<<
>>

Наказ МВС України від 01.09.2015  № 1050/254/341/749/562 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА  БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2015  № 1050/254/341/749/562


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2015 р.
за № 1094/27539

Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами

На виконання пункту 27 Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 805-р, та з метою запровадження системного обміну інформацією у сфері забезпечення безпеки державного кордону НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Національного агентства України з питань державної служби від 12 жовтня 2011 року № 753/423/737/288/1283/392/30 «Про затвердження порядку обміну даними між суб’єктами інтегрованого управління кордонами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за №1209/19947.

3. Департамент юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра інфраструктури України, Міністра фінансів України, Голову Служби безпеки України, а також Голову Державної фіскальної служби України відповідно, Голову Державної прикордонної служби України, Голову Державної міграційної служби України.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр
закордонних справ України


П.А. Клімкін

Міністр
інфраструктури України


А.М. Пивоварський

В.о. Міністра
фінансів України


І.І. Уманський

Голова
Служби безпеки України


В.С. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної
служби України

В. о. Голови Національного агентства України
з питань державної служби

Заступник Голови
Державної міграційної служби України
В.О. Назаренко


О.Д. Скопич


Т.В. Нікітіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства закордонних
справ України,
Міністерства інфраструктури
України,
Міністерства фінансів України,
Служби безпеки України
01.09.2015 № 1050/254/341/749/562


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2015 р.
за № 1094/27539

ПОРЯДОК
обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами

1. Цей Порядок визначає організаційні основи обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інфраструктури України, Державною міграційною службою України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України з питань реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року № 2031.

2. Обмін даними здійснюється контактними підрозділами на міжвідомчому рівні через віртуальний контактний аналітичний центр (далі - аналітичний центр).

Контактними підрозділами, які входять до складу аналітичного центру (далі - Сторони), є:

від Адміністрації Державної прикордонної служби України - Департамент аналізу та оцінки інформації;

від Міністерства внутрішніх справ України - Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;

від Міністерства закордонних справ України - візовий відділ Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби, відділ правового оформлення державного кордону Департаменту міжнародного права, відділ юстиції, свободи та безпеки, гуманітарного та транскордонного співробітництва Департаменту Європейського Союзу;

від Міністерства інфраструктури України - Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики;

від Державної міграційної служби України - Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства, Управління документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію;

від Державної фіскальної служби України - Департамент організації митного контролю та оформлення, Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням, Департамент розвитку ІТ, Департамент розвитку митної справи;

від Служби безпеки України - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення.

Координатором аналітичного центру є Департамент аналізу та оцінки інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3. Основними завданнями аналітичного центру є:

розроблення нових підходів до інтегрованого управління кордонами;

опрацювання пропозицій щодо удосконалення механізмів співпраці між суб’єктами інтегрованого управління кордонами;

обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією у сфері безпеки державного кордону в строки та за формами, погодженими Сторонами;

проведення спільних аналітичних досліджень з оцінки загроз і ризиків у сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління кордонами;

вироблення пропозицій щодо конкретних кроків для налагодження міжвідомчого обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами та винесення цих пропозицій на розгляд керівників відповідних органів, зокрема, з метою реалізації вимог Концепції інтегрованого управління кордонами щодо створення єдиного інформаційного простору.

4. Основними формами діяльності аналітичного центру є:

робочі засідання представників Сторін з питань, що належать до компетенції аналітичного центру, які проводяться два рази на рік або з ініціативи однієї із Сторін;

проведення спільних аналітичних досліджень у сфері безпеки державного кордону, які здійснюються з ініціативи однієї із Сторін у порядку, визначеному ініціатором;

обмін інформаційно-аналітичними матеріалами, який здійснюється щороку до 15 березня через координатора аналітичного центру в електронному вигляді з використанням електронної пошти та використовується як інструмент моніторингу інтегрованого управління кордонами;

підготовка робочих документів, проектів спільних  планів, актів тощо за результатами виконання основних завдань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, за потреби.

5. З ініціативи однієї із Сторін координатор аналітичного центру може одержувати від Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної міграційної служби України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, Національного агентства України з питань державної служби документи і матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на аналітичний центр.

6. За результатами діяльності координатор аналітичного центру щороку забезпечує видання інформаційного бюлетеня.

Електронна версія інформаційного бюлетеня розміщується на офіційному веб-порталі МВС.

7. Сторони обмінюються контактними даними (телефон, факс, електронна адреса).

У разі зміни контактних даних Сторони інформують координатора аналітичного центру письмово протягом п'яти днів.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України
Д.В. Горбась

Заступник
Міністра закордонних
справ України з питань
європейської інтеграції
О.В. Зеркаль

Перший заступник Міністра
інфраструктури України


В.Ю. Шульмейстер

В.о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
начальник Головного
управління по боротьби
з корупцією та організованою
злочинністю Центрального
управління Служби безпеки
України
В.М. Трепак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.10.2015 — 2015 р., № 77, стор. 108, стаття 2560, код акта 78701/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 14. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -