<<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію МВС України з відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. МВС України. 2003

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.12.2003 N 1490

( z0277-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 279/8878

{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 639 ( z1088-19 ) від 31.07.2019 }

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію МВС України з відбору

та направлення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

для участі в міжнародних операціях з підтримання

миру і безпеки

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства внутрішніх справ

N 202 ( z0738-07 ) від 20.06.2007

N 544 ( z1034-13 ) від 03.06.2013 }

{ У заголовку та тексті Положення слова "миротворча операція"

в усіх відмінках замінено словами "операція з підтримання

миру і безпеки" у відповідних відмінках згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1034-13 ) від

03.06.2013 }

{ У тексті Положення:

слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено

словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "відділ організаційного та методичного

забезпечення миротворчих операцій ДРП МВС" у всіх відмінках

замінено абревіатурою "ДКЗ МВС"; слова "заступник Міністра внутрішніх справ України - куратор

Департаменту роботи з персоналом" і слова та абревіатуру ",

заступник Міністра внутрішніх справ України - куратор ДРП МВС

України" в усіх відмінках замінено словами "заступник Міністра

внутрішніх справ України - керівник апарату" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1034-13 ) від 03.06.2013 }

1.

Загальні положення

1.1. Положення про Комісію МВС України з відбору та

направлення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в

операціях з підтримання миру і безпеки (далі - Комісія) визначає

організаційні засади щодо відбору кандидатів на посади

національного персоналу.

1.2. Головною метою діяльності Комісії є забезпечення

об'єктивної, прозорої та повної оцінки ділових і особистих якостей

працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців

внутрішніх військ МВС України на підставі глибокого та всебічного

їх вивчення, визначення їх відповідності до вимог для кандидатів в

участі в операціях з підтримання миру і безпеки, які визначені

міжнародними організаціями та Міністерством внутрішніх справ

України.

1.3. Завданням Комісії є проведення якісного відбору

працівників органів внутрішніх справ України, військовослужбовців

внутрішніх військ МВС України, які відповідають вимогам

міжнародних організацій, створення резерву кандидатів для участі в

операціях з підтримання миру і безпеки, підготовка рекомендацій

керівництву МВС України щодо затвердження кандидатів на посади

командирів миротворчих спецпідрозділів і національного персоналу

та складу ротаційних груп.

1.4. Комісія у своїй діяльності керується законодавством

України.

2. Створення Комісії

2.1. Створення Комісії, її компетенція та повноваження

визначаються цим Положенням.

2.2. Комісія створюється в Міністерстві внутрішніх справ

України у складі керівників органів та підрозділів внутрішніх

справ України, склад якої затверджується Міністром внутрішніх

справ України. { Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 202

( z0738-07 ) від 20.06.2007 }

2.3. До складу Комісії входять: голова Комісії; заступник голови Комісії; члени Комісії; секретар Комісії.

2.4. Комісію очолює голова - заступник Міністра внутрішніх

справ України - керівник апарату. { Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1034-13 ) від 03.06.2013 }

2.5. Голова Комісії: здійснює керівництво діяльності Комісії, несе

персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію

завдань, законності прийнятих рішень і здійснення нею своїх

функцій, визначає ступінь відповідальності заступника голови,

секретаря, членів Комісії; видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження,

організовує і контролює їх виконання.

3. Організація роботи Комісії

3.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які

проводяться за потреби.

3.2. Підготовка засідання Комісії забезпечується ДКЗ МВС

України. Голова Комісії визначає час і місце проведення засідання

і повідомляє про це членів Комісії через її секретаря.

3.3. Засідання Комісії веде її голова, а в разі відсутності

голови - заступник голови Комісії або один з її членів.

3.4. Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто.

Усі члени Комісії незалежні і мають рівні права в прийнятті

рішення.

3.5. Для виконання своїх завдань Комісія розглядає матеріали

виїзної справи кандидата для участі в операціях з підтримання миру

і безпеки та будь-які інші документи, що можуть знадобитися

Комісії для виконання своїх обов'язків. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1034-13 ) від 03.06.2013 }

3.6. Доповідає матеріали секретар Комісії - працівник ДКЗ МВС

України.

3.7. Секретар Комісії відповідає за ведення протоколів

засідання Комісії та за підготовку документів, які розглядаються.

3.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням

простою більшістю голосів і вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У

разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують

голова та секретар Комісії. Член Комісії може особисто або спільно з іншими членами

Комісії викласти окрему думку щодо рішення Комісії. Окрема думка є

складовою частиною рішення.

3.9. За результатами розгляду кандидатів для участі в

операціях з підтримання миру і безпеки та співбесіди з ними

Комісія приймає одне з таких рішень: направити кандидата до місії у складі чергової ротації; відмовити в направленні кандидата до місії; включити кандидата до діючого резерву кандидатів, що можуть

бути направлені до місій; повернутися до розгляду питання про направлення кандидата до

місії через певний термін.

3.10. Рішення Комісії може бути оскаржено перед керівництвом

МВС України в десятиденний термін шляхом подання письмового

рапорту чи заяви на ім'я заступника Міністра внутрішніх справ

України - керівника апарату, рішення якого є остаточним, або до

суду.

3.11. Контроль за діяльністю Комісії здійснює заступник

Міністра внутрішніх справ України - керівник апарату.

Начальник ДРП МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2004 — 2004 р., № 10, стор. 249, стаття 631, код акта 27977/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -