<<
>>

Наказ МВС України від 02.12.2013  № 1026/1184/739/484 "Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2013  № 1026/1184/739/484


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2170/24702

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 103/162/384 від 11.03.2019}

Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», Податкового кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів, що додається.

2. Керівникам відповідних структурних та територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України та Державної служби фінансового моніторингу України довести цей наказ до відома співробітників (працівників) та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог законодавства України.

3.

Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству доходів і зборів України, Службі безпеки України призначити уповноважених співробітників (працівників) для організації на постійній основі взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

4. Департаменту місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України:

від 28 листопада 2006 року № 240/718/1158/755 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2006 року за № 1312/13186;

від 29 січня 2009 року № 11/33/24/53 «Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2009 року за № 258/16274;

від 10 серпня 2010 року № 131/595 /367/439 «Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за № 910/18205.

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Міністр внутрішніх
справ України


В. Захарченко

Міністр доходів і зборів
України


О. Клименко

Голова Служби безпеки
України


О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
С.Г. Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства доходів
і зборів України,
Служби безпеки України
02.12.2013  № 1026/1184/739/484


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2170/24702

ПОРЯДОК
надання та розгляду узагальнених матеріалів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає форму, структуру, зміст узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України), а також механізми та систему:

надання Держфінмоніторингом України узагальнених матеріалів органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування (слідчі підрозділи), та оперативним підрозділам центральних апаратів, їх структурним підрозділам, органам внутрішніх справ, органам безпеки, органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (далі - правоохоронні органи), їх територіальним підрозділам;

реєстрації, отримання та розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами;

отримання Держфінмоніторингом України інформації/документів про хід опрацювання узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами;

запобігання розголошенню інформації, що міститься в узагальнених матеріалах.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов’язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності);

експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу України;

надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу України, спрямовані на виконання рішення експертної комісії щодо передачі в установленому порядку правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі;

предикатний злочин - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом України кожному узагальненому матеріалу реєстраційного номера, а також реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах та Єдиному реєстрі досудових розслідувань правоохоронними органами та їх територіальними підрозділами;

розгляд узагальнених матеріалів - перевірка шляхом здійснення оперативно-розшукової діяльності та/або розслідування правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами відомостей, викладених в узагальнених матеріалах, та прийняття рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством або іншими законодавчими актами;

територіальні підрозділи правоохоронних органів - слідчі та оперативні підрозділи головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, регіональних органів Служби безпеки України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі.

Інші терміни та поняття, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон).

II. Підготовка узагальнених матеріалів до передачі правоохоронним органам

2.1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом України у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав:

вважати, що операція або сукупність пов’язаних між собою операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг України у встановлені цим Порядком строки надає до правоохоронних органів відповідні узагальнені матеріали.

2.2. Узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом України у письмовій та/або електронній формі.

2.3. Узагальнені матеріали відповідно до вимог Закону містять інформацію з обмеженим доступом.

У разі якщо узагальнені матеріали мають додатки, які містять банківську, комерційну, професійну таємницю та таємницю страхування, в узагальнених матеріалах робиться відповідний запис.

2.4. Структура узагальнених матеріалів:

зміст;

преамбула;

описові розділи, до яких можуть включатися:

опис фінансових операцій (для узагальненого матеріалу);

інформація щодо раніше переданого узагальненого матеріалу (для додаткового узагальненого матеріалу);

інформація про стан розгляду правоохоронними органами або розвідувальними органами узагальненого матеріалу (для додаткового узагальненого матеріалу);

додаткова інформація про проведення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, отримана від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (для додаткового узагальненого матеріалу);

інформація щодо зупинення фінансових операцій;

перелік документів та додатково отримана інформація від суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

інформація щодо пов’язаних узагальнених матеріалів;

додатково отримана інформація;

інформація щодо учасників фінансових операцій;

резюме;

мотивований висновок;

додатки (за наявності).

2.5. Узагальнені матеріали мають містити такі відомості:

1) в обов’язковому порядку:

реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис уповноваженої особи Держфінмоніторингу України;

опис суті фінансової операції або сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили, або:

опис суті фінансової операції або сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з предикатним злочином, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили;

опис суті фінансової операції або сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили;

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або:

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з предикатним злочином;

опис достатніх підстав, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

схему фінансових операцій;

мотивований висновок, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму або можуть здійснюватися з метою вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

2) у разі наявності:

опис ознак, за якими суб’єкт фінансового моніторингу виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу;

код банку (МФО - BIC), найменування банку та номери рахунків, через які здійснювалася фінансова операція;

інформацію щодо ідентифікації резидентів:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи - підприємця, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном, відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

інформацію щодо ідентифікації нерезидентів:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та найменування органу, що його видав, громадянство, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

б) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи, копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

інформацію про стан учасника фінансових операцій (діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований тощо);

копії первинних документів, на підставі яких проведені фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, у тому числі таких, що містять банківську та комерційну таємницю;

копії заяв та інших документів, на підставі яких відкриті рахунки, через які здійснювалися фінансові операції;

копії паспорта особи, карток із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніторингу;

копії установчих документів юридичних осіб, задіяних у здійсненні фінансових операцій;

відомості та копії документів щодо відстеження (моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

інформацію, одержану від правоохоронних, розвідувальних та інших органів державної влади;

інформацію, одержану від підрозділів фінансових розвідок інших держав (за наявності дозволу підрозділів фінансових розвідок інших держав на передачу такої інформації до правоохоронних органів та/або розвідувальних органів);

відомості, одержані з відкритих джерел (засобів масової інформації тощо);

інформацію про раніше передані узагальнені матеріали, пов’язані з цим матеріалом;

інформацію щодо зупинення фінансових операцій;

схеми засновницьких зв’язків;

3) у разі наявності двох і більше ознак фінансових операцій, клієнтів їх опис формується як узагальнення (загальна кількість операцій, загальна сума, найбільш суттєвий характер операцій та основні контрагенти). Детальніша інформація додається в табличній електронній формі, що є невід’ємним додатком до узагальнених матеріалів.

2.6. При формуванні узагальнених матеріалів для здійснення аналізу фінансових операцій та/або у разі необхідності отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави або надання такої інформації Держфінмоніторингом України використовується інформація, надана правоохоронними або іншими органами державної влади (їх територіальними підрозділами), про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та/або пов’язані з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Територіальні підрозділи правоохоронних органів надають таку інформацію безпосередньо Держфінмоніторингу України або через відповідні структурні підрозділи центральних апаратів правоохоронних органів.

Інформація, яка надається відповідно до цього пункту, повинна містити відомості та реквізити осіб, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

У разі відсутності в інформації правоохоронного органу відомостей та реквізитів осіб, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, така інформація не розглядається.

Надання інформації Держфінмоніторингу України здійснюється правоохоронними органами з дотриманням вимог законодавства щодо розголошення відомостей досудового розслідування та вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

Держфінмоніторинг України у разі необхідності звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави використовує інформацію, надану правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами, щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, якщо наявний дозвіл правоохоронного органу, його територіального підрозділу.

У разі відсутності такого дозволу інформація правоохоронного органу не може бути використана під час звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

У разі наявності в узагальненому матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави, яким надано дозвіл на передачу цієї інформації конкретному правоохоронному органу, такі узагальнені матеріали передаються в інший правоохоронний орган за наявності відповідного дозволу підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

2.7. У разі наявності у Держфінмоніторингу України додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг України формує та надає відповідному правоохоронному органу, його територіальному підрозділу додаткові узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали (за наявності) надаються правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, на розгляді в якому перебувають узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали є невід’ємною частиною узагальнених матеріалів.

2.8. У разі наявності у Держфінмоніторингу України додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів, за результатами розгляду яких оперативно-розшукові, контррозвідувальні справи закриті або досудове розслідування закінчено, Держфінмоніторинг України може формувати узагальнені матеріали, які подаються на розгляд до експертної комісії, для прийняття рішення щодо їх направлення до правоохоронних органів, їх територіальних підрозділів.

Якщо за результатами розгляду раніше наданого узагальненого матеріалу розпочато кримінальне провадження або узагальнений матеріал розглядається (використовується) у ході досудового розслідування, додаткові узагальнені матеріали надаються безпосередньо підрозділу правоохоронного органу, його територіальному підрозділу, що здійснює кримінальне провадження, якщо інше не зазначено цим підрозділом.

III. Надання Держфінмоніторингом України узагальнених матеріалів

3.1. Рішення про наявність достатніх підстав для передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією.

3.2. До участі в засіданнях експертної комісії можуть запрошуватися представники структурних підрозділів правоохоронних органів, завданням яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які затверджуються окремим розпорядчим документом відповідного структурного підрозділу правоохоронного органу.

Представники структурних підрозділів правоохоронних органів, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право:

знайомитися з короткими описами проектів узагальнених матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передачі узагальнених матеріалів до правоохоронного органу, його територіального підрозділу;

вносити пропозиції щодо обсягу і терміну доопрацювання узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу, його територіального підрозділу, до якого рекомендується передати узагальнені матеріали;

інформувати про стан розгляду раніше переданих до правоохоронних органів узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо надання копій узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо доцільності інформування правоохоронного органу щодо направлення узагальнених матеріалів до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу тощо.

3.3. За наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція може бути пов’язана з фінансуванням тероризму, узагальнений матеріал негайно передається Службі безпеки України.

3.4. У разі наявності інформації, що територіальним підрозділом правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, експертна комісія може прийняти рішення про надання узагальненого матеріалу, пов’язаного з таким провадженням, безпосередньо до цього підрозділу.

3.5. У разі наявності інформації, що територіальним підрозділом правоохоронного органу проводиться оперативно-розшукова діяльність у межах оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи відповідно до Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про контррозвідувальну діяльність», експертна комісія може прийняти рішення про надання узагальненого матеріалу, пов’язаного з такою справою, безпосередньо до цього підрозділу.

3.6. У разі наявності інформації, що фінансові операції, які відображені в узагальненому матеріалі, здійснюються або здійснювалися у конкретній адміністративно-територіальній одиниці (Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі), експертна комісія може прийняти рішення щодо направлення такого узагальненого матеріалу безпосередньо до територіального підрозділу правоохоронного органу цієї адміністративно-територіальної одиниці.

3.7. У разі наявності інформації, що територіальному підрозділу правоохоронного органу відповідно до доручення слідчого, прокурора, слідчого судді або у складі слідчої групи необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками предикатного злочину та/або легалізації (відмивання) доходів, експертна комісія може прийняти рішення щодо направлення узагальненого матеріалу безпосередньо до територіального підрозділу правоохоронного органу.

3.8. До правоохоронного органу, його територіального підрозділу направляється лише один примірник узагальненого матеріалу.

Направлення декількох примірників одного і того самого узагальненого матеріалу або його копії структурним підрозділам одного правоохоронного органу, його територіальним підрозділам чи декільком правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам не допускається.

Слідчим підрозділам правоохоронних органів у разі здійснення кримінального провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, та/або фінансування тероризму за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, за наявності їх згоди надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії.

Копії узагальнених матеріалів надаються без згоди іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу у разі закриття кримінального провадження, наявності рішення суду або закриття оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи за реабілітуючими підставами відповідно до рішення експертної комісії.

Надання іншому правоохоронному органу копії узагальненого матеріалу, який містить інформацію підрозділу фінансової розвідки іншої держави, яка надала дозвіл на передачу інформації конкретному правоохоронному органу, не допускається без згоди підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

Документ на отримання копії узагальненого матеріалу повинен:

бути викладений на офіційному бланку відповідного правоохоронного органу встановленої форми;

бути наданий за підписом керівника слідчого підрозділу правоохоронного органу (чи його заступника), скріпленим гербовою печаткою.

3.9. Термін передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, їх територіальних підрозділів не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня прийняття експертною комісією рішення.

У разі прийняття Держфінмоніторингом України рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції відповідно до частини другої статті 17 Закону та/або зупинення видаткових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону передача узагальнених матеріалів до правоохоронних органів здійснюється у терміни, встановлені пунктом 7.3 розділу VII цього Порядку.

3.10. Узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали (за наявності) та додатки до них (за наявності) надаються правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам на паперових, та/або магнітних, та/або інших матеріальних носіях інформації разом з відповідним супровідним листом за підписом Голови Держфінмоніторингу України або його заступника.

3.11. У супровідному листі зазначаються коротке умовне найменування узагальненого матеріалу, підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, його реєстраційний номер, наявність додатків, а також інформація про день закінчення строку зупинення фінансової та/або видаткової операції, у разі якщо таке рішення прийнято Держфінмоніторингом України відповідно до частин другої, третьої статті 17 Закону, а також інформація щодо раніше направлених узагальнених матеріалів.

3.12. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу України після надання узагальненого матеріалу до правоохоронного органу, його територіального підрозділу та не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися правоохоронному органу, його територіальному підрозділу окремим супровідним листом як додатки до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу є його невід’ємною частиною.

3.13. Примірник (копія) супровідного листа про направлення узагальнених матеріалів або додаткових узагальнених матеріалів до територіального підрозділу правоохоронного органу в обов’язковому порядку надається відповідному структурному підрозділу правоохоронного органу.

IV. Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів

4.1. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу України, здійснюється правоохоронним органом, його територіальним підрозділом відповідно до законодавства України, у тому числі яке регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

4.2. Правоохоронний орган, його територіальний підрозділ, який отримав узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з моменту його реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу України відомості щодо дати і номера їх реєстрації, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України).

4.3. При направленні структурним підрозділом правоохоронного органу узагальненого матеріалу, та/або додаткового узагальненого матеріалу, або матеріалів досудового розслідування, проведеного його територіальним підрозділом, або якщо територіальний підрозділ направив його до структурного підрозділу правоохоронного органу, один примірник супровідного листа та/або повідомлення (із зазначенням реквізитів супровідного листа та/або узагальненого або додаткового узагальненого матеріалу) надсилається на адресу Держфінмоніторингу України.

4.4. Якщо відповідно до законодавства узагальнений матеріал, та/або додатковий узагальнений матеріал, або матеріали розгляду узагальненого матеріалу передаються з одного правоохоронного органу до іншого або до їх територіальних підрозділів, правоохоронний орган (його територіальний підрозділ), який передає такі документи, один примірник супровідного листа та/або повідомлення (із зазначенням реквізитів супровідного листа та узагальненого та/або додаткового узагальненого матеріалу) надсилає на адресу Держфінмоніторингу України та до відповідних підрозділів правоохоронних органів.

4.5. У всіх випадках передачі правоохоронними органами інформації та/або документів про результати розгляду узагальненого матеріалу у супровідному листі в обов’язковому порядку зазначається інформація щодо узагальненого матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у Держфінмоніторингу України.

V. Розгляд узагальнених матеріалів

5.1. Розгляд узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

5.2. Організація, розгляд, прийняття рішення за відомостями, викладеними в узагальнених матеріалах щодо фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, здійснюються правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами, на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5.3. Отримані узагальнені матеріали правоохоронні органи, їх територіальні підрозділи реалізовують у межах своєї компетенції, використовуючи оперативно-розшукові заходи і засоби, здійснюючи кримінальне провадження у порядку, визначеному Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

5.4. Контроль за станом розгляду та обґрунтованістю прийнятих рішень територіальними підрозділами правоохоронних органів за результатами розгляду узагальнених матеріалів здійснюють структурні підрозділи правоохоронних органів, а також керівники територіальних підрозділів правоохоронних органів.

5.5. Узагальнені матеріали, які містять підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, використовуються правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами виключно при здійсненні заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

VI. Отримання Держфінмоніторингом України інформації та/або документів про хід розгляду узагальнених матеріалів

6.1. Правоохоронні органи (їх територіальні підрозділи) протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених матеріалів надають Держфінмоніторингу України інформацію відповідно до Переліку відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами (далі - Перелік) (додаток 2).

6.2. Для повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування - повідомлення про підозру у вчиненні злочину (або про факт закриття такого кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу і суб’єктів державного фінансового моніторингу про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями за повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надсилались до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, правоохоронні органи, їх територіальні підрозділи, на розгляді яких перебували узагальнені матеріали, надають повідомлення Держфінмоніторингу України про факт початку досудового розслідування - повідомлення про підозру у вчиненні злочину (або про факт закриття такого кримінального провадження в ході досудового розслідування), а також про прийняті судами рішення у розрізі таких фінансових операцій за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

6.3. У разі потреби в отриманні інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг України направляє запити до правоохоронних органів, їх територіальних підрозділів.

6.4. Правоохоронні органи (їх територіальні підрозділи) на запити Держфінмоніторингу України зобов’язані надавати інформацію (додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених матеріалів, хід досудового розслідування та/або відповідні копії процесуальних документів (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України).

6.5. Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи один раз на півріччя проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів.

Результати взаємозвірки оформляються актом за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Держфінмоніторинг України складає акт у двох примірниках, які до 25 числа місяця, що настає за звітним, направляються до правоохоронного органу.

Правоохоронний орган протягом тридцяти днів з моменту отримання акта здійснює звірку і надає підписаний примірник акта Держфінмоніторингу України.

До акта взаємозвірки Держфінмоніторингом України та правоохоронним органом заносяться відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, що були передані та отримані у звітний період, перенаправлені в інший правоохоронний орган (його територіальний підрозділ) або отримані від них за звітний період, відомості щодо узагальнених матеріалів, які перебувають на розгляді більше шести місяців і стосовно яких відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством України.

Акт взаємозвірки підписується керівниками відповідного структурного підрозділу правоохоронного органу та Держфінмоніторингу України або їх заступниками, затверджується Головою Держфінмоніторингу України та керівником правоохоронного органу або їх заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6.6. Співробітники Держфінмоніторингу України за ініціативою правоохоронного органу у встановленому законодавством порядку беруть участь у заходах, які здійснюють правоохоронні органи у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, як консультанти або спеціалісти.

VII. Інформування правоохоронних органів про зупинення фінансових операцій

7.1. У разі прийняття Держфінмоніторингом України рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до вимог частини другої статті 17 Закону, здійснене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 17 Закону, та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг України невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення, інформує про зазначене правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Якщо Держфінмоніторингом України приймається рішення про подальше зупинення фінансових операцій (про зупинення видаткових операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої статті 17 Закону і такі операції пов’язані з раніше наданим узагальненим матеріалом, про це інформується лише правоохоронний орган (його територіальний підрозділ), який безпосередньо його розглядає.

Якщо Держфінмоніторингом України приймається рішення про подальше зупинення фінансових операцій (про зупинення видаткових операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої статті 17 Закону і такі операції не пов’язані з раніше наданим узагальненим матеріалом, про це інформуються відповідні структурні підрозділи правоохоронних органів.

Перелік слідчих та оперативних підрозділів центральних апаратів (на рівні головних управлінь, управлінь) органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, надається Держфінмоніторингу України правоохоронними органами.

У разі потреби Держфінмоніторинг України може інформувати інший структурний підрозділ правоохоронного органу.

7.2. Правоохоронний орган (його структурний підрозділ), отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом України рішення відповідно до пункту 7.1 цього розділу, невідкладно протягом двох робочих днів з моменту її отримання надає, у разі наявності, Держфінмоніторингу України для аналізу необхідну додаткову інформацію, документи (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять:

відомості стосовно осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції;

відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності, наявності судимості стосовно вищезазначених осіб тощо.

7.3. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг України готує узагальнений матеріал, який пов’язаний із зупиненням фінансової операції, і подає відповідному правоохоронному органу (його структурному або територіальному підрозділу) не пізніше п’ятого робочого дня після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції відповідно до частин другої та/або третьої статті 17 Закону.

У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується Держфінмоніторингом України на сім робочих днів з дня подання відповідного узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів.

7.4. У разі надходження запиту правоохоронного органу (його територіального підрозділу) у межах перевірки раніше наданого узагальненого матеріалу, у якому зазначаються фінансові операції, які містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг України може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

Такий запит правоохоронного органу обов’язково повинен:

бути викладений на офіційному бланку відповідного правоохоронного органу (його територіального підрозділу) встановленої форми;

бути наданий за підписом керівника правоохоронного органу (його територіального підрозділу) чи його заступника, скріпленим гербовою печаткою;

містити мотивовані підозри, обґрунтування необхідності зупинення видаткових операцій, ідентифікаційні дані учасників фінансових операцій, банківські рахунки та інші відомості, зазначені в додатку 1 до цього Порядку.

VIII. Заходи щодо запобігання розголошенню інформації

8.1. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах, у тому числі при передачі та розгляді, її розкриття та захист здійснюються співробітниками правоохоронних органів (їх територіальних підрозділів) та Держфінмоніторингу України відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів з грифом обмеження доступу.

8.2. Правоохоронні органи, їх територіальні підрозділи надають Держфінмоніторингу України передбачену цим Порядком інформацію (копії документів) з дотриманням вимог законодавства України, зокрема статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про контррозвідувальну діяльність».

8.3. Правоохоронні органи, їх територіальні підрозділи, Держфінмоніторинг України забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу.

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів,
взаємодії з ЦОВВ
та регіонами
Г.Б. Маркович

Начальник ГУБОЗ
Міністерства внутрішніх
справ УкраїниС.М. Рогозін

Начальник Головного
слідчого управління
фінансових розслідувань
Міністерства доходів і зборів
України

А.І. Яковинець

Начальник Головного
оперативного управління
Міністерства доходів і зборів
України
О.А. Мандзюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
начальник ГУБКОЗ ЦУ СБУС.П. Черних

Начальник ГУКЗЕД
Служби безпеки України


О.М. Бакаліна
Додаток 1
до Порядку надання та розгляду
узагальнених матеріалів
(пункт 2.6)

ПЕРЕЛІК
відомостей та реквізитів осіб, які повинні міститися в інформації правоохоронних органів

1

Перелік відомостей, які повинні міститися в інформації правоохоронних органів

1.1

Вид фінансових операцій, стосовно яких у правоохоронного органу є підозри, що вони пов’язані з:

а

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

б

фінансуванням тероризму

в

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1.2

Інформація про фінансові операції, зазначені у пункті 1.1 цього Переліку, повинна бути отримана при:

а

здійсненні кримінального провадження за ознаками предикатного злочину

б

виконанні завдань, передбачених Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про контррозвідувальну діяльність», з метою пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)

1.3

Інформація щодо кримінального провадження, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи:

1.3.1

щодо кримінального провадження:

а

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

б

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

в

кваліфікація предикатного злочину

г

найменування правоохоронного органу, його слідчого підрозділу, який веде розслідування

ґ

короткий опис фабули факту розслідування. Дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо

д

встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)

1.3.2

щодо оперативно-розшукової справи:

а

номер оперативно-розшукової справи

б

дата заведення оперативно-розшукової справи

в

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

г

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа

1.3.3

щодо контррозвідувальної справи:

а

номер контррозвідувальної справи

б

дата заведення контррозвідувальної справи

в

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

г

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває контррозвідувальна справа

1.4

Опис фінансової операції, щодо якої у правоохоронного органу є підозри, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції:

а

дата проведення фінансової операції

б

сума фінансової операції

в

зміст фінансової операції

г

найменування банку

ґ

відомості щодо учасників фінансової операції

д

інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності)

1.5

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов’язана з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції

1.6

Наявність причинного зв’язку між фактами, які досліджуються у ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій або контррозвідувальній справі, та фінансовою операцією

1.7

Обов’язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму:

1.7.1

для фізичних осіб - резидентів:

а

прізвище, ім’я, по батькові

б

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної влади)

1.7.2

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)

1.7.3

для юридичних осіб:

а

повне найменування

б

код за ЄДРПОУ (для резидентів)

в

місцезнаходження

2

Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до підрозділу фінансової розвідки іншої держави:

2.1

Інформація, зазначена в підпунктах 1.1-1.3, 1.5 та 1.6 цього Переліку

2.2

Відомості, що ідентифікують суб’єкта: назва суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної та/або найменування юридичної особи)

2.3

Фінансова та інша інформація:

а

найменування банку (SWIFT-код (BIC cod) банку)

б

номер банківського рахунку

в

опис необхідної інформації (запитання)

г

ціль та мета використання інформації, що запитується

ґ

застосування арешту, вилучення або конфіскації майна

д

сума (вид валюти) та/або походження коштів

е

країни, які задіяні у розслідуванні
Додаток 2
до Порядку надання та розгляду
узагальнених матеріалів
(пункт 6.1)

ПЕРЕЛІК
відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами

№ з/п

Стадії розгляду

Відомості про стан розгляду узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ)

1

Отримання УМ (ДУМ)

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу України УМ (ДУМ), дата.
2. Найменування правоохоронного органу (його територіального підрозділу), який отримав УМ (ДУМ).
3. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) в журналі обліку документів з обмеженим доступом.
4. Реквізити реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України)

2

Здійснення розгляду відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» або Закону України «Про контррозвідувальну діяльність»

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу України УМ (ДУМ), дата.
2. Підстави проведення розгляду (Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» або Закон України «Про контррозвідувальну діяльність»).
3. Номер оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи та дата заведення.
4. Найменування органу, його структурного підрозділу, який здійснює розгляд

3

При направленні УМ (ДУМ) або матеріалів його розгляду за належністю до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу України УМ (ДУМ), дата.
2. Вихідні дата і номер супровідного листа правоохоронного органу, його територіального підрозділу до УМ (ДУМ), матеріалів перевірки (гриф обмеження доступу).
3. Найменування органу (структурного підрозділу), яким спрямовано УМ (ДУМ) за належністю, його місцезнаходження.
4. Найменування органу (структурного підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ), його місцезнаходження

4

Кримінальне провадження

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу України УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
3. Стаття Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Яким органом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (найменування органу).
5. Яким органом здійснюється досудове розслідування (найменування органу).
6. Стан досудового розслідування (кримінальне провадження триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено).
7. Короткий опис фабули досудового розслідування.
8. Дії щодо закінчення досудового розслідування (стаття 283 Кримінального процесуального кодексу України).
9. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн).
10. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
11. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
12. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу обліку, реєстраційний номер та дата, номер справи

5

Закриття кримінального провадження у ході досудового розслідування

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань УМ
3. Стаття Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким прийнято рішення.
5. Копія постанови про закриття кримінального провадження у ході досудового слідства (надається поштою).
6. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про закінчення досудового розслідування.
7. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата

6

Закінчення досудового слідства шляхом складання обвинувального акту та направлення його до суду

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу України УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про закінчення досудового розслідування.
3. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
4. Найменування органу, який склав обвинувальний акт. 5. Прізвище, ім’я, по батькові обвинувачених.
6. За якими статтями та їх частинами пред’явлено обвинувачення (у тому числі обов’язково вказати предикатний злочин до статті 209 Кримінального кодексу України) у розрізі обвинувачених.
7. Установлена сума легалізованих доходів - за обвинувальним актом (млн грн).
8. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт, які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
9. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн)
10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата.
11. Найменування суду, до якого спрямовано обвинувальний акт, його адреса та за наявності номер судової справи.
12. Дата та реєстраційний номер супровідного листа, який обвинувальний акт направлено до суду
Додаток 3
до Порядку надання та розгляду
узагальнених матеріалів
(пункт 6.2)


Державна служба фінансового
моніторингу України

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо прийнятого процесуального рішення

(на виконання пункту 6.2 розділу VI Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів)

№ з/п

Номер фінансової операції за узагальненим матеріалом

Номер узагальненого матеріалу

Номер кримінального провадження за Єдиним реєстром досудових розслідувань

Дата внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань факту

Стаття Кримінального кодексу України

Найменування органу, який прийняв рішення

направлення повідомлення про підозру

закриття кримінального провадження

направлення обвинувального акта до суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник структурного підрозділу правоохоронного органу або його заступник / керівник структурного територіального підрозділу правоохоронного органу або його заступник


____________
(підпис)


___________________
(прізвище, ініціали)

«__» ____________ 20__ року


Додаток4
до Порядку надання та розгляду
узагальнених матеріалів
(пункт 6.5)


Для службового користування
Прим. _____
(при заповненні)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________________
(керівник Держфінмоніторингу України або його заступник)

_______________________________________
(керівник правоохоронного органу або його заступник)

______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

«___» ____________ 20__ року

«___» ____________ 20__ рокумісто ________________


АКТ
взаємозвірки результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів
за ____________

№ з/п

Номер та дата супровідного листа Держфінмоніторингу України

Номер та дата узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу

Вид та умовне найменування узагальненого матеріалу

Дата та номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

Результати розгляду узагальнених матеріалів (останнє на звітну дату прийняте рішення згідно із законодавством)

1

2

3

4

5

6

Керівник структурного підрозділу
Держфінмоніторингу України
або його заступник____________
(підпис)___________________
(ініціали та прізвище)

«___» ____________ 20__ рокуКерівник структурного підрозділу
правоохоронного органу
або його заступник____________
(підпис)___________________
(ініціали та прізвище)

«___» _____________ 20__ року
Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.01.2014 — 2014 р., № 3, стор. 162, стаття 75, код акта 71011/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -