<<
>>

Наказ МВС України від 02.07.2015  № 794 "Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2015  № 794

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 липня 2015 р.

за № 873/27318

Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

№ 1284 від 08.12.2016}

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про Національну гвардію України», «Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік», «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції», «Про ратифікацію Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції», «Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах», чинних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 1998 року № 474/845 дск «Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 1999 року за № 16/3309.

3.

Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра юстиції України

Т. в. о. Голови

Державної прикордонної служби України

Перший заступник

Генерального прокурора України

Голова Служби безпеки України

Голова

Державної пенітенціарної служби України

Н.І. Севостьянова

В.М. Серватюк

В. Гузир

В. Наливайченко

В.М. Палагнюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

02.07.2015 № 794

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 липня 2015 р.

за № 873/27318

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та за її межами

тексті Інструкції слова «орган внутрішніх справ» у всіх відмінках і числах замінено словами «територіальний орган Національної поліції України» у відповідному відмінку і числі згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

1. Ця Інструкція визначає порядок приймання-передавання на державному кордоні України та за її межами осіб, які перебувають під вартою.

Вимоги цієї Інструкції не поширюються на осіб, які приймаються чи передаються за порушення законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців та осіб без громадянства, у тому числі в порядку реалізації компетентними та уповноваженими органами України положень міжнародних договорів України про реадмісію (приймання-передавання) осіб.

2. Терміни, що вживаються в Інструкції, мають такі значення:

військовий наряд - військовослужбовці, які входять до складу конвойної групи, призначеної для приймання осіб, які перебувають під вартою, у державах, що не мають спільних кордонів з Україною;

доручення (звернення) - письмова вказівка Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України та Державній пенітенціарній службі України про узгодження місця, часу і порядку приймання-передавання особи, яка перебуває під вартою;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

конвойна група МВС (далі - конвойна група) - уповноважений Міністром внутрішніх справ України, першим заступником, заступниками Міністра військовий наряд з числа військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, їх конвоювання та уповноважені Головою Національної поліції України, першим заступником, заступниками Голови працівники Робочого апарату Укрбюро Інтерполу;

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

наряд від апарату центрального органу управління поліції або територіального органу поліції - озброєні табельною зброєю поліцейські, призначені для приймання-передавання осіб, що перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту;

{Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

особа, яка перебуває під вартою, - особа, щодо якої уповноваженим (центральним) органом України або іноземної держави прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення, передачу для подальшого відбування покарання або тимчасову передачу в порядку міжнародної правової допомоги;

особлива варта - озброєні табельною зброєю військовослужбовці Національної гвардії України, споряджені для виконання завдання щодо конвоювання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту.

3. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільний кордон з Україною, здійснюється в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України, а з держав (у держави), які не мають спільного кордону з Україною, - у пунктах пропуску для повітряного сполучення в міжнародних аеропортах України або таких держав.

Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, в Україну та за її межі здійснюється на підставі доручення (звернення) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України та відповідного повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Державної пенітенціарної служби України про конкретну дату, час та місце приймання-передавання, що надходить на ім’я командувача Національної гвардії України (керівника територіального органу Національної поліції України) не пізніше ніж за п’ять діб, а в разі необхідності вильоту конвойної групи за межі України - не пізніше ніж за 10 діб до вильоту.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

4. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в строки, визначені у відповідному дорученні (зверненні) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, з дотриманням відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України та міжнародного договору України, у зв’язку з яким здійснюється приймання-передавання.

Про дату, у яку відбулося приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, або про неможливість прийняти чи передати таких осіб відповідальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України невідкладно письмово інформують Генеральну прокуратуру України або Міністерство юстиції України.

5. Начальник установи попереднього ув’язнення (установи виконання покарань) не пізніше ніж за три доби до приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України надсилає заявку командирові військової частини Національної гвардії України на виділення особливої варти.

6. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, здійснюється особливими вартами або нарядами від територіальних органів Національної поліції України.

7. Приймання осіб, які перебувають під вартою, за межами України із держав, які не мають спільних кордонів з Україною, здійснюється в аеропортах цих держав у заздалегідь узгоджених місцях конвойною групою. Особи, які перебувають під вартою і доставлені в Україну, передаються зустрічному конвою територіальних органів Національної поліції України, в областях, місті Києві, Служби безпеки України, які є ініціаторами розшуку, або до слідчого ізолятора Державної пенітенціарної служби України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

8. Особлива варта (наряд від територіальних органів Національної поліції України) забезпечується табельною зброєю, засобами активної оборони та окремим автомобілем. Військовий наряд, який вибуває за межі України, озброюється табельною зброєю лише зі спеціального дозволу МВС за наявності відповідної домовленості з державою, до якої він направляється.

9. Штабом підрозділу для особливої варти (військового наряду) розробляється відповідна службова документація та ведеться журнал обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами (додаток 1).

10. Про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, складається акт українською мовою установленої форми (додаток 2) у чотирьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою військової частини (територіального органу Національної поліції України). Перший примірник акта залишається у відправника (одержувача), другий видається представнику підрозділу органу охорони державного кордону в пункті пропуску, третій зберігається у військовій частині (територіальному органі Національної поліції України), четвертий передається варті (наряду) іноземної держави.

{Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

11. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається документ, що посвідчує особу та дає право для перетину державного кордону України, особова справа з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

12. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу організовує приймання-передавання осіб, які визначені в дорученнях (зверненнях) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, та забезпечує взаємодію правоохоронних та інших органів державної влади України з правоохоронними органами інших держав.

13. При здійсненні приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України командир військової частини Національної гвардії України (керівник територіального органу Національної поліції України) організовує взаємодію з начальником органу охорони державного кордону і не пізніше ніж за добу повідомляє його про дату, час, кількість осіб, які підлягають прийманню-передаванню.

Для приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України визначається місце під’їзду автомобілів обох держав для передачі зазначених осіб з автомобіля в автомобіль. Визначене місце повинно забезпечувати надійну охорону під час проведення приймання-передавання, а також обмежувати доступ сторонніх осіб.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

14. Порядок виїзду конвойних груп МВС у службові відрядження за кордон для приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в установленому законодавством порядку.

15. Військовий наряд виконує завдання з конвоювання в літаку згідно з планом охорони, розробленим штабом підрозділу Національної гвардії України.

16. При прибутті літака в Україну командир військової частини Національної гвардії України, від якої виділявся військовий наряд, призначає тимчасову варту, яка за попередньою домовленістю з відділенням поліції в аеропорту, адміністрацією аеропорту та підрозділом органу охорони державного кордону зустрічає його біля трапа літака і надає допомогу в оформленні документів та конвоюванні особи, яка перебуває під вартою, до спеціального автомобіля та до місця призначення.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1284 від 08.12.2016}

Т.в.о. командувача

Національної гвардії України

генерал-лейтенант

М.І. Балан


Додаток 1

до Інструкції про порядок

приймання-передавання осіб,

які перебувають під вартою, на кордоні

України та за її межами

(пункт 9)

ЖУРНАЛ

обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами

№ з/п

Від кого отримано доручення

Кому відправлено доручення

Відмітка про виконання

вхідний №

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка приймається (передається)

№ доручення ГПУ (МЮУ)

найменування центрального органу України щодо видачі особи (екстрадиції)

звідки (куди) приймається (передається)

вихідний №

підрозділ, який буде проводити приймання-передавання

ким проведено

кого повідомлено

дата приймання-передавання

№ повідомлення про приймання-передавання

підрозділ, який провів приймання-передавання

№ повідомлення

найменування центрального органу України, який повідомлено


Додаток 2

до Інструкції про порядок

приймання-передавання осіб,

які перебувають під вартою, на кордоні

України та за її межами

(пункт 10)

АКТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f446100n53.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.08.2015 — 2015 р., № 61, стор. 30, стаття 2003, код акта 77935/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -