<<
>>

Наказ МВС України N 664/146/45/5 від 09.08.2001 "Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною". МВС України. 2001

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 664/146/45/5 від 09.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2001 р.

за N 710/5901

Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного громадянства

Відповідно до Угоди між Україною і Республікою Казахстан про

спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами

України, які постійно проживають у Республіці Казахстан, та

громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в

Україні, і запобігання випадкам безгромадянства та подвійного

громадянства ( 398_100 ) від 19 травня 2000 року, а також на

виконання доручення Президента України від 2 липня 2001 року

N 1-14/801 Н А К А З У Є М О:

Затвердити Порядок реалізації Угоди між Україною і

Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення

громадянства громадянами України, які постійно проживають у

Республіці Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного громадянства (додається).

В.о. Міністра внутрішніх

справ України М.В.Джига

В.о. Міністра Державний

секретар Міністерства

закордонних справ України Ю.А.Сергєєв

Т.в.о. Міністра юстиції України Л.М.Горбунова

Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України, Міністерства

закордонних справ України,

Міністерства юстиції України

9 серпня 2001 N 664/146/45/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2001 р.

за N 710/5901

Порядок

реалізації Угоди між Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і припинення громадянства

громадянами України, які постійно проживають у

Республіці Казахстан, та громадянами Республіки

Казахстан, які постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам безгромадянства та подвійного

громадянства

1.

Загальні положення

1.1. Відповідно до положень Угоди між Україною і Республікою

Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства

громадянами України, які постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які постійно

проживають в Україні, і запобігання випадкам безгромадянства та

подвійного громадянства ( 398_100 ) (далі - Угода) громадяни

Республіки Казахстан, які постійно проживають на території

Україні, мають право у спрощеному порядку набути громадянства

України за наявності однієї з таких умов: а) якщо заявник постійно на законних підставах проживає на

території України незалежно від терміну проживання; б) якщо заявник або хоча б один з його батьків

(усиновителів), дід чи баба народилися або постійно на законних

підставах проживали на території України, або за наявності в

заявника хоча б одного з близьких родичів, які постійно проживають

на законних підставах на території Україні і є її громадянами:

чоловіка (дружини), одного з батьків (усиновителів), дитини (у

тому числі усиновленої), сестри, брата, діда чи баби, онука

(онуки). 1.2. Відповідно до положень Угоди ( 398_100 ) особи, які

постійно проживають на території Республіки Казахстан і набули її

громадянства згідно з цією Угодою, мають право у спрощеному

порядку припинити громадянство України. 1.3. Дія положень пунктів 1.1, 1.2 не поширюється на осіб,

які: вчинили злочини проти людства чи здійснювали геноцид, або

вчинили злочини проти держави чи тяжкі злочини проти особи; засуджені до позбавлення волі до зняття судимості; перебувають під слідством або уникають покарання, чи вчинили

злочин на території України, Республіки Казахстан чи третьої

держави; набули громадянства іншої держави. 1.4. Належність особи, яка постійно проживає в Україні, до

громадянства Республіки Казахстан підтверджується одним з таких

документів: паспортом громадянина Республіки Казахстан; посвідченням особи. 1.5. Постійне на законних підставах проживання особи в

Україні підтверджується одним з таких документів: посвідкою на проживання; паспортом громадянина Республіки Казахстан або закордонним

паспортом колишнього СРСР з відміткою про належність до

громадянства Республіки Казахстан, зареєстрованими на території

України; паспортом громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року зі

штампом постійної прописки на території України, проставленим у

період між 14 листопада 1991 року і 1 лютого 1996 року; зареєстрованим на території України паспортом громадянина

колишнього СРСР зразка 1974 року зі штампом постійної прописки на

території Республіки Казахстан, проставленим до 1 березня 1992

року. 1.6. Відповідно до цієї Угоди особи звільняються від сплати

всіх обов'язкових зборів та мита, пов'язаних із набуттям і

припиненням громадянства України. 1.7. Питання набуття і припинення громадянства України іншими

категоріями осіб, які не зазначені в Угоді ( 398_100 ),

вирішуються на загальних засадах відповідно до Закону України "Про

громадянство України" ( 2235-14 ) та Указу Президента України від

27 березня 2001 року N 215 ( 215/2001 ) "Питання організації

виконання Закону України "Про громадянство України".

2. Порядок набуття громадянства України

2.1. Для набуття громадянства України особи, зазначені в

підпункті "а" пункту 1.1 цього Порядку, подають за місцем

постійного проживання до районного, районного в місті, міського

відділу внутрішніх справ України (далі - відділ): а) заяву (додаток 1); б) копію документа, що підтверджує постійне на законних

підставах проживання заявника в Україні відповідно до пункту 1.5

цього Порядку; в) копію документа, що посвідчує особу і підтверджує її

належність до громадянства Республіки Казахстан; г) три фотокартки розміром 35х45 мм, у т.ч. дітей віком від 7

років; ґ) копію свідоцтва про народження, якщо громадянство

одночасно з батьками (або одним з них ) набуває неповнолітня

дитина. 2.2. Для набуття громадянства України особи, зазначені в

підпункті "б" пункту 1.1 цього Порядку, подають до відповідного

відділу за місцем постійного проживання документи, передбачені

пунктом 2.1 цього Порядку, а також документи, що підтверджують: а) родинні стосунки заявника з близькими родичами: чоловіком

(дружиною), одним з батьків (усиновителів), дитиною (у тому числі

усиновленою), сестрою, братом, дідом чи бабою, онуком (онукою); б) постійне проживання в Україні на законних підставах

близьких родичів заявника, зазначених у підпункті "а" цього

пункту; в) наявність у близьких родичів заявника, зазначених у

підпункті "а" цього пункту, громадянства України. Замість документів, передбачених підпунктами "а", "б", "в"

цього пункту, заявник може подати один документ, який підтверджує,

що заявник або хоча б один з його батьків (усиновителів), дід чи

баба народилися або постійно на законних підставах проживали на

території України. 2.3. Якщо документи про набуття громадянства України подає

громадянин Республіки Казахстан у віці, який відповідно до

законодавства Республіки Казахстан є призовним, крім документів,

передбачених пунктами 2.1 та 2.2, подається копія документа, що

підтверджує виконання особою військового обов'язку або звільнення

від нього. 2.4. Відділ перевіряє правильність оформлення документів

відповідно до Угоди та цього Порядку і передає їх протягом двох

тижнів відповідно до головного управління МВС України в Автономній

Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управління МВС

України в області, м. Севастополі (далі - управління). 2.5. Управління перевіряє відповідність оформлення

документів, які подала особа, умовам Угоди ( 398_100 ), а також

відсутність підстав, за наявності яких дія Угоди не поширюється на

особу, і приймає рішення про оформлення набуття громадянства

України (додаток 2) або про відмову в цьому із зазначенням

причини, про що повідомляється заявнику. 2.6. Рішення про оформлення набуття громадянства України або

про відмову в оформленні набуття громадянства України приймається

протягом трьох місяців від дня подання всіх необхідних документів

до відділу. 2.7. Управління протягом семи днів з дня прийняття рішення

про оформлення набуття особою громадянства України вилучає

відповідний документ на право постійного проживання в Україні,

документ, що підтверджує належність до громадянства Республіки

Казахстан, видає паспорт громадянина України та надсилає до

Міністерства закордонних справ України повідомлення про факт і

дату оформлення набуття особою громадянства України (із

зазначенням неповнолітніх дітей, які одночасно набули громадянства

України) (додаток 3). Разом з цим повідомленням надсилається

вилучений документ, що підтверджує належність особи до

громадянства Республіки Казахстан, або заява про втрату такого

документа. 2.8. Якщо громадянин Республіки Казахстан, стосовно якого

прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України, на

момент отримання паспорта громадянина України заявляє про втрату

документа, що підтверджує громадянство Республіки Казахстан, він

подає заяву у двох примірниках із викладенням цього факту, у якій

вказуються номер, серія, дата видачі документа та орган, що його

видав. Один примірник заяви, завірений посадовою особою, яка її

прийняла, долучається до справи про оформлення набуття

громадянства України. 2.9. Міністерство закордонних справ дипломатичними каналами

не пізніше п'яти днів надсилає такі документи до Посольства

Республіки Казахстан в Україні. 2.10. Після отримання повідомлення Посольства Республіки

Казахстан в Україні про припинення громадянства Республіки

Казахстан особою, яка набула громадянства України відповідно до

Угоди ( 398_100 ) та цього Порядку, Міністерство закордонних справ

України надсилає це повідомлення відповідному управлінню (додаток

4). 2.11. Управління долучає згадане повідомлення до матеріалів

справи про оформлення набуття громадянства України. 2.12. Якщо протягом шести місяців від дня надіслання

документів Посольству Республіки Казахстан в Україні повідомлення

про припинення громадянства Республіки Казахстан не отримано,

Міністерство закордонних справ України повідомляє про це

управління, від якого були отримані документи щодо даної особи. У

цьому разі громадянин України подає декларацію про відмову від

громадянства Республіки Казахстан.

3. Порядок набуття громадянства України дітьми -

громадянами Республіки Казахстан

3.1. Якщо обидва з батьків є громадянами Республіки Казахстан

і водночас набувають громадянства України відповідно до Угоди,

громадянами України стають також їхні неповнолітні діти (віком до

18 років). У такому разі один з батьків у заяві, передбаченій

пунктом 2.1 цього Порядку, повідомляє про наявність дітей

відповідного віку. 3.2. Якщо батьки є громадянами Республіки Казахстан і один з

них набуває громадянства України, а інший зберігає громадянство

Республіки Казахстан, вони зазначають у заяві, передбаченій

пунктом 2.1 цього Порядку, про набуття дитиною громадянства

України або збереження нею громадянства Республіки Казахстан.

Згода батьків повинна бути підтверджена їх підписами. 3.3. Якщо батьки дитини постійно проживають на території

України і один з них набуває громадянства України, а інший

залишається громадянином Республіки Казахстан, то в разі, коли

вони не дійшли згоди щодо громадянства неповнолітньої дитини,

остання набуває громадянства України. 3.4. Якщо батьки неповнолітньої дитини проживають окремо, то

така дитина набуває громадянства України разом з тим із батьків,

на вихованні в якого вона перебуває, якщо він набуває громадянства

України. 3.5. Якщо громадянства України набувають громадяни Республіки

Казахстан, які мають неповнолітніх дітей, стосовно яких вони

позбавлені батьківських прав, такі діти не набувають громадянства

України. Якщо один з батьків дитини набуває громадянства України,

а інший є громадянином Республіки Казахстан і позбавлений

батьківських прав, то його згода на набуття дитиною громадянства

України не потрібна. 3.6. Якщо неповнолітня дитина набуває громадянства України

разом з обома батьками чи одним із них, то разом з документами про

набуття громадянства України батьки подають копії свідоцтв про

народження їхніх неповнолітніх дітей. 3.7. У рішенні про оформлення набуття громадянства України

обов'язково зазначається, що одночасно з батьками (одним із них)

громадянства України набула їх неповнолітня дитина.

4. Порядок розгляду матеріалів про припинення

громадянства України

4.1. Міністерство закордонних справ після отримання

повідомлення з Посольства Республіки Казахстан в Україні про

набуття громадянином України громадянства Республіки Казахстан і

документа, що підтверджує громадянство України, не пізніше двох

тижнів разом із своїм висновком (додаток 5) надсилає ці матеріали

до Комісії при Президентові України з питань громадянства для

прийняття рішення про припинення громадянства України. 4.2. Міністерство закордонних справ після отримання Указу

Президента України про припинення громадянства України

громадянином, який набув громадянства Республіки Казахстан, не

пізніше семи днів надсилає дипломатичними каналами повідомлення

про це Посольству Республіки Казахстан в Україні (додаток 6).

В.о. Начальника Управління

паспортної, реєстраційної

та міграційної роботи МВС

України М.І.Єрух

В.о. Директора Департаменту

консульської служби МЗС України О.П.Міщенко

В.о. Директора Департаменту

конституційного та адміністративного

законодавства Мін'юсту України О.В.Язловицька

Додаток 1

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які

постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами

Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

Начальнику ВПР і МР

ГУМВС, УМВС України

в ________________________

від ______________________

(П.І.Б., адреса)

Заява

Я, ____________________________________, на підставі Угоди

між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття

і припинення громадянства громадянами України, які постійно

проживають у Республіці Казахстан, і громадянами Республіки

Казахстан, які постійно проживають в Україні, і запобігання

випадкам безгромадянства та подвійного громадянства прошу оформити

мені набуття громадянства України з наступним припиненням

компетентними органами громадянства Республіки Казахстан. Повідомляю також, що відповідно до цієї Угоди одночасно з

набуттям мною громадянства України громадянами України стануть мої

неповнолітні діти: 1. _______________________________________________________________

(П.І.Б., дата народження) 2. _______________________________________________________________

(П.І.Б., дата народження) __________________________________________________________________

(підписи батьків, що підтверджують згоду на набуття

громадянства України дітьми).

Свою належність до громадянства Республіки Казахстан

підтверджую: __________________________________________________________________

(назва документа, його серія, номер, дата видачі і яким

органом виданий)

Цей документ зобов'язуюсь здати одночасно з одержанням

документа, що підтверджує громадянство України.

"__" _____________ 20__ р. _________________

(підпис заявника)

Додаток 2

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які

постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами

Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ МВС, УМВС

в ____________________

"__" ________ 200__ р.

Висновок

про набуття громадянства України Галаган А.І. відповідно

до Угоди між Україною та Республікою Казахстан про

спрощений порядок набуття і припинення громадянства

громадянами України, які постійно проживають у

Республіці Казахстан, та громадянами Республіки

Казахстан, які постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам безгромадянства та подвійного

громадянства

Старший інспектор відділу паспортної, реєстраційної та

міграційної роботи ГУМВС, УМВС України в ______________________

старший лейтенант міліції Іванчук І.П., розглянувши матеріали про

набуття громадянства України громадянкою Республіки Казахстан

Галаган (дівоче прізвище - Снітко) Аллою Іванівною, 1970 року

народження, уродженкою Одеської області, українкою, одруженою, з

вищою освітою, яка проживає в ________________, в с т а н о в и в: Галаган А.І. подала заяву та інші необхідні документи для

набуття громадянства України відповідно до (на підставі)

(вказується підстава зазначена у статті 1 Угоди) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

Галаган А.І. перебуває у громадянстві Республіки Казахстан.

Документ, що підтверджує належність до громадянства цієї країни

зобов'язується здати одночасно з одержанням документа, що

підтверджує громадянство України. Виходячи з вищевикладеного та керуючись положеннями Угоди між

Україною та Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства громадянами України, які постійно

проживають у Республіці Казахстан, та громадянами Республіки

Казахстан, які постійно проживають в Україні, і запобігання

випадкам безгромадянства та подвійного громадянства, вважаю за

можливе визнати Галаган А.І. громадянкою України згідно зі статтею

6 Закону України "Про громадянство України".

Старший інспектор ВПР та МР

ГУМВС, УМВС України

в__________________________

старший лейтенант міліції І.П.Іванчук

ЗГОДЕН

Начальник ВПР та МР ГУМВС,

УМВС України

в ________________________

полковник міліції О.І.Бутенко

"__" ___________ 20__ р.

Додаток 3

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які

постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами

Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

Уведомление

о приобретении гражданами Республики Казахстан

гражданства Украины

---------------------------------------------------------------------------- | N |Фамилия,| Дата |Серия и номер|Адрес места|Последнее | Дата | |п/п| имя, |рождения|паспорта, кем|жительства |место |приобретения | | |отчество| |и когда выдан|в Украине |жительства в|гражданства | | |(в т.ч. | |(для несовер-| |Республике |Украины, | | | детей) | |шеннолетних -| |Казахстан |номер решения| | | | |серия и номер| | |и кем оно | | | | |свидетельства| | |принято | | | | | о рождении, | | | | | | | | кем и когда | | | | | | | | выдано) | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 1 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 2 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 3 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 4 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 5 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 6 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 7 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 8 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| | 9 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| |10 | | | | | | | |---+--------+--------+-------------+-----------+------------+-------------| ---------------------------------------------------------------------------- Приложение: документы согласно списка __________ шт.

Начальник ОПР и МР

ГУ(У)МВД Украины

в ________________ ________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель диппредставительства

Консульского учреждения Украины

в _______________________________

"__" ____________ 20__ года

Додаток 4

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які постійно

проживають у Республіці Казахстан,

та громадянами Республіки

Казахстан, які постійно проживають

в Україні, і запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

ГУМВС, УМВС України

в _________________________

Повідомлення

про припинення громадянства Республіки Казахстан особами, які

набули громадянства України, відповідно до Угоди між Україною і

Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення

громадянства громадянами України, які постійно проживають у

Республіці Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного громадянства ( 398_100 )

----------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, ім'я, | Дата | Місце | Дата припинення | |з/п|по батькові (у т. |народження |проживання | громадянства | | | ч. дітей) | | | Республіки Казахстан | | | | | | і ким прийнято це | | | | | | рішення | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 1| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 2| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 3| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 4| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 5| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 6| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 7| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 8| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 9| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | 10| | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | | | | | | |---+------------------+-----------+-----------+----------------------| | n| | | | | -----------------------------------------------------------------------

Начальник Управління

консульсько-правового забезпечення ____________________________

(підпис)

"__" ____________ 20__ року

Додаток 5

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які

постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами

Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міністра

закордонних справ України _________________________

"__" ____________ 20__ р.

Висновок

про припинення громадянства України

_______________________________________________________________

(П.І.Б.) На підставі Угоди між Україною і Республікою Казахстан про

спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами

України, які постійно проживають у Республіці Казахстан, та

громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в

Україні, і запобігання випадкам безгромадянства та подвійного

громадянства, у Міністерстві закордонних справ України розглянуті

матеріали справи _________________________________________________ __________________________________________________________________

(П.І.Б., рік народження, місце народження) _________________________________________________________________,

(П.І.Б., рік народження, місце народження неповнолітніх дітей)

які набули громадянства Республіки Казахстан ___ ____________

20__ року. Міністерство вважає за можливе направити матеріали справи про

припинення громадянства України __________________________________ __________________________________________________________________ ________________________ до Комісії при Президентові України з

питань громадянства для подальшого розгляду.

Назва посади виконавця ______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник відділу з питань

громадянства та зв'язків із

співвітчизниками за кордоном

Управління консульсько-правового

забезпечення ______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління

консульсько-правового

забезпечення ______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

"__" ______________ 20__ року

Додаток 6

до Порядку реалізації Угоди між

Україною і Республікою Казахстан

про спрощений порядок набуття і

припинення громадянства

громадянами України, які

постійно проживають у Республіці

Казахстан, та громадянами

Республіки Казахстан, які

постійно проживають в Україні, і

запобігання випадкам

безгромадянства та подвійного

громадянства

Уведомление

о прекращении гражданства Украины лицам, которые приобрели

гражданство Республики Казахстан, в соответствии с

Соглашением между Украиной и Республикой Казахстан об

упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства

гражданами Украины, которые постоянно проживают в

Республике Казахстан, и гражданами Республики Казахстан,

которые постоянно проживают в Украине, и предупреждении

случаев безгражданства и двойного гражданства ( 398_100 )

-------------------------------------------------------------------------- | N |Фамилия, имя,| Дата |Серия и номер |Адрес места |Дата и номер | |п/п| отчество |рождения|паспорта, кем и |жительства в| Указа | | | (в.т.ч. | |когда выдан (для |Республике |Президента | | | детей) | |несовершеннолетних|Казахстан | Украины о | | | | |- серия и номер | |прекращении | | | | |свидетельства о | |гражданства | | | | |рождении, кем и | | Украины | | | | |когда выдано) | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 1 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 2 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 3 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 4 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 5 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 6 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 7 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 8 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 9 | | | | | | |---+-------------+--------+------------------+------------+-------------| | 10| | | | | | --------------------------------------------------------------------------

Начальник Управления

консульско-правового обеспечения ___________________

(подпись) ___________________

(фамилия, инициалы)

"__" _____________ 20__ года


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.09.2001 — 2001 р., № 34, стор. 176, стаття 1604, код акта 19781/2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -