<<
>>

Наказ МВС України N 292 від 13.04.99 " Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622". МВС України. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 292 від 13.04.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 травня 1999 р.

за N 297/3590

Про внесення доповнень до Інструкції про порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку,

перевезення та використання вогнепальної,

пневматичної і холодної зброї, а також

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,

затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) "Про внесення доповнень до

Положення про дозвільну систему" Н А К А З У Ю:

1. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,

пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та

вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від

21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) (державний реєстр від 07.10.98 за

N 637/3077), такі доповнення: 1.1. Назву Інструкції після слів: "...холодної зброї" та

назву наказу доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.2. Пункт 1.3 після слів у дужках: "(арбалети, мисливські

ножі тощо, надалі - холодна зброя)" доповнити словами: "пристроїв

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за

текстом. 1.3. Назву розділу 2 після слів: "...боєприпасів до неї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.4. Пункт 2.1 після слів: "...пневматичної зброї" доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.5. Пункт 2.3.3 доповнити абзацом 4 такого змісту:

"придбання, зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів правоохоронним органам, а також їх носіння

працівникам цих органів". 1.6. Пункт 2.5 після слів: "...ГУМВС, УМВС, УВСТ" доповнити

словами: "начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС",

далі - за текстом. 1.7.

Пункт 8.1 після слів: "...пневматичну зброю" доповнити

словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони",

далі - за текстом. 1.8. Пункт 8.12 викласти в новій редакції: "8.12. До пристроїв для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, належать такі пістолети і револьвери

вітчизняного виробництва, які виготовлені у встановленому законом

порядку, конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, і не можуть

використовуватися для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня

конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних

частин бойової і спортивної вогнепальної зброї. До патронів належать патрони, споряджені гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями

вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до

використання". 1.9. У зв'язку з цим пункт 8.12 вважати пунктом 8.13. 1.10. Абзац 1 пункту 9.1 після слів: "...бойові припаси..."

доповнити словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.11. Абзац 2 пункту 9.1 після слів: "...вогнепальної

зброї..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів". 1.12. Абзац 8 пункту 9.1 після слів: "...носіння зброї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.13. Пункт 9.2 доповнити абзацом: "З відповідного дозволу

органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси до неї можуть бути

придбані в Головному управлінні військового та

матеріально-технічного забезпечення МВС України". 1.14. Пункт 9.6 після слів: "...холодна зброя" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.15. Пункт 9.9 після слів: "...вогнепальної зброї" доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії", далі - за

текстом. Після слів "лісової охорони" доповнити словами "інших

правоохоронних органів за переліком, установленим Законом України

"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"

( 3781-12 ), далі - за текстом. 1.16. Абзац 1 пункту 9.17 після слів: "...холодної зброї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.17. Пункт 10.1 після слів: "...бойових припасів..."

доповнити словами: "а також пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.18. Пункт 10.2 після слів: "...боєприпасів до зброї

армійських зразків..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.19. Пункт 10.4 після слів: "...вогнепальної зброї"

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.20. Пункт 11.1 після слів: "...холодна зброя" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. Після цифр "11.15" доповнити: цифри

"11.16", далі - за текстом. 1.21. Пункт 11.2 після слів: "...бойових припасів..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. Після слів: "...номер

кожної одиниці зброї" доповнити словами: "пристроїв вітчизняного

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.22. Пункт 11.3 після слів: "...холодної зброї..." доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.23. Пункт 11.4 після слів: "...холодної зброї..." доповнити

словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. 1.24. Пункт 11.16 після слів: "...боєприпасів до неї..."

доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів", далі - за текстом. У цьому реченні слово:

"...природоохоронних..." замінити словом "правоохоронних", далі -

за текстом. 1.25. Пункт 11.17 після слів: "...поза об'єктом, що

охороняється" доповнити словами: "працівникам правоохоронних

органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів. При цьому в

дозволі робиться відмітка "відомчий", далі - за текстом. 1.26. Пункт 11.23 після слів: "...боєприпаси" доповнити

словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом. 1.27. Пункт 11.25 після слів: "...боєприпаси до неї..."

доповнити словами: "пристрої вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені

патрони", далі - за текстом.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника

Головного управління адміністративної служби міліції МВС України

генерал-майора міліції Білоконя М.В.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України Ю.Ф.Кравченко

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного

вісника України" N 21, 2002 р. )


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.05.1999 — 1999 р., № 19, стор. 429, стаття 856, код акта 7496/1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -