<<
>>

Наказ МВС України від 02.03.2016  № 149 "Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2016  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2016 р.
за № 460/28590

Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», статті 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та з метою правового врегулювання порядку виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах у позаслужбовий час НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Бондар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниВ. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
02.03.2016  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2016 р.
за № 460/28590

ПОРЯДОК
виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України

1. Цей Порядок регламентує послідовність здійснення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України (далі - військовослужбовці) виїзду в особистих справах за межі гарнізонів, де дислоковано Адміністрацію Держприкордонслужби, навчальний заклад, науково-дослідну установу, розвідувальний орган, орган забезпечення, та за межі ділянок відповідальності, де дислоковано регіональне управління, органи, загони морської охорони, підрозділи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - органи, підрозділи Держприкордонслужби), у позаслужбовий час, у вихідні (святкові, неробочі) дні та алгоритм його документального оформлення.

2. Виїзд у межах відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, в позаслужбовий час, вихідні, святкові та неробочі дні відбувається без подання керівнику письмового рапорту військовослужбовця (далі - рапорт), а лише на підставі здійснення йому (особі, яка виконує його обов’язки) усної доповіді, якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з обстановки, яка склалась на період виїзду в межах адміністративно-територіальних одиниць, та покладених на орган, підрозділ Держприкордонслужби завдань.

3. Виїзд військовослужбовців за межі відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, у позаслужбовий час, вихідні, святкові та неробочі дні в межах території України здійснюється:

на підставі рапорту військовослужбовця з резолюцією керівника про дозвіл на виїзд, якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з особливостей обстановки, яка склалась на період виїзду в межах адміністративно-територіальних одиниць, та покладених на структурний підрозділ завдань;

у разі потреби термінового виїзду в межах України, крім випадків виїзду до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України (через сімейні обставини або з інших поважних причин), якщо неможливо подати рапорт, - на підставі усного дозволу керівника структурного підрозділу.

4. Виїзд військовослужбовців, пов’язаний з виїздом за межі відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, до місця постійного проживання здійснюється на підставі рапорту військовослужбовця на відповідний період (тиждень, місяць, квартал). Період установлюється керівником органу (командиром військової частини), підрозділу Держприкордонслужби України.

5. Виїзд військовослужбовців, пов'язаний з виїздом до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, відбувається тільки на підставі рапорту військовослужбовця. Для осіб, які мають допуск та доступ до державної таємниці та виїжджають до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, є обов’язковим інформування посадових осіб режимно-секретного органу та підрозділів внутрішньої і власної безпеки.

6. За рішенням керівника (командира військової частини) дозвіл на виїзд, не пов’язаний з виїздом за межі України, військовослужбовцям, підрозділи яких дислоковано за межами адміністративно-територіальної одиниці, де дислоковано орган Держприкордонслужби України, може надаватися керівниками цих підрозділів з обов’язковим повідомленням вищого керівника (командира військової частини).

7. У рапортах обов’язково зазначають період виїзду, місце і точну адресу перебування військовослужбовця під час виїзду, а також способи зв’язку з ним.

8. Рапорти в обов’язковому порядку реєструють в:

Адміністрації Держприкордонслужби - у внутрішньому діловодстві структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби;

органах, підрозділах - у групах (відділеннях, відділах) контролю та документального забезпечення.

9. Виїзд військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби, керівників регіональних управлінь (командирів військових частин) та керівників органів центрального підпорядкування (командирів військових частин), визначений пунктом 3 цього Порядку, відбувається з дозволу Голови Державної прикордонної служби України (особи, яка виконує його обов’язки) або його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

10. Виїзд військовослужбовців структурних підрозділів регіонального управління, керівників органів (військових частин) регіонального управління, визначений пунктом 3 цього Порядку, здійснюється з дозволу керівника регіонального управління (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)).

11. Виїзд військовослужбовців органів регіонального управління, визначений пунктом 3 цього Порядку, здійснюється з дозволу керівника цього органу (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)).

12. Керівники органів (командири військових частин), підрозділів (особи, які виконують їх обов’язки або діють за їх дорученням), які надають дозвіл на виїзд до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, зобов’язані проводити інструктажі про дотримання правил особистої безпеки, дорожнього руху (якщо виїзд здійснюється власним автотранспортом), визначати способи екстреного зв’язку з військовослужбовцями, які виїжджають, у разі персонального їх виклику на службу у зв’язку зі зміною обстановки в межах адміністративно-територіальної одиниці. Посадові особи підрозділів внутрішньої та власної безпеки, режимно-секретного органу також зобов’язані проводять інструктажі за напрямом діяльності.

13. Виїзд в особистих справах за межі адміністративно-територіальних одиниць, де дислоковано науково-дослідну установу, навчальний заклад, військовослужбовців, курсантів та слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України, Навчального центру та Кінологічного навчального центру (далі - заклад) відбувається з дозволу керівника цього закладу (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)) з дотриманням вимог пунктів 2, 3 цього Порядку.

14. Військовослужбовці, які мають допуск та доступ до державної таємниці і які повернулися з тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, зобов’язані протягом двох робочих днів після прибуття до місця проходження військової служби чи навчання письмовим рапортом поінформувати керівника структурного підрозділу та режимно-секретний орган за місцем проходження військової служби або навчання про наявність чи відсутність спроб сторонніх осіб отримати від них інформацію з обмеженим доступом, а також про інші обставини, що можуть зашкодити збереженню державної таємниці.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ
УкраїниВ.Є. Бондар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2016 — 2016 р., № 29, стор. 52, стаття 1171, код акта 81486/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -