<<
>>

Наказ МВС України від 03.06.2013 N 544 " Про внесення змін до наказу МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.06.2013 N 544

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2013 р.

за N 1032/23564

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 639 ( z1088-19 ) від 31.07.2019 }

Про внесення змін до наказу МВС України

від 07 грудня 2003 року N 1490

Відповідно до Закону України "Про участь України в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" ( 613-14 ),

пунктів 57, 58 Положення про Міністерство внутрішніх справ

України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня

2011 року N 383 ( 383/2011 ), та з метою приведення

нормативно-правових актів МВС України у відповідність до

законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України

від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ) "Про організаційне

забезпечення миротворчої діяльності МВС України", зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 277/8876,

такі зміни:

1.1. У заголовку наказу ( z0277-04 ) слова та абревіатуру

"миротворчої діяльності МВС України" замінити словами та

абревіатурою "діяльності МВС України з підтримання миру і

безпеки".

1.2. У тексті наказу ( z0277-04 ): слова "миротворчих операціях" у всіх відмінках замінити

словами "операціях з підтримання миру і безпеки" у відповідних

відмінках; слова "відібраних для відрядження для участі в міжнародних

миротворчих операціях" у всіх відмінках замінити словами

"відібраних для участі в міжнародних операціях з підтримання миру

і безпеки" у відповідних відмінках; слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити

словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "перебувають у відрядженні у складі

миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів міжнародної

цивільної поліції в миротворчих місіях Організації Об'єднаних

Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі,

Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або тих, що

створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних

договорів України" замінити словами "направлені для участі в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

1.3. Підпункт 1.5 пункту 1 виключити. У зв'язку з цим підпункт 1.6 пункту 1 наказу уважати

підпунктом 1.5.

2. Затвердити:

2.1. Зміни до Положення про миротворчий персонал МВС України,

затвердженого наказом МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490

( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

03 березня 2004 року за N 277/8876, що додаються.

2.2. Зміни до Порядку відбору та направлення працівників

органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ

МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях

( z0278-04 ), затвердженого наказом МВС України від 07 грудня

2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 03 березня 2004 року за N 278/8877, що додаються

( z1033-13 ).

2.3. Зміни до Положення про Комісію МВС України з відбору та

направлення працівників органів внутрішніх справ,

військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в

міжнародних миротворчих операціях ( z0279-04 ), затвердженого

наказом МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня

2004 року за N 279/8878, що додаються ( z1034-13 ).

2.4. Зміни до Інструкції щодо організації проходження служби

працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями

внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні у

складі миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів

міжнародної цивільної поліції в миротворчих місіях Організації

Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та співробітництва в

Європі, Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або

тих, що створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх

міжнародних договорів України ( z0280-04 ), затвердженої наказом

МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року

за N 280/8879, що додаються ( z1035-13 ).

2.5. Зміни до Положення про нагрудний знак миротворчого

персоналу МВС України "POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційну

табличку ( z0282-04 ), затвердженого наказом МВС України

від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 282/8881,

що додаються ( z1036-13 ).

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комісію

з питань організації та правового забезпечення міжнародної

миротворчої діяльності органів внутрішніх справ України

( z0281-04 ), затвердженого наказом МВС України від 07 грудня

2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 03 березня 2004 року за N 281/8880.

4. Департаменту кадрового забезпечення МВС України

(Дивак М.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки

атестованих працівників органів

внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

03.06.2013 N 544

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2013 р.

за N 1032/23564

ЗМІНИ

до Положення про миротворчий персонал

МВС України

( z0277-04 )

1. У заголовку та тексті Положення ( z0277-04 )

слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити словами

"національний персонал" у відповідному відмінку.

2. У тексті Положення ( z0277-04 ): слова "миротворча операція" та "миротворча місія" в усіх

відмінках замінити словами "операція з підтримання миру і безпеки"

у відповідних відмінках; слова "Національна академія внутрішніх справ України" в усіх

відмінках замінити словами "Національна академія внутрішніх справ"

у відповідних відмінках; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" в усіх відмінках замінити

абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова та абревіатуру "Департамент роботи з персоналом МВС" у

всіх відмінках замінити словами та абревіатурою "Департамент

кадрового забезпечення МВС" у відповідному відмінку; абревіатуру "ДРП МВС" замінити абревіатурою "ДКЗ МВС".

3. У розділі 1:

3.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Національний персонал - це працівники органів

внутрішніх справ України та військовослужбовці внутрішніх військ,

що направлені Україною для участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного

контингенту.".

3.2. У підпункті 1.3.3 пункту 1.3 слова "у відрядженні"

виключити.

3.3. У пункті 1.6 слова "на час відрядження" виключити.

3.4. У пункті 1.7 слово "відрядження" замінити словами

"участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

3.5. Пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Порядок організації проходження служби національним

персоналом МВС України на час участі в міжнародних операціях з

підтримання миру і безпеки визначається згідно з Інструкцією щодо

організації проходження служби працівниками органів внутрішніх

справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які

направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і

безпеки, затвердженою наказом МВС України від 07 грудня 2003 року

N 1490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 березня

2003 року за N 280/8879.".

4. У розділі 3:

4.1. У пункті 3.15 слово "відрядження" замінити

словами "складі національного персоналу".

4.2. У пункті 3.17 слова "службового відрядження" замінити

словами "строку перебування в міжнародній операції з підтримання

миру і безпеки".

5. У пункті 4.4 розділу 4 слова "припинення відрядження та"

виключити.

6. У розділі 5:

6.1. В абзаці шістнадцятому пункту 5.4 слово "відрядження"

замінити словами "міжнародної операції".

6.2. У пункті 5.7 слово "відрядження" замінити

словами "участі в міжнародній операції з підтримання миру і

безпеки".

Начальник

Департаменту кадрового

забезпечення МВС України

генерал-майор міліції М.М.Дивак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.07.2013 — 2013 р., № 52, стор. 148, стаття 1896, код акта 67852/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -