<<
>>

Наказ МВС України від 03.04.2018 № 275/600 "Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій". МВС України. 2018

Документ актуальний на 01.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2018  № 275/600

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2018 р.

за № 479/31931

Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 3 Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1121, пунктів 47 - 50 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, пункту 7 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та пункту 8 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, з метою організації взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Міністерства охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства охорони здоров'я України від 03 грудня 2008 року № 882/715 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Міністерства України з  питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2009 року за № 147/16163.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій та заступника Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр внутрішніх

справ України

А. Аваков

Виконуючий обов'язки

Міністра охорони

здоров'я України

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова державної служби України

з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України,

Міністерства охорони

здоров'я України

03.04.2018 № 275/600

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2018 р.

за № 479/31931

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії ДСНС та МОЗ під час виконання ними спільних завдань з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації (далі - НС) у режимах функціонування (повсякденного функціонування, підвищеної готовності та НС) єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ).

2. Взаємодія ДСНС і МОЗ - узгоджені та взаємопов'язані відповідно до мети, місця, часу, обсягів і способів виконання спільні заходи з попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС.

3. Метою взаємодії ДСНС і МОЗ з попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС є забезпечення ефективного використання медичного персоналу, спеціалізованого санітарного транспорту, медичних виробів, лікарських засобів, закладів охорони здоров'я для рятування життя та збереження здоров'я людей під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС.

4. Взаємодія ДСНС і МОЗ здійснюється на основі таких принципів:

єдині підходи до реалізації державної політики у сфері попередження та ліквідації НС, охорони здоров'я населення і профілактики захворювань;

пріоритет збереження життя і здоров'я населення при виникненні та під час ліквідації НС;

єдині підходи і критерії під час прогнозування та оцінювання медико-санітарної обстановки за різних НС, визначення можливостей рятувальних і медичних підрозділів, формувань та закладів.

5. Залучення сил і засобів ДСНС і МОЗ для попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. ДСНС і МОЗ здійснюють взаємний обмін інформацією та оповіщення по лінії оперативних служб з метою своєчасного доведення інформації про загрозу або виникнення НС.

Оповіщення та взаємний обмін інформацією організовуються на державному рівні між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС (телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс (044) 247-32-11, електронна пошта: oper@mns.gov.ua) та вузлом інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ України в Урядовій інформаційно-аналітичній системі з питань надзвичайних ситуацій (оперативно-диспетчерський відділ Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" (телефони-факси: (044) 518-57-08, 518-47-11, електронна пошта: disastermed2@ukr.net)).

7. Оповіщення та взаємний обмін інформацією на регіональному рівні організовуються між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

8. Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та МОЗ негайно інформують один одного.

II. Щоденний обмін інформацією

1. Черговий оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" щодня до 08:00 інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про оперативну обстановку в межах компетенції МОЗ щодо НС.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС черговий оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" надає необхідні роз'яснення щодо переданої інформації.

III. Оперативне інформування

1. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС та оперативної інформації про інфекційні хвороби, отруєння людей та інші медико-санітарні наслідки НС в межах компетенції МОЗ черговий оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" протягом 10 хвилин інформує телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

У випадку ускладнення ситуації на місці виникнення НС черговий оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" негайно інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС для забезпечення оперативного реагування.

2. Усне інформування підтверджується протягом однієї години на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або факсимільним зв'язком шляхом надсилання повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків (додаток 1) і оперативної інформації про медико-санітарні наслідки надзвичайної ситуації (додаток 2).

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у межах компетенції МОЗ начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС протягом 10 хвилин інформує про це телефоном чергового оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України".

У випадку ускладнення ситуації на місці виникнення НС оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС негайно інформує чергового оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" для забезпечення оперативного реагування.

4. За запитом оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" інформація про оперативну обстановку в районі виникнення НС черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС невідкладно подається факсимільним зв'язком або електронною поштою до оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України".

IV. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування оперативно-диспетчерським відділом Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про хід ліквідації наслідків НС здійснюється двічі на добу шляхом направлення інформації:

до 20:00 станом на 18:00;

до 08:00 станом на 00:00.

2. У разі утворення керівником робіт з ліквідації наслідків НС (далі - Керівник робіт) штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб з НС) залежно від рівня НС періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС можуть змінюватися відповідно до рішень Керівника робіт або начальника Штабу з НС.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або у районі виникнення НС Штабу з НС за запитом начальника чергової зміни ДСНС черговий оперативно-диспетчерського відділу Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" здійснює оповіщення керівництва МОЗ, яке входить до складу Штабу з НС.

4. Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" щотижня узагальнює інформацію центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф адміністративно-територіальних одиниць про надзвичайні ситуації на території України та їхні медико-санітарні наслідки і надсилає її до ДСНС та МОЗ за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.

V. Заходи взаємодії ДСНС і МОЗ у режимах функціонування ЄДСЦЗ

1. У режимі повсякденного функціонування:

1) ДСНС і МОЗ:

направляють до складу координаційних комісій Державної служби медицини катастроф та робочих груп своїх повноважних представників;

здійснюють взаємний обмін інформацією про НС з медико-санітарними наслідками в Україні та поза її межами;

визначають порядок спільних дій щодо медичного та біологічного захисту населення з визначенням основних завдань, переліку сил і засобів, необхідних для надання медичної допомоги постраждалим при НС, місця і часу організації та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

організовують та здійснюють спільні командно-штабні і тактико-спеціальні навчання з питань ліквідації наслідків НС;

розробляють, узгоджують і реалізовують програми з питань медичного та біологічного захисту населення і територій при НС;

беруть участь у виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань медичного та біологічного захисту населення при НС;

здійснюють міжнародне співробітництво з питань медичного та біологічного захисту населення при НС;

2) МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та затверджує План реагування на НС Міністерства охорони здоров'я України, що визначає потребу в силах і засобах для ліквідації медико-санітарних наслідків НС та принципи їх застосування і використання;

розробляє протоколи надання домедичної та медичної допомоги постраждалим при НС, вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення при НС;

здійснює постійний моніторинг за факторами навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людей, у межах компетенції;

створює відомчий матеріальний резерв лікарських засобів, медичних виробів для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

організовує згідно з професійними вимогами підготовку фахівців відповідної функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та спеціалізованої служби цивільного захисту, які створюються МОЗ;

3) ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює навчання особового складу аварійно-рятувальних підрозділів навичкам надання домедичної допомоги постраждалим при НС;

утримує мобільний госпіталь, який належить до сфери управління ДСНС, здійснює його матеріально-технічне забезпечення;

забезпечує навчання (підвищення кваліфікації) медичних працівників закладів охорони здоров'я ДСНС за напрямом підготовки "медицина невідкладних станів";

забезпечує готовність закладів охорони здоров'я ДСНС та мобільних медичних пунктів до виконання завдань за призначенням;

здійснює підготовку на курсах цивільного захисту керівного складу і спеціалістів структурних підрозділів з питань охорони здоров'я всіх рівнів;

здійснює перевірку готовності органів управління та сил цивільного захисту МОЗ до медичного та біологічного захисту населення при НС.

2. У режимі підвищеної готовності:

1) ДСНС і МОЗ:

формують оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливого виникнення НС, які аналізують обстановку, що склалася, прогнозують розвиток НС, можливу кількість, структуру та важкість постраждалих внаслідок НС, санітарно-епідемічну обстановку в районі НС і на прилеглих до неї територіях;

складають план термінових заходів для попередження (зменшення) медико-санітарних наслідків НС, у якому визначають медичні сили, заклади охорони здоров'я МОЗ та ДСНС, які необхідно перевести в режим підвищеної готовності, порядок спільних дій щодо медичного та біологічного захисту населення в районі виникнення НС, порядок взаємного обміну інформацією між відомствами та участь відповідних підрозділів ДСНС та МОЗ в організації контролю за рівнем радіоактивного, хімічного та біологічного забруднення середовища (відповідно до компетенції);

перевіряють та за необхідності поповнюють матеріально-технічні резерви, необхідні для ліквідації НС;

2) МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:

надає ДСНС інформацію щодо прогнозу медико-санітарних наслідків НС, розрахунків сил і засобів відповідної функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та спеціалізованої служби цивільного захисту, які створюються МОЗ, інформацію щодо визначених установ та закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ, які планують залучити до ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

здійснює приведення підпорядкованих установ та закладів охорони здоров'я, сил та засобів відповідної функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та спеціалізованої служби цивільного захисту, які створюються МОЗ, відповідного регіону в режим підвищеної готовності до ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

оперативно визначає сили та засоби відповідної функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та спеціалізованої служби цивільного захисту, які створюються МОЗ, що можуть бути залучені з інших регіонів України для ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

організовує та здійснює санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи в районах, що межують із зоною НС, у межах компетенції;

посилює моніторинг за радіаційним фоном, хімічним забрудненням атмосферного повітря, бактеріологічним та хімічним забрудненням середовища (у межах компетенції);

комплектує медичними працівниками до повного штату мобільний госпіталь, який належить до сфери управління ДСНС;

3) ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:

надає інформацію про загрозу виникнення НС та характер уражаючих факторів;

у разі надходження інформації від територіальних органів ДСНС у регіонах:

аналізує інформацію та надає попередні розпорядження до підпорядкованих територіальних органів і підрозділів ДСНС, за необхідності приводить у готовність до розгортання відповідні сили і засоби;

через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС оповіщає оперативно-диспетчерський відділ Державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" про загрозу виникнення НС, інформує про прийняті рішення з підготовки до ліквідації наслідків НС;

у разі надходження інформації від МОЗ:

уточнює та аналізує інформацію;

надає попередні розпорядження до територіальних органів і підрозділів ДСНС;

за необхідності приводить у готовність до розгортання сили і засоби служби цивільного захисту;

через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує МОЗ про прийняті рішення з підготовки до ліквідації наслідків НС.

3. У режимі НС:

1) ДСНС і МОЗ:

відповідно до вимог частини четвертої статті 6 Кодексу цивільного захисту України для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків створюються спеціальні комісії з ліквідації НС (далі - Спеціальна комісія), до складу яких ДСНС і МОЗ надають своїх представників;

подають пропозиції щодо ліквідації медико-санітарних наслідків НС до проекту рішень Спеціальної комісії;

визначають медичні сили і засоби МОЗ та ДСНС, які необхідно задіяти для ліквідації медико-санітарних наслідків НС, порядок їх висування до осередку НС та порядок роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

організовують та здійснюють надання домедичної та медичної допомоги постраждалим при НС;

визначають наявність, порядок використання і поповнення запасів лікарських засобів, медичних виробів та інших матеріальних засобів, необхідних для ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

надають населенню оперативну і достовірну інформацію про рівень ризику впливу небезпечних факторів НС на здоров'я та умови життєдіяльності, методи та способи захисту від них;

продовжують взаємний обмін інформацією про перебіг ліквідації наслідків НС загалом і медико-санітарних зокрема, а також про прийняті рішення з ліквідації їх наслідків, що належать до компетенції ДСНС та МОЗ;

ураховуючи рівень НС, узгоджують та приймають рішення про виділення додаткових сил і засобів для ліквідації її медико-санітарних наслідків;

здійснюють медичний контроль за станом здоров'я особового складу формувань аварійно-рятувальних служб та всіх інших осіб, залучених до ліквідації наслідків НС;

2) МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:

направляє своїх представників до складу Штабу з НС для оцінки медико-санітарних наслідків НС, розробки рекомендацій щодо заходів з їх ліквідації, підтримання оперативного зв'язку;

через підпорядковані оперативно-диспетчерські служби надає ДСНС інформацію щодо обсягів та характеру медико-санітарних наслідків НС;

організовує та забезпечує надання медичної допомоги постраждалим внаслідок НС;

організовує та здійснює медичне забезпечення населення під час евакуації в районі НС та в місцях розміщення евакуйованого населення;

здійснює контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуаціями в районі НС (у межах компетенції);

направляє у визначене місце збору медичних працівників повного штату мобільного госпіталю, який належить до сфери управління ДСНС;

приймає рішення щодо застосування сил та засобів відповідної функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та спеціалізованої служби цивільного захисту, які створюються МОЗ, з інших регіонів для ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

забезпечує поповнення лікарськими засобами та медичними виробами медичних формувань і закладів охорони здоров'я, що беруть участь в аварійно-рятувальних роботах;

3) ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:

при надходженні інформації від територіальних органів ДСНС у регіонах:

через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує МОЗ про виникнення НС та її розвиток, про прийняті рішення з ліквідації її наслідків;

здійснює заходи з ліквідації наслідків НС;

забезпечує надання домедичної допомоги, а за необхідності - медичної допомоги постраждалим в осередку НС;

здійснює переміщення постраждалих у безпечну зону та передає їх медичним працівникам служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ для подальшого лікування;

при надходженні інформації від МОЗ:

уточнює та аналізує інформацію;

через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує МОЗ про прийняті рішення з ліквідації наслідків НС та евакуації населення;

здійснює заходи з ліквідації наслідків НС.

Т.в.о. директора

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

С. Житняк

В.о. начальника

Управління екстреної

медичної допомоги

та медицини катастроф МОЗ

О. Данилюк


Додаток 1

до Інструкції щодо організації

взаємодії між Державною

службою України з надзвичайних

ситуацій і Міністерством охорони

здоров'я України в разі виникнення

надзвичайних ситуацій

(пункт 2 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ № __

про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків

станом на 00:00 год ___ ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572

2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об'єкт, належність об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)

4

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (дата, час)

5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)

6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо

7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об'єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)

8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (кількість осіб (з них - працівників ДСНС), одиниць техніки (з них - тієї, що належать ДСНС), інші сили (МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань ЦЗ)

9

Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновлювальних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)

11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. грн

12

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. грн

13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), їх кількість

14

Посада, прізвище, ініціали керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу

Посада особи, яка склала повідомлення

____________

(підпис)

______________________

(П.І.Б.)

___________________ _________ 20____ року

(час подання інформації)


Додаток 2

до Інструкції щодо організації

взаємодії між Державною

службою України з надзвичайних

ситуацій і Міністерством охорони

здоров'я України в разі виникнення

надзвичайних ситуацій

(пункт 2 розділу III)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про медико-санітарні наслідки надзвичайної ситуації

станом на 00:00 год ___ ___________ 20__ року

Найменування районів (населених пунктів)

Кількість населення усього / з них дітей

Оглянуто медичними працівниками мешканців усього / з них дітей

В осередку НС виявлено

Госпіталізовано усього / з них дітей

Виписано з одужанням усього / з них дітей

Померло усього / з них дітей

загиблих усього / з них дітей

постраждалих усього / з них дітей

з них за ступенями важкості

у важкому стані усього / з них дітей

у стані середньої важкості усього / з них дітей

у легкому стані усього / з них дітей

Посада особи, яка склала оперативну інформацію

____________

(підпис)

________________

(П.І.Б.)


Додаток 3

до Інструкції щодо організації

взаємодії між Державною

службою України з надзвичайних

ситуацій і Міністерством охорони

здоров'я України в разі виникнення

надзвичайних ситуацій

(пункт 4 розділу IV)

ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЯ

про надзвичайні ситуації та їх медико-санітарні наслідки на території України за повідомленнями від центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф адміністративно-територіальних одиниць

за період з __ ______ 20__ р. по __ ______ 20__ р.


Документи та файли

Сигнальний документ — f475168n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.05.2018 — 2018 р., № 41, стор. 193, стаття 1474, код акта 90242/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -