<<
>>

Наказ МВС України N 785 від 11.09.2001 " Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України". МВС України. 2001

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 785 від 11.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2001 р.

за N 1066/6257

Про затвердження Інструкції про порядок

функціонування дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 454 ( z0962-11 ) від 21.07.2011 }

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від

18.01.2001 N 20 ( 20/2001 ) "Про додаткові заходи щодо запобігання

зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших

органів виконавчої влади в їх розшуку" щодо розшуку безвісно

зниклих, установлення особи невпізнаних трупів, реалізації

Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки,

затвердженої Указом Президента України від 25.12.2000 N 1376

( 1376/2000 ), в частині створення державної автоматизованої

дактилоскопічної уніфікованої пошукової системи "Калина", та

подальшого підвищення ефективності функціонування

дактилоскопічного обліку органів внутрішніх справ України в

розкритті та розслідуванні злочинів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок функціонування

дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України

(додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.

Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.

Севастополі та на транспорті забезпечити вивчення та неухильне

виконання зазначеної Інструкції.

3. Вважати таким, що втратив чинність, п. 2 Інструкції про

формування, ведення і використання криміналістичних обліків

Криміналістичного центру МВС України, яку затверджено наказом МВС

України від 14.01.94 N 190 ( z0091-94 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за N 91/300.

4. Скасувати наказ МВС України від 20.12.99 N 976 "Про

затвердження Інструкції про порядок функціонування

дактилоскопічних обліків експертно-криміналістичних підрозділів

органів внутрішніх справ України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників

Міністра Коляду П.В., Мельникова В.Г. та начальників ДНДЕКЦ

(Красюка І.П.), ГУКР (Бабенка В.С.), ГУБОЗ (Лозка В.Я.), УБНОН

(Удода А.П.), УКМСН (Запорожця О.Д.), УТСМ (Прокопова В.Г.), ГУВ

та МТЗ (Грицака В.М.), ГУАСМ (Савченка О.І.) МВС України.

Міністр

генерал-полковник міліції Ю.О.Смирнов

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2001 р.

за N 1066/6257

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

11.09.2001 N 785

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок функціонування дактилоскопічного

обліку експертної служби МВС України

1. Загальні положення

Ця Інструкція визначає порядок функціонування (формування,

ведення та використання) дактилоскопічного обліку експертної

служби МВС України.

1.1. Дактилоскопічний облік функціонує у Державному

науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України

(далі - ДНДЕКЦ) та Науково-дослідних експертно-криміналістичних

центрах (далі - НДЕКЦ) при Головних управліннях МВС, Управліннях

МВС, Управліннях МВС на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ) з

метою використання дактилоскопічної інформації для ідентифікації

особи, розкриття та розслідування злочинів.

1.2. Працівники органів внутрішніх справ (далі - ОВС) при

формуванні, веденні та використанні дактилоскопічного обліку у

своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),

Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), постановами Кабінету

Міністрів України, цією Інструкцією та нормативно-правовими актами

МВС України, які регламентують цю діяльність.

1.3. Дактилоскопічний облік призначений для: - розшуку людей, які зникли безвісти; - встановлення за невпізнаними трупами особи людини; - підтвердження особи людини, яка раніше була піддана

дактилоскопіюванню; - встановлення осіб, які залишили сліди рук на місці події; - встановлення фактів залишення однією особою слідів рук при

вчиненні різних злочинів.

1.4. Дактилоскопічний облік складається з: - дактилокартотек - масиву дактилокарт невпізнаних трупів;

безвісно зниклих осіб та осіб, які були піддані дактилоскопіюванню

відповідно до п. 1.5 Інструкції; - слідотек - реєстраційних карт слідів рук, які вилучені під

час оглядів місць подій (далі - ОМП) за фактами нерозкритих

злочинів та безвісного зникнення осіб.

1.4.1. Види дактилокартотек та слідотек: - центральні; - обласні; - кущові; - місцеві.

1.5. Працівники ОВС відповідно до чинного законодавства

проводять дактилоскопіювання осіб, які: - затримані за підозрою у вчиненні злочину; { Абзац другий

пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 454 ( z0962-11 ) від 21.07.2011 } - взяті під варту; - звинувачуються у вчиненні злочину; - піддані адміністративному арешту.

1.6. У кожному ОВС обладнується місце для дактилоскопіювання,

яке забезпечується необхідними нормативно-методичними матеріалами

та технічними засобами щодо його проведення.

1.7. Виготовлення бланків дактилокарт на цупкому білому

папері щільністю не менше 120 г/м покладається на господарчі

підрозділи ОВС.

1.8. Забезпечення технічними засобами, необхідними для

дактилоскопіювання, здійснюється через Головне управління

військового та матеріально-технічного забезпечення МВС України.

2. Дактилокартотеки

2.1. Формування дактилокартотек

2.1.1. Центральна дактилокартотека ведеться у ДНДЕКЦ та

формується з дактилокарт невпізнаних трупів; дактилокарт безвісно

зниклих осіб, які були піддані дактилоскопіюванню до зникнення;

дактилокарт осіб, які вчинили чи підозрюються у вчиненні навмисних

убивств; замахів на вбивства; навмисних тяжких тілесних ушкоджень,

які спричинили смерть; згвалтувань; розбійних нападів;

пограбувань; вимагань; злочинів, які вчинені з використанням

вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин. У разі потреби

перелік категорій злочинів може бути змінений за рішенням МВС

України.

2.1.2. Обласні дактилокартотеки ведуться в НДЕКЦ та

формуються з дактилокарт невпізнаних трупів, дактилокарт безвісно

зниклих осіб та осіб, які були дактилоскопійовані відповідно до п.

1.5 Інструкції в ОВС.

2.1.3. Кущові дактилокартотеки ведуться в підрозділах з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи ОВС НДЕКЦ та

формуються з дактилокарт безвісно зниклих осіб та осіб, які були

піддані дактилоскопіюванню відповідно до п. 1.5 Інструкції у двох

або більше ОВС, які обслуговують суміжні території.

2.1.4. Місцеві дактилокартотеки ведуться в підрозділах з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи ОВС НДЕКЦ та

формуються з дактилокарт безвісно зниклих осіб та осіб, які були

піддані дактилоскопіюванню відповідно до п. 1.5 Інструкції.

2.1.5. Для перевірок до Центральної дактилокартотеки

надходять дактилокарти з НДЕКЦ, інших підрозділів МВС та

правоохоронних органів України, правоохоронних органів інших

держав.

2.1.6. Для перевірок до обласних дактилокартотек надходять

дактилокарти з ДНДЕКЦ, інших підрозділів МВС та правоохоронних

органів України, правоохоронних органів інших держав.

2.1.7. Дактилокарти невпізнаних трупів надсилаються до

Центральної дактилокартотеки тільки після перевірок за

дактилокартотеками та слідотеками НДЕКЦ та управлінь (відділів)

оперативної інформації (далі - УОІ, ВОІ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ, а

також УОІ при МВС у разі невстановлення особи відповідно до п.

2.2.3.

2.1.8. Організація дактилоскопіювання осіб, які підозрюються,

звинувачуються або заарештовані за вчинення злочину, покладається

на слідчих (працівників органів дізнання), які прийняли рішення

про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину або

застосування запобіжного заходу, пред'явили звинувачення або якщо

до особи, у відношенні якої порушено кримінальну справу, є рішення

суду щодо тримання її під вартою. Дактилоскопіювання

організовується безпосередньо після прийняття зазначених рішень.

2.1.9. Організація дактилоскопіювання осіб, які піддані

адміністративному арешту, та постановка їх дактилокарт на облік,

покладається на працівників, відповідно,

приймальників-розподільників, спеціальних приймальників, де вони

утримуються. { Підпункт 2.1.9 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 454 ( z0962-11 ) від 21.07.2011 }

2.1.10. Дактилокарти осіб, які вказані у пп. 2.1.8, 2.1.9,

направляються до підрозділів експертної служби у термін до 3 діб з

моменту дактилоскопіювання для організації перевірки на

причетність їх до вчинення злочинів та постановки на облік.

2.1.11. Проведення дактилоскопіювання осіб відповідно до п.

1.5 Інструкції або організація постановки їх на дактилоскопічний

облік у підрозділах експертної служби покладається за напрямками

діяльності на: - підрозділи карного розшуку (далі - КР), боротьби з

організованою злочинністю (далі - БОЗ), боротьби з незаконним

обігом наркотиків (далі - БНОН), служби дільничних інспекторів

міліції, які здійснюють дактилоскопіювання осіб, затриманих за

підозрою або звинувачених у вчиненні злочину, взятих під варту; - підрозділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх

(далі - КМСН), які здійснюють дактилоскопіювання неповнолітніх,

які затримані за підозрою, звинувачуються або взяті під варту за

вчинення злочинів; - спеціальні приймальники, приймальники-розподільники, які

забезпечують дактилоскопіювання осіб, що утримуються в даних

установах. Для одержання відбитків рук згідно із чинним законодавством

України можуть залучатися фахівці експертної служби.

2.1.12. Організація дактилоскопіювання невпізнаних трупів

покладається на підрозділи КР із залученням при необхідності

фахівців експертної служби МВС України та бюро судово-медичної

експертизи відповідно до нормативно-правових актів.

2.1.13. Відповідальність за достовірність інформації про

особу та якість отриманого дактилоскопічного матеріалу

покладається на працівників, які проводять дактилоскопіювання.

2.1.14. Організація взаємодії підрозділів з питань формування

дактилокартотек покладається на перших заступників начальників ОВС

- начальників кримінальної міліції.

2.1.15. У підрозділах КР, БОЗ, БНОН, КМСН, дільничних

інспекторів міліції, спеціальних приймальниках,

приймальниках-розподільниках ОВС наказом начальника призначаються

працівники, які відповідають за взяття на облік осіб, які вказані

у п. 1.5, за напрямками діяльності. Зазначеними працівниками

ведеться журнал обліку дактилокарт. Зареєстровані дактилокарти

направляються до підрозділів експертної служби із запитом на

перевірку (додаток 1).

2.1.16. Підрозділи, які визначені у п. 2.1.8, щопівріччя (в

червні та грудні) надають списки осіб, які підлягали

дактилоскопіюванню, за напрямками діяльності до підрозділів

експертної служби, де проводяться їх звірення з наявними

дактилокартами. Результати звірення доповідаються керівником

підрозділу експертної служби рапортом начальнику ОВС з наданням

другого примірника керівництву НДЕКЦ. У разі відсутності

дактилокарт указаних осіб уживаються заходи щодо організації їх

взяття на облік працівниками підрозділів, які вказані у п. 2.1.8.

Вилучення дактилокарт з картотек та вміщення їх до архіву

проводиться тільки за письмовою інформацією керівників зазначених

підрозділів.

2.1.17. На запит до підрозділів експертної служби щодо

надання дактилокарти для проведення слідчих дій або

оперативно-розшукових заходів згідно з вимогами п. 2.2.9 може

видаватися тільки її дублікат або другий примірник, уміщений до

архіву.

2.2. Ведення дактилокартотек

2.2.1. У дактилокартах прізвище, ім'я та по батькові

записуються українською та російською мовою і друкованими

літерами.

2.2.2. На особу, яка підлягає дактилоскопіюванню,

дактилокарти заповнюються, як правило, у двох примірниках. Один

примірник залишається в ОВС, де було проведено дактилоскопіювання

особи, для вміщення в місцеву дактилокартотеку. Другий примірник у

термін, що не перевищує 5 діб, надсилається до обласної

дактилокартотеки. Якщо особа вчинила або підозрюється у вчиненні

окремих категорій тяжких злочинів та особливо тяжких, які вказані

у п. 2.1.1 Інструкції, заповнюється третій примірник дактилокарти

для направлення до ДНДЕКЦ у термін до 10 діб з моменту

дактилоскопіювання. Формування автоматизованих місцевих, кущових,

обласних та центральної дактилокартотек може проводитися

дактилокартами в електронному вигляді.

2.2.3. На невпізнаний труп заповнюється три примірники

дактилокарти. Організація перевірки за дактилоскопічними обліками

експертної служби та УОІ (ВОІ) покладається на підрозділи КР, які

організовують перевірку за місцевою, кущовою та обласною

дактилокартотеками та слідотеками підрозділу експертної служби.

Якщо особу трупа не встановлено, то одна дактилокарта вміщується

до обласної дактилокартотеки. Для подальшої перевірки дві

дактилокарти направляються до УОІ (ВОІ) при ГУМВС, УМВС за

територіальністю. У разі отримання негативного результату

дактилокарти направляються для подальшої перевірки за

дактилоскопічним обліком УОІ при МВС. Після перевірки в УОІ при

МВС один примірник дактилокарти працівниками УОІ направляється для

перевірки та постановки на централізований облік до ДНДЕКЦ,

організації перевірки за іншими обласними дактилокартотеками та

слідотеками.

2.2.4. Дактилокарта на особу містить такі відомості: - стать; - прізвище, ім'я та по батькові ; - число, місяць, рік народження; - місце народження; - відбитки всіх нігтьових фаланг пальців рук, контрольні

відтиски пальців рук, відтиски долоней рук (у разі каліцтва

робиться відповідна відмітка); - підпис особи, яка піддається дактилоскопіюванню; - дата проведення дактилоскопіювання; - орган, де проводилося дактилоскопіювання; - підстава для дактилоскопіювання; - посада, прізвище і підпис працівника, який заповнив

дактилокарту.

2.2.5. Дактилокарта на впізнаний труп містить такі відомості: - стать; - прізвище, ім'я та по батькові; - число, місяць, рік народження; - місце народження; - відбитки всіх нігтьових фаланг пальців рук, їх контрольні

відтиски, відтиски долоней рук (у разі каліцтва робиться

відповідна відмітка); - дата проведення дактилоскопіювання; - орган, на території якого знайдено труп; - підстава для дактилоскопіювання; - посада, прізвище і підпис працівника, який заповнив

дактилокарту.

2.2.6. Дактилокарта на невпізнаний труп містить такі

відомості: - стать; - відбитки всіх нігтьових фаланг пальців рук, їх контрольні

відтиски, відтиски долоней рук (у разі каліцтва робиться

відповідна відмітка); - дата проведення дактилоскопіювання; - орган, на території якого знайдено труп; - посада, прізвище і підпис працівника, який заповнив

дактилокарту.

2.2.7. Дублікати дактилокарт можуть бути виготовлені за

допомогою копіювальної техніки із забезпеченням необхідної

роздільної здатності.

2.2.8. Дактилокартотека складається з основного масиву та

архіву.

2.2.9. Відомості про дактилокарти, що надійшли до картотеки,

реєструються в журналі реєстрації дактилокарт, уміщених у

дактилокартотеку (додаток 2).

2.2.10. За рішенням керівництва ДНДЕКЦ, НДЕКЦ масив

дактилокарт може систематизуватися за категоріями злочинів.

2.2.11. Дактилокарта на особу вилучається з основного масиву

в разі смерті останньої (за винятком випадків, передбачених у п.п.

2.1.15, 2.2.14) та вміщується до архіву на термін не менше 3

років, після чого знищується.

2.2.12. Дактилокарта на невпізнаний труп вилучається у разі

встановлення особи невпізнаного трупа або через 5 років з моменту

виявлення трупа. У разі невстановлення особи та після повної

перевірки за дактилоскопічним обліком дактилокарта направляється

для вміщення до оперативно-розшукової справи. Дактилокарти на

впізнаний труп знищуються тільки після повної перевірки за

дактилоскопічним обліком.

2.2.13. Дактилокарти на осіб, щодо яких припинено кримінальну

справу на стадії досудового слідства на реабілітуючих підставах, а

також у зв'язку з виправданням їх судом, за письмовою інформацією

слідчого (працівника органу дізнання), працівників УОІ - ВОІ,

відповідно, вилучаються та знищуються у терміни не пізніше трьох

діб з моменту отримання такої інформації.

2.2.14. Про знищення дактилокарт складається акт, який

затверджується керівництвом ДНДЕКЦ, НДЕКЦ із зазначенням в ньому

складу комісії, місця, часу, підстави, чиї дактилокарти знищуються

та їх загальної кількості.

2.2.15. Відомості про вилучення та знищення дактилокарт

надсилаються до підрозділів, де ведуться дактилокартотеки вищого

рівня, а також у підрозділи, до яких надсилалися такі дактилокарти

для проведення перевірок та вміщення до картотек.

2.2.16. В архів систематизовано вміщуються дубльовані

примірники дактилокарт.

3. Слідотеки

3.1. Формування слідотек

3.1.1. Центральна слідотека ведеться в ДНДЕКЦ та формується з

фотокопій слідів, вилучених при огляді місця вчинення навмисних

убивств; замахів на вбивства; навмисних тяжких тілесних ушкоджень,

які спричинили смерть; згвалтувань; розбійних нападів;

пограбувань; вимагань, злочинів, які вчинені з використанням

вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин, які залишились

нерозкритими, та за фактами безвісного зникнення осіб. У разі

потреби перелік категорій злочинів може бути змінений за рішенням

МВС України.

3.1.2. Обласні слідотеки функціонують у НДЕКЦ та формуються з

фотокопій слідів, вилучених при огляді місць вчинення злочинів, що

залишились нерозкритими на території обслуговування ОВС, та за

фактами безвісного зникнення осіб.

3.1.3. Кущові слідотеки функціонують у підрозділах з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи ОВС НДЕКЦ та

формуються з фотокопій слідів рук, вилучених при огляді місць

вчинення злочинів, що залишились нерозкритими на території двох

або більше суміжних ОВС; та за фактами безвісного зникнення осіб.

3.1.4. Місцеві слідотеки функціонують у підрозділах з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи ОВС НДЕКЦ та

формуються з фотокопій слідів рук, вилучених при огляді місць

вчинення злочинів, що залишились нерозкритими, на території

конкретного ОВС, та за фактами безвісного зникнення осіб.

3.2. Ведення слідотек

3.2.1. Слідотека складається з основного масиву та архіву.

3.2.1.1.До основного масиву вмішуються фотокопії слідів рук,

вилучені з місць вчинення нерозкритих злочинів, які: - визнані експертом придатними для ідентифікації особи; - перевірені за дактилокартами осіб, які могли залишити сліди

на місці події не у зв'язку із вчиненням злочину; - перевірені за дактилокартотеками та за слідотеками. До основного масиву вміщуються також сліди рук безвісно

зниклих осіб, вилучені з їх помешкань та робочих місць, робота з

якими проводиться на загальних підставах. Якщо встановлено, що

безвісно зникла особа була піддана дактилоскопіюванню до

зникнення, то для взяття на централізований облік до ДНДЕКЦ

направляється її дактилокарта після отримання негативного

результату при відповідних перевірках за обласними

дактилокартотеками та слідотеками НДЕКЦ, УОІ (ВОІ). Сліди рук перевіряються за дактилокартотеками невпізнаних

трупів. У разі отримання за перевірками негативного результату

копії таких слідів направляються для постановки на централізований

облік та організації перевірки до ДНДЕКЦ. Формування автоматизованих місцевих, кущових, обласних та

центральної слідотек може проводитися реєстраційними картами

слідів в електронному вигляді.

3.2.1.2. Основний масив і архів складаються із реєстраційних

карт: - слідів пальців рук; - слідів долонь.

3.2.1.3. До архіву вміщуються копії слідів рук у випадку,

коли злочин розкрито, але належність слідів не встановлена. Термін

їх зберігання - до закінчення строку давності притягнення особи до

кримінальної відповідальності за видом злочину.

3.2.2. Відомості про надані сліди реєструються в журналі

реєстрації слідів рук, уміщених у слідотеку (додаток 3).

3.2.3. За кожним фактом вилучення слідів рук з місць вчинення

злочинів або при огляді помешкань та робочих місць безвісно

зниклих осіб, що надійшли до слідотеки, заповнюється реєстраційна

карта слідів рук (додаток 4). Вона виготовлюється із цупкого

паперу формату А5. Копії слідів рук (масштаб 3:1 з масштабною

лінійкою) прикріплюються до реєстраційної карти неклеєним

способом. При цьому має бути виключена можливість деформації

фотокопії.

3.2.4. Реєстраційні карти слідів рук надсилаються з місцевих

до обласних слідотек у термін 5 діб після проведення експертизи, а

з них до центральної - у термін до 5 діб після надходження слідів. Реєстраційні карти слідів рук, вилучених з місця вчинення

особливо тяжких та тяжких злочинів, які зазначені у п. 3.1.1 та

залишились нерозкритими, надсилаються до слідотеки вищого рівня у

термін 2 доби, після прийняття рішення про порушення кримінальної

справи. За письмовим завданням слідчих чи працівників оперативних

підрозділів можуть виготовлятися дублікати реєстраційних карт

слідів рук, які надсилаються до інших слідотек або для перевірки

за даними дактилоскопічного обліку інших держав. Про факти направлення дублікатів реєстраційних карт слідів

рук до інших слідотек у реєстраційному журналі робиться позначка,

про що повідомляється ДНДЕКЦ.

3.2.5. Реєстраційні карти слідів рук вилучаються із слідотеки

у випадках: - якщо особа, яка залишила сліди, встановлена; - закінчення строку давності притягнення до кримінальної

відповідальності за видом злочину або через 15 років з моменту

зникнення особи.

3.2.6. Щопівріччя (у червні та грудні) працівники підрозділів

з експертно-криміналістичного забезпечення роботи ОВС, які

відповідають за функціонування місцевих слідотек, здійснюють

звірення інформації реєстраційних карт з обліками кримінальних

справ. За результатами звірення здійснюються заходи щодо вилучення

реєстраційних карт з масиву слідотеки. Відомості про вилучення

реєстраційних карт надсилаються до підрозділів, де ведуться

слідотеки вищого рівня, а також у підрозділи, до яких були

надіслані дублікати реєстраційних карт. Результати звірень

рапортом доповідаються керівництву НДЕКЦ.

4. Використання дактилоскопічного обліку

4.1. Звертатися із запитом щодо проведення перевірки за

дактилоскопічним обліком мають право підрозділи ОВС, податкової

міліції, Служби безпеки, органи прокуратури та суду, правоохоронні

органи інших країн за міжнародними угодами. Рішення про виконання запитів відповідних підрозділів ОВС

приймає керівництво ДНДЕКЦ, НДЕКЦ, їх структурних підрозділів, у

яких функціонують дактилокартотеки та слідотеки, а від інших

правоохоронних органів - керівництво ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

4.1.1. Інформація про результати перевірки надається у

письмовій формі і тільки її ініціатору (додатки 5 - 8).

4.1.2. Працівники підрозділів експертної служби проводять

перевірки слідів та дактилокарт за слідотеками та

дактилокартотеками, результати яких оформляються у відповідних

журналах. Забороняється проводити перевірки з метою, не передбаченою

пунктами 1.1 та 1.3 Інструкції.

4.1.3. Види перевірок: дактилокарта - дактилокарта,

дактилокарта - слід, слід - дактилокарта, слід - слід.

4.2. Термін перевірки не повинен перевищувати 15 діб з

моменту отримання запиту.

4.3. Дактилоскопічна інформація може надаватися на запити

державних спеціалізованих установ судових експертиз з метою її

використання при створенні науково-дослідних та

дослідно-конструкторських розробок.

5. Порядок перевірки за дактилоскопічним обліком УОІ МВС

України

У разі наявності слідів, залишених 10 пальцями рук однієї

особи, виготовляється дактилоскопічна карта, обчислюється

дактилоскопічна формула за десятипальцевою системою, після чого

здійснюється перевірка за дактилокартотеками УОІ (ВОІ) при ГУМВС,

УМВС.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 1

до п. 2.1.15 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

Начальнику НДЕКЦ при УМВС

України у ___________області ____________________________ ____________________________

Направляю для перевірки дактилокарти __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Перевіркою прошу встановити: Чи не залишені сліди рук, виявлені на місцях вчинення

нерозкритих злочинів на території області, особами, дактилокарти

яких надані?

Додаток: _____ дактилокарт.

Начальник ____________________________РВ ______________________________________ _____________

Вих. N_______

від ___________________ р.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 2

до п. 2.2.9 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

ЖУРНАЛ

реєстрації дактилокарт, уміщених у дактилокартотеку

------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата |З якого |П.І.Б. особи, |Перевірку за|Вих N |Примітки*| |з/п*|надходження|підрозділу|на яку заповнена|ДО виконав |повідомлення | | | | |надійшло |дактилокарта |(П.І.Б.), |про результати| | | | | | |дата |перевірки | | |----+-----------+----------+----------------+------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-----------+----------+----------------+------------+--------------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ______________

* Уносяться відмітки про направлення дактилокарт до

дактилокартотек вищого рівня, інших підрозділів (вихідний номер,

дата), вилучення дактилокарт та направлення про це інформації до

дактилокартотек вищого порядку, інших підрозділів (вихідний номер,

дата).

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 3

до п. 3.2.2 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

ЖУРНАЛ

реєстрації слідів рук, уміщених в слідотеку

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |З якого |Фабула, |Кількість|Кількість|Перевірку|Вих N |Примітки***| |з/п*|надходження|підрозділу|N КС |слідів |карток, |виконав |повідомлення| | | | |надійшло |(N КОЗП)|(з них |на яких |(П.І.Б.),|про | | | | | | |пальців, |розміщені|дата |результати | | | | | | |долонь ) |сліди** | |перевірки | | |----+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+------------+-----------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- ______________

* Він же номер реєстраційної карти слідів рук. ** Проставляється кількість карток, на яких розміщено один

примірник слідів рук, вилучених з даного місця події. Їх кількість

проставляється на реєстраційній карті слідів рук через дріб.

Причому в числівник заноситься номер реєстраційної картки, у

знаменник - їх кількість. *** Вносяться відмітки про: направлення слідів рук для

перевірок до слідотек вищого порядку, інших підрозділів (вихідний

номер, дата); розкриття злочинів, направлення про це інформації до

слідотек вищого порядку, інших підрозділів (вихідний номер, дата).

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 4

до п. 3.2.3 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА СЛІДІВ РУК

НДЕКЦ УМВС (УМВСТ)________________________________________________ ______________________________(міський, районний, лінійний відділ)

Дата вчинення злочину (зникнення особи) __________________________

Вид та фабула злочину (обставини справи)__________________________ __________________________________________________________________

Кримінальна справа (КОЗП) N_____________

Орган, на території обслуговування якого вчинено злочин (безвісно

зникла особа) ____________________________________________________

П.І.Б. фахівця, який вилучив слід ________________________________

Вилучено __________ слідів, з яких придатних для ідентифікації

особи ______, з них _________ слідів пальців рук та _________

слідів долоней рук Відомості про умови слідоутворення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

П.І.Б. експерта, який проводив дослідження слідів, номер висновку

експерта __________________________________________________________________

Зворотний бік

Копії слідів рук (масштаб 3:1 з масштабною лінійкою)

П.І.Б., посада працівника, який заповнив реєстраційну карту ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Дата заповнення карти: ______________

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 5

до п. 4.1.1 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

Форма 1 (довідка за результатом позитивної

перевірки дактилокарти за слідотекою)

Начальнику

_______________________ _______________________ _______________________

При запиті N ____ від ________________ р. для перевірки за

слідотекою з _____________________________________________________ _________________________________________________________ надійшли

дактилокарти _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено, що сліди пальців рук

(реєстраційна карта N ___ від "__"_______ р.), які вилучені при

огляді ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

кримінальна справа N ________, яка знаходиться у провадженні __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

залишені _________________________________________________________ __________________________________________________________________

Дактилокарти вміщено до картотеки для подальшої перевірки. Перевірку виконав: Начальник:

Вих. N ______ від "____" ________ 2001 р.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 6

до п. 4.1.1 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

Форма 2 (довідка за результатом позитивної

перевірки слідів за дактилокартотекою)

Начальнику

_______________________ _______________________ _______________________ ____________

При запиті N _____ від _______________ р. для перевірки за

дактилокартотекою з_______________________________________________ _______________________________________ надійшли сліди пальців рук

(реєстраційна карта N _____ від ______________ р., заповнена ____________________)_____________________________________________

які вилучені з місця вчинення ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

кримінальна справа N ____________ перебуває в провадженні __________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено, що сліди пальців рук залишені __________________________________________________________________

Додаток: на______аркушах. Перевірку виконав: Начальник:

Вих. N ______ від "____" ________ 2001 р.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 7

до п. 4.1.1 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

Форма 3 (довідка за результатом негативної

перевірки дактилокарти за слідотекою)

Начальнику

_________________________ _________________________ _________________________ ____________

При запиті N ______ від _______________ р. для перевірки за

слідотекою з______________________________________________________ _________________________________________________________ надійшли

дактилокарти _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено, що сліди пальців рук,

вміщені до слідотеки _____________________________________________ __________________________________________________________________

за станом на "___" ________ ___ р., залишені не тими особами,

дактилокарти яких надані.

Перевірку виконав: Начальник: Вих. N ______ від "____"________ 2001 р.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 8

до п. 4.1.1 Інструкції про

порядок функціонування

дактилоскопічного обліку

експертної служби МВС

України

Форма 4 (довідка за результатом негативної

перевірки слідів за дактилокартотекою)

Начальнику

_________________________ _________________________ _________________________ ____________

При запиті N _____ від _______________ р. для перевірки за

дактилокартотекою з_______________________________________________ _______________________________________ надійшли сліди пальців рук

(реєстраційні карта N _______ від ___________________ р, заповнена _____________________________________)____________________________ __________________________________________________________________

які вилучені з місця злочину _____________________________________

кримінальна справа N ________________ перебуває у провадженні __________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено, що сліди пальців рук залишені

не тими особами, дактилокарти яких вміщені до дактилокартотеки за

станом на _____________ р.

Додаток: на ____ аркушах. Перевірку виконав: Начальник: Вих. N ________

від _____________ р.

Начальник ДНДЕКЦ

МВС України

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.01.2002 — 2001 р., № 52, стор. 227, стаття 2392, код акта 20966/2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -