<<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо організації проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. МВС України. 2003

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.12.2003 N 1490

( z0277-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 280/8879

{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 639 ( z1088-19 ) від 31.07.2019 }

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації проходження служби працівниками

органів внутрішніх справ, військовослужбовцями

внутрішніх військ МВС України, які направлені

для участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013

N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

{ У тексті Інструкції:

абревіатуру "ДРП МВС" замінено абревіатурою "ДКЗ МВС";

слова "миротворча операція" в усіх відмінках замінено словами

"операція з підтримання миру і безпеки" у відповідних відмінках; слова "миротворча місія" в усіх відмінках замінено словом

"місія" у відповідному відмінку; абревіатуру "НАВСУ" замінено абревіатурою "НАВС"; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" у всіх відмінках замінено

абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено

словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "заступник Міністра внутрішніх справ

України (куратор ДРП МВС України)" у всіх відмінках замінено

словами "заступник Міністра внутрішніх справ України - керівник

апарату" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

Загальні положення

Ця Інструкція визначає організацію та порядок проведення

тестування кандидатів, зарахування в резерв, звільнення із

займаних посад за основним місцем проходження служби, призначення

на посади Спеціального миротворчого центру НАВС, направлення

кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки, відрядження працівників при поверненні з міжнародних

операцій у розпорядження апарату МВС, головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС),

вищих навчальних закладів МВС України, Головного управління

внутрішніх військ МВС України (далі - ГУВВ) та визначає порядок

обліку і ведення службової документації. { Загальні положення в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

1.

Порядок тестування кандидатів для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

з обов'язковим знанням іноземної мови

{ Назва розділу 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

1.1. ДКЗ МВС України відповідає за визначення чисельного та

якісного складу працівників для направлення до місій.

1.2. Кандидати для участі в місіях, які потребують знання

іноземної мови, проходять два види тестування: первинне та

заключне.

1.3. Підставою виклику кандидатів на тестування є наявність у

ДКЗ МВС України їх рапортів, погоджених з керівництвом за місцем

служби.

1.4. На первинне тестування викликаються, як правило,

працівники, які не мають досвіду перебування в місіях (категорії

спостерігачів, командного складу і перекладачів спецпідрозділів),

а також ті, хто виявив слабке знання іноземної мови на

попередньому тестуванні. Первинне тестування кандидатів

здійснюється предметними комісіями НАВС та, за потреби, інших

зацікавлених структурних підрозділів МВС України під контролем ДКЗ

МВС України.

1.4.1. Перед первинним тестуванням ДКЗ МВС України спільно з

СМЦ НАВС складає списки працівників для виклику на збори.

1.4.2. Первинне тестування кандидатів проводиться за такими

дисциплінами: англійська мова, керування повнопривідним

автомобілем, вогнева підготовка (знання підстав та правил

застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею,

матеріальної частини пістолета та практична стрільба). СМЦ НАВС

проводить тестування на основі критеріїв та вимог міжнародних

місій з урахуванням методичних рекомендацій ДКЗ МВС України щодо

належного відбору відповідних категорій кандидатів. Працівники,

які успішно склали первинне тестування, можуть бути допущеними до

заключного тестування, яке здійснює міжнародна комісія. { Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від

03.06.2013 }

{ Підпункт 1.4.3 пункту 1.4 розділу 1 виключено на підставі

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від

03.06.2013 }

1.4.3. Для участі в заключному тестуванні ДКЗ МВС України

направляє виклики особам, які успішно пройшли первинне тестування,

а також працівникам, які бажають бути направленими до міжнародних

місій повторно.

1.4.4. До структурних підрозділів апарату Міністерства,

ГУМВС, УМВС, вищих начальних закладів МВС та ГУВВ, представники

яких успішно склали заключне тестування, ДКЗ МВС України надсилає

доручення щодо комплектування виїзних справ кандидатів та

направлення їх у встановлені строки до ДКЗ МВС України. { Підпункт пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

2. Порядок тестування кандидатів для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

без обов'язкового знання іноземної мови

{ Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

2.1. Тестування кандидатів до миротворчих підрозділів МВС

України проводиться на базі навчально-тренувального полігону НАВС

та Кінологічного центру ГУМВС України в Київській області і

складається з двох етапів: первинного та заключного.

2.2. Перший етап тестування кандидатів до Спеціального

миротворчого підрозділу МВС України проводиться СМЦ НАВС під

контролем ДКЗ МВС України. Для оцінки знань, фізичної та

спеціальної підготовки працівників, які бажають взяти участь у

операціях з підтримання миру і безпеки, наказом ректора НАВС

створюються предметні комісії.

2.3. Заключний етап тестування проводиться міжнародною

комісією на базі НАВС та включає кандидатів, які успішно склали

тестування першого етапу або мають попередній досвід участі в

операціях з підтримання миру і безпеки.

2.4. Заключне тестування кандидатів до Кінологічного

підрозділу проводиться міжнародною комісією на базі Кінологічного

центру ГУМВС України в Київській області.

2.5. Виклик кандидатів для складання іспитів здійснюється ДКЗ

МВС України на підставі службового доручення керівництва МВС

України. Узагальнені списки направляються до СМЦ НАВС для

підготовки, проведення збору та тестувань.

3. Органи, які здійснюють адміністративно-розпорядчі

заходи, пов'язані з підготовкою та направленням

кандидатів для участі в міжнародних операціях

з підтримання миру і безпеки

3.1. Комісія МВС України, ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС

здійснюють комплекс заходів, пов'язаних з вивченням кандидатів та

розглядом можливості їх направлення до місій. При прийнятті

рішення щодо зарахування кандидатів до груп працівників на

відправку до місій враховуються: наявна чисельність працівників,

які склали тестування, чисельність вакансій у місіях та

доцільність створення резерву кандидатів у разі хвороби чи потреби

термінової заміни/відклику працівника із місії. { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

3.2. Занесення кандидатів до списків для розгляду Комісією

МВС України відбувається за наявності результатів тестування,

проведеного міжнародною комісією, та виїзних справ на кожного

кандидата. { Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

3.3. Кандидати, які не склали тестування, на розгляд Комісії

МВС України не пропонуються.

3.4. Після затвердження на Комісії МВС України з відбору та

направлення до місій для зарахування до складу національного

персоналу кандидат подає рапорт на ім'я заступника Міністра

внутрішніх справ України - керівника апарату про звільнення від

займаної посади та направлення для участі в операції з підтримання

миру і безпеки та на ім'я ректора НАВС - про призначення його на

посаду перемінного складу СМЦ НАВС. { Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

3.5. ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС визначають терміни

перебування кандидатів на зборах, напрямки їх проведення

(відбіркові, організаційні, навчально-тренувальні, заключні тощо)

та перелік кандидатів, які на них викликаються. Виклик кандидатів

на збори здійснює ДКЗ МВС України.

3.6. На період відбіркових та навчально-тренувальних зборів

кандидатів усіх категорій, переміщення по службі осіб, направлення

яких до операцій з підтримання миру і безпеки було затверджено

Комісією МВС України, не допускається.

4. Призначення до складу, присвоєння спеціальних звань

та заохочення національного персоналу МВС України

4.1. При направленні відібраних кандидатів для участі у

операції з підтримання миру і безпеки ДКЗ МВС України готує наказ

МВС України про направлення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, відібраних для

участі в операціях з підтримання миру і безпеки, до НАВС,

звільнивши їх від займаних посад за основним місцем проходження

служби, та направляє вказаних працівників до відповідної місії. { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.2. Ректор НАВС призначає працівників, які наказом МВС

України направлені для участі в операціях з підтримання миру і

безпеки, на посади згідно зі штатним розписом СМЦ НАВС та поданими

рапортами. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.3. Після закінчення терміну перебування в місіях та

отримання від ДКЗ МВС України відповідного наказу щодо прибуття

різних категорій національного персоналу НАВС готує наказ про

відрядження прибулих до попереднього місця служби.

У разі коли після відрядження працівник виявляє бажання бути

направленим на службу до іншого підрозділу МВС України, це питання

вирішується відповідно до вимог МВС України. { Абзац другий пункту

4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 } { Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.4. Дострокове припинення строку перебування працівника в

складі національного персоналу відбувається за рішенням

керівництва МВС України. { Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.4.1. Відкликання членів українського національного

персоналу з міжнародної операції з підтримання миру і безпеки

можливе за таких обставин:

порушення службової дисципліни;

хвороба;

сімейні обставини;

оперативно-службова необхідність;

за особистим рапортом працівника через обставини, що

унеможливлюють його подальшу роботу в місії. { Підпункт 4.4.1 пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від

03.06.2013 }

4.4.2. У разі допущення працівником національного персоналу

МВС України дій, які принижують авторитет України та дискредитують

звання працівника органів внутрішніх справ України або репатріації

його з місії за порушення службової дисципліни за рішенням

керівництва місії МВС України відкликає працівника з міжнародної

операції, про що ДКЗ МВС України готує наказ по особовому складу з

зазначенням причини відкликання працівника та призначає проведення

службового розслідування, за висновками якого приймається рішення

щодо доцільності подальшого проходження служби працівником в

органах внутрішніх справ України, або вживаються інші заходи

дисциплінарного впливу. { Підпункт 4.4.2 пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від

03.06.2013 }

4.5. Присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового і

начальницького складу органів внутрішніх справ та військових звань

військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України, які беруть

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,

здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

Витяги з наказу про присвоєння спеціального (військового)

звання особам, які беруть участь у міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки, надсилаються до ДКЗ МВС України та

командирам національного персоналу для оголошення особовому

складу. { Пункт 4.5 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.5.1. Чергові спеціальні (військові) звання працівникам

органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ

МВС України, які перебувають у відрядженні в складі національного

персоналу МВС України, присвоюються в послідовному порядку при

відповідності чергового звання спеціальному (військовому) званню,

передбаченому за останньою посадою, яку вони займали до

призначення на посади СМЦ НАВС та направлення у відрядження в

складі національного персоналу МВС України, без урахування змін у

спеціальному (військовому) званні (підвищення чи зниження) за цією

посадою, зроблених після направлення у відрядження та після

закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні, при

позитивній атестації. Після повернення з відрядження в складі

національного персоналу МВС України чергове спеціальне звання

присвоюється за відповідності чергового спеціального (військового)

звання званню за штатною посадою, на яку особа середнього або

старшого начальницького складу призначається.

4.5.2. За успішне виконання службових обов'язків, значний

внесок у розвиток миротворчої діяльності МВС України, особисту

участь у операціях з підтримання миру і безпеки і виявлені при

цьому високий професіоналізм, мужність та витривалість чергові

спеціальні (військові) звання особам начальницького складу можуть

бути присвоєні достроково або на один ступінь вище спеціального

звання, передбаченого займаною штатною посадою, наказом Міністра

внутрішніх справ України за поданням ДКЗ МВС України відповідно до

нормативно-правових актів МВС України та Положення про проходження

військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.

4.5.3. Для забезпечення своєчасного присвоєння чергових

спеціальних (військових) звань начальницького складу (у тому числі

як заохочення) особам, які перебувають у відрядженні в складі

національного персоналу МВС України, необхідні для цього документи

оформлюються заздалегідь керівником національного персоналу

(підрозділу) та СМЦ НАВС з таким розрахунком, щоб вони надійшли на

погодження до ДКЗ МВС України до закінчення встановленого строку

вислуги років у наявному спеціальному (військовому) званні.

4.5.4. Витяг з наказу про присвоєння спеціального

(військового) звання особам, які перебувають у відрядженні в

складі національного персоналу МВС України, направляється до ДКЗ

МВС України та командирам національних персоналів (підрозділів)

для оголошення особовому складу.

4.6. Заохочення національного персоналу МВС України

здійснюється відповідно до нормативно-правових актів. { Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

4.7. За працівником, направленим до міжнародної операції з

підтримання миру і безпеки, залишається службове посвідчення за

посадою, яку займав працівник за останнім місцем служби. Обмін

службового посвідчення проводиться НАВС лише в разі закінчення

його терміну дії, пошкодження або втрати. { Пункт 4.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

5. Порядок забезпечення грошовим утриманням

та щомісячною грошовою винагородою в іноземній

валюті національного персоналу МВС України

{ Назва розділу 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.1. З метою соціального захисту національного персоналу МВС

України та членів їх сімей на час перебування у міжнародній

операції з підтримання миру і безпеки за працівниками органів

внутрішніх справ зберігається грошове утримання, виплата якого

здійснюється відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського

обліку (далі - ВФЗБО) НАВС за поданням фінансових підрозділів МВС,

ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України, де проходив

службу працівник до направлення для участі в операціях з

підтримання миру і безпеки. ВФЗБО НАВС щомісяця перераховує суму

грошового утримання працівника на його банківський рахунок, яка в

подальшому може бути отримана уповноваженими на те особами.

Виплата грошового утримання військовослужбовцям внутрішніх

військ МВС України здійснюється фінансовим підрозділом ГУВВ МВС

України. { Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

11 липня 2002 року N 963 ( 963-2002-п ) "Про затвердження Порядку

матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого

контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних

операціях з підтримання миру і безпеки" за працівниками органів

внутрішніх справ України, що входять до складу національного

персоналу України, зберігаються виплати в національній валюті у

розмірі 100 відсотків окладу за спеціальне (військове) звання,

посадового окладу або середньої заробітної плати за останнім

місцем служби чи роботи, надбавки за вислугу років, а також інших

видів додаткового грошового забезпечення постійного характеру, які

враховуються при обчисленні пенсії.

5.3. На період участі в міжнародній операції з підтримання

миру і безпеки речові атестати національного персоналу залишаються

у відділах (управліннях) за останнім місцем проходження служби

працівників. Грошові атестати працівників, відібраних для участі в

операціях з підтримання миру і безпеки, направляються до ВФЗБО

НАВС. { Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

5.4. За зразкове виконання службових обов'язків керівному

складу миротворчих підрозділів МВС України до окладів валютного

грошового утримання можуть бути встановлені валютні надбавки, що

передбачено меморандумами про взаєморозуміння між урядом України

та ООН від 20 грудня 2000 року та 13 березня 2001 року та іншими

нормативно-правовими актами України. Для цього, за поданням

командирів, ДКЗ МВС України розглядає питання щодо встановлення

спеціальних щомісячних доплат до валютного грошового утримання

особовому складу миротворчих підрозділів МВС України, про що видає

відповідний наказ за підписом Міністра внутрішніх справ України.

5.5. Щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті

національному персоналу МВС України, що входить до складу

спецпідрозділів та кінологічних миротворчих підрозділів МВС

України (далі - спеціальні та кінологічні підрозділи),

виплачується за рахунок бюджетної програми, за якою здійснюється

забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України з

підтримання миру і безпеки, якщо вказане передбачено меморандумом

між Україною та міжнародною організацією, що здійснює керівництво

місією. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.6. Щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті

національному персоналу МВС України, що входить до складу

спеціальних та кінологічних підрозділів, виплачувати з 15 до

20 числа поточного місяця за минулий місяць. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.7. Проведення видатків на виплату щомісячної грошової

винагороди в іноземній валюті національному персоналу МВС України,

що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів,

здійснюється Національною академією внутрішніх справ України

шляхом зарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній

валюті на банківські рахунки, відкриті в банках на ім'я цих осіб.

{ Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.8. Для зарахування щомісячної грошової винагороди в

іноземній валюті на банківські рахунки, відкриті в банках,

командиру (начальнику) національного персоналу МВС України, що

входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, у строк

до 10 числа поточного місяця подавати до Національної академії

внутрішніх справ України відповідні списки із зазначенням

конкретної суми винагороди. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.9. Дати перетину державного кордону України визначати за

відмітками Державної прикордонної служби України в паспортах

громадян України для виїзду за кордон національного персоналу МВС

України, що входить до складу спеціальних та кінологічних

підрозділів, й оголошувати наказами відповідних командирів

(начальників). { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.10. Національному персоналу МВС України, що входить до

складу спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову

винагороду в іноземній валюті виплачувати також за час проїзду

іноземною територією до місця проходження служби та за час

прийняття і здачі посад у межах установлених строків, виходячи з

розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за тими

посадами, які вони обіймали. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.11. Виплату підйомної допомоги в іноземній валюті

національному персоналу МВС України, що входить до складу

спеціальних та кінологічних підрозділів, не здійснювати. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.12. Національному персоналу МВС України, що входить до

складу спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову

винагороду в іноземній валюті також виплачувати за час після здачі

справ та обов'язків за посадами по день відправлення рейсу літака

(парома, ешелону) та за час проїзду по іноземній території по день

перетину державного кордону України включно, виходячи з розмірів

щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за тими

посадами, які вони обіймали. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.13. Особі з національного персоналу МВС України, що входить

до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, допущеній до

тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою, виплату

різниці в щомісячній грошовій винагороді в іноземній валюті за

основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, провадити з

дня вступу в її виконання і по день припинення тимчасового

виконання посади включно одночасно з виплатою щомісячної грошової

винагороди в іноземній валюті за поточний місяць. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.14. Виплату щомісячної грошової винагороди в іноземній

валюті за час перебування у відпустці, а також відрядженні на

території України національному персоналу МВС України, що входить

до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, не здійснювати.

{ Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.15. Виплату встановлених Кабінетом Міністрів України

надбавок до щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті (у

тому числі за виконання службових обов'язків у важких кліматичних

умовах) національному персоналу МВС України, що входить до складу

спеціальних та кінологічних підрозділів, здійснювати одночасно з

виплатою щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті в

поточному місяці за минулий місяць. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.16. У разі загибелі, смерті, зникнення безвісти особи з

національного персоналу МВС України, що входить до складу

спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову

винагороду в іноземній валюті виплачувати по день загибелі,

смерті, зникнення безвісти включно. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

5.17. Для забезпечення першочергових потреб національного

персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та

кінологічних підрозділів, одноразово перед відправленням за межі

України виплачувати аванс у розмірі 250 доларів США на одну особу

(за бажанням одержувача), який утримувати під час нарахування

щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за поточний

місяць. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 27 ( z0208-14 ) від 15.01.2014 }

{ Розділ 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

6. Ведення службової документації, зберігання особових

та виїзних справ на періоди вивчення, відбору,

направлення та перебування національного персоналу

МВС України в місіях

6.1. Виїзні справи кандидатів надсилаються з ГУВВ, ГУМВС,

УМВС, вищих навчальних закладів МВС України до Міністерства за

окремими запитами ДКЗ МВС України з метою якісного вивчення

кандидатів та їх доповіді Комісії МВС України.

6.2. ДКЗ МВС України спільно з НАВС вивчає наявні виїзні

справи кандидатів. За результатами вивчення ДКЗ МВС України

викликає кандидатів на збір до НАВС для участі в тестуванні. На

цьому етапі відбору виїзні справи кандидатів, які не відповідають

вимогам міжнародних організацій та МВС України, повертаються до

ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України з

викладенням причин відмови кандидату в тестуванні.

6.3. Виїзні справи кандидатів, які не склали тестування,

проведеного міжнародною комісією, повертаються ДКЗ МВС України до

ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України з

результатами іспитів.

6.4. Виїзні справи працівників органів внутрішніх справ

України, визнаними комісією МВС України не підготовленими до

направлення до місій, або якщо кандидати визнані такими, що не

відповідають вимогам міжнародних організацій щодо відбору

кандидатів, повертаються ДКЗ МВС України до ГУВВ, ГУМВС, УМВС,

вищих навчальних закладів МВС України з викладенням результатів

відбору.

6.5. Особові справи працівників, які направляються для участі

в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надсилаються

кадровими підрозділами ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС

України до НАВС, де вони зберігаються впродовж усього періоду

перебування національного персоналу в міжнародній операції. { Пункт 6.5 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

6.6. Виїзні справи національного персоналу залишаються в ДКЗ

МВС України для ведення поточних обліків персоналу та літерних

справ по місіях. Після закінчення строку перебування в місії

виїзні справи працівників передаються на зберігання до архіву МВС

України. { Пункт 6.6 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

6.7. Особові справи військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України, які направлені для участі в операціях з підтримання миру

і безпеки, зберігаються в управлінні кадрів ГУВВ МВС України. Їх

виїзні справи зберігаються в ДКЗ МВС України. Після повернення з

міжнародної операції з підтримання миру і безпеки - передаються

для подальшого зберігання до архіву МВС України. { Пункт 6.7 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

6.8. Працівники НАВС, ГУВВ МВС України, які відповідають за

кадрове забезпечення, здійснюють в особових справах усі записи

щодо звільнення, призначення, направлення, заохочення, стягнення і

прибуття з місій національного персоналу та залучають до особових

справ копії наказів, характеристик, довідок щодо перебування

працівників у місіях. { Пункт 6.8 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

6.9. Накази по особовому складу МВС України та НАВС щодо

проходження служби національним персоналом МВС України

направляються в підрозділ за останнім місцем служби працівника. { Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 544 ( z1035-13 ) від 03.06.2013 }

Начальник ДРП МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2004 — 2004 р., № 10, стор. 252, стаття 631, код акта 27977/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -