<<
>>

Наказ МВС України від 01.10.2018 № 802 "Про затвердження Порядку організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час". МВС України. 2018

Документ актуальний на 23.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2018  № 802


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1188/32640

Про затвердження Порядку організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час

Відповідно до частин другої та третьої статті 2 Закону України «Про державний кордон України», статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статті 1, пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, підпункту 8 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, та з метою організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України у сфері забезпечення захисту державного кордону України в мирний час НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час, що додається.

2. Начальникові Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України Рябому С.М.

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної прикордонної служби України

Т.в.о. командувача Національної гвардії України
П. Цигикал

М. Балан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
01 жовтня 2018 року № 802


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1188/32640

ПОРЯДОК
організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації взаємодії Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) та Національної гвардії України (далі - Національна гвардія) у сфері забезпечення захисту державного кордону в мирний час.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

блокування - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів) з ізоляції окремого(ої) району (ділянки, об’єкта) або перекриття найбільш імовірних напрямків з метою недопущення виходу з нього (неї) осіб, які вчинили правопорушення, та створення сприятливих умов для подальшого їх розсічення або затримання (ліквідації);

взаємодіючі сторони - органи управління (органи військового управління) Держприкордонслужби та Національної гвардії, а також органи (підрозділи) охорони державного кордону, військові частини (підрозділи) Національної гвардії, сили і засоби яких безпосередньо залучаються до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України;

забезпечення захисту державного кордону України - комплекс визначених Законом України «Про державний кордон України» заходів (розвідувальних, оперативно-розшукових, прикордонних, військових тощо), що полягає в скоординованій діяльності Держприкордонслужби та Національної гвардії і проводиться в межах наданих їм повноважень у сфері безпеки державного кордону України;

організація взаємодії - сукупність взаємопов’язаних заходів із узгодження та синхронізації за метою, завданням, місцем, часом, способами спільних дій Держприкордонслужби та Національної гвардії з виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України;

оточення - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів) з метою затримання (знешкодження) осіб, які вчинили правопорушення, у межах окремого району (об’єкта);

переслідування - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів) з метою затримання (знешкодження) осіб, які вчинили правопорушення та намагаються втекти;

пошук - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів), у тому числі із застосуванням літаків (вертольотів, безпілотних літальних комплексів), спрямовані на виявлення у визначеному районі (на об’єкті) осіб, які вчинили правопорушення;

розсічення - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів) з метою розділення загальної групи осіб, які вчиняють правопорушення, під час незаконного масового переходу державного кордону України з території суміжних держав на окремі ізольовані групи, забезпечення затримання організаторів (підбурювачів) та відновлення правопорядку на визначеній ділянці державного кордону України;

стримування - скоординовані дії підрозділів (прикордонних, військових нарядів) щодо нарощення щільності їх сил і засобів без переходу до активних контрдій з метою недопущення виходу осіб, які вчинили правопорушення, за межі визначеного рубежу.

3. Взаємодія під час забезпечення захисту державного кордону України здійснюється з метою виконання таких завдань:

припинення збройних конфліктів та провокацій на державному кордоні України;

здійснення заходів із недопущення масового переходу державного кордону України з території суміжних держав;

припинення дій, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), що незаконно перетнули державний кордон України та намагаються просунутися вглиб території України;

відбиття вторгнення або нападу на територію України збройних сил інших держав або групи держав.

4. До спільних дій із забезпечення захисту державного кордону України в мирний час безпосередньо залучаються:

від Держприкордонслужби - сили і засоби прикордонних (мобільних прикордонних) загонів, окремих контрольно-пропускних пунктів, авіаційних частин (далі - органи охорони державного кордону);

від Національної гвардії - сили і засоби військових частин (підрозділів) оперативного призначення, підрозділів (загонів) спеціального призначення, а також за потреби військових частин (підрозділів) з охорони громадського порядку (далі - військові частини Національної гвардії).

5. Взаємодія здійснюється:

на державному (стратегічному) рівні - між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (далі - Адміністрація Держприкордонслужби), і головним органом військового управління Національної гвардії (далі - Головне управління Національної гвардії);

на регіональному (оперативному) рівні - між територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (далі - регіональне управління Держприкордонслужби), та органами військового управління оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії (далі - територіальне управління Національної гвардії);

на місцевому (тактичному) рівні - між органами охорони державного кордону та військовими частинами Національної гвардії.

6. Координація спільних заходів взаємодіючих сторін із забезпечення захисту державного кордону України здійснюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

ІІ. Організація спільних заходів

1. Організація спільних заходів здійснюється відповідно до плану взаємодії із забезпечення захисту державного кордону України (далі - план взаємодії).

План взаємодії розробляє штаб регіонального управління Держприкордонслужби за участю посадових осіб територіальних управлінь Національної гвардії, зона відповідальності (оперативного реагування) яких знаходиться в межах ділянки відповідальності відповідного регіонального управління Держприкордонслужби.

2. План взаємодії складається з текстової, графічної частин та додатків.

3. Текстова частина плану взаємодії містить:

1) загальні висновки з оцінювання обстановки;

2) замисел застосування сил і засобів взаємодіючих сторін, який має містити:

мету застосування сил і засобів;

спеціальні завдання підрозділів взаємодіючих сторін під час застосування;

напрямки, райони, рубежі та об’єкти, на яких зосереджуються основні зусилля;

способи застосування підрозділів взаємодіючих сторін;

питання безпеки застосування сил і засобів взаємодіючих сторін;

3) завдання органів охорони державного кордону та військових частин Національної гвардії;

4) основні завдання з організації управління;

5) порядок організації та підтримання зв’язку;

6) основні завдання щодо матеріально-технічного забезпечення спільних заходів.

4. Графічна частина плану взаємодії розробляється на карті (схемі), на якій відображаються:

державний кордон України;

межі адміністративного поділу території України, межі контрольованих прикордонних районів та прикордонної смуги;

ділянки відповідальності органів охорони державного кордону відповідного регіонального управління Держприкордонслужби;

зони відповідальності (оперативного реагування) відповідного оперативно-територіального об’єднання (далі - ОТО), військових частин (окремо дислокованих підрозділів) Національної гвардії;

місця дислокації органів Держприкордонслужби, органів військового управління та військових частин (підрозділів, установ) Національної гвардії;

місця дислокації територіальних органів військового управління, військових частин (підрозділів) військових формувань, утворених відповідно до законів України, та територіальних підрозділів правоохоронних органів у контрольованих прикордонних районах та областях, територія яких прилягає до державного кордону України;

місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

медичні заклади (установи), до яких у разі потреби здійснюватиметься евакуація особового складу взаємодіючих сторін;

важливі державні об’єкти, розміщені в контрольованих прикордонних районах та областях, територія яких прилягає до державного кордону України;

імовірні місця масового переходу державного кордону України групами осіб із території суміжних держав та подальші напрямки їх руху;

імовірні місця (напрямки) незаконного перетинання державного кордону України не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями (групами) та райони їх дій;

рубежі стримування ймовірних дій осіб, які вчинили правопорушення, їх блокування та оточення, місця несення служби окремих прикордонних (військових) нарядів для прикриття визначених напрямків;

райони (пункти, місця) зосередження сил і засобів військових частин Національної гвардії, маршрути висунення (основні, запасні) до місць (районів) виконання завдань.

5. До плану взаємодії додаються:

перелік (алгоритм) невідкладних дій посадових осіб взаємодіючих сторін із залучення підпорядкованих сил і засобів до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України;

розрахунок (таблиця) сил і засобів взаємодіючих сторін за ділянками відповідальності органів охорони державного кордону з урахуванням зон відповідальності (оперативного реагування) відповідного ОТО Національної гвардії;

розрахунок (таблиця) посилення ділянок відповідальності органів охорони державного кордону додатковими силами і засобами Держприкордонслужби та військових частин Національної гвардії зі складу ОТО Національної гвардії в зоні його відповідальності (оперативного реагування);

схема оповіщення (проходження сигналу) взаємодіючих сторін у разі залучення до виконання завдань та інформування заінтересованих органів;

схема організації зв’язку і управління, таблиці позивних, сигналів управління і взаємодії.

6. План взаємодії в потрібній кількості примірників підписують начальник регіонального управління Держприкордонслужби і начальник (начальники) територіального управління Національної гвардії, затверджують Голова Держприкордонслужби і командувач Національної гвардії та надсилають до регіонального управління Держприкордонслужби, що його опрацьовує, територіального(их) управління (управлінь) Національної гвардії, сили і засоби якого (яких) залучаються до спільних дій із забезпечення захисту державного кордону України, Адміністрації Держприкордонслужби та Головного управління Національної гвардії.

7. Регіональне управління Держприкордонслужби, що відпрацьовувало план взаємодії, надсилає витяги з цього плану до підпорядкованих йому органів охорони державного кордону та військових частин Національної гвардії, сили і засоби яких залучаються до спільних дій із забезпечення захисту державного кордону України.

8. Уточнення плану взаємодії здійснюється раз на рік та в разі суттєвих змін обстановки на ділянці відповідальності регіонального управління Держприкордонслужби або в зоні відповідальності (оперативного реагування) ОТО Національної гвардії.

ІІІ. Здійснення спільних заходів із забезпечення захисту державного кордону України в мирний час

1. За наявності обставин, які передбачають виконання взаємодіючими сторонами спільних завдань, передбачених у пункті 3 розділу І цього Порядку, з метою посилення спроможностей Держ-прикордонслужби до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України залучаються визначені планом взаємодії сили і засоби військових частин Національної гвардії на підставі розпорядження начальника територіального управління Національної гвардії, виданого відповідно до письмового запиту начальника регіонального управління Держприкордонслужби, у межах областей, в яких дислокуються ці військові частини Національної гвардії.

У письмовому запиті начальника регіонального управління Держприкордонслужби про залучення сил і засобів Національної гвардії вказуються мета застосування, час та район зосередження, уточнюються обсяг завдань та сили і засоби, які потрібні для їх виконання, доводиться орієнтовний період виконання завдань, місце розміщення, зазначається посадова особа Держприкордонслужби, в оперативне підпорядкування якої передаються визначені сили і засоби Національної гвардії.

У разі раптового загострення обстановки начальник регіонального управління Держприкордонслужби звертається до начальника територіального управління Національної гвардії в межах його зони відповідальності (оперативного реагування) з усним запитом про залучення сил і засобів Національної гвардії. Запит не пізніше ніж за 4 години з моменту звернення оформляється письмово та надсилається до територіального управління Національної гвардії.

2. Основу спільних дій органів Держприкордонслужби та військових частин Національної гвардії під час забезпечення захисту державного кордону України можуть становити патрульні, режимні, демонстраційні, охоронні, пошукові та ізоляційно-обмежувальні заходи.

Спільні завдання військові частини Національної гвардії виконують шляхом:

спостережних, сторожових, патрульних дій на визначених ділянках (об’єктах, рубежах), улаштування засідок на місцевості, прилеглій до державного кордону України, та в контрольованих прикордонних районах;

блокування визначених ділянок місцевості (об’єктів, районів) на найбільш загрозливих напрямках можливого незаконного перетинання державного кордону України;

стримування, розсічення, оточення груп осіб після здійснення ними масового переходу державного кордону України з території суміжних держав;

участі в проведенні спеціальних заходів (операцій) із пошуку та ліквідації не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), що незаконно перетнули державний кордон України.

3. Під час виконання спільних завдань військові частини Національної гвардії можуть залучатися до посилення змін прикордонних нарядів (прикордонних нарядів), перебувати в резерві (у складі спільних мобільних груп), а також брати участь у проведенні органами (підрозділами) охорони державного кордону спеціальних заходів із пошуку осіб, які вчинили правопорушення, ізоляційно-обмежувальних і режимних заходів відповідно до тактики їх дій.

4. Про потребу залучення додаткових сил і засобів з інших ОТО Національної гвардії начальник регіонального управління Держприкордонслужби доповідає Голові Держприкордонслужби, який звертається до Міністра внутрішніх справ України з клопотанням про додаткове залучення сил і засобів Національної гвардії.

Склад додаткових сил і засобів Національної гвардії, порядок їх залучення до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону узгоджують Голова Держприкордонслужби і командувач Національної гвардії.

5. Військові частини Національної гвардії під час забезпечення захисту державного кордону України діють в інтересах Держприкордонслужби, керівництво їх діями здійснює начальник органу охорони державного кордону, в оперативне підпорядкування якого вони передані на час виконання завдань.

6. Зв’язок взаємодії під час виконання спільних завдань забезпечують органи Держприкордонслужби відповідного рівня взаємодії.

7. Підготовку сил і засобів військових частин Національної гвардії до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України здійснюють органи військового управління Національної гвардії.

З метою досягнення єдності, удосконалення злагодженості в тактиці спільних дій органів (підрозділів) охорони державного кордону та військових частин Національної гвардії, які відповідно до планів взаємодії залучаються до виконання завдань із забезпечення захисту державного кордону України, не рідше ніж один раз на рік з органами управління (підрозділами) взаємодіючих сторін проводяться спільні заходи з підготовки (навчання) в умовах, максимально наближених до реальної обстановки.

8. Матеріально-технічне забезпечення військових частин (підрозділів) Національної гвардії, переданих в оперативне підпорядкування визначеним начальникам органів охорони державного кордону, за всіма видами здійснює Національна гвардія.

В окремих випадках з метою своєчасного всебічного забезпечення виконання спільних завдань підрозділи, літаки (вертольоти) однієї із взаємодіючих сторін може забезпечувати потрібною кількістю матеріальних засобів інша взаємодіюча сторона, а також здійснювати технічне обслуговування і виконувати регламентні роботи на умовах взаємних розрахунків за витрачені матеріальні засоби та енергоносії у визначеному законодавством України порядку.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх
справ України


С.М. Рябий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2018 — 2018 р., № 86, стор. 111, стаття 2856, код акта 91995/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -