<<
>>

Наказ МВС України N 112 від 28.02.94 "Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України". МВС України. 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 112 від 28.02.94 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 травня 1994 року

за N 92/301

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 30 серпня 1993 р.

N 534 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" та наказу МВС України N 812 від 22 грудня 1993 р. "Про затвердження складу комісії з питань розгляду матеріалів та видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які надають послуги по охороні державної, колективної та приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації

( Рішення про Державну реєстрацію Наказу та Інструкції

скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції

N 2/22 ( v2_22323-03 ) від 06.06.2003 )

На виконання Закону України від 16 грудня 1993 р. "Про

внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про

підприємництво" ( 3712-12 ) та з метою вдосконалення нормативного

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з

надання недержавних охоронних послуг Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг по охороні

колективної та приватної власності, а також охороні громадян,

монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації та Інструкцію про умови і правила

здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні

колективної і приватної власності, а також охороні громадян,

монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням, погоджені з

Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам і

підприємництву ( z0093-94 ) (додаються). 2. У найменуванні наказу МВС України від 22 грудня 1993 р.

N 812 та його тексті слова "комісія з питань розгляду матеріалів

та видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які

надають послуги по охороні державної, колективної та приватної

власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації"

замінити словами "комісія з питань розгляду матеріалів та видачі

ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які надають

послуги по охороні колективної та приватної власності, монтажу,

ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної

сигналізації". 3.

Вважати такими, що втратили чинність, пункти 3.4, 3.5

наказу МВС України від 30 серпня 1993 р. N 534 ( z0131-93 ) "Про

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993

р. N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної

та інших форм власності".

Міністр

генерал внутрішньої

служби України А.В.Василишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

внутрішніх справ України

від 28 лютого 1994 року N 112

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на надання послуг по охороні колективної і

приватної власності, а також охороні громадян, монтажу,

ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України

"Про підприємництво" ( 698-12 ), постанови Верховної Ради України

від 25 червня 1993 р. ( 3325-12 ) "Про Державну програму боротьби

із злочинністю", постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991

року N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на

здійснення окремих видів діяльності та про розмір плати за

державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" , та постанови

Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р., N 615 ( 615-93-п

) "Про заходи щодо вдосконалення охорони державної та інших форм

власності". 1.2. Ця Інструкція визначає порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності спеціального дозволу (ліцензії) на

надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а

також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації. 1.3. Під діяльністю, порядок видачі ліцензій на здійснення

якої встановлює ця Інструкція, слід розуміти діяльність суб'єкта

підприємництва (надалі - охоронне підприємство) з надання за

договорами послуг по: охороні колективної та приватної власності - недопущенні

несанкціонованих проникнень сторонніх осіб в приміщення, будівлі і

на території, що належать власникам, та доступу до матеріальних

цінностей, які знаходяться в їх межах, в т.ч. з використанням

технічних засобів охоронної сигналізації, а також супроводження

цінних вантажів та іншого майна, що перевозиться, з метою

забезпечення його схоронності; охороні громадян. Припинення несанкціонованих проникнень сторонніх осіб на

об'єкти і території, що охороняються, та доступу до матеріальних

цінностей що знаходяться в їх межах, безпосередніх протиправних

посягань на об'єкти охорони (власність юридичних осіб та громадян,

в т.ч. цінні вантажі та інше майно що перевозиться), життя та

здоров'я громадян, а також використання для цієї мети дозволених

до застосування технічних засобів та пристроїв повинно

здійснюватися в суворій відповідності до вимог чинного

законодавства про захист життя, здоров'я, свободи та гідності

особи, необхідну оборону та крайню необхідність. Ця діяльність по охороні колективної і приватної власності,

охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації (надалі - охоронна

діяльність) здійснюється методами, визначеними чинним

законодавством. 1.4. Метою ліцензування охоронної діяльності є: здійснення єдиної державної політики в галузі охорони

власності та охорони громадян ; сприяння демонополізації в галузі охорони власності та

охорони громадян за договорами, розвитку підприємництва і

конкуренції; залучення коштів суб'єктів колективної і приватної форм

власності до зміцнення охорони власності та охорони громадян за

договорами; забезпечення законності в діяльності охоронних підприємств та

громадян суб'єктів підприємництва , високого рівня якості послуг

по охороні, що ними надаються. 1.5. Діловодство з питань ліцензування охоронної діяльності

суб'єктів підприємництва здійснюють Головне управління Державної

служби охорони при МВС України та управління Державної служби

охорони при Міністерстві внутрішніх справ Республіки Крим, ГУВС м.

Києва, ГУВС Київської області, управління, відділи Державної

служби охорони при УВС областей і м. Севастополя (далі -

Управління Державної служби охорони при УВС).

II. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

2.1. Юридичні особи, засновницькими документами яких прямо

передбачено здійснення підприємницької діяльності з надання послуг

по охороні колективної і приватної власності, охороні громадян ,

монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації, і підприємці-громадяни, які досягли

18-річного віку, подають до територіального Управління Державної

служби охорони при УВС за місцем державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності заяви про видачу ліцензій з надання

послуг з обраного виду діяльності (додаток N 1 ). 2.2. До заяви на отримання ліцензії додаються: а) юридичними особами —— завірені в установленому порядку

копії засновницьких документів та документів, що засвідчують

рівень освіти, кваліфікації або стаж роботи працівників їх

персоналу, необхідний для організації, керівництва та здійснення

діяльності по безпечному і якісному виконанню послуг з обраного

виду підприємницької діяльності; б) підприємцями-громадянами — копії документів, що

засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для

здійснення обраного виду підприємницької діяльності. 2.3. За видачу ліцензії стягується плата згідно з чинним

законодавством.

III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ

СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Управління Державної служби охорони при УВС, до якого

надійшла заява на отримання ліцензії, приймає її до свого

провадження і перевіряє умови, за яких може бути видана ліцензія

на здійснення обраного виду діяльності: а) для юридичних осіб: наявність у статуті заявника прямої вказівки на здійснення

обраного виду діяльності, що ліцензується; відповідність змісту засновницьких документів вимогам чинного

законодавства; відсутність анулювання раніше виданої ліцензії на цей вид

підприємницької діяльності (протягом року перед зверненням за

ліцензією); б) для громадян: досягнення заявником встановленого віку; наявність висновку (довідки) медичної установи (ЛКК), який

свідчить про те, що така особа за своїми фізичними даними і станом

здоров'я здатна виконувати покладені на працівників охорони

обов'язки (згідно висновків медичних закладів органів внутрішніх

справ за місцем звернення за ліцензією); наявність посвідчення (свідоцтва) встановленого зразка

(додаток N 2; N 3); відсутність даних про систематичні порушення такою особою

громадського порядку, зловживання спиртними напоями та

наркотичними речовинами; відсутність пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину, а

також віддання до суду; відсутність непогашеної судимості за умисні злочини; відсутність вироку суду про позбавлення права займатися

вказаним видом діяльності; наявність у заявника постійного місця проживання; відсутність анулювання раніше виданої ліцензії на цей вид

підприємницької діяльності ( протягом року перед зверненням за

ліцензією). Не розглядається звернення за ліцензією військовослужбовця,

службових осіб органів прокуратури, суду, служби безпеки,

внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також

органів державної влади і управління, які покликані здійснювати

контроль за діяльністю підприємств, державних службовців,

керівників, заступників керівників державних підприємств, установ

і організацій, їх структурних підрозділів, посадових осіб органів

місцевого і регіонального самоврядування, Адміністрації Президента

України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади та місцевих державних

адміністрацій. Документи про наслідки такої перевірки (копії засновницьких

документів, відомості про осіб, відповідальних за здійснення

підприємницької діяльності охоронним підприємством, висновок,

підготовлений Управлінням Державної служби охорони при УВС,

підписаний всіма членами спеціально створеної комісії УВС, про

наявність умов, за яких може бути видана ліцензія на здійснення

вибраного виду діяльності, погоджений з керівництвом УВС), заява

про видачу ліцензії в 20-ти денний строк з дня надходження заяви

надсилаються до Головного управління Державної служби охорони при

МВС України для подальшого провадження. Про направлення вказаних

документів заявник сповіщається письмово. 3.2. Для персоналу охоронного підприємства є обов'язковим: а) для керівників підприємств, що створені для надання послуг

по охороні колективної та приватної власності, а також охороні

громадян - наявність вищої юридичної освіти або стажу роботи не

менше 3 років на посадах середнього або старшого начальницького

складу в охоронних, оперативних або слідчих підрозділах органів

внутрішніх справ, служби безпеки, або стажу служби не менше 5

років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів

Збройних Сил, або стажу роботи не менше 5 років, за останні 10

років, на посадах, пов'язаних з організацією або безпосереднім

виконанням охоронних функцій по наданню недержавних охоронних

послуг; б) для працівників, безпосередньо виконуючих службові

завдання по організації і здійсненню охорони власності та охороні

громадян - додержання умов і вимог, перерахованих в підпункті "б"

пункта 3.1. цієї Інструкції; в) для керівників підприємств, що створені для надання послуг

по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації - наявність спеціальної технічної або

юридичної освіти і досвіду роботи по монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації, а

для головних технічних спеціалістів цих підприємств — наявність

відповідного свідоцтва про проходження навчання по виконанню та

керівництву роботами по монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню спеціально визначених систем і приладів охоронної

сигналізації ( додаток N 3 ), сертифікованих в установленому

порядку. Керівники підприємств, головні технічні спеціалісти, а також

працівники підприємств, які за посадовими обов'язками

безпосередньо виконують функції по охороні власності (надалі -

охоронники), охороні громадян (надалі - охоронці) або (і)

виробничі завдання по монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації (технічні

спеціалісти) зобов'язані отримати посвідчення встановленого

зразка. 3.3. Головне управління Державної служби охорони при МВС

України перевіряє відповідність цих матеріалів чинному

законодавству, при необхідності узгоджує їх з зацікавленими

міністерствами та відомствами, після чого готує висновок про

видачу ліцензії або про відмову в її видачі і надсилає його для

прийняття рішення Міністру внутрішніх справ України. У випадку відмови у видачі ліцензії в рішенні про відмову

повинні бути вказані її підстави . 3.4. При поданні заяви на отримання ліцензії від засновників

юридичної особи до її державної реєстрації перевірка наявності

умов за яких може бути видана ліцензія на здійснення обраного виду

підприємницької діяльності провадиться в тому ж порядку, що і при

провадженні по видачі ліцензій вже створеним юридичним особам. При

прийнятті позитивного рішення про видачу ліцензії Головне

управління Державної служби охорони при МВС України повідомлює про

це орган державної реєстрації суб'єкта підприємництва, а після

отримання Управлінням Державної служби охорони при УВС

повідомлення про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва

матеріали надсилаються згідно з пунктом 4.2 цієї Інструкції.

IV. ЛІЦЕНЗІЯ

4.1. У ліцензії встановленої форми (додаток N 4) вказується

повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності та перелік

всіх його філій, що не є юридичними особами, юридична адреса, вид діяльності, особливі умови і місце її здійснення, номер

реєстрації, дата видачі, строк дії, а також особа, відповідальна

за здійснення вказаного виду підприємницької діяльності. Строк дії ліцензії визначається відповідно до постанови Ради

Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99 ( 99-91-п ). Продовження

строку дії ліцензії на надання послуг по охороні колективної та

приватної власності, охороні громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації

здійснюється у порядку, встановленому цією Інструкцією для її

видачі. 4.2. Ліцензія з відповідними номерами реєструється в Книзі

обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності

(додаток N 5), яка ведеться Головним управлінням Державної служби

охорони при МВС України. Після реєстрації ліцензія і матеріали

перевірки надсилаються до Управління Державної служби охорони при

УВС для вручення ліцензії суб'єкту підприємницької діяльності при

наявності фінансового документу про сплату за її видачу. Корінець

ліцензії за підписом відповідальної за здійснення обраного виду

діяльності особи про отримання ліцензії залишається для контролю в

Управлінні Державної служби охорони при УВС. 4.3. Після припинення суб'єктом підприємництва обраного виду

діяльності ліцензія втрачає силу і повертається до Головного

управління Державної служби охорони при МВС України. 4.4. Порядок зупинення дії ліцензії чи її анулювання у

випадках порушення суб'єктом підприємницької діяльності

встановлених умов та правил здійснення цієї діяльності визначений

Інструкцією про умови і правила здійснення підприємницької

діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної

власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та

контроль за їх дотриманням, затвердженою наказом МВС від 28.02.94

N 112 погодженою з Держпідприємництвом.

V. ПОСВІДЧЕННЯ

5.1. У посвідченні встановленої форми вказується найменування

Управління Державної служби охорони при УВС за місцем його видачі,

реєстраційний номер, дата видачі та строк дії, прізвище, ім'я та

по батькові особи, яка його отримала, передбачена наявність

особистого підпису володаря та його фотографії, а також перелік

видів підприємницької діяльності з надання послуг, зокрема:

охорони власності; монтажу, ремонту і профілактичного

обслуговування засобів охоронної сигналізації; охорони громадян

(відповідно категорії А, В, С). 5.2. Посвідчення видається за рішенням комісії підрозділу

Державної служби охорони при РУВС, РВВС при позитивній оцінці нею

знань громадянина, який звернувся за його отриманням, основних

вимог законодавства та інших нормативних актів з питань здійснення

обраного виду підприємницької діяльності. Обов'язковий перелік

нормативних актів, задовільне знання яких є підставою для видачі

посвідчення, та орієнтовний перелік питань до них визначає Головне

управління Державної служби охорони при МВС. Персональний склад

комісій підрозділів Державної служби охорони з перевірки

відповідності рівня знань вимогам визначених нормативних актів

встановлюється наказом начальника Управління Державної служби

охорони при УВС. 5.3. Засвідчення складення заявником заліку із знань основних

вимог законодавства та інших нормативних актів, що регулюють

обраний вид підприємницької діяльності, здійснюється шляхом

погашення в посвідченні прямокутним штампом підрозділу Державної

служби охорони відповідної категорії охоронних послуг. 5.4. Посвідчення є документом суворого обліку та звітності.

Підрозділ Державної служби охорони веде облік виданих посвідчень у

Книзі обліку посвідчень виданих громадянам (додаток N 6). 5.5. Строк дії посвідчення - 1 рік. Продовження строку дії

посвідчення здійснюється в порядку, який встановлений цією

Інструкцією для його отримання.

VI. СВІДОЦТВО

6.1. У свідоцтві про проходження навчання по виконанню та

керівництву роботами по монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації вказується:

Управління Державної служби охорони при УВС за місцем видачі,

реєстраційний номер, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові

працівника охоронного підприємства, що пройшов в Управлінні

Державної служби охорони при УВС відповідний курс навчання по

виконанню та керівництву роботами по монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню конкретно вказаних засобів

охоронної сигналізації, сертифікованих в установленому порядку в

Україні. Перелік цих засобів складає Головне управління Державної

служби охорони при МВС. 6.2. Свідоцтво видається за рішенням комісії Управління

Державної служби охорони при УВС при позитивній оцінці знань

працівника охоронного підприємства, громадянина - суб'єкта

підприємництва вимог нормативно-технічної документації до

конкретно визначеного приладу (системи) сигналізації та практичних

навиків роботи по його монтажу, ремонту і профілактичному

обслуговуванню. Персональний склад комісії з перевірки рівня вказаних знань

та практичних навиків визначається наказом начальника Управління

Державної служби охорони при УВС. 6.3. Свідоцтво є документом суворого обліку та звітності.

Управління Державної служби охорони при УВС веде облік виданих

свідоцтв у Книзі обліку свідоцтв виданих громадянам (додаток N 7).

VII. ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Централізований облік суб'єктів підприємницької

діяльності, які отримали вказані ліцензії, здійснюється Головним

управлінням Державної служби охорони при МВС України. Управління Державної служби охорони при УВС за місцем

державної реєстрації вказаних суб'єктів підприємницької діяльності

здійснює їх облік в Книзі обліку ліцензій, виданих суб'єктам

підприємницької діяльності . При створенні філії, що не є юридичною особою, суб'єкт

підприємницької діяльності зобов'язаний звернутися до Управління,

відділу Державної служби охорони при УВС за місцем державної

реєстрації для включення в ліцензію новоствореної філії. 7.2. Діловодство з питань ліцензування ведеться в Управлінні

Державної служби охорони при УВС в облікових справах окремо по

кожному суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна справа має

подвійний номер, що складається з порядкового номера справи і

номера виданої ліцензії (наприклад 3/104). 7.3. Облікова справа по суб'єкту підприємницької діяльності

складається з двох розділів: в першому зберігаються матеріали, що

стали підставою для видачі ліцензії, документи перевірок

діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, інформація про

виявлені порушення і відомості про їх усунення; в другому —

відомості про громадян, що займаються підприємницькою діяльністю,

а також поновлювані по мірі необхідності відомості про працівників

юридичних осіб, які за своїми функціональними обов'язками є їх

керівниками, займають посади, пов'язані з матеріальною

відповідальністю або безпосередньо виконують завдання по наданню

послуг з охорони, власності і громадян , монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації. 7.4. У випадках припинення суб'єктом підприємницької

діяльності обраного виду діяльності, закінчення строку дії

ліцензії (якщо він не буде продовжений), анулювання ліцензії (по

закінченні строку для оскарження цього рішення в судовому порядку)

матеріали облікових справ передаються на зберігання в загальному

порядку.

VIII. ПРАВО СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ

СПРАВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Рішення про відмову у видачі (продовженні строка дії)

ліцензії може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності

до суду або до арбітражного суду.

Додаток N 1

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

___________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________

керівника Державної служби охорони ___________________________________

при МВС, ГУВС, УВС

ЗАЯВА

Прошу видати ліцензію ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові і адреса _________________________________________________________________

проживання громадянина, повна назва і адреса _________________________________________________________________

юридичної особи, телефони)

на ______________________________________________________________

(вид підприємницької діяльності) _________________________________________________________________

строком _________________________________________________________

Адміністративно-територіальні межі діяльності ___________________

(місто, район, _________________________________________________________________

область, Республіка Крим, в межах України)

"___"_____________19__ р. _________________

(підпис заявника)

Додаток N 2

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Управління (відділ) Державної служби

охорони при УВС ___________________

ПОСВІДЧЕННЯ N ______

——————————————— Прізвище _________________________ | | Ім'я _________________________ | | По батькові ______________________ | | Власний підпис ___________________ | | Дата видачі "___"__________199__ р. | | | | Дійсне до ________________________ ——————————————— Строк дії продовжений до "___"_____________________199__ р.

"___"_____________________199__ р.

"___"_____________________199__ р.

"___"_____________________199__ р.

Затверджене наказом МВС

України від 28 лютого

1994 р. N 112

Пред'явник посвідчення:

- може звертатися за отриманням особистої ліцензії на надання

охоронних послуг

- працювати на посаді керівника, головного технічного

спеціаліста, охоронця, технічного спеціаліста у недержавному

охоронному підприємстві з виконанням функцій:

категорія

по охороні колективної та приватної власності А по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації В по охороні громадян С

Посвідчення діє на всій території України

Голова комісії

М.П.

Додаток N 3

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Управління, відділ Державної служби охорони при УВС ___________________________________________________

СВІДОЦТВО

про проходження навчання по виконанню та

керівництву роботами по монтажу, ремонту

і профілактичному обслуговуванню засобів

охоронної сигналізації

Прізвище ____________________________________________________ Ім'я ________________________________________________________ По батькові _________________________________________________ пройшов курс навчання по виконанню та керівництву роботами по

монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню _______________ _________________________________________________________________

(тип, назва, модель приладу (системи) сигналізації (відповідно до _________________________________________________________________

переліка, затвердженого Головним управлінням Державної служби _________________________________________________________________

охорони при МВС України)

Голова комісії

"__"___________199_ р. М.П.

Додаток N 4

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

—————————————— | | | | | | ——————————————

МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ _________________________________________________________________

ЛІЦЕНЗІЯ _________________________________________________________________

КИЇВ

Ліцензія видана на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від

15 квітня 1994 р. N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на

здійснення окремих видів діяльності та про розміри плати за

державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" з змінами, внесеними

постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р. N 18

( 18-93-п ) та Постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня

1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про вдосконалення охорони державної та

інших форм власності".

КОРІНЕЦЬ ЛІЦЕНЗІЇ

ця ліцензія видана _________________________________________________________________

повна назва суб'єкта підприємницької діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

його місцезнаходження (юридична адреса) _________________________________________________________________

на право ________________________________________________________

(вид діяльності) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________ _________________________________________________________________

особливі умови і правила реалізації цього виду діяльності _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

N реєстрації ___________

Дата видачі _______________ Строк дії ліцензії __________________

Міністр внутрішніх

справ України ______________

(прізвище) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала _________________________________________________________________

ліцензію, назва документа, _________________________________________________________________

номер, дата, коли і ким виданий) _________________________________________________________________

"___"____________ 199_ р. ______________

(підпис)

З умовами і правилами здійснення цього виду діяльності

ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати ______________

(підпис)

ЛІЦЕНЗІЯ N

ця ліцензія видана _________________________________________________________________

повна назва суб'єкта підприємницької діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

його місцезнаходження (юридична адреса) _________________________________________________________________

на право ________________________________________________________

(вид діяльності) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________ _________________________________________________________________

особливі умови і правила реалізації цього виду діяльності _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

N реєстрації ___________

Дата видачі _______________ Строк дії ліцензії __________________

Міністр внутрішніх

справ України ______________

(прізвище)

Додаток N 5

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

КНИГА

обліку ліцензій, виданих суб'єктам

підприємницької діяльності ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Реєстра-|Повне наймену-|Наймену-|Прізвище,ім'я|Вид діяльно-| |п/п|ційний |вання суб'єкта|вання і |по батькові |сті на здій-| | |номер |підприємниць- |адреса |відповідаль- |снення якої | | | |кої діяльності|підпри- |ної особи і |видана лі- | | | | |ємства |її службовий |цензія | | | | | |телефон | | |———+————————+——————————————+————————+—————————————+————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————— |Строк дії|Відмітка про |Підстави, | | |зміст виявлених |дата припи-| | |недоліків і стро-|нення ді- | | |ки, встановлені |яльності | | |для їх усунення; | | | |реєстраційні но- | | | |мери документів | | | |з цих питань | | |—————————+—————————————————+———————————| | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————

Додаток N 6

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Відділ Державної служби охорони при РВВС (РУВС) _______________________________________________

КНИГА

обліку посвідчень, виданих громадянам ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Номер | Прізвище, ім'я,|Категорія| Дата видачі| Строк дії | |посвідчення| по батькові | | | | |———————————+————————————————+—————————+————————————+———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 7

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької

діяльності ліцензій на надання

послуг по охороні колективної і

приватної власності а також охороні

громадян, монтажу, ремонту і

профілактичному обслуговуванню

засобів охоронної сигналізації

Управління Державної служби охорони при УВС ___________________________________________

КНИГА

обліку свідоцтв, виданих громадянам ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Реєстраційний| Прізвище, ім'я,| Тип, назва, модель| Дата видачі| | номер | по батькові | приладу (системи) | | |—————————————+————————————————+———————————————————+————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -