<<
>>

Наказ МВС України N 920 від 21.12.2000 "Про затвердження Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС". МВС України. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 920 від 21.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 279/5470

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 1023 ( z0010-18 ) від 13.12.2017 }

Про затвердження Положення про вахтовий метод служби

(роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України

в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)

відселення Чорнобильської АЕС

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 985 ( z1126-06 ) від 05.10.2006 }

На виконання Закону України "Про правовий режим території, що

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

катастрофи" ( 791а-12 ) та з метою більш ефективного забезпечення

службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, що

несуть службу (працюють) у зоні відчуження і зоні безумовного

(обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС, та радіаційної

безпеки працівників Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про вахтовий метод служби (роботи)

органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і

зоні безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС

(далі - зона відчуження і зона безумовного (обов'язкового)

відселення), що додається. 2. ГУМВС України в Київській та УМВС України в Житомирській

областях комплектування штатних посад підрозділів здійснювати за

рахунок особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ

України, який за висновками військово-лікарської комісії не має

протипоказань до роботи в зоні відчуження та зоні безумовного

(обов'язкового) відселення. 3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, які

направили працівників у зони, у разі виведення останніх за межі

зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

внаслідок отримання максимально допустимих доз радіаційного

опромінення та через медичні протипоказання забезпечити їх

працевлаштування. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 985 ( z1126-06 ) від 05.10.2006 } 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - начальника міліції громадської безпеки. { Пункт 4 в

редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 985 ( z1126-06 )

від 05.10.2006 } 5.

Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС УРСР від

27 серпня 1990 року N 253. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ України.

Міністр

генерал внутрішньої служби України Ю.Ф.Кравченко

Затверджено

Наказ МВС України

21 грудня 2000 р.

N 920

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 279/5470

Положення

про вахтовий метод служби (роботи) органів і

підрозділів внутрішніх справ України в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)

відселення Чорнобильської АЕС

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі: Закону України "Про правовий режим території, що зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( 791а-12 ); Закону України "Про міліцію" ( 565-12 );

{ Абзац четвертий підпункту 1.1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 985 ( z1126-06 ) від 05.10.2006 }

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (із

змінами і доповненнями); Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); Положення про проходження служби рядовим і начальницьким

складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р.

N 114 ( 114-91-п ) (далі - Положення про проходження служби); Наказу МНС України від 20 травня 1999 р. N 147 ( z0667-99 )

"Про затвердження Тимчасового положення про вахтовий метод

організації робіт на підприємствах МНС України", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 1 жовтня 1999 р. за N 667/3960.

1.2. Вахтовий метод - це особлива форма організації служби

(роботи) атестованого і вільнонайманого складу органів і

підрозділів внутрішніх справ, які направляються в зону відчуження

або зону безумовного (обов'язкового) відселення, у разі їх

неможливого щоденного повернення до місця постійного проживання. Вахта - це час несення служби (виконання робіт) і міжзмінного

відпочинку. Тривалість вахти встановлюється терміном до 30 діб. У

виняткових випадках з дозволу МВС та відповідної профспілки вона

може бути збільшена до двох місяців. З працівниками, які направляються на роботу до зони

відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення,

проводяться вступний та первинний інструктажі відповідно до

Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань

працівників з питань охорони праці, затвердженого наказом

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4

квітня 1994 року N 30 ( z0095-94 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 12 травня 1994 р. за N 95/304 (із змінами і

доповненнями). 1.3. Рішення про застосування вахтового методу служби

(роботи) приймає МВС України. Установлення тривалості вахти для конкретних підрозділів та

окремих категорій їх працівників здійснюється наказами начальників

ГУМВС, УМВС. 1.4. Направлення працівника на вахту не є службовим

відрядженням. Місцем виконання службових обов'язків працівниками міліції

при вахтовому методі вважаються включені до дислокації маршрути,

пости та інші об'єкти, розміщені в зоні відчуження і зоні

безумовного (обов'язкового) відселення. { Абзац другий підпункту

1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 985 ( z1126-06 ) від 05.10.2006 } Переміщення вільнонайманого складу у зв'язку зі службовою

потребою з одного місця на інше в межах дислокації не є

переведенням на іншу роботу і не вимагає їхньої згоди. Використання особового складу, який несе службу в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, в інших

органах і підрозділах внутрішніх справ, не дозволяється. 1.5. Змінний персонал, що перебуває на вахті, має проживати в

спеціально обладнаних для цього вахтових містечках та в інших

обладнаних під житло приміщеннях. Вахтове містечко не повинно бути розташоване в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Проживання працівників у період міжвахтового відпочинку у

вахтових містечках та в інших місцях зони відчуження і зони

безумовного (обов'язкового) відселення забороняється. 1.6. Питання, пов'язані із застосуванням вахтового методу

служби (роботи) і не обумовлені цим Положенням, вирішуються

відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів

МВС України.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ

2.1. Особи рядового і начальницького складу, робітники та

службовці, які добровільно виявили бажання працювати в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення вахтовим

методом, зобов'язані за направленням управлінь (відділів) з роботи

з особовим складом ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті (далі - УМВСТ)

пройти медичний огляд у відомчій поліклініці. Дозвіл на службу (роботу) дає військово-лікарська комісія

ГУМВС, УМВС, УМВСТ у разі відсутності медичних протипоказань щодо

участі в проведенні робіт за надзвичайних ситуацій на об'єктах

ядерної енергетики. У разі медичних протипоказань, отримання максимально

допустимих доз радіаційного опромінення та інших поважних причин

працівник, незалежно від часу його служби (роботи) у зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, повинен

бути переведений на іншу ділянку служби (роботи) за їх межі. Забороняється використовувати для служби та роботи в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення осіб,

яким не виповнилося 18-ти років, вагітних жінок і жінок, які мають

дітей віком до трьох років. У разі нещасних випадків розслідування проводиться згідно з

чинним законодавством України. 2.2. Переведення до органів і підрозділів внутрішніх справ,

що дислокуються в зоні відчуження і зоні безумовного

(обов'язкового) відселення, здійснюється на підставі рапортів

працівників, позитивних висновків військово-лікарських комісій

відповідно до вимог Положення про проходження служби ( 114-91-п ).

При цьому переведений працівник зараховується до штату одного з

цих підрозділів. У разі виведення працівника із зони відчуження і зони

безумовного (обов'язкового) відселення з причин, зазначених у п.

2.1 цього Положення, керівництво ГУМВС, УМВС, УМВСТ, де він ніс

службу (працював) до переведення, зобов'язане працевлаштувати його

за попереднім місцем служби (роботи) на раніше обійману ним або

рівнозначну посаду. 2.3. Вирішення питань, пов'язаних із порядком проходження

служби в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)

відселення, покладається на управління (відділи) з роботи з

особовим складом ГУМВС України в Київській та УМВС України в

Житомирській областях відповідно до Положення про проходження

служби ( 114-91-п ). 2.4. Час роботи (служби) у зоні відчуження і зоні безумовного

(обов'язкового) відселення зараховується працівникам МВС до

трудового стажу, до вислуги років для призначення пенсії

відповідно до чинного законодавства України.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Службова діяльність органів і підрозділів внутрішніх

справ, що несуть службу в зоні відчуження і зоні безумовного

(обов'язкового) відселення, організовується відповідно до наказів

МВС України з урахуванням особистої безпеки працівників і має

забезпечувати: охорону громадського порядку; контрольно-пропускний режим при в'їзді та виїзді із зон. { Підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ N 985 ( z1126-06 ) від 05.10.2006 } 3.2. З метою організації ритмічної роботи органів і

підрозділів внутрішніх справ, створення умов для відпрацювання

необхідної норми робочого часу та повноцінного відпочинку

чисельність працівників поділяється на дві рівні зміни, які по

черзі заступають на вахту. Під час комплектування змін необхідно дотримуватися принципу

взаємозамінності, щоб у кожній із змін були спеціалісти, здатні

забезпечувати функціонування підрозділу в усіх напрямках службової

діяльності (роботи) з урахуванням відпусток, хвороб та інших

причин відсутності працівників на вахті. 3.3. Прийняття вахти відбувається одночасно всім складом

зміни з реєстрацією в журналах, актах приймання-передавання

територій, що обслуговуються, документації, техніки, озброєння,

речового та іншого майна. 3.4. Розпорядок дня для працівників, які перебувають на

вахті, установлюється керівництвом самостійних підрозділів з

урахуванням забезпечення в повному обсязі виконання функціональних

обов'язків, місцевих умов, вимог радіаційної безпеки і власної

гігієни в місцях несення служби, виконання господарчих робіт і

відпочинку. 3.5. Для підтримання встановленого розпорядку дня і вимог

гігієни в службових приміщеннях, а також на території вахтових

містечок, постів призначаються внутрішні наряди з числа особового

складу вахтової зміни. Час перебування у внутрішньому наряді

включається в робочий час. 3.6. Службова підготовка з особовим складом проводиться під

час несення служби вахтовим методом згідно з наказами МВС України. 3.7. У разі ускладнення оперативної обстановки та за

надзвичайних обставин працівники міліції на вахті у вільний від

служби час можуть залучатися до охорони громадського порядку з

наданням після цього часу для відпочинку. 3.8. З метою вдосконалення службової діяльності органів і

підрозділів внутрішніх справ, що несуть службу (працюють) у зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, надання

їм практичної допомоги працівники галузевих служб МВС України,

ГУМВС України в Київській та УМВС України в Житомирській областях

виїжджають туди в службові відрядження. На них поширюються пільги,

передбачені чинним законодавством України.

4. РЕЖИМ РОБОТИ І ВІДПОЧИНКУ. ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ

4.1. При вахтовому методі служби (роботи) відповідно до КЗпП

України ( 322-08 ) запроваджується підсумований облік робочого

часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період

(місяць, квартал, рік) не перевищувала норми робочих годин,

установлених чинним законодавством. Обліковий період охоплює весь робочий час (у тому числі час

службової підготовки), час у дорозі від місця проживання

працівника під час вахти до місця дислокації підрозділу та час

міжвахтового відпочинку, що припадає на даний календарний відрізок

часу. У кожному підрозділі ведеться спеціальний (табельний) облік

робочого часу і часу відпочинку кожного працівника щомісяця та

накопичувальним підсумком за весь обліковий період відповідно до

чинних нормативно-правових актів. Контроль за правильністю ведення

такого обліку покладається на начальників (командирів)

підрозділів. Тривалість робочого часу за обліковий період не повинна

перевищувати часу, визначеного законодавством України. При цьому

норма робочого часу в зоні відчуження та по її периметру

розраховується виходячи з установленої чинним законодавством

скороченої тривалості робочого тижня. 4.2. Робочий час і час відпочинку в обліковому періоді

регламентуються графіками роботи, які затверджуються керівництвом

підрозділу і доводяться до працівників органів і підрозділів

внутрішніх справ. У графіках також передбачаються дні, необхідні для проїзду

працівників на вахту і назад. Ці дні в норму робочого часу не

включаються і можуть припадати на дні міжвахтового відпочинку. 4.3. Тривалість робочого дня при вахтовому режимі роботи не

повинна перевищувати тривалості, визначеної чинним законодавством.

5. ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ОПЛАТА ПРАЦІ)

5.1. Працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ, які

виконують службові обов'язки (роботу) в зоні відчуження і зоні

безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення

мешканців, грошове забезпечення (зарплата) виплачується в

розмірах, установлених чинним законодавством України як для осіб,

які постійно виконують роботи або службові обов'язки в зазначених

зонах. 5.2. У разі неприбуття вахтового (змінного) персоналу

керівники органів і підрозділів внутрішніх справ за згодою

профспілкового комітету, робітників і службовців можуть залучати

працівників попередньої вахти до роботи понад тривалість робочого

часу, установлену графіком роботи на вахті, але не більше ніж на

три дні. Оплата праці понаднормової роботи, а також у святкові дні

здійснюється згідно з чинним законодавством. 5.3. Витрати, пов'язані з компенсацією працівникам за службу

(роботу) понад установлений законодавством робочий час, а також у

святкові дні, нічний час, здійснюються в межах кошторису витрат на

утримання підрозділів, передбачених договорами, що укладаються із

замовником. 5.4. Оплата днів тимчасової непрацездатності робітників та

службовців органів і підрозділів внутрішніх справ здійснюється

відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого

1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (із змінами та доповненнями).

6. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. З метою створення умов для відпочинку, виховної роботи,

навчання, медичного і побутового обслуговування особовий та

вільнонайманий склад забезпечується проживанням у вахтових

містечках та гуртожитках. Вахтові містечка являють собою комплекс житлових, службових,

культурно-побутових, санітарних та господарчих приміщень і споруд,

призначених для життєдіяльності вахтових змін, обслуговування

автотранспорту, спецтехніки, засобів зв'язку і сигналізації, а

також для зберігання запасів речового майна та інших речей. Технічне та побутове обслуговування вахтових містечок і

гуртожитків здійснюється відповідним штатним персоналом.

Прибирання території, місць загального користування, житлових і

службових приміщень здійснюється силами внутрішнього наряду, який

щодня призначається з числа осіб рядового та молодшого

начальницького складу, що перебувають у вахтовому містечку на

відпочинку між змінами. Контроль за станом радіаційної обстановки на території, у

приміщеннях і спорудах вахтових містечок і гуртожитків

покладається на дозиметричну службу вахтових змін. Поточний і капітальний ремонт приміщень і споруд,

упорядкування вахтових містечок і гуртожитків, де проживають

працівники ОВС, обумовлюються договорами між ГУМВС України в

Київській або УМВС України в Житомирській областях з однієї

сторони та Адміністрацією зони відчуження та зони безумовного

(обов'язкового) відселення з іншої.

6.2. Рядовий і начальницький склад, робітники та службовці

під час виконання службових обов'язків (роботи) у зоні відчуження

і зоні безумовного (обов'язкового) відселення забезпечуються: 6.2.1. Житлом, комунальними послугами, профілактичним

харчуванням, спецодягом і спецвзуттям. 6.2.2. Речовим майном відповідно до норм забезпечення,

затверджених наказами МВС України. 6.2.3. Приладами і датчиками радіаційного контролю різних

модифікацій, іншими засобами радіаційного захисту залежно від

місця несення служби (роботи). 6.2.4. Хімічним чищенням і пранням спецодягу та постільної

білизни. Постільна білизна замінюється не рідше одного разу на

тиждень. Речове майно, спецодяг та спецвзуття, а також постільна

білизна замінюються в кожному випадку радіаційного забруднення.

6.3. Медична допомога працівникам органів внутрішніх справ

надається під час несення служби (роботи) вахтовим методом у

територіальних медичних частинах зони відчуження системи

Міністерства охорони здоров'я України на договірній основі, а

також за місцем постійного проживання. Рядовий і начальницький склад, робітники та службовці, які

несуть службу (працюють) в зоні відчуження і зоні безумовного

(обов'язкового) відселення, щорічно проходять профілактичні

медичні огляди у відомчих лікувально-профілактичних закладах

ГУМВС, УМВС, УМВСТ за місцем постійного проживання. Висновок про можливість продовження служби (роботи) в зоні

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

оформлюється лікарсько-консультаційною комісією відомчої

поліклініки.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ

7.1. Щорічні основна та додаткова відпустки для працівників

органів внутрішніх справ, які несуть службу (працюють) вахтовим

методом, надаються в порядку, установленому чинним законодавством

України. Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на час

міжвахтового відпочинку чи зміни, у якій він працює, то він

переводиться до іншої вахтової зміни. 7.2. Державне обов'язкове особисте страхування працівників

органів і підрозділів внутрішніх справ, які несуть службу

(працюють) в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)

відселення, здійснюється згідно з чинним законодавством. 7.3. На працівників органів і підрозділів внутрішніх справ

МВС України, які несуть службу (працюють) в зоні відчуження і зоні

безумовного (обов'язкового) відселення, поширюються пільги та

компенсації, установлені чинним законодавством України. Весь особовий та вільнонайманий склад повинен бути під підпис

ознайомлений з умовами несення служби (роботи) вахтовим методом в

зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення,

заходами безпеки, своїми правами, обов'язками, а також соціальними

гарантіями.

Начальник ГУАСМ МВС України

генерал-майор міліції В.О.Жук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.04.2001 — 2001 р., № 13, стор. 315, стаття 581, код акта 18281/2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -