<<
>>

Наказ МВС України від 02.03.2016 № 148 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій". МВС України. 2016

Документ актуальний на 28.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2016  № 148


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 403/28533

Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції

{Заголовок Наказу в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 156 від 24.02.2017
№ 740 від 31.08.2017
№ 1062 від 22.12.2017
№ 536 від 25.06.2018
№ 952 від 14.11.2019}

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» та з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям в особливий період та під час проведення антитерористичної операції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2.

Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Аллерова Ю.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України
Р. Качур

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
02.03.2016  № 148


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 403/28533

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції

{Заголовок Інструкції в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

{Текст Інструкції після слів «воєнних конфліктах» доповнено словами «, у заходах із забезпечення НБО» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (далі - заходи із забезпечення НБО) чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - з’єднання, військова частина, вищий військовий навчальний заклад, навчальна військова частина (центр), заклад охорони здоров’я та установа;

командир - командувач, командир, начальник, керівник;

об’єднаний оперативний штаб (далі - ООШ) - орган військового управління, через який відповідні командири здійснюють керівництво переданими в їх підпорядкування міжвидовими та/або міжвідомчими угрупованнями військ (сил), створеними (сформованими) для виконання завдань в операції (бойових діях) у визначених операційних зонах;

підрозділ - штатний батальйон (дивізіон, загін, ескадрилья, рота, батарея, взвод, група) військової частини Національної гвардії України або тимчасово створене, зведене формування (батальйонна чи ротна група, батальйонна тактична чи ротна тактична група, медична група тощо), що входить до складу відповідного угруповання та передане в підпорядкування визначеному командиру;

угруповання (міжвидове, міжвідомче, об’єднаних сил) - зведені в певну систему і розміщені (розгорнуті) відповідним чином у районі воєнного конфлікту (АТО), операційній зоні військові частини складових сектору безпеки і оборони (об’єднаних сил), які призначені для виконання або які виконують завдання в операції (бойових діях);

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

3. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів військових частин, а командирам військових частин - на підставі наказів командирів вищого рівня.

Розміри винагород у наказах зазначаються в гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання завдань загинули, захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні. Винагорода цим військовослужбовцям виплачується за період до дня виключення їх зі списків особового складу військової частини.

{Абзац перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

{Абзац другий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

5. Винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

II. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у розмірах, визначених у додатку 1 до цієї Інструкції на місяць.

2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі:

{Абзац пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території між позиціями військ противника та своїх військ, які беруть участь у заходах, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, у заходах із знешкодження (знищення) незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), диверсійно-розвідувальних сил та інших збройних формувань агресора, у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою або виконують завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО), визначеної операційної зони;

{Абзац пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

переліку військових частин (підрозділів), які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

{Абзац пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

документів органів військового управління (штабу АТО, ООШ, штабів відповідних угруповань), військових частин про періоди виконання окремими військовослужбовцями завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони або в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (заходів із забезпечення НБО чи АТО), визначеної операційної зони.

{Абзац пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

3. Підтвердженням безпосередньої участі в АТО (у заходах із забезпечення НБО) для виплати винагороди є витяг із наказу штабу АТО (штабу відповідного угруповання або ООШ) про включення (виключення) військовослужбовця до (зі) складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО (у заходах із забезпечення НБО).

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, у заходах зі знешкодження (знищення) незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), диверсійно-розвідувальних сил та інших збройних формувань агресора під час участі у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду є розпорядчий документ органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання).

Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується:

журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);

бойовим донесенням (підсумковим, терміновим, позатерміновим), рапортом командира підрозділу, який виконував завдання.

Крім того, підтвердними документами щодо участі у відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою є:

бойовий наказ відповідного командира для виконання поставлених завдань охорони об’єктів (охорона об’єктів, несення служби на блокпостах, звільнення захоплених об’єктів тощо), письмовий наказ командира військової частини, яка виконувала завдання;

постова відомість під час охорони об’єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де визначено особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань, книга служби нарядів та подій, що відбувалися.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

4. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

5. Розмір винагороди, обрахований відповідно до пункту 1 цього розділу, збільшується за:

успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);

безпосередню участь у бойових діях;

знищення (захоплення) техніки.

Збільшення винагороди може виплачуватись за кожною із зазначених підстав одночасно.

IIІ. Збільшення розміру винагороди

1. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

1. Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання завдання у складі військової частини (підрозділу, групи) (додаток 2) на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) військовослужбовцям військових частин (підрозділів, груп) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом вищого органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання), та виплачується на військову частину (підрозділ, групу).

{Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Для оцінки результату успішності виконання бойового завдання командиром військової частини (підрозділу, групи) до вищого органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) надаються підтвердні документи (копії та витяги з них) з пропозиціями щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми її збільшення.

{Абзац другий пункту 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) щодо успішності виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за дні виконання завдання.

{Пункт 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин (підрозділів) збільшується винагорода на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередньою участю у бойових діях є:

виконання військовою частиною (підрозділом) бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

виконання завдань артилерійськими підрозділами з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Винагорода за безпосередню участь у бойових діях збільшується також за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення АТО чи заходів із забезпечення НБО) беруть участь у здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 кілометрів від лінії зіткнення з противником) в умовах використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції).

Для підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях командир військової частини (підрозділу) подає до вищого органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) підтвердні документи (копії та витяги з них) із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

{Пункт 1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

{Пункт 2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

3. Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

1. За знищення (захоплення) озброєння та військової, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки противника військовослужбовцям збільшується винагорода в розмірі, визначеному в додатку 3 до цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Для підтвердження факту знищення (захоплення) техніки командиром військової частини (підрозділу) подаються до вищого органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) підтвердні документи (копії та витяги з них) із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки.

{Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

2. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) про підтвердження факту знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за день, коли була знищена (захоплена) техніка.

{Пункт 2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року}

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенантЮ.В. Аллеров


Додаток 1
до Інструкції про порядок та розміри
виплати винагороди
військовослужбовцям Національної
гвардії України в особливий період,
під час здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях або проведення
антитерористичної операції
(пункт 1 розділу II)

РОЗМІР
винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди (грн)

1

2

1. Особливий період (з дати оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або з дати введення воєнного стану) без урахування періоду воєнного часу, період проведення антитерористичної операції (далі - АТО) чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на території держави Україна (далі - заходи із забезпечення НБО)

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи антитерористичній операції, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, зі знешкодженням (знищенням) незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), диверсійно-розвідувальних сил та інших збройних формувань агресора, з відбиттям збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою: на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону; виконання бойових завдань, а також завдань з ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ); участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

17000

В інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (заходів із забезпечення НБО чи АТО), визначеної операційної зони

6500

2. Воєнний час (з дати оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

18000

Безпосередня участь військовослужбовців у проведенні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

7000

__________
Примітка 1.


Перелік військових частин (підрозділів) Національної гвардії України, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, визначається розпорядчим документом органу військового управління (штабу АТО, ООШ, штабу відповідного угруповання) із зазначенням періодів виконання завдань.

Органи військового управління Національної гвардії України, які в складі визначених сил і засобів беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, забезпечують щомісячне доведення відповідних переліків до військових частин (підрозділів) Національної гвардії України в частині, що їх стосується.

__________
Примітка 2.


Облік військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, заходах із забезпечення НБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, здійснюється штабами військових частин.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 156 від 24.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 740 від 31.08.2017 - застосовується з 1 квітня 2017 року; № 1062 від 22.12.2017 - застосовується з 01 січня 2018 року; в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 536 від 25.06.2018 - застосовується з 01 травня 2018 року, № 952 від 14.11.2019 - застосовується з 01 вересня 2019 року}


Додаток 2
до Інструкції про порядок
та розміри виплати винагороди
військовослужбовцям
Національної гвардії України
в особливий період та під час проведення
антитерористичних операцій
(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗМІР
збільшення винагороди за успішне виконання завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

Найменування завдання

Розмір збільшення винагороди, грн

1

2

Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління:


бригадою

365 400

полком, батальйонно-тактичною групою

243 600

батальйоном, дивізіоном, прирівняними до них військовими частинами (підрозділами)

121 800

ротою, батареєю, ескадрильєю, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами

60 900

__________
Примітки:


1. Виплачується на з’єднання, окрему військову частину (підрозділ, групу).
2. Сума збільшення винагороди розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання.


Додаток 3
до Інструкції про порядок
та розміри виплати винагороди
військовослужбовцям
Національної гвардії України
в особливий період та під час проведення
антитерористичних операцій
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

РОЗМІР
збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди,
грн

1

2

1. Корабля:


1 рангу

243 600

2 рангу

182 700

3 рангу

121 800

4 рангу

97 440

2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121 800

3. Реактивної системи залпового вогню

60 900

4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака

54 810

5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48 720

6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42 630

7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42 630

8. Іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36 540

9. Переносного зенітно-ракетного комплексу

30 450

10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30 450

11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24 360

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод

12 180

__________
Примітка:


Сума збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 156 від 24.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.03.2016 — 2016 р., № 23, стор. 348, стаття 938, код акта 81288/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -