<<
>>

Наказ МВС України N 379ДСК від 13.06.2000 " (Для службового користування)". МВС України. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2000  № 379 дск

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2000 р.

за № 696/4917

{Знято гриф "Для службового користування" рішенням

Комісії з питань роботи зі службовою інформацією

МВС (протокол від 17.08.2017 № 7)}

Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів працівниками суду, правоохоронних органів та їх близькими родичами, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народними депутатами України, членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовцями, крім тих, які проходять строкову військову службу, державними службовцями та журналістами

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Міністерства внутрішніх справ України

від 9 листопада 2001 року № 995-дск,

від 29 липня 2003 року № 815 дск

З метою захисту власної безпеки, безпеки близьких родичів, свого житла і майна працівниками суду, правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасову інструкцію про порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів працівниками суду, правоохоронних органів та їх близькими родичами, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народними депутатами України, членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовцями, крім тих, які проходять строкову військову службу, державними службовцями та журналістами (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р.

№ 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі забезпечити вивчення цієї Інструкції особовим складом дозвільної системи та організувати належний контроль за її виконанням.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра генерал-полковника міліції Корнієнка М.В. та ГУАСМ (Жука В.О.) МВС України.

Міністр

генерал внутрішньої служби України

Ю.Ф. Кравченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Голови Верховного Суду України

В.С. Стефанюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

13.06.2000  № 379 дск

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2000 р.

за № 696/4917

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ

про порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів працівниками суду, правоохоронних органів та їх близькими родичами, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві

1. Загальні положення

1.1. Ця Тимчасова інструкція (далі - Інструкція) визначає порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої*), та зазначених патронів працівниками суду, правоохоронних органів та їх близькими родичами (стаття 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"), а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві (стаття 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"), народними депутатами України (стаття 1 Закону України "Про статус народного депутата України"), членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (стаття 12 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"), військовослужбовцями, крім тих, які проходять строкову військову службу (далі - військовослужбовці) (стаття 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"), державними службовцями (стаття 1 Закону України "Про державну службу") та журналістами (стаття 12 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів") (далі - працівники, їх близькі родичі, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати України, члени громадських формувань, військовослужбовці, державні службовці та журналісти).

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

____________

* Визначення пристроїв викладено в пункті 8.12 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077, із змінами (далі - Інструкція наказу № 622).

1.2. Правовою основою використання та застосування пристроїв працівниками, їх близькими родичами, особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народними депутатами України, членами громадських формувань, військовослужбовцями, державними службовцями та журналістами для захисту власної безпеки, безпеки близьких родичів, свого житла і майна є підпункт "а" частини першої статті 3 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", підпункт "б" пункту 1 статті 7 та стаття 9 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", стаття 28 Закону України "Про статус народного депутата України", стаття 14 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", стаття 1 Закону України "Про загальний військовий обов'язок", стаття 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 1 та 9 Закону України "Про міліцію", статті 11 Закону України "Про державну службу", стаття 17 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР, які затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. № 49, ця Інструкція, а також інші нормативно-правові акти.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

1.3. Заходи безпеки при поводженні та застосуванні пристроїв, мінімально допустимі дистанції ураження визначені в пункті 8 цієї Інструкції. Технічні характеристики, конструкція та типи патронів, які мають застосовуватися, вказані в паспорті на кожний конкретний зразок пристрою.

1.4. Придбання пристроїв за власні кошти здійснюється виключно за письмовою згодою працівників, їх близьких родичів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народних депутатів України, членів громадських формувань, військовослужбовців, державних службовців, а також журналістів.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

2. Видача дозволів на придбання, зберігання та носіння пристроїв здійснюється підрозділами дозвільної системи управлінь, відділів адміністративної служби міліції (УАСМ, ВАСМ) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі. Такі дозволи підписуються начальниками УАСМ, ВАСМ або їх заступниками - кураторами відділів (відділень, груп) дозвільної системи.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

3. Для одержання дозволу на придбання пристроїв працівники, їх близькі родичі та особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати України, члени громадських формувань, військовослужбовці, державні службовці, а також журналісти, подають до УАСМ, ВАСМ:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

- рапорт (заяву) на ім'я начальника УАСМ, ВАСМ про видачу дозволу;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

- заповнену картку-заяву (додаток 13 до Інструкції наказу № 622)

- довідку з місця служби (роботи), а для членів громадських формувань - копію посвідчення члена громадського формування;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

- копію рішення про застосування заходів безпеки, видану органом, що їх здійснює (для осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві);

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск)

- медичну довідку для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи;

- довідку про проходження навчання та здачу заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки;

- квитанцію про оплату послуг за видачу такого дозволу.

Дозвіл на придбання (додаток 3 до Інструкції наказу № 622) видається у п'ятиденний термін з дня подачі документів.

4. Придбані пристрої протягом 5 днів з дня придбання мають бути зареєстровані за місцем отримання дозволу на придбання.

5. Для одержання дозволу на зберігання і носіння пристрою (додаток 5 до Інструкції наказу № 622) працівниками, їх близькими родичами та особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народними депутатами України, членами громадських формувань, військовослужбовцями, державними службовцями, а також журналістами, подається:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

- рапорт (заява) на ім'я начальника УАСМ, ВАСМ щодо реєстрації придбаного пристрою;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

- 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;

- дублікат дозволу з відміткою магазина про реалізацію пристрою або інший документ, що засвідчує джерело надходження та належність пристрою;

- квитанція про оплату послуг за видачу такого дозволу.

Термін дії дозволу на зберігання й носіння пристрою - 3 роки.

6. Дозволи на придбання, зберігання та носіння пристроїв не видаються неповнолітнім, а також в інших випадках, передбачених п. 5.1 Інструкції наказу № 622.

7. Працівники, їх близькі родичі та особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати України, члени громадських формувань, військовослужбовці, державні службовці, а також журналісти, зобов'язані забезпечити належне зберігання пристрою. Пристрій має зберігатись у місці, що виключає доступ до нього інших осіб.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

8. Облік пристроїв та їх власників здійснюється у книзі обліку (додаток 5 до Інструкції наказу № 622) підрозділами дозвільної системи УАСМ, ВАСМ. Відомості про наявність пристроїв заносяться до автоматизованої інформаційної системи (АІС) "Арсенал".

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2003 р. № 815 дск)

9. Працівники, їх близькі родичі та особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати України, члени громадських формувань, військовослужбовці, державні службовці, а також журналісти, згідно із Законами України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" мають право:

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказами

Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2001 р. № 995-дск,

від 29.07.2003 р. № 815 дск)

застосовувати пристрої для захисту власної безпеки, безпеки членів своєї сім'ї, а також свого житла і майна;

використовувати пристрої для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує їх життю і здоров'ю.

10. При застосуванні пристроїв обов'язковим є дотримання заходів безпеки.

11. Категорично забороняється:

- застосовувати пристрій особам, які не є суб'єктами, на яких поширюється дія цієї Інструкції;

- застосовувати пристрій на відстані, меншій за зазначену в паспорті виробника;

- передавати пристрій стороннім особам, а також продавати без відповідного дозволу органів внутрішніх справ чи віддавати під заставу;

- відстрілювати патрони, не передбачені паспортом на конкретний зразок пристрою, у тому числі зі шротом та іншими метальними снарядами;

- відстрілювати саморобні патрони;

- змінювати конструкцію складових частин пристрою з метою пристосування його для стрільби боєприпасами інших типів;

- застосовувати патрони з гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії проти людини на відстані, меншій за зазначену в паспорті виробника, а також у ділянку голови, шиї, грудей (у жінок), пахвину ділянку, статеві органи.

12. Після ураження людини особа, яка стріляла, зобов'язана забезпечити надання їй медичної допомоги, у разі потреби.

13. Особи, винні в порушенні правил зберігання, використання та застосування пристроїв, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Начальник ГУАСМ МВС України

В.О. Жук

{Текст Наказу станом на 29.07.2003 взято з сайту Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів https://www.reestrnpa.gov.ua/}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -