<<
>>

Наказ МВС України від 02.09.2016 № 888 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 23.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2016  № 888


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2016 р.
за № 1305/29435

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини п’ятої статті 14 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», частини першої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою вдосконалення системи професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року № 354, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 червня  2009 року за № 495/16511 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В.О.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної
прикордонної служби України


Л.М. Гриневич


В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.09.2016 № 888


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2016 р.
за № 1305/29435

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

1. Пункт 10 розділу I викласти в такій редакції:

“10. При проведенні професійно-психологічного відбору використовуються рекомендовані відповідно до законодавства методики професійно-психологічного обстеження, допущені до використання у Державній прикордонній службі України уповноваженим структурним підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби.”.

2. Пункти 34 - 40 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

“34. Заходи основного етапу професійно-психологічного відбору кандидатів з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України та цивільних осіб здійснюються в академії.

35. Основний етап професійно-психологічного відбору включає:

вивчення матеріалів особових справ кандидатів на навчання;

вивчення довідки про результати попереднього етапу професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 8);

проведення професійно-психологічного обстеження кандидата;

винесення висновку щодо ступеня кандидата до навчання в академії та проходження служби в органах Державної прикордонної служби України;

узагальнення отриманої психологічної інформації про кандидата, оформлення звітних документів за результатами заходів основного етапу професійно-психологічного відбору;

винесення висновку за результатами професійно-психологічного обстеження кандидатів на навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 9).

36. До складу груп професійно-психологічного відбору можуть включатися психологи органів Державної прикордонної служби України, а також  інші особи, які мають вищу освіту за спеціальностями “психологія”, “соціальна психологія”, “психофізіологія”, “соціологія” (за згодою).

Персональний склад груп визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

37. У приміщеннях для проведення професійно-психологічного обстеження забезпечуються належні умови для виконання тестових завдань і проведення співбесід.

38. Перед проведенням професійно-психологічного обстеження кандидатів на навчання в академії уповноважена особа Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби, визначена керівником цього Департаменту, проводить шифрування установчих даних кандидатів, для чого проставляє цифровий або інший умовний шифр у відомостях, які видаються голові відбіркової комісії (відповідний шифр заноситься кандидатом під час реєстрації). Якщо під час перевірки висновків за результатами обстеження кандидатів виявлено матеріали, на яких є особливі позначки (оформлення висновку не відповідає встановленій формі), що можуть розкрити авторство, такі результати обстеження, крім членів комісії, додатково перевіряються головою відбіркової комісії, а про цей випадок доповідається голові приймальної комісії академії.

Аналіз та зведення інформації щодо дешифрованих висновків проводяться тільки членами відбіркової комісії в межах визначеного приміщення і повинні бути закінчені не пізніше наступного робочого дня.

39. За результатами професійно-психологічного обстеження психолог відповідно до переліку критеріїв для визначення ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 10) виносить висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання в академії.

Висновок “Не придатний” виноситься кандидатам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження виявлено нервово-психічну нестійкість (методика “Багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність” (МЛО-АМ)”: фактор достовірності - від 7 до 10 відповідей, що збіглися з “ключем”; фактор нервово-психічної стійкості - 8 і більше стенів) або які набрали суму балів 34 стени і менше, що становить менше 50 % від максимальної кількості балів у середньоарифметичному обчисленні результатів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів.

Висновок “Придатний” виноситься кандидатам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження не виявлено ознак нервово-психічної нестійкості (методика “Багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність” (МЛО-АМ)”: фактор достовірності - від 7 до 10 відповідей, що збіглися з “ключем”; фактор нервово-психічної стійкості - 7 і менше стенів) або які набрали суму балів 35 стенів і більше, що становить 50 % і більше від максимальної кількості балів у середньоарифметичному обчисленні результатів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів.

40. У день проведення професійно-психологічного обстеження голова відповідної відбіркової комісії академії після дешифрування відповідальним секретарем приймальної комісії власноруч заносить результати до відомості про результати професійно-психологічного відбору (додаток 11), разом з членами відповідної відбіркової комісії ставить підпис навпроти кожного результату (узагальнених результатів) та здає відповідальному секретарю приймальної комісії під підпис цю відомість з копіями висновків для доведення результатів до відома кандидатів та їх зберігання.

Результати професійно-психологічного обстеження доводяться до кандидатів загальним висновком “Придатний”, “Не придатний” працівником кадрового підрозділу, а також вивішуються для загального ознайомлення.”.

3. Додатки 1 та 2 до Інструкції виключити. 

У зв'язку з цим додатки 3 - 11 вважати відповідно додатками 1-9.

У тексті Інструкції посилання на додатки 3-11 замінити посиланнями відповідно на додатки 1-9.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.10.2016 — 2016 р., № 83, стор. 316, стаття 2747, код акта 83467/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -