<<
>>

Наказ МВС України від 02.10.2018 № 812 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи". МВС України. 2018

Документ актуальний на 23.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2018  № 812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2018 р.
за № 1206/32658

Про затвердження Інструкції про порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою визначення порядку виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи, що додається.

2. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіну М.О. забезпечити реалізацію цього наказу в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених на відповідний рік.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр соціальної політики України

О.О.

ШубінР. ІллічовО. Мельчуцький

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02 жовтня 2018 року № 812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2018 р.
за № 1206/32658

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи.

2. Винагорода за водолазні роботи виплачується в межах асигнувань, передбачених в кошторисі органів і підрозділів цивільного захисту на грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу).

3. Винагорода за водолазні роботи виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць відповідно до наказу керівника органу або підрозділу цивільного захисту.

4. Особам рядового і начальницького складу, які вибувають з органу або підрозділу цивільного захисту раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума винагороди за водолазні роботи виплачується при вибутті.

ІІ. Винагорода за виконання робіт під водою

1. Особам рядового і начальницького складу, які під час проходження служби допущені та виконують роботи, пов’язані з водолазними спусками, а також медичному складу, який забезпечує лікувальну декомпресію, залежно від характеру робіт виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - постанова № 704), але не більше 10 відсотків за кожну годину роботи під водою (з урахуванням збільшення винагороди за роботу в ускладнених умовах).

Тривалість водолазних робіт, за виконання яких виплачується винагорода, обчислюється з моменту занурення (включення в апарат) водолаза до моменту виходу його на поверхню (виключення з апарату).

2. У разі якщо тривалість водолазних робіт під водою становить менше або більше ніж одна година, розмір винагороди визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.

Зарахуванню підлягають години перебування під водою (включаючи час на експериментальні та тренувальні спуски), що записані в особисту книжку водолаза.

3. Винагорода за виконання водолазних робіт під водою під час спусків методом короткочасних занурювань за одну годину роботи під водою встановлюється у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом згідно з додатком 1 до постанови № 704 за кожну годину роботи під водою за глибини занурення:

до 5 метрів - 5 відсотків;

понад 5 до 10 метрів - 6 відсотків;

понад 10 до 40 метрів - 7 відсотків;

понад 40 до 60 метрів - 8 відсотків;

понад 60 до 100 метрів - 9 відсотків;

понад 100 метрів - 10 відсотків.

ІІІ. Винагорода за виконання робіт під водою в ускладнених умовах

1. Винагорода за кожну годину виконання водолазних робіт під водою в ускладнених умовах збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом згідно з додатком 1 до постанови № 704) у разі:

роботи з водолазної альтанки, роботи на засміченому і в’язкому ґрунті - на 0,5 відсотка;

роботи із сітками та в сіткових загородженнях, роботи за швидкості течії від 0,5 до 1,5 метра на секунду, якщо видимість менше ніж 1 метр (у разі планових тренувальних водолазних спусків),- на 1 відсоток;

роботи під кригою, роботи за температури води нижче ніж 4 °C і вище ніж 37 °C, роботи у воді, забрудненій шкідливими та токсичними домішками, перебування під заданим робочим тиском у барокамері за глибини занурення до 60 метрів з метою тренування організму, навчання водолазній справі (у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски і роботи) - на 1,5 відсотка;

роботи із застосуванням для дихання у водолазному спорядженні чистого кисню чи штучних дихальних сумішей з вмістом кисню понад 35 відсотків, роботи за відсутності видимості, транспортування спеціального вантажу, перебування під заданим робочим тиском у барокамері за глибини занурення понад 60 метрів з метою тренування організму, навчання водолазній справі (у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски і роботи) - на 2 відсотки;

роботи за штормових коливань від 2 до 3 балів, зварювання та різання металу під водою, роботи у тісноті (у відсіках корабля, судна, в колодязях, тунелях, сотернах, цистернах, трубопроводах, усередині зварних конструкцій - за відстані між палями, трубами до 1,5 метра), роботи за швидкості течії більше ніж 1,5 метра на секунду - на 3 відсотки;

виникнення радіоактивного зараження води чи ґрунту (об’єкта), робіт з випробування нових серійних або таких, що пройшли капітальний ремонт, глибоководних технічних засобів - на 4,5 відсотка;

спусків у гідротанках, гідрокамерах під підвищеним тиском, що дорівнює тиску на відповідній глибині, участі у випробуваннях дослідних і головних глибоководних технічних засобів, проведення підривних робіт, вивантаження боєприпасів, пошуку та підйому ракет, бомб, мін, торпед та інших вибухонебезпечних предметів - на 5 відсотків;

виконання завдань, що передбачають дії під водою під час ліквідації аварійних (техногенних) ситуацій, ліквідації аварій, що мають природний характер виникнення, пошуку загиблих людей, будь-яких робіт із підготовки вибухонебезпечних предметів до транспортування або переміщення - на 5 відсотків.

2. За наявності декількох факторів, які ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення винагороди підсумовуються.

ІV. Винагорода за перебування під підвищеним тиском під час лікувальної декомпресії

1. Винагорода за період перебування під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та їм подібних пристроях під час лікувальної декомпресії (рекомпресії) особам рядового і начальницького складу, які захворіли під час водолазних спусків, у тому числі медичному складу, який забезпечує в камері лікувальну декомпресію (рекомпресію), за кожну годину перебування під підвищеним тиском встановлюється у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом згідно з додатком 1 до постанови № 704 за максимального тиску:

менше 0,5 МПа - 5,5 відсотка;

0,5 МПа - 6 відсотків;

0,6 МПа - 6,5 відсотка;

0,7 МПа - 7 відсотків;

0,8 МПа - 7,5 відсотка;

0,9 МПа - 8 відсотків;

1,0 МПа - 8,5 відсотка.

У разі застосування декількох режимів лікувальної декомпресії (рекомпресії) винагорода виплачується за найбільшим із застосованих режимів.

Під час лікування осіб рядового та начальницького складу, що працювали за методом тривалого перебування під підвищеним тиском і захворіли, медичному складу, який забезпечує декомпресію (рекомпресію), винагорода виплачується, як за фактичний спуск, що здійснюється методом тривалого перебування.

2. Тривалість перебування водолазів під підвищеним тиском у барокамерах, гідрокамерах, гідротанках та їм подібних пристроях обчислюється з моменту початку підвищення тиску до моменту його повного зниження.

V. Водолазні роботи, за які винагорода не виплачується

Винагорода за водолазні роботи не виплачується:

курсантам та іншим особам рядового і начальницького складу, які навчаються водолазній справі,- за спуски під воду в період навчання (крім спусків, проведених у період перепідготовки і підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах);

особам рядового і начальницького складу - учасникам спортивних і святкових заходів - за спуски під воду під час підготовки та проведення цих заходів.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2018 — 2018 р., № 86, стор. 116, стаття 2857, код акта 92051/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -