<<
>>

Наказ МВС України від 02.03.2020 № 204/175 "Про затвердження Порядку взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця»". МВС України. 2020

Документ актуальний на 15.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2020  № 204/175

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 квітня 2020 р.

за № 386/34669

Про затвердження Порядку взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця»

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», частини восьмої статті 14 Закону України «Про транспорт», пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пункту 7 Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 938), з метою забезпечення належної взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, захисту власності від протиправних посягань НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 30 серпня 2010 року № 404/624 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, залізницями України і підприємствами залізничного транспорту під час виявлення крадіжок вантажу та реагування на заяви і повідомлення про такі правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за № 1074/18369 (зі змінами).

3.

Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

внутрішніх справ України

А. Аваков

Міністр

інфраструктури України

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова правління Акціонерного товариства

«Українська залізниця»

І. Клименко

Є. Кравцов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства інфраструктури

України

02 березня 2020 року № 204/175

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 квітня 2020 р.

за № 386/34669

ПОРЯДОК

взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію, напрями та процедуру взаємодії головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, їх територіальних (відокремлених) підрозділів (далі - органи (підрозділи) поліції), з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця») щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, захисту власності від протиправних посягань.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

інфраструктура залізничного транспорту - технологічний комплекс, що включає залізничні колії, залізничні станції, пристрої, електропостачання, мережі зв’язку, системи сигналізації, централізації та блокування, інформаційні комплекси і систему керування рухом та будівлі, споруди, пристрої й устаткування, що забезпечують функціонування цього комплексу;

запірно-пломбувальний пристрій (далі - ЗПП) - пристрій, що складається з пломби в єдиній конструкції з пристроєм для блокування і призначений для запирання та пломбування дверей, люків вагонів і контейнерів;

комерційна несправність - несправність, що загрожує безпеці руху поїздів або за наявності якої не забезпечується збереженість вантажу, наприклад, пошкодження вагона або контейнера, пошкодження пломб (ЗПП) відправника або пломб (ЗПП) попутних станцій, а також наявність ознак псування або пошкодження вантажу на відкритому рухомому складі;

ознаки крадіжки вантажу - зрив, пошкодження або підроблення пломб (ЗПП), злам стін, підлоги, даху вагона або контейнера, люкових ґрат у критих вагонах, сліди насильницького пошкодження і відкриття тари вантажних місць, пошкодження упаковки, порушення захисного маркування при перевезенні вантажу на відкритому вантажному складі, інші обставини, які вказують на ознаки крадіжки;

підрозділ АТ «Укрзалізниця» - регіональна філія, філія, представництво, інші відокремлені підрозділи товариства, що входять до сфери управління єдиним виробничо-технологічним комплексом АТ «Укрзалізниця»;

пломба - контрольний елемент, який є складовою частиною єдиної конструкції, цілісність якої підтверджує відсутність доступу до вантажу через пломбувальні конструктивні отвори вагона, контейнера. Під пломбою також мається на увазі ЗПП.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Кримінальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законах України «Про Національну поліцію», «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постановах Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України» (зі змінами) (далі - Статут залізниць), від 02 вересня 2015 року № 735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», наказу Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644 «Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082 (зі змінами), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577 (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2018 року № 111 «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 371/31823 (далі - наказ МВС № 111), та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (далі - наказ МВС № 100).

3. Взаємодія органів (підрозділів) поліції з підрозділами АТ «Укрзалізниця» організовується і здійснюється з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень, учинених на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, захисту власності від протиправних посягань, у тому числі вантажів, які перевозяться регіональними філіями.

4. Організація взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами АТ «Укрзалізниця» покладається на керівників органів (підрозділів) поліції та керівників підрозділів АТ «Укрзалізниця».

II. Напрями та форми взаємодії

1. Взаємодія організовується за такими напрямами:

1) обмін інформацією, що стосується вчинених на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту кримінальних та адміністративних правопорушень, випадків травмування або загибелі осіб та інших подій, пов’язаних з функціонуванням залізничного транспорту;

2) розроблення та здійснення узгоджених заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення правопорушень, учинених на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, захист власності від протиправних посягань, у тому числі вантажів, які перевозяться регіональними філіями;

3) узагальнення підсумків спільної роботи, проведення спільних нарад та робочих зустрічей.

2. Основними формами взаємодії є:

1) надання інформації, що стосується вчинених на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту кримінальних та адміністративних правопорушень або подій, у тому числі тих, які пов’язані з пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів, блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;

2) інформування за письмовими запитами підрозділів АТ «Укрзалізниця» про кримінальні та адміністративні правопорушення, учинені працівниками товариства, а також про результати розслідування (перевірки) фактів загибелі (травмування) осіб на залізничному транспорті;

3) проведення спільних нарад, робочих зустрічей з метою пошуку шляхів вирішення наявних проблем щодо протидії злочинності на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту його безпечного функціонування, а також координації діяльності за цими напрямами роботи;

4) утворення, у разі потреби, спільних груп для проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень, ужиття заходів з виявлення та припинення кримінальних правопорушень на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту.

III. Порядок взаємодії при виявленні правопорушень на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту

1. При виявленні кримінальних, адміністративних правопорушень, інших подій на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту чи в рухомому складі працівники підрозділів АТ «Укрзалізниця» негайно повідомляють про це орган (підрозділ) поліції. До прибуття поліцейських, за можливості, уживають заходів щодо недопущення сторонніх осіб до місця події та за потреби викликають екстрену медичну допомогу та/або інші аварійно-рятувальні служби.

2. При безпосередньому виявленні чи отриманні інформації поліцейськими про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту вживаються заходи щодо запобігання правопорушенням і їх припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, установлення і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, охорони місця події та повідомляється про це найближчий орган (підрозділ) поліції.

3. Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення здійснюється поліцією відповідно до наказу МВС № 100, а організація реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативне інформування здійснюється відповідно до наказу МВС № 111.

4. Якщо подія відбулася з поїздом, що зупинився на перегоні, поліцейський час відправлення такого поїзда узгоджує з поїзним диспетчером (через машиніста) та уповноваженою службовою особою органу (підрозділу) поліції, про що поліцейський, який перебуває на місці події, робить відмітку в маршруті машиніста.

5. При виконанні поліцейськими своїх повноважень уживаються заходи щодо недопущення невиправданої затримки прибуття або відправлення поїздів.

6. Поліцейські, які виконували повноваження в пасажирському поїзді, що перебував у русі, після закінчення заходів отримують у начальника поїзда копію запису з рейсового журналу, завіреної штампом та підписом, залишають рухомий склад на зупинці, де звертаються до уповноважених посадових осіб АТ «Укрзалізниця» (начальники поїзних бригад, станцій, чергові по вокзалах), які забезпечують їх повернення до станції відбуття шляхом безоплатного користування залізничним транспортом.

7. Дії працівників залізничного транспорту:

1) у разі виявлення у вагоні, який прибув на станцію, комерційної несправності, що має явні ознаки крадіжки вантажу, відповідно до своїх повноважень усувають вільний доступ до вантажу, забезпечують охорону вагона і негайно інформують про подію орган (підрозділ) поліції за місцем її виявлення. При цьому зазначається номер вагона, назва вантажу, станції відправлення та призначення, ознаки комерційної несправності, технічний стан вагона;

проводять перевірку маси, кількості місць і стану вантажу за участю поліцейського;

у разі необхідності перевірка проводиться з відчепленням вагона від поїзда на станції виявлення комерційної несправності;

відповідно до Статуту залізниць складають акт загальної форми чи комерційний акт (далі - акт), який підписують працівники, які проводили перевірку, копію акта передають поліцейському, про що він засвідчує власним підписом;

якщо при перевірці вантажу буде відсутній поліцейський, про це робиться запис в акті із зазначенням прізвища та посади поліцейського, якому передано інформацію про виявлення комерційної несправності вантажу, а також часу її передачі;

2) якщо з технічних чи інших причин на станції виявлення ознак крадіжки вантажу проведення такої перевірки неможливо, її слід здійснити на найближчій станції тієї самої регіональної філії, яка має необхідні умови і технічні засоби для цього. Перевірка кількості та стану вантажу проводиться протягом доби з моменту подачі вагона на пункт перевірки. При цьому на станції виявлення ознак крадіжки здійснюється попередня перевірка вантажу без вивантаження з вагона, про що складається акт загальної форми;

3) при перевезенні вантажу у внутрішньодержавному залізничному сполученні вагони з виявленими ознаками крадіжки після здійснення попередньої перевірки, усунення доступу й оформлення акта загальної форми охороняються та супроводжуються до станції призначення для комісійної видачі вантажу представниками воєнізованої охорони на залізничному транспорті;

4) у разі виявлення працівниками регіональної філії ознак крадіжки вантажу з вагона в парку станції або на перегоні під час руху поїзда вони вживають заходів щодо збереження слідів, залишених на місці події, та негайно інформують чергового по станції, поїзного диспетчера, воєнізовану охорону на залізничному транспорті та орган (підрозділ) поліції за місцем виявлення таких ознак;

5) при виявленні ознак крадіжки вантажу, що знаходиться на об’єкті інфраструктури залізничного транспорту і перебуває у віданні регіональної філії, відповідна посадова особа регіональної філії повідомляє про подію орган (підрозділ) поліції та в межах своєї компетенції надсилає відповідні матеріали до поліції за місцем їх виявлення;

після надання інформації про виявлення ознак крадіжки вантажу до органу (підрозділу) поліції уповноваженими посадовими особами регіональної філії вживається заходів щодо збереження ЗПП, пломб, закруток та слідів, залишених на місці події;

працівниками регіональної філії здійснюється перевірка кількості та стану вантажу, визначаються розмір недостачі та її орієнтовна вартість;

6) у разі прибуття вантажу з ознаками крадіжки на станцію призначення додатково до повідомлення в установленому порядку про цей факт органу (підрозділу) поліції працівник станції повідомляє також про час проведення комісійної перевірки та видачі вантажу одержувачу;

у всіх випадках виявлення ознак крадіжки вантажів працівниками регіональної філії проводиться перевірка та не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після її закінчення матеріали (копії актів загальної форми, у тому числі складених під час перевезення вантажу, комерційного акта) із супровідним листом, у якому викладаються обставини виявлення ознак крадіжки, надсилаються до відповідного органу (підрозділу) поліції;

не надсилаються до органів (підрозділів) поліції матеріали перевірки за комерційними актами про недостачу вантажів, якщо під час перевірки встановлено, що:

за результатами видачі вантажу на станції його призначення недостача у вагоні, контейнері не збільшилася порівняно з указаною в комерційному акті, складеному на попутній станції;

недостача виявлена при перевезенні в міжнародному сполученні у вагонах, контейнерах, які прибули зі справними ЗПП залізниць іноземних держав або без порушення тари, упаковки вантажу у вагонах відкритого типу;

акт складений працівниками прикордонної станції про відповідальність залізниці іноземної держави;

7) якщо поліцейські виконують службові повноваження в пасажирському поїзді, що перебуває в русі, після закінчення заходів начальник поїзда робить запис у рейсовому журналі щодо проведених заходів із зазначенням дати, номера поїзда та маршруту його руху, ділянки, на якій ці заходи здійснювалися, прізвища, ім’я, по батькові та підписів начальника поїзда і поліцейських (посада, спеціальне звання, назва органу (підрозділу) поліції). Копію запису з рейсового журналу, завіреної штампом та його підписом, надає цим поліцейським.

8. Дії поліцейських при розгляді заяв і повідомлень про крадіжки вантажу:

повідомлення та заяви про крадіжки вантажу, комерційні акти та акти загальної форми, передані регіональними філіями до органів (підрозділів) поліції, розглядаються відповідно до вимог законодавства України;

у разі відсутності інформації про точне місце події місцем виявлення крадіжки вантажу слід вважати місце складання акта загальної форми, який став підставою для складання комерційного акта;

при виявленні, у тому числі за допомогою технічних засобів (динамічних ваг, систем відеонагляду), на міжзалізничних пунктах комерційного огляду (далі - ПКО) або стикових станціях комерційної несправності з ознаками крадіжки вантажу у вагонах, які передаються від однієї регіональної філії до іншої, орган (підрозділ) поліції, на території якого знаходиться станція виявлення несправності, уживає заходів щодо встановлення обставин вчинення крадіжки вантажу.

9. У ході досудового розслідування кримінальних правопорушень взаємодія підрозділів АТ «Укрзалізниця» та слідчих підрозділів і підрозділів дізнання органів поліції здійснюється відповідно до кримінального процесуального законодавства України.

10. Слідчий, дізнавач, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

11. На початку досудового розслідування слідчий, відповідно до частини четвертої статті 218 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) перевіряє наявність уже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

12. Розслідування кримінальних правопорушень на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, які розташовані на території декількох адміністративно-територіальних одиниць одного регіону здійснюється відповідно до кримінального процесуального законодавства України.

13. Працівники підрозділів АТ «Укрзалізниця» відповідно до статті 71 КПК під час досудового розслідування можуть залучатися як спеціалісти.

14. Узгоджені заходи між органами (підрозділами) поліції та підрозділами АТ «Укрзалізниця», що спрямовані на запобігання, виявлення та припинення правопорушень, учинених на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, захист власності від протиправних посягань, у тому числі вантажів, які перевозяться регіональними філіями, проводяться в такому порядку:

для організації узгоджених заходів готується лист, підписаний керівником органу (підрозділу) поліції або підрозділу АТ «Укрзалізниця». У листі зазначаються відомості, що вказують на необхідність здійснення таких заходів;

для проведення заходів готується розпорядчий акт та розробляється план проведення заходів;

у розробленому акті вказується мета заходів, терміни їх проведення, перераховуються об’єкти інфраструктури залізничного транспорту, на території яких вони здійснюються, посадові особи, які беруть у них участь, а також забезпечують контроль за їх організацією;

у разі потреби створюються спільні групи. Старшим спільної групи є поліцейський, який визначений розпорядчим актом про проведення заходів;

планом заходів визначається порядок дій поліцейських та працівників залізничного транспорту;

підготовка розпорядчого акта та плану проведення заходів покладається на органи (підрозділи) поліції за погодженням з керівництвом підрозділів АТ «Укрзалізниця»;

підсумки проведених заходів розглядаються на нарадах за участю керівництва органів (підрозділів) поліції та підрозділів АТ «Укрзалізниця».

Директор

Директорату публічної

безпеки, протидії злочинності

та забезпечення правопорядку

Міністерства внутрішніх

справ України

Б. Лизогуб

Генеральний директор

Директорату залізничного

транспорту Міністерства

інфраструктури України

О. Федоренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.05.2020 — 2020 р., № 36, стор. 51, стаття 1202, код акта 98989/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -