<<
>>

Наказ МВС України N 317/95/15/5а від 28.04.2000 "Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною". МВС України. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 317/95/15/5а від 28.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 травня 2000 р.

за N 293/4514

Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь,

які постійно проживають в Україні

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 607/135а/39/5 ( z0641-01 ) від 24.07.2001

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Відповідно до Угоди між Україною і Республікою Білорусь про

спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які

постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами

Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні

( 112_510 ), та на виконання доручення Президента України від

12 квітня 2000 року N 1-14/395 Н А К А З У Є М О:

Затвердити Порядок реалізації Угоди між Україною і

Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства

громадянами України, які постійно проживають в Республіці

Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно

проживають в Україні (додається).

Міністр внутрішніх справ України Ю.Ф.Кравченко

Міністр закордонних справ України В.І.Тарасюк

Міністр юстиції України С.Р.Станік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України,

МЗС України,

Мін'юсту України

28.04.2000 N 317/95/15/5а

(у редакції наказу МВС,

МЗС, Мін'юсту

30.05.2007 N 169/115/321/5

( z0647-07 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2000 р.

за N 293/4514

ПОРЯДОК

реалізації Угоди між Україною і Республікою Білорусь

про спрощений порядок зміни громадянства громадянами

України, які постійно проживають в Республіці Білорусь,

і громадянами Республіки Білорусь,

які постійно проживають в Україні

1.

Набуття громадянства України

1.1. Загальні положення 1.1.1. Відповідно до Угоди між Україною і Республікою

Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами

України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і

громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні

( 112_510 ), громадянство України можуть набути громадяни

Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні. 1.1.2. Належність особи, яка постійно проживає в Україні, до

громадянства Республіки Білорусь підтверджується одним з таких

документів: - паспортом громадянина Республіки Білорусь зразків 1993 року

та 1996 року; - паспортом громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з

відміткою про прописку в Республіці Білорусь за станом на 12

листопада 1991 року; - закордонним паспортом громадянина колишнього СРСР,

оформленим для виїзду за кордон на постійне проживання з відміткою

"Грамадзянін Республікі Бєларусь"; - довідкою або повідомленням компетентного органу Республіки

Білорусь, що підтверджує належність особи до громадянства

Республіки Білорусь. 1.1.3. Постійне проживання особи в Україні підтверджується

одним із таких документів: - посвідкою на постійне проживання в Україні; - паспортом громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з

відміткою про прописку на території України; - зареєстрованим на території України паспортом громадянина

Республіки Білорусь (з відміткою про виписку з Республіки Білорусь

або наявністю дозволу на імміграцію в Україну). 1.1.4. Громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають

в Україні, можуть набути громадянство України: - за територіальним походженням; - унаслідок прийняття до громадянства України; - унаслідок поновлення в громадянстві України; - унаслідок установлення над особою, визнаною судом

недієздатною, опіки; - унаслідок визнання батьківства чи материнства або

встановлення факту батьківства чи материнства. Діти, які є громадянами Республіки Білорусь, можуть набути

громадянство України за територіальним походженням, унаслідок

прийняття до громадянства України чи поновлення в громадянстві

України. Крім того, дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь,

може набути громадянство України внаслідок її усиновлення;

унаслідок установлення над нею опіки чи піклування, улаштування в

дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок

сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю

патронатного вихователя; у зв'язку з перебуванням у громадянстві

України одного чи обох батьків дитини; унаслідок визнання

батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи

материнства.

1.2. Порядок набуття громадянами Республіки Білорусь

громадянства України 1.2.1. Громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають

в Україні та які самі чи хоча б один з їх батьків, дід чи баба,

рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка,

онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991

року на території, яка стала територією України відповідно до

Закону України "Про правонаступництво України" ( 1543-12 ), або

які самі чи хоча б один з їх батьків, дід чи баба, рідні

(повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або

постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх

народження або під час їх постійного проживання до складу

Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної

Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної

Радянської Республіки, Закарпатської України, Української

Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), можуть набути

громадянство України за територіальним походженням відповідно до

частини першої статті 8 Закону України "Про громадянство України"

( 2235-14 ) (далі - Закон). Такі особи подають до районних, районних у місті, міських

управлінь або відділів головних управлінь, управлінь Міністерства

внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі за місцем проживання особи (далі -

Відділ) документи, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для оформлення набуття громадянства України за

територіальним походженням" розділу II Порядку провадження за

заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання

прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27

березня 2001 року N 215 ( 215/2001 ) (у редакції Указу Президента

України від 27 червня 2006 року N 588 ( 588/2006 ) (далі - Порядок

провадження). 1.2.2. Громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають

в Україні, але не мають підстав для набуття громадянства України

за територіальним походженням, можуть набути громадянства України

внаслідок прийняття до громадянства України відповідно до статті 9

Закону ( 2235-14 ). Такі особи подають до Відділу документи про прийняття до

громадянства України, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для прийняття до громадянства України" розділу II

Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.2.3. Громадяни Республіки Білорусь, які після припинення

громадянства України набули громадянство Республіки Білорусь і

повернулися в Україну на постійне проживання, можуть набути

громадянство України внаслідок поновлення в громадянстві

відповідно до статті 10 Закону ( 2235-14 ). Такі особи подають до Відділу документи, передбачені

підрозділом "Документи, що подаються для оформлення поновлення у

громадянстві України" розділу II Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.2.4. Громадяни Республіки Білорусь, визнані судом

недієздатними, можуть набути громадянство України внаслідок

установлення над ними опіки громадянина України відповідно до

статті 13 Закону ( 2235-14 ). Такі особи подають до Відділу документи, передбачені

підрозділом "Документи, що подаються для оформлення набуття

громадянства України особою, визнаною судом недієздатною,

унаслідок установлення над нею опіки громадянина України" розділу

II Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.2.5. Громадяни Республіки Білорусь можуть набути

громадянство України внаслідок визнання батьківства чи материнства

або встановлення факту батьківства чи материнства відповідно до

частини шостої статті 15 Закону ( 2235-14 ), якщо визнання

батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи

материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття. Такі особи подають до Відділу документи, передбачені

підрозділом "Документи, що подаються для оформлення набуття

громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства

або встановлення факту батьківства чи материнства" розділу II

Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.2.6. Разом із зазначеними документами громадянин Республіки

Білорусь, крім особи, яка визнана судом недієздатною, подає заяву

про зміну громадянства за формою 14, затвердженою наказом МВС

України від 20.07.2006 N 716 ( z0977-06 ) "Про затвердження

зразків документів, які подаються для встановлення належності до

громадянства України, прийняття до громадянства України,

оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства

України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства

України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.08.2006

за N 977/12851 (далі - наказ МВС від 20.07.2006 N 716). 1.2.7. Документи про оформлення набуття громадянами

Республіки Білорусь громадянства України за територіальним

походженням, унаслідок їх поновлення в громадянстві України,

унаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною,

опіки громадянина України, а також набуття громадянства України

внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення

факту батьківства чи материнства розглядаються в порядку,

передбаченому підрозділом "Порядок провадження за заявами і

поданнями з питань громадянства України, рішення за якими

приймаються органами внутрішніх справ" розділу IV Порядку

провадження ( 215/2001 ). 1.2.8. Документи про прийняття до громадянства України

громадян Республіки Білорусь розглядаються в порядку,

передбаченому підрозділом "Порядок розгляду органами внутрішніх

справ заяв і подань з питань громадянства України, рішення за

якими приймає Президент України" розділу IV Порядку провадження

( 215/2001 ). 1.2.9. Якщо громадянин Республіки Білорусь, стосовно якого

прийнято рішення про набуття громадянства України (незалежно від

підстав набуття), на момент отримання паспорта громадянина України

заявляє про втрату документа, що підтверджує громадянство

Республіки Білорусь, він подає заяву (додаток 1) у двох

примірниках з викладенням цього факту на російській мові, у якій

зазначаються серія, номер, коли та ким було видано втрачений

документ. Один примірник заяви, завірений посадовою особою, яка її

прийняла, додається до справи про набуття громадянином Республіки

Білорусь громадянства України. 1.2.10. Головне управління, управління Міністерства

внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі (далі - Управління) протягом семи днів

з моменту прийняття рішення про набуття громадянином Республіки

Білорусь громадянства України за територіальним походженням чи

поновлення його в громадянстві України або після отримання

інформації про видання Президентом України Указу про прийняття до

громадянства України громадянина Республіки Білорусь вилучає в

нього документ про право постійного проживання в Україні та

документ, що підтверджує громадянство Республіки Білорусь, видає

паспорт громадянина України та надсилає Міністерству закордонних

справ України російською мовою повідомлення (додаток 2) про

набуття громадянства України громадянином Республіки Білорусь і

його дітьми чи неповнолітніми особами, що перебувають під його

опікою чи піклуванням, разом з вилученим документом, що

підтверджує належність заявника до громадянства Республіки

Білорусь, або другим примірником заяви про втрату такого

документа. 1.2.11. Міністерство закордонних справ України дипломатичними

каналами протягом трьох днів надсилає такі документи Посольству

Республіки Білорусь в Україні. 1.2.12. Після отримання від компетентних органів Республіки

Білорусь інформації про припинення особою громадянства Республіки

Білорусь Міністерство закордонних справ України надсилає про це

повідомлення (додаток 3) Управлінню, від якого були отримані

документи щодо даної особи. 1.2.13. Управління долучає це повідомлення до матеріалів

справи про набуття особою громадянства України. 1.2.14. Якщо протягом чотирьох місяців з дня надсилання

документів Посольству Республіки Білорусь в Україні повідомлення

про припинення громадянства Республіки Білорусь не отримано,

Міністерство закордонних справ України повідомляє про це

Управління, від якого були отримані документи щодо даної особи. У цьому разі громадянин Республіки Білорусь, що набув

громадянство України, подає декларацію про відмову від

громадянства Республіки Білорусь (додаток 4).

1.3. Порядок набуття громадянства України дітьми -

громадянами Республіки Білорусь 1.3.1. Якщо обоє з батьків, усиновителів, опікунів або

піклувальників дитини є громадянами Республіки Білорусь і

одночасно набувають громадянство України (незалежно від підстав і

порядку набуття громадянства), громадянами України стають також і

їхні діти чи неповнолітні особи, які перебувають під їх опікою або

піклуванням. У цьому разі один з батьків, усиновителів, опікунів

або піклувальників дитини, який оформлює набуття громадянства

України, порушує клопотання про це у своїй заяві. 1.3.2. У разі, якщо дитина набуває громадянство України разом

з одним з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, а

другий з них зберігає громадянство Республіки Білорусь, той з

батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, який набуває

громадянство України, порушує клопотання про це у своїй заяві,

згідно з формами затвердженими наказом МВС від 20.07.2006 N 716

( z0977-06 ). 1.3.3. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь,

народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б

один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на

територіях, що входили на момент їх народження або під час їх

постійного проживання до складу Української Народної Республіки,

Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави,

Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської

України, Української Радянської Соціалістичної Республіки), може

набути громадянства України за територіальним походженням

відповідно до частини другої статті 8 Закону ( 2235-14 ) за заявою

одного з батьків або опікуна чи піклувальника. Дитина, яка народилася на території України після 24 серпня

1991 року і не набула за народженням громадянство України, може

набути громадянство України за територіальним походженням

відповідно до частини третьої статті 8 Закону ( 2235-14 ) за

клопотанням одного з її законних представників. Один з батьків дитини або інший законний представник подає до

Відділу документи, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для оформлення набуття громадянства України за

територіальним походженням" розділу II Порядку провадження

( 215/2001 ). 1.3.4. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь,

проживає в Україні і один з її батьків чи інших законних

представників має дозвіл на імміграцію в Україну, може набути

громадянство України внаслідок прийняття до громадянства України

відповідно до статті 9 Закону ( 2235-14 ) за клопотанням одного з

батьків чи законних представників. Один з батьків дитини або інший законний представник подає до

Відділу документи, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для прийняття до громадянства України" розділу II

Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.3.5. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь і яку

всиновлюють громадяни України або подружжя, один з якого є

громадянином України, може набути громадянство України внаслідок

усиновлення відповідно до статті 11 Закону ( 2235-14 ) за

клопотанням одного з усиновителів. Один з усиновителів подає до Відділу документи, передбачені

підрозділом "Документи, що подаються для оформлення набуття

громадянства України дитиною внаслідок усиновлення" розділу II

Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.3.6. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь і над

якою встановлено опіку чи піклування і опікуном чи піклувальником

призначено громадянина України або осіб, одна з яких є

громадянином України, може набути громадянство України внаслідок

установлення над нею опіки чи піклування відповідно до статті 12

Закону ( 2235-14 ) за клопотанням одного з опікунів чи

піклувальників. Один з опікунів чи піклувальників подає до Відділу документи,

передбачені підрозділом "Документи, що подаються для оформлення

набуття громадянства України дитиною внаслідок установлення над

дитиною опіки чи піклування" розділу II Порядку провадження

( 215/2001 ). 1.3.7. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь, а

батьки чи один з них перебувають у громадянстві України, може

набути громадянство України у зв'язку з перебуванням у

громадянстві України її батьків чи одного з них відповідно до

статті 14 Закону ( 2235-14 ) за клопотанням одного з батьків, який

є громадянином України. Один з батьків дитини, який є громадянином України, подає до

Відділу документи, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною у

зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного

з них" розділу II Порядку провадження ( 215/2001 ). 1.3.8. Дитина, яка є громадянином Республіки Білорусь, а її

батьком чи матір'ю визнано громадянина України або встановлено

факт батьківства чи материнства, батько чи матір якої перебували в

громадянстві України, може набути громадянство України внаслідок

визнання батьківства чи материнства або встановлення факту

батьківства чи материнства відповідно до статті 15 Закону

( 2235-14 ) за клопотанням одного з батьків або інших законних

представників. Один з батьків або інший законний представник дитини подає до

Відділу документи, передбачені підрозділом "Документи, що

подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок

визнання батьківства чи материнства або встановлення факту

батьківства чи материнства" розділу II Порядку провадження

( 215/2001 ). 1.3.9. У разі, якщо громадянство України набуває дитина

(незалежно від підстав набуття), один з її батьків чи законних

представників подає копію свідоцтва про народження дитини та заяву

про зміну дитиною громадянства за формою 20, затвердженою наказом

МВС від 20.07.2006 N 716 ( z0977-06 ). Усиновителі, опікуни або

піклувальники також подають копію документа про всиновлення або

встановлення над дитиною опіки чи піклування. 1.3.10. Якщо громадянство України набуває дитина віком від 14

до 18 років, вона подає заяву про згоду на набуття громадянства

України за формою 15, затвердженою наказом МВС від 20.07.2006

N 716 ( z0977-06 ). Справжність підпису дитини на заяві

засвідчується в установленому порядку. 1.3.11. У всіх випадках, коли дитина набуває громадянство

України (незалежно від підстав набуття), батьки чи інші законні

представники дитини, які зберігають громадянство Республіки

Білорусь, подають заяву про згоду на зміну дитиною громадянства

(додаток 5), справжність підпису на якій засвідчується в

установленому порядку. 1.3.12. За умови, якщо батьки чи інші законні представники

дитини постійно проживають в Україні і не дійшли згоди щодо

громадянства дитини, вона набуває громадянство України. Ця

обставина викладається особою, яка набуває громадянство України, у

письмовій заяві довільної форми. 1.3.13. Якщо батьки чи інші законні представники дитини

проживають окремо, то така дитина набуває громадянство України

разом з тим із батьків чи законних представників, який набуває

громадянство України і на вихованні в якого вона перебуває. У

цьому разі той з батьків чи законних представників дитини, який

набуває громадянство України, подає заяву, викладену в довільній

письмовій формі, про те, що дитина перебуває на його вихованні. 1.3.14. Якщо громадянство України набувають громадяни

Республіки Білорусь, які мають дітей, стосовно яких вони

позбавлені батьківських прав, такі діти не набувають громадянство

України. Якщо один з батьків дитини набуває громадянство України, а

інший є громадянином Республіки Білорусь і позбавлений

батьківських прав, то його згода на набуття дитиною громадянства

України не потрібна.

2. Порядок розгляду матеріалів про припинення громадянства

України

2.1. Міністерство закордонних справ України після отримання

повідомлення з Посольства України в Республіці Білорусь про

набуття громадянином України громадянства Республіки Білорусь і

документа, що підтверджує громадянство України, протягом десяти

днів разом із своїм висновком (додаток 6) надсилає ці матеріали до

Комісії при Президентові України з питань громадянства для

прийняття Президентом України рішення про припинення громадянства

України.

2.2. Міністерство закордонних справ України після отримання

Указу Президента України про припинення громадянства України

громадянином України, який набув громадянство Республіки Білорусь,

протягом семи днів надсилає дипломатичними каналами відповідне

повідомлення (додаток 7) російською мовою Посольству України в

Республіці Білорусь для подальшого інформування компетентних

органів білоруської Сторони.

{ Порядок в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Управління паспортної реєстраційної

та міграційної роботи ГУАСМ МВС України В.Б.Овсянников

Консульське управління МЗС України В.А.Кирик

Департамент конституційного та

адміністративного законодавства

Мін'юсту України Н.В.Ященко

Додаток 1

до Порядку реалізації Угоди

Начальнику УГИРФЛ (ОГИРФЛ)

ГУМВД, УМВД Украины

в __________________________

____________________________

(фамилия, имя, отчество, ____________________________

местожительство заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утрате документа, который подтверждает

гражданство Республики Беларусь

Я, ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

который(ая) приобрел(а) гражданство Украины на основании

Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь об упрощенном

порядке изменения гражданства гражданами Украины, которые

постоянно проживают в Республике Беларусь, и гражданами Республики

Беларусь, которые постоянно проживают в Украине, заявляю об утрате __________________________________________________________________

(название документа,

_________________________________________________________________,

его серия, номер, когда и каким органом выдан)

что подтверждает мою принадлежность к гражданству Республики

Беларусь, и обязуюсь в случае его обнаружения сдать документ в

подразделение ОГИРФЛ по месту получения паспорта гражданина

Украины.

____ _______ 20___ года ___________________

(подпись

заявителя)

Заявление принял:

Должностное лицо подразделения

Государственного департамента

по делам гражданства,

иммиграции и регистрации

физических лиц ___________ ____________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

___ ____________ 20___ года

{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 2

до Порядку реалізації Угоди

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приобретении гражданами Республики Беларусь,

постоянно проживающими на территории Украины,

гражданства Украины в соответствии с Соглашением

между Украиной и Республикой Беларусь

об упрощенном порядке изменения гражданства

------------------------------------------------------------------ |N |Фамилия,|Дата |Серия, |Место |Последнее|Дата |Основа-| |п/п |имя, |рожде-|номер |прожи- | место |предо-|ния | | |отчество|ния |паспорта |вания в|прожива- |став- |приоб- | | | | |гражданина|Украине|ния в |ления |ретения| | | | |Республики| |Республи-|граж- |граж- | | | | |Беларусь, | |ке |данст-|данства| | | | |кем и | |Беларусь |ва |Украины| | | | |когда | | |Украи-| | | | | |выдан (для| | |ны, | | | | | |детей - | | |номер | | | | | |серия, | | |реше- | | | | | |номер | | |ния и | | | | | |свидетель-| | |кем | | | | | |ства о | | |оно | | | | | |рождении, | | |приня-| | | | | |кем и | | |то | | | | | |когда | | | | | | | | |выдано) | | | | | |----+--------+------+----------+-------+---------+------+-------| | 1 | | | | | | | | |----+--------+------+----------+-------+---------+------+-------| | 2 | | | | | | | | |----+--------+------+----------+-------+---------+------+-------| | 3 | | | | | | | | |----+--------+------+----------+-------+---------+------+-------| | | | | | | | | | |----+--------+------+----------+-------+---------+------+-------| | n | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Приложение: документы согласно списку ________ шт.;

заявления об утрате документов ______ шт.

Начальник ОГИРФЛ

ГУМВД, УМВД Украины

в _______________ ___________ __________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 3

до Порядку реалізації Угоди

ГУМВС, УМВС України

в (у) ______________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення громадянства Республіки Білорусь

громадянами Республіки Білорусь, які набули

громадянство України, відповідно до Угоди

між Україною і Республікою Білорусь про спрощений

порядок зміни громадянства

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я, по|Дата |Місце |Дата припинення | |з/п| батькові |народження|проживання в|громадянства | | | | |Україні |Республіки | | | | | |Білорусь і ким | | | | | |прийнято це | | | | | |рішення | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | 1 | | | | | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | 2 | | | | | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | 3 | | | | | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | | | | | | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | | | | | | |---+------------------+----------+------------+-----------------| | n | | | | | ------------------------------------------------------------------

Заступник директора

Департаменту консульської служби

МЗС України _________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 4

до Порядку реалізації Угоди

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відмову від громадянства Республіки Білорусь

Я, ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові особи)

набув(ла) громадянства України ___________________________________

(дата набуття громадянства України)

на підставі Угоди між Україною і Республікою Білорусь про

спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які

постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами

Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні. Оскільки в установлений термін від компетентних органів

Республіки Білорусь не отримано повідомлення про припинення мого

громадянства Республіки Білорусь, я відмовляюся від громадянства

Республіки Білорусь і повідомляю, що не користуватимуся правами

громадянина Республіки Білорусь і не виконуватиму обов'язків,

передбачених її законодавством.

___ ___________ 20___ року ______________________

(підпис особи)

Декларацію прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні

документи, додані до заяви, перевірив _____________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

___ ______________ 20 __ року ________________

(підпис) { Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 5

до Порядку реалізації Угоди

Начальникові ГУМВС,

УМВС України

в (у) ______________________

ЗАЯВА

про згоду на зміну дитиною громадянства

Мені, _______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові того з батьків

чи законних представників дитини, який зберігає

_________________________________________________________________,

громадянство Республіки Білорусь)

відомо про те, що ________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові другого з батьків

чи законних представників дитини)

звернувся (звернулася) до компетентних органів України із заявою

про зміну громадянства дитини

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

дата та місце народження дитини)

відповідно до Угоди між Україною і Республікою Білорусь про

спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які

постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами

Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, яка

передбачає припинення громадянства Республіки Білорусь одночасно з

набуттям громадянства України, а також те, що громадянство України

набувається відповідно до чинного законодавства України. У зв'язку з цим повідомляю про те, що я не маю заперечень

проти зміни дитиною громадянства.

___ _____________ 20__ року ____________________

(підпис)

{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 6

до Порядку реалізації Угоди

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

закордонних справ України

__________________________

__ __________ 20___ року

ВИСНОВОК

про припинення громадянства України ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи)

На підставі Угоди між Україною і Республікою Білорусь про

спрощений порядок зміни громадянства України громадянами України,

які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами

Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, у

Міністерстві закордонних справ України розглянуто матеріали справи

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

дата та місце народження особи,

__________________________________________________________________

а також прізвище, ім'я, по батькові , дата та місце

народження неповнолітніх дітей)

Міністерство вважає за можливе направити матеріали справи про

припинення громадянства України

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові зазначених осіб)

до Комісії при Президентові України з питань громадянства для

подальшого розгляду.

Назва посади виконавця ______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник відділу громадянства

Департаменту консульської служби

МЗС України _____________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

Департаменту консульської служби

МЗС України _____________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }

Додаток 7

до Порядку реалізації Угоди

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении гражданства Украины гражданами

Украины, приобретшими гражданство Республики

Беларусь, в соответствии с Соглашением

между Украиной и Республикой Беларусь

об упрощенном порядке изменения гражданства

------------------------------------------------------------------ | N |Фамилия,|Дата |Серия, номер|Место |Послед- |Номер и дата| | п/п|имя, |рожде-|паспорта |прожива-|нее |Указа | | |отчество|ния |гражданина |ния в | место |Президента | | | | |Украины, кем|Респуб- |прожива-|Украины о | | | | |и когда |лике |ния в |прекращении | | | | |выдан (для |Беларусь|Украине |гражданства | | | | |детей - | | |Украины | | | | |серия, номер| | | | | | | |свидетельст-| | | | | | | |ва о | | | | | | | |рождении, | | | | | | | |кем и когда | | | | | | | |выдано) | | | | |----+--------+------+------------+--------+--------+------------| | 1 | | | | | | | |----+--------+------+------------+--------+--------+------------| | 2 | | | | | | | |----+--------+------+------------+--------+--------+------------| | 3 | | | | | | | |----+--------+------+------------+--------+--------+------------| | | | | | | | | |----+--------+------+------------+--------+--------+------------| | n | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Заместитель директора

Департамента консульской службы

МИД Украины ________________ _______________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 169/115/321/5 ( z0647-07 ) від 30.05.2007 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.06.2000 — 2000 р., № 22, стор. 177, стаття 912, код акта 15958/2000

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -