<<
>>

Наказ МВС України N 524 від 24.07.96 "Про затвердження Положення про порядок видачі народним". МВС України. 1996

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 524 від 24.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 вересня 1996 р.
vd960724 vn524 за N 543/1568

Про затвердження Положення про порядок видачі народним депутатам України та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради України у тимчасове користування
вогнепальної зброї, її обліку і зберігання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

На виконання постанови Президії Верховної Ради України "Про
забезпечення безпеки народних депутатів України та окремих
посадових осіб апарату Верховної Ради України" від 10 листопада
1994 року N 203/94-ПВ та протокольного рішення Президії Верховної
Ради України від 20 березня 1995 р. N 49/2П, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок видачі народним депутатам
України та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради України
у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і
зберігання (додається).
2. Начальникам ГУВ та МТЗ, Господарчого управління, ГУАСМ,
Штабу, ГУК МВС України, головних управлінь в Автономній Республіці
Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в
областях, м. Севастополі: ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 ) 2.1. Забезпечити вивчення та неухильне виконання зазначеного
Положення. 2.2. Організувати спеціальні курси підготовки народних
депутатів України та окремих посадових осіб апарату Верховної Ради
України, відносно яких прийнято рішення про видачу вогнепальної
зброї та спеціальних засобів, щодо вивчення вимог відповідних
законодавчих та нормативних актів з питань застосування зброї, її
матеріальної частини, а також проведення з такими особами
практичних стрільб та прийняття від них заліків.
3. При виділенні цільових коштів Головному управлінню
військового та матеріально-технічного забезпечення (Кучеру А.П.)
та Господарчому управлінню (Подзігуну В.А.) МВС України
забезпечити ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та
Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі
необхідною кількістю вогнепальної зброї, кобур та інших
пристосувань для її насіння, а також бланками службової
документації, передбаченими цим Положенням.
( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ генерал-лейтенанта міліції
Терещука О.В., Головне управління військового і
матеріально-технічного забезпечення (Кучера А.П.), Господарче
управління (Подзігуна В.А.), ГУАСМ (Білоконя М.В.) та Штаб МВС
України (Зубчука В.А.). Наказ оголосити керівному складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
В.о.Міністра
генерал-майор Ю.О.Вандін
Затверджено
наказом МВС України від
24 липня 1996 р. N 524
Положення
про порядок видачі народним депутатам України та
окремим посадовим особам апарату Верховної Ради
України у тимчасове користування вогнепальної
зброї, її обліку і зберігання *
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Постанови Президії
Верховної Ради України "Про забезпечення безпеки народних
депутатів України та окремих посадових осіб апарату Верховної Ради
України" від 10 листопада 1994 року N 203/94-ПВ та протокольного
рішення Президії Верховної Ради України від 20 березня 1995 року
N 49/2П і визначає порядок видачі у тимчасове користування,
обліку, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї
народними депутатами та окремими посадовими особами, яким
вищезгаданою Постановою Президії Верховної Ради України дозволено
тимчасове користування вогнепальною зброєю. 1.2. Придбання органами внутрішніх справ вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту
здійснюється централізовано через Головне управління військового і
матеріально-технічного забезпечення МВС України та за заявками
Господарчого управління МВС України, управлінь
матеріально-технічного і тилового забезпечення та господарчих
управлінь, відділів ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м.Києві і Київській області, УМВС в областях і м.Севастополі після
перерахування до МВС цільовим призначенням Міністерством фінансів
України коштів на придбання зброї та боєприпасів до неї, а також
пристосувань для їх носіння. Організація зберігання та обліку
вказаної зброї покладається на відповідні служби ГУМВС, УМВС і
здійснюється у порядку, передбаченому наказом МВС України від
15.04.1995 р. N 233 для зберігання майна табельної належності
органів внутрішніх справ. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
___________________
* надалі - Народні депутати та окремі посадові особи
2. Порядок видачі та зберігання вогнепальної зброї
народними депутатами та окремими посадовими особами
2.1. Видача вогнепальної зброї народним депутатам
здійснюється за їх особистою заявою, а окремим посадовим особам за
поданням Голови Верховної Ради України або його Першого
заступника, працівниками служб озброєння управлінь
матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчих
управлінь, відділів ГУМВС та УМВС за місцем проживання таких осіб. Така зброя видається народним депутатам та окремим посадовим
особам після проведення з ними спеціальних занять по вивченню
вимог відповідних законодавчих та нормативних актів щодо
застосування зброї, її матеріальної частини, заходів безпеки у
поводженні з нею, прийомів володіння і правил стрільби та
виконання практичних стрільб і прийняття від них заліків згідно з
учбовим та тематичним планами (додаток N 1 до цього Положення)
відповідно до наказу МВС України від 21 лютого 1996 року N 115
"Про затвердження Інструкції про заходи безпеки при поводженні з
вогнепальною зброєю", та наявності умов за місцем проживання таких
осіб для зберігання вогнепальної зброї, за результатами обстеження
яких складається акт (додаток N 2 до цього Положення). У тимчасове
користування народному депутату чи окремій посадовій особі може
видаватися один пістолет, боєкомплект патронів до нього та кобура
для їх носіння. Для проведення практичних стрільб та здачі заліків
з них передбачається 120 патронів на один пістолет на рік. 2.2. Вогнепальна зброя, що видана у тимчасове користування
народним депутатам та окремим посадовим особам, повинна
зберігатися в металевих сейфах або ящиках, прикріплених до стіни
чи підлоги, за місцем постійного проживання таких осіб. До зброї
не повинні мати доступ сторонні особи. Передача іншим особам
вказаної зброї та боєприпасів до неї забороняється. При
відсутності необхідності в зберіганні вогнепальної зброї вона
підлягає здачі на зберігання до чергової частини органу внутрішніх
справ, що видав зброю. У разі відсутності умов для надійного
зберігання такої зброї та боєприпасів до неї за місцем тимчасового
перебування народного депутата чи окремої посадової особи зброя
підлягає здачі до чергової частини органу внутрішніх справ за
місцем проживання або тимчасового перебування таких осіб, про що
робиться відповідний запис у книзі видачі озброєння та спеціальних
засобів ( Ф N 5, затвердженій наказом МВС України N 233 від 15
квітня 1995 р.) органу внутрішніх справ, до якого здано зброю та
боєприпаси на тимчасове зберігання. Зберігання вказаної вогнепальної зброї в органах внутрішніх
справ здійснюється у порядку, передбаченому для зберігання
табельної зброї органів і підрозділів МВС України. 2.3. У всіх випадках перевезення чи носіння зброї народні
депутати та окремі посадові особи, яким вона видана у тимчасове
користування, повинні мати посвідчення органів внутрішніх справ на
право її зберігання та носіння. 2.4. У випадку втрати чи псування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї та пристосувань для їх носіння народні депутати
та окремі посадові особи відшкодовують їх вартість у
десятикратному розмірі. Про втрату чи крадіжку вогнепальної зброї
та боєприпасів народний депутат чи окрема посадова особа
зобов'язані негайно письмово повідомити керівництво органу
внутрішніх справ за місцем скоєння події та ГУМВС, УМВС, яке
видало вогнепальну зброю. 2.5. Відомості про кількість виданої у тимчасове користування
таким особам вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та випадки їх
втрати чи крадіжки, а також непридатності зброї і боєприпасів до
неї до подальшого користування ГУМВС, УМВС у встановленому порядку
надсилають до ГУВ та МТЗ МВС України щоквартально до 5 числа
наступного за звітним періодом місяця.
3. Облік вогнепальної зброї, що видана у
тимчасове користування народним депутатам
та окремим посадовим особам
3.1. Облік вогнепальної зброї, що видана у тимчасове
користування народним депутатам та окремим посадовим особам,
здійснюється у службах озброєння управлінь матеріально-технічного
і тилового забезпечення, господарчих управлінь, відділів ГУМВС,
УМВС у книзі обліку Ф п.1 (окремою графою) та картках обліку
Ф п.9, затверджених наказом МВС України N 233 від 15 квітня
1995 р. На таку зброю у відділах, відділеннях дозвільної системи
ГУМВС, УМВС заводиться також окрема облікова справа, яка повинна
містити матеріали, що стали підставою для видачі вказаного
озброєння, контролю за станом його зберігання та повернення до
органу внутрішніх справ, що їх видав. 3.2. На право зберігання і носіння вогнепальної зброї,
виданої народним депутатам та окремим посадовим особам,
працівниками відділів, відділень дозвільної системи ГУМВС, УМВС
видаються дозволи (додаток N 3 до цього Положення). Облік таких
дозволів здійснюється у книзі обліку (додаток N 4 до цього
Положення). 3.3. Облікові справи на зброю, що видана у тимчасове
користування народним депутатам та окремим посадовим особам,
журнали обліку вказаної зброї зберігаються в ГУМВС та УМВС, яке
видало зброю та дозвіл на її зберігання, у порядку, встановленому
для документів службового користування. 3.4. Після складання своїх повноважень, а також після
закінчення строку знаходження на державній службі народний депутат
чи окрема посадова особа зобов'язані у десятиденний термін здати
зброю до органу, що її видав.
4. Порядок застосування вогнепальної зброї
народними депутатами та окремими посадовими особами
4.1. Народні депутати та окремі посадові особи, яким
дозволено тимчасове користування вогнепальною зброєю, мають право
застосовувати її, як крайній захід, згідно з Положенням про
порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 575
( 575-92-п ).
5. Контроль за зберіганням вогнепальної зброї,
що видана у тимчасове користування народним
депутатам та окремим посадовим особам
5.1. Контроль за станом зберігання вогнепальної зброї та
бойових припасів до неї, що видані у тимчасове користування
народним депутатам та окремим посадовим особам здійснюється
Головним управлінням військового і матеріально-технічного
забезпечення, Господарчим управлінням та Головним управлінням
адміністративної служби міліції МВС України, управліннями
матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчими
управліннями, відділами, Управліннями, відділами охорони
громадського порядку, Управліннями, відділами дільничних
інспекторів міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м.Києві та Київській області, УМВС в областях та м.Севастополі.
( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 ) 5.2. Народні депутати та окремі посадові особи, яким видана у
тимчасове користування вогнепальна зброя, зобов'язані щоквартально
пред'являти її за місцем одержання для перевірки наявності зброї
та її технічного стану.
Додаток N 1
до Положення про порядок видачі народним
депутатам України та окремим посадовим
особам апарату Верховної Ради України у
тимчасове користування вогнепальної зброї
та її зберігання
Учбовий план
занять з вогневої підготовки посадових осіб, яким дозволено
користування вогнепальною службово-штатною зброєю
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Найменування тем |Усього| В тому числі | |п/п| |годин |———————————————————————————| | | | |класно-гру-|практичні|залі-| | | | |пові занят.|заняття |ки | |———+—————————————————————————+——————+———————————+—————————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Призначення, бойові
властивості, будова 9 мм
пістолета Макарова 4 2 2
2. Заходи безпеки в повод-
женні зі зброєю 4 2 2
3. Порядок застосування і
використання вогнепаль-
ної зброї (постанова Ка-
бінету Міністрів України
від 12.10.92 N 575 4 2 2
4. Прийоми та правила
стрільби з пістолета Ма-
карова 2 2
5. Долікарська допомога при
травмах, пораненнях та
кровотечі 2 2
6. Стрільба з пістолета Ма-
карова (курс стрільб,
вправи NN 1, 2) 8 2 8
Залік 2 2 Усього годин 26 10 12 4 Учбових днів 12
Тематичний план
Тема N 1. Призначення, бойові якості,
будова 9 мм пістолета Макарова
Призначення і бойові якості пістолета Макарова. Загальна
будова та робота частин пістолета. Порядок неповного розбирання пістолета і збирання після
неповного розбирання. Чищення та змащення пістолета. Відпрацювання
нормативів вогневої підготовки NN 1-4 згідно з КС-92.
Тема N 2. Заходи безпеки в поводженні зі зброєю
Загальні правила. Огляд і перевірка зброї. Зарядження,
розрядження, носіння зброї, проїзд зі зброєю у транспорті.
Зберігання зброї і набоїв. Затримки при стрільбі з пістолета Макарова та способи їх
усунення. Правила поведінки в тирі, на стрільбищі.
Тема N 3. Порядок застосування і використання вогнепальної
зброї (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 575)
В яких випадках дозволено застосування вогнепальної зброї.
При яких обставинах заборонено застосування зброї. Порядок
застосування вогнепальної зброї.
Тема N 4. Прийоми та правила стрільби з пістолета Макарова
Основні положення. Підготовка до стрільби (прийняття
положення для стрільби, зарядження зброї), виконання пострілу
(прицілювання та спуск курка). Закінчення стрільби. Режим вогню.
Положення для стрільби стоячи, з коліна, лежачи, із-за укриття.
Тема N 5. Долікарська допомога при травмах, пораненнях
та кровотечі
Загальні поняття долікарської допомоги, її значення. Поняття
тілесного пошкодження. Травматичний шок, його причини, основні
признаки, протишокові заходи.
Тема N 6. Стрільба з пістолета Макарова.
Виконання вправ N 1, 2 КС-92 р.
Додаток N 2
до Положення про порядок видачі народним
депутатам України та окремим посадовим
особам апарату Верховної Ради України у
тимчасове користування вогнепальної зброї,
її обліку та зберігання
Акт
перевірки наявності умов для зберігання
зброї за місцем проживання
_______________________________________
(прізвище, ініціали народного депутата
або окремої посадової особи)
"____" _______________ 199_ р.
Мною, _______________________________________________________
(посада, орган внутрішніх справ, звання, _________________________________________________________________,
прізвище, ініціали) здійснена перевірка наявності умов для зберігання зброї, яка
видається у тимчасове користування _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________,
народного депутата або окремої посадової особи) який (яка) проживає за адресою ___________________________________ __________________________________________________________________
Під час перевірки встановлено _______________________________
(коротка характеристика __________________________________________________________________
технічного стану приміщення, де буде зберігатися зброя, __________________________________________________________________
обладнання охоронно-пожежною сигналізацією, наявність металевих __________________________________________________________________
сейфа, шафи тощо) На підставі викладеного _____________________________________
(висновок про наявність чи __________________________________________________________________
відсутність умов для зберігання зброї, пропозиції щодо створення __________________________________________________________________
таких умов)
_____________________________
(прізвище, ініціали та підпис
особи, яка склала акт)
З актом ознайомлений(а): ______________________________
"____" _________ 199_ р. (прізвище, ініціали народного
депутата або окремої посадової
особи
Додаток N 3
до Положення про порядок видачі народним
депутатам України та окремим посадовим
особам апарату Верховної Ради України у
тимчасове користування вогнепальної зброї,
її обліку та зберігання
Посвідчення
на право зберігання і носіння вогнепальної зброї
______________________ На право зберігання і носіння
МВС, ГУМВС, УМВС _____________________________
(найменування та номер зброї)
Посвідчення N ________ _____________________________
Видано ________________ Міністр (начальник) _________
Місце для _______________________ _____________________________
фотокартки Адреса ________________ М.П. ________________________ _______________________
"___" _________ 199_ р. "___" _______________ 199_ р.
(строк дії посвідчення) (дата видачі)
Додаток N 4
до Положення про порядок видачі народним
депутатам України та окремим посадовим
особам апарату Верховної Ради України у
тимчасове користування вогнепальної зброї,
її обліку та зберігання
Книга
обліку вогнепальної зброї, що видана у тимчасове
користування народним депутатам та окремим посадовим
особам апарату Верховної Ради України
______________________
(МВС, ГУМВС, УМВС)
Почата _______________
Закінчена ____________
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Прізвище,|Адреса,|Місце |Кількість,|Підпис на-|Підпис по- | |п/п|ім'я, по |місце |роботи, |вид, сис- |родного |садової | | |батькові |прожи- |посада |тема, но- |депутата, |особи орга-| | |особи, |вання, |(вибор- |мер вогне-|посадової |ну внутріш-| | |якій ви- |N дома-|на), N |пальної |особи в |ніх справ | | |дана вог-|шнього |службо- |зброї та |отриманні |про прий- | | |непальна |телефо-|вого те-|боєприпа- |зброї та |мання зброї| | |зброя |ну |лефону |сів що ви-|боєприпа- |та боєпри- | | | | | |дані |сів |пасів | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -