<<
>>

Наказ МВС України від 01.04.2015  № 368 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2015  № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2015 р.
за № 398/26843

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 868 від 26.08.2016}

Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1041 від 31.08.2015}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), з метою захисту соціальних гарантій працівників органів та підрозділів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України, що додається.

2.

Департаменту кадрового забезпечення МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

А.В. Дерев’янкоО. Мірошниченко

П. РозенкоС.М. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
01.04.2015  № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2015 р.
за № 398/26843

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами).

3. Комісія утворюється Міністерством внутрішніх справ України з метою реалізації заходів, пов'язаних із наданням статусу учасника бойових дій особам рядового і начальницького складу, працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України, особам, які у складі добровольчих формувань, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу МВС (далі - працівники ОВС), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

5. Для надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС керівники підрозділів, у підпорядкуванні яких вони проходили службу чи працювали, у місячний строк після завершення працівниками ОВС виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою, установленою додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та документи, зазначені в пункті 3 розділу ІІ цього Положення. У разі коли місце постійної дислокації органу внутрішніх справ (підрозділу) або установи, закладу знаходиться безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, керівники підрозділів подають документи на розгляд Комісії в місячний строк після призначення працівників ОВС на відповідні посади.

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

ІІ. Основні завдання та права Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання працівникам ОВС статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки та документи, надіслані керівниками підрозділів щодо працівників ОВС;

2) вивчати документи, надані працівниками ОВС до Комісії особисто;

3) у разі потреби заслуховувати пояснення працівників ОВС, свідків, представників органів державної влади;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

4) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС;

5) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

6) повертати для подальшого доопрацювання керівникам підрозділів документи стосовно працівників ОВС;

7) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій працівникам ОВС;

8) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівників ОВС;

9) повторно розглядати за рішенням Міністра внутрішніх справ України (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:

1) безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;

3) перебування працівників ОВС у районах проведення антитерористичної операції з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Підтвердними документами є витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, інших наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь працівника ОВС у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

4. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації).

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

5. Комісія в місячний строк після прийняття рішення про надання працівнику ОВС статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, встановленою додатком 3 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами).

6. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівника ОВС у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення працівником ОВС умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про працівника ОВС;

3) подання працівником ОВС заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. До складу Комісії входять представники Департаменту кадрового забезпечення, Департаменту юридичного забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки, Департаменту громадської безпеки, Департаменту організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення, Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення, Департаменту комунікації.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

За рішенням Міністра внутрішніх справ України до складу Комісії можуть також включатися фахівці інших підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України та представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується Міністром внутрішніх справ України.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Комісії з міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, органами державної влади;

4) підписує протокол та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує заступник голови Комісії.

6. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі його відсутності - його заступника, який головує на засіданні.

5. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше 3 днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

Рішення Комісії підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Міністерства внутрішніх справ України за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

7. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких проходили (проходять) службу чи працювали (працюють) працівники ОВС, для організації видачі посвідчення учасника бойових дій.

{Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1041 від 31.08.2015}

8. Довідки та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються в Міністерстві внутрішніх справ України.

Начальник
Департаменту кадрового
забезпечення МВС
генерал-майор міліції
В.Р. СлівінськийДодаток
до Положення про комісію
Міністерства внутрішніх справ України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій
працівників органів внутрішніх
справ України
(пункт 6 розділу IV)

РІШЕННЯ
комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України


Документи та файли

Сигнальний документ — f442029n75.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.04.2015 — 2015 р., № 31, стор. 39, стаття 910, код акта 76474/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -