікарями-психіатрами центрів. { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 18 ( z0156-09 ) від 26.01.2009 }

{ Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 виключено на підставі

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 18 ( z0156-09 ) від

26.01.2009 }

2.2.2. Військовослужбовцям та працівникам Національної

гвардії - лікарям-психіатрам територіальних управлінь, з’єднань,

військових частин, вищих навчальних закладів, навчальних

військових частин (центрів) Національної гвардії України.

{ Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.3. Для проходження первинного наркологічного огляду

громадянин обов'язково подає: паспорт, інформацію наркологічного

закладу за місцем проживання (обслуговування) про звернення за

наркологічною допомогою (додаток 1), а військовозобов'язаний

додатково - військовий квиток або приписне свідоцтво.

2.4. Для проходження періодичних наркологічних оглядів з

метою військово-лікарської експертизи військовослужбовці

Національної гвардії України подають до військово-лікарської

комісії (далі - ВЛК) медичну книжку військовослужбовця, медичну та

службову характеристики, а випускники навчальних закладів МВС

України - медичну характеристику випускника навчального закладу

МВС України за схемою (додаток 2). { Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.5. Обов'язкові первинні, періодичні та позачергові

наркологічні огляди осіб рядового і начальницького складу,

працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців,

працівників Національної гвардії України, які проходять ці огляди

в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, проводяться

на госпрозрахункових засадах, за рахунок коштів замовника

(роботодавця). { Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.6. Обов'язкові первинні та періодичні наркологічні огляди

осіб рядового і начальницького складу, працівників органів

внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників Національної

гвардії України, які проходять огляди в центрах з власної

ініціативи для визначення їх придатності до певних видів

діяльності (управління автомобілем тощо), проводяться на

госпрозрахункових засадах, за рахунок коштів замовника. { Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.7. До проведення періодичних наркологічних оглядів

керівники (командири) органів (підрозділів, військових частин,

закладів, установ) подають до наркологічного (психіатричного)

лікувально-профілактичного закладу, де проходять наркологічний

огляд їх підлеглі, детальну письмову інформацію (службові

характеристики) з викладенням конкретних відомостей про осіб,

поведінка яких дає достатні підстави підозрювати в них наявність

психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням

психоактивних речовин.

2.8. У разі якщо стан психічного здоров'я особи погіршується

після проведеного огляду і може становити небезпеку для нього або

оточуючих, керівник (командир) зобов'язаний відсторонити таку

особу від виконання службових обов'язків (роботи) та направити її

на позачерговий наркологічний огляд з наданням відповідної

інформації (службової характеристики) до наркологічного

(психіатричного) лікувально-профілактичного закладу.

2.9. Відповідальність за обов'язкове проходження первинних та

своєчасне проходження періодичних наркологічних оглядів особами

рядового і начальницького складу, працівниками органів внутрішніх

справ, військовослужбовцями, працівниками Національної гвардії

України покладається на керівника (командира) органу (підрозділу,

військової частини, закладу, установи). Керівник має право притягнути підлеглого, який ухиляється від

проходження огляду, до дисциплінарної відповідальності та

зобов'язаний відсторонити його від виконання службових обов'язків

(роботи) без збереження грошового утримання (заробітної плати). { Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.10. Організація проведення обов'язкових первинних та

періодичних наркологічних оглядів у системі МВС України

покладається на начальників центрів відділів, секторів медичного

забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві, Севастополі та головного психіатра

військово-медичного управління Головного управління Національної

гвардії України. { Пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010,

N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

2.11. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів

МВС України, які проводять первинні, періодичні та позачергові

профілактичні наркологічні огляди, несуть відповідальність за

достовірність висновків огляду згідно з чинним законодавством.

2.12. Контроль за якістю проведення первинних, періодичних та

позачергових наркологічних оглядів у системі МВС України

покладається на керівника Департаменту медичного забезпечення та

реабілітації МВС України, начальника військово-медичного

управління Головного управління Національної гвардії України та

керівників відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі.

{ Пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010,

N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

3. Обсяги проведення, оформлення та збереження

медичної документації обов'язкових профілактичних

наркологічних оглядів

3.1. Обов'язкові первинні, періодичні та позачергові

наркологічні огляди проводяться в обсягах, передбачених

Інструкцією про профілактичний наркологічний огляд та його

обов'язкові обсяги (далі - Інструкція), затвердженою наказом

Міністерства охорони здоров'я (далі - МОЗ) України від 28.11.97

N 339 ( z0586-97 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 11 грудня 1997 року за N 586/2390.

3.2. Дані первинних, періодичних та позачергових

наркологічних оглядів оформляються медичною карткою

профілактичного наркологічного огляду за формою N 145-о,

затвердженою наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 ).

3.3. Медичні картки профілактичних наркологічних оглядів

зберігаються: 3.3.1. На осіб, які вступають на службу до органів внутрішніх

справ, Національної гвардії України, на навчання у навчальних

закладах МВС України чи військових навчальних закладах, на осіб

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовців Національної гвардії України, які проходять

огляд у ВЛК, - у медичних документах ВЛК. { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.3.2. На осіб, яких приймають на посади працівників органів

внутрішніх справ, - у лікувально-профілактичному закладі, що

проводив огляд. 3.3.3. На осіб рядового і начальницького складу, працівників

органів внутрішніх справ при відсутності наркологічної

патології - у медичній карті амбулаторного хворого

лікувально-профілактичного закладу МВС України, до якого вони

прикріплені на медичне обслуговування, а за наявності

наркологічної патології - у медичній карті амбулаторного хворого,

що заводиться та зберігається у центрі. 3.3.4. На військовослужбовців Національної гвардії України

при відсутності наркологічної патології - у медичній книжці

військовослужбовця, а за наявності наркологічної патології - у

медичній карті амбулаторного хворого, що заводиться і зберігається

у психіатра військової частини. { Підпункт 3.3.4 пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.4. Якщо за результатами огляду в особи не виявлено

наркологічних розладів, то лікар-психіатр готує висновок про

відсутність у неї наркологічних протипоказань до конкретного виду

діяльності (служби, роботи, професії).

3.5. У разі якщо результати огляду дають підстави

підозрювати наявність наркологічних медичних проблем, або у разі

незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду особа

має пройти додаткове обстеження відповідно до Інструкції.

3.6. Висновок обов'язкового профілактичного наркологічного

огляду оформляється: 3.6.1. Особам, які вступають на службу на посади рядового і

начальницького складу в органи внутрішніх справ, вступникам до

навчальних закладів МВС України, військових навчальних закладів -

довідкою ВЛК відповідно до наказу МВС України від 06.02.2001 N 85

( z0164-01 ). 3.6.2. Особам рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії

України, які проходять наркологічний огляд при проведенні

військово-лікарської експертизи і визнані придатними до військової

служби, - довідкою ВЛК, а якщо вони визнані обмежено придатними,

непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час,

непридатними зі зняттям з військового обліку, - свідоцтвом про

хворобу відповідно до наказу МВС України від 06.02.2001 N 85

( z0164-01 ). { Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.3. Працівникам органів внутрішніх справ та Національної

гвардії України, які проходять первинні або періодичні

наркологічні огляди для визначення придатності до діяльності

(роботи, професії, служби), та всім особам, які проходять огляд з

власної ініціативи, - сертифікатом про проходження профілактичного

наркологічного огляду за формою N 140-о, затвердженою наказом МОЗ

України від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 ). { Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.6.4. Особам рядового та начальницького складу органів

внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії

України, які проходять періодичні наркологічні огляди, за винятком

осіб, зазначених у пункті 3.6.2, - сертифікатом про проходження

профілактичного наркологічного огляду особою рядового та

начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовцем Національної гвардії України (додаток 3). Після реєстрації в журналі (додаток 4) сертифікат про

проходження профілактичного наркологічного огляду особою рядового

та начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовцем Національної гвардії України видається на руки

особі для передачі керівнику (командиру) органу (підрозділу,

закладу, установи). { Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.7. Особам рядового та начальницького складу органів

внутрішніх справ, військовослужбовцям Національної гвардії

України, у яких підозрюється наявність наркологічної патології, що

може визначити їх непридатність до подальшої служби, сертифікат

про проходження профілактичного наркологічного огляду особою

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ,

військовослужбовцем Національної гвардії України не видається.

Керівнику підрозділу направляється інформація про необхідність

направлення цих осіб на медичний огляд до ВЛК (додаток 5). { Пункт 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від

11.12.2014 }

3.8. Бланки сертифіката є документами суворої звітності, що

вимагає обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків

суворої звітності відповідно до Правил виготовлення бланків,

цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним

наказом Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ

України, Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98/118/740

( z0008-94 ), які зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 жовтня 1994 року за N 8/217.

3.9. Обов'язкові первинні та періодичні наркологічні огляди

не проводяться при недотриманні особою, яка проходить цей огляд,

вимог пункту 2.3 даної Інструкції та за наявності в неї гострого

або загострення хронічного неінфекційного захворювання чи

інфекційного захворювання у заразному періоді.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

Додаток 1

до пункту 2.3 Інструкції

про обов'язковий

профілактичний наркологічний

огляд і порядок його

проведення у системі

МВС України

Головному лікареві

_________________________________ _________________________________

(назва лікувально-профілактичного _________________________________

закладу, адреса)

Я, _______________________________________, ______ р.н., мешканець

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,

(адреса) у зв'язку з проходженням первинного наркологічного огляду для

визначення моєї придатності до служби (роботи) в органах

внутрішніх справ та відповідно до статті 6 Закону України "Про

психіатричну допомогу", пункту 4 Порядку проведення обов'язкового

профілактичного наркологічного огляду громадян (постанова Кабінету

Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1238) та пункту 7

Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його

обов'язкові обсяги, затвердженої наказом МОЗ України від 28.11.97

N 339, прошу надати до центру психіатричної допомоги та

професійного психофізіологічного відбору _________________________

(назва відділів, __________________________________________________________________

секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі)

дані про мої звернення за наркологічною допомогою.

_____ ________ 200 __ р. ______________

(підпис)

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010 }

Додаток 2

до пункту 2.4 Інструкції

про обов'язковий

профілактичний наркологічний

огляд і порядок його

проведення у системі

МВС України

СХЕМА

медичної характеристики випускника вищого

навчального закладу МВС України

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Рік народження.

3. Назва вищого навчального закладу, факультету.

4. Спеціальність, спеціалізація.

5. Рік зарахування на службу, навчання.

6. Результати військово-лікарської експертизи при прийманні

на навчання (діагноз, стаття, експертний висновок).

7. Результати періодичних медичних профілактичних оглядів.

8. Дані про надання медичної допомоги за час навчання, у тому

числі наркологічної (дати, діагнози, проведене лікування, його

результати, у разі стаціонарного лікування до характеристики

долучаються ксерокопії витягів з історії хвороби, дані про всі

випадки перенесених захворювань, травм, операцій, за наявності

травм указати обставини їх отримання з долученням відповідного

акта відповідно до наказу МВС України від 06.02.2001 N 85

( z0164-01 ), дані про проведені профілактичні щеплення).

9. Результати проходження медичного огляду ВЛК за час

навчання (діагноз, стаття, експертний висновок або ксерокопія

свідоцтва про хворобу).

10. Інші наявні в медичній частині дані, що прямо чи

опосередковано характеризують стан здоров'я випускника, особливо

факти щодо зловживання алкоголем, вживання інших психоактивних

(наркотичних) речовин.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

Додаток 3

до пункту 3.6.4 Інструкції

про обов'язковий

профілактичний наркологічний

огляд і порядок його

проведення у системі

МВС України

Найменування закладу ___________________

СЕРТИФІКАТ

про проходження профілактичного наркологічного

огляду особою рядового та начальницького складу

органів внутрішніх справ, військовослужбовцем

Національної гвардії України

1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________ __________________________________________________________________

2. Рік народження ________________________________________________

3. Адреса ________________________________________________________

4. Дата проходження огляду _______________________________________

5. Результати огляду:

а) наркологічні протипоказання до виконання ______________________

(вид __________________________________________________________________

професійних обов'язків)

б) наркологічні протипоказання до провадження ____________________

(вид діяльності) __________________________________________________________________

6. Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною

комісією _________________________________________________________ __________________________________________________________________

7. Сертифікат дійсний до _________________________________________

Лікар-психіатр _____________________________ М.П. лікаря

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

психоневрологічного закладу ________ ___ _________ 200__ р.

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

Додаток 4

до пункту 3.6.4 Інструкції

про обов'язковий

профілактичний наркологічний

огляд і порядок його

проведення у системі

МВС України

Найменування закладу ___________________

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі сертифікатів про проходження

профілактичного наркологічного огляду особами

рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ, військовослужбовцями

Національної гвардії України

Почато ___ _______200_ р. Закінчено ____ ________200_ р.

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Рік |Підрозділ |Звання |Посада| Дата | Підпис | |з/п|ім'я, по |народ-| | | |видачі|особи, яка| | |батькові |ження | | | | | отримала | | | | | | | | | довідку | |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| |---+---------+------+----------+-------+------+------+----------| ------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 1340 ( z1666-14 ) від 11.12.2014 }

Додаток 5

до пункту 3.7 Інструкції

про обов'язковий

профілактичний наркологічний

огляд і порядок його

проведення у системі

МВС України

Начальникові ____________________

(назва органу, _________________________________

підрозділу, звання, _________________________________

прізвище та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ

про особу рядового та начальницького складу

органів внутрішніх справ, військовослужбовця

Національної гвардії України, яка за станом

психічного (наркологічного) здоров'я потребує

направлення на медичний огляд до ВЛК для

визначення її придатності до подальшої служби

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, __________________________________________________________________

посада, військове чи спеціальне звання)

за станом психічного здоров'я потребує направлення на медичний

огляд до ВЛК для визначення його (її) придатності до служби в

органах внутрішніх справ (військової служби). До вирішення питання про придатність до служби за станом

здоров'я дана особа не допускається до виконання службових

обов'язків. При направленні на огляд необхідно подати до центру

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

детальну службову характеристику.

Начальник ЦПД та ППВ

відділів, секторів

медичного забезпечення ГУМВС,

УМВС в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві, Севастополі

в _________________________ ___________________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Департаменту

медичного забезпечення та

реабілітації МВС України

полковник міліції С.І.Мудрий

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ N 470 ( z1064-10 ) від 30.09.2010, N 1340

( z1666-14 ) від 11.12.2014 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2004 — 2004 р., № 20, стор. 191, стаття 1395, код акта 28916/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -