<<
>>

Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021

Документ актуальний на 26.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2021  № 85

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 242/35864

Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період

Відповідно до пункту 1 статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою впорядкування речового забезпечення військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1537/29667 (із змінами), що додаються.

2. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

С.

Дейнеко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

03 лютого 2021 року № 85

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 242/35864

ЗМІНИ

до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період

1. У Нормі № 1:

1) після позиції 10 доповнити новими позиціями 11 та 12 такого змісту:

«

11

Кітель

1

5

12

Штани

1

5

».

У зв’язку із цим позиції 11-36 уважати відповідно позиціями 13-38;

2) у графі 3 позиції 16 цифру «3» замінити цифрою «5»;

3) у графі 2 позиції 31 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями літні»;

4) графу 2 позиції 32 і примітку після слів «високими берцями» доповнити словом «демісезонні».

2. У Нормі № 2:

1) графу 5 позиції 27 доповнити цифрою «2»;

2) у графі 2 позиції 28 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями літні»;

3) графу 2 позиції 29 після слів «високими берцями» доповнити словом «демісезонні»;

4) пункти 2 і 3 приміток викласти в такій редакції:

«

2. Військовослужбовцям, які отримують льотно-технічне обмундирування, черевики трекінгові демісезонні видаються на один рік, ремінь брючний на п’ять років, а куртка утеплена польова, костюм літній польовий, сорочка бойова, черевики з високими берцями демісезонні, черевики з високими берцями літні не видаються

3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях та Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, куртка утеплена польова видається на п’ять років, костюм літній польовий, сорочка бойова та черевики з високими берцями демісезонні - на три роки.

».

3. У Нормі № 3:

1) у графі 4 позиції 22 цифру «2» замінити цифрою «1»;

2) позицію 23 викласти в такій редакції:

«

23

Сорочка бойова

1

2

2, 3

»;

3) графу 5 позиції 28 доповнити цифрою «2»;

4) у графі 2 позиції 29 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями літні»;

5) позицію 30 викласти в такій редакції:

«

30

Черевики з високими берцями демісезонні

1

2

2, 3

»;

6) пункти 2 і 3 приміток викласти в такій редакції:

«

2. Військовослужбовцям, які отримують льотно-технічне обмундирування, черевики трекінгові демісезонні видаються на один рік, ремінь брючний на п’ять років, а куртка утеплена польова, костюм літній польовий, сорочка бойова, черевики з високими берцями демісезонні, черевики з високими берцями літні не видаються

3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управліннях та Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, куртка утеплена польова видається на п’ять років, костюм літній польовий, сорочка бойова та черевики з високими берцями демісезонні - на три роки.

».

4. Норму № 4 викласти в такій редакції:

«Норма № 4

забезпечення речовим майном курсантів вищих військових навчальних закладів

№ з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк носіння/

експлуатації

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

2

3

4

5

Обмундирування

1

Берет

1

2

1

2

Кашкет польовий або панама

1

2

3

Блайзер спеціальний

1

2

1

4

Шапка зимова

1

2

5

Куртка спеціальна

1

2

6

Штани спеціальні

1

2

1

7

Сорочка спеціальна

1

2

1

8

Теніска спеціальна

2

2

1

9

Рукавички демісезонні

1

2

1

10

Куртка утеплена польова

1

2

1

11

Куртка костюма утеплювача

1

2

1

12

Костюм літній польовий

1

1

13

Костюм літній польовий

1

2

1

14

Шарф-труба літній

1

2

15

Шарф-труба зимовий

1

2

Взуття

16

Черевики трекінгові демісезонні

1

2

1

17

Черевики з високими берцями літні

1

2

1

18

Черевики з високими берцями демісезонні

1

1

19

Тапочки казармені

1

2

Білизна

20

Фуфайка (з короткими рукавами)

4

2

3, 4

21

Труси

2

1

3

22

Фуфайка (з довгими рукавами) та кальсони

2

1

23

Білизна для холодної погоди

1

1

24

Шкарпетки літні

3

1

3

25

Шкарпетки зимові

2

1

3

26

Рушник

2

1

Спорядження

27

Ремінь брючний

1

2

__________

Примітки:

1. У разі продовження навчання на п’ятому курсі строк експлуатації берета, блайзера спеціального, штанів спеціальних, сорочки спеціальної, тенісок спеціальних, рукавичок демісезонних, куртки утепленої польової, куртки костюма утеплювача, костюма літнього польового, черевиків трекінгових демісезонних, черевиків з високими берцями літніх збільшується до трьох років.

2. Майно видається на строк навчання, але не більше ніж на 5 років.

3. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності курсанта.

».

5. Норму № 5 виключити.

У зв’язку із цим Норми 6-22 вважати відповідно Нормами 5-21.

6. Графу 2 позиції 10 Норми № 5 після слів «високими берцями» доповнити словом «демісезонні».

7. Графу 2 позиції 19 Норми № 6 після слів «високими берцями» доповнити словом «демісезонні».

8. У Нормі № 7:

1) позицію 10 викласти в такій редакції:

«

10

Тужурка (або кітель однобортний) і штани

2

5

»;

2) у графі 3 позиції 14 цифру «3» замінити цифрою «5»;

3) у графі 2 позиції 28 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями демісезонні».

9. У Нормі № 8:

1) графу 2 позиції 10 після слова «Тужурка» доповнити словами «(або кітель однобортний)»;

2) у графі 2 позиції 27 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями демісезонні»;

10. У Нормі № 9:

1) графу 2 позиції 10 після слова «Тужурка» доповнити словами «(або кітель однобортний)»;

2) у графі 4 позиції 22 цифру «2» замінити цифрою «1»;

3) у графі 2 позиції 28 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями демісезонні».

11. У графі 2 позиції 15 Норми № 10 слова «трекінгові зимові» замінити словами «з високими берцями демісезонні».

12. Графу 2 позиції 10 Норми № 11 після слів «високими берцями» доповнити словом «демісезонні».

13. У Нормі № 12:

1) у графі 5 позиції 11 цифру «1» виключити;

2) позицію 12 виключити.

У зв’язку із цим позиції 13-15 уважати відповідно позиціями 12-14;

3) у примітках:

у пункті 1 слова «, черевиками трекінговими демісезонними» виключити;

у пункті 2 слова «черевиками трекінговими зимовими,» виключити.

14. У Нормі № 14:

1) графу 5 позиції 1 доповнити цифрою «2»;

2) примітку викласти в такій редакції:

«

__________

Примітки:

1. Рушник махровий видається на 100 відсотків спискової чисельності військовослужбовців, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, курсантів вищих військових навчальних закладів, ліцеїстів для обтирання після відвідування лазні.

2. Подушка в підрозділах Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, в яких проходять військову службу курсанти, видається на три роки.

».

15. У Нормі № 16:

1) після позиції 1 доповнити новою позицією 2 такого змісту:

«

2

Сітка протимоскітна

1

3

1

1

».

У зв’язку із цим позиції 2-22 вважати відповідно позиціями 3-23;

2) пункт 1 приміток після слів «Шапки-фески,» доповнити словами «сітки протимоскитні,».

16. У Нормі № 17 позицію 2 виключити.

У зв’язку із цим позиції 3-23 вважати відповідно позиціями 2-22.

17. Після Норми № 21 доповнити новою Нормою № 22 такого змісту:

«Норма № 22

забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в підрозділах охорони державного кордону України, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських (інвентарне майно)

№ з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину

(штук, пар, комплектів)

Строк носіння

(років)

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

2

3

4

5

1

Куртка утеплена польова

1

3

2

Костюм літній польовий

1

1

3

Черевики з високими берцями демісезонні

1

2

».

Директор Директорату

безпеки державного кордону

та міграційних процесів

Міністерства внутрішніх справ

України

М. Зеленчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2021 — 2021 р., № 19, стор. 500, стаття 840, код акта 103307/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 13. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -