<<
>>

Наказ МВС України від 04.04.2019 № 244 "Про затвердження Інструкції про порядок використання автоматичної фото- і відеотехніки під час виконання службових обов’язків посадовими і службовими особами Державної прикордонної служби України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 28.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2019  № 244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2019 р.
за № 419/33390

Про затвердження Інструкції про порядок використання автоматичної фото- і відеотехніки під час виконання службових обов’язків посадовими і службовими особами Державної прикордонної служби України

Відповідно до пунктів 9, 11 і 19 статті 19 та пункту 47 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», з метою запровадження європейських і світових практик документування подій за допомогою автоматичної фото- і відеотехніки та використання отриманої з неї інформації для запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання автоматичної фото- і відеотехніки під час виконання службових обов’язків посадовими і службовими особами Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної прикордонної
служби України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
генерал-лейтенант

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. БляшенкоЛ.О. Євдоченко


Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04 квітня 2019 року № 244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2019 р.
за № 419/33390

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання автоматичної фото- і відеотехніки під час виконання службових обов’язків посадовими і службовими особами Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок зберігання, обліку, видачі, приймання та використання автоматичної фото- і відеотехніки посадовими та службовими особами Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) під час виконання службових обов’язків у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України (далі - пункти пропуску) і контрольних пунктах в’їзду-виїзду (далі - КПВВ), у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України, а також зберігання й використання інформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки, з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску, КПВВ, а також у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

автоматична фото- і відеотехніка - автоматичні технічні засоби, призначені для запису, зберігання, а також за наявності технічних можливостей відтворення фото-, відеоінформації (фотокамери цифрові, відеокамери цифрові, зокрема індивідуальні портативні відеокамери, спеціальне моніторингове та знімне обладнання повітряних суден, кораблів, катерів, суден забезпечення та безпілотних плавальних засобів);

використання фото- і відеоінформації - будь-яка дія або сукупність дій посадових і службових осіб Держприкордонслужби, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення та використання в будь-який інший спосіб інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки під час виконання службових обов’язків у пунктах пропуску, КПВВ, у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України;

уповноважені особи Держприкордонслужби - військовослужбовці і працівники Держприкордонслужби, на яких законами України та іншими нормативно-правовими актами покладається обов’язок безпосередньо виконувати завдання з охорони державного кордону, внутрішніх вод і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також здійснювати прикордонний контроль і пропуск через державний кордон України та до/з тимчасово окупованої території України осіб, транспортних засобів і вантажів;

службові транспортні засоби - легкові, вантажні (вантажно-пасажирські) автомобілі, автобуси (мікроавтобуси), причепи, напівпричепи (платформи), транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення, мототехніка, повітряні судна (літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати), кораблі, катери, судна забезпечення і безпілотні плавальні засоби Держприкордонслужби;

сховище фото- і відеоінформації - сукупність структурованої та формалізованої фото- і відеоінформації (у тому числі й тої, що містить персональні дані), перенесеної з автоматичної фото- і відеотехніки для подальшого централізованого накопичення, зберігання, архівування та автоматичного видалення після закінчення строку її зберігання.

Інші терміни в цій Інструкції вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль».

3. Автоматична фото- і відеотехніка використовується уповноваженими особами Держприкордонслужби з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску, КПВВ, у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України.

Автоматична фото- і відеотехніка закріплюється на службових транспортних засобах і на форменому одязі уповноважених осіб Держприкордонслужби під час безпосереднього виконання ними службових обов’язків, у тому числі під час охорони державного кордону на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також під час повітряного моніторингу державного кордону, контрольованих прикордонних районів, висвітлення надводної обстановки у внутрішніх водах й виключній (морській) економічній зоні України.

4. Начальник підрозділу органу охорони державного кордону (командир загону морської охорони) забезпечує закріплення автоматичної фото- і відеотехніки на форменому одязі підпорядкованих уповноважених осіб Держприкордонслужби і на службових транспортних засобах, а також її активацію в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу III цієї Інструкції, та здійснює контроль за зберіганням фото- і відеоінформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки.

5. Начальник органу охорони державного кордону (командир загону морської охорони) організовує забезпечення автоматичною фото- і відеотехнікою підпорядкованих підрозділів, а також здійснює контроль за використанням фото- і відеоінформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки.

6. Засоби автоматичної фото- і відеотехніки повинні мати позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

II. Порядок зберігання, обліку, видачі та приймання автоматичної фото- і відеотехніки

1. Автоматична фото- і відеотехніка зберігається в підрозділах органу охорони державного кордону (загону морської охорони) у спеціально відведених для цього приміщеннях або скриньках, крім автоматичної фото- і відеотехніки, що є конструктивною частиною обладнання транспортного засобу.

У разі неможливості забезпечення автоматичною фото- і відеотехнікою в кількості, достатній для двох і більше змін прикордонних нарядів, призначених для здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до/з тимчасово окупованої території України осіб, транспортних засобів і вантажів, автоматична фото- і відеотехніка зберігається безпосередньо в пункті пропуску, КПВВ.

Місця зберігання автоматичної фото- і відеотехніки визначає начальник органу охорони державного кордону (командир загону морської охорони) з урахуванням їх кількості й особливостей ділянки відповідальності підпорядкованих підрозділів.

2. Автоматичною фото- і відеотехнікою першочергово забезпечуються:

прикордонні наряди, які виконують службові обов’язки в місцях, не оснащених стаціонарним спостереженням;

прикордонні наряди (дільничні інспектори прикордонної служби, оглядові групи), які виконують службові обов’язки в значній віддаленості від інших прикордонних нарядів (на окремих ділянках місцевості, у поїздах, на морських і повітряних суднах тощо);

повітряні судна;

інші прикордонні наряди й уповноважені особи Держприкордонслужби за рішенням начальника підрозділу органу охорони державного кордону (командира загону морської охорони).

3. Кожному засобу фото- і відеофіксації присвоюється ідентифікаційний номер.

Облік таких засобів, крім автоматичної фото- і відеотехніки, що є конструктивною частиною обладнання транспортного засобу, а також накопичувачів, які використовуються в автоматичній фото- і відеотехніці, здійснюється в журналі обліку та видачі (приймання) автоматичної фото-, відеотехніки і накопичувачів у тимчасове користування (далі - Журнал), що ведеться за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

4. Уповноважені особи Держприкордонслужби перед заступанням на службу з безпосереднього виконання завдань із охорони державного кордону України, внутрішніх вод та виключної (морської) економічної зони України, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до/з тимчасово окупованої території України осіб, транспортних засобів і вантажів отримують автоматичну фото- і відеотехніку в чергового підрозділу органу охорони державного кордону (у разі зберігання автоматичної фото- і відеотехніки безпосередньо в пункті пропуску, КПВВ - у чергового техніка інформаційно-телекомунікаційних систем, у загоні морської охорони - у начальника чергової зміни відділу управління службою), про що здійснюється запис у Журналі.

5. Видача (отримання уповноваженою особою Держприкордонслужби) і приймання (здавання уповноваженою особою Держприкордонслужби) автоматичної фото- і відеотехніки здійснюються за умови відсутності будь-якої інформації на її накопичувачі.

6. Уповноважена особа Держприкордонслужби під час отримання автоматичної фото- і відеотехніки в присутності чергового підрозділу органу охорони державного кордону (чергового техніка інформаційно-телекомунікаційних систем, начальника чергової зміни відділу управління службою), який здійснює видачу, перевіряє її на відсутність будь-якої інформації на накопичувачі, зовнішніх пошкоджень, на справність і готовність до застосування, після чого проставляє підпис про отримання відповідної автоматичної фото- і відеотехніки в Журналі.

7. Черговий підрозділу органу охорони державного кордону (черговий технік інформаційно-телекомунікаційних систем, начальник чергової зміни відділу управління службою), який здійснює приймання автоматичної фото- і відеотехніки, у присутності уповноваженої особи Держприкордонслужби перевіряє автоматичну фото- і відеотехніку, що здається, на відсутність будь-якої інформації на накопичувачі, зовнішніх пошкоджень і на справність, після чого робить запис про здавання відповідної автоматичної фото- і відеотехніки в Журналі та поміщає прийняту автоматичну фото- і відеотехніку у відповідне місце зберігання.

8. У разі виявлення зовнішніх пошкоджень автоматичної фото- і відеотехніки або її несправності уповноважена особа Держприкордонслужби, яка її використовувала, складає рапорт (доповідну записку) на ім’я начальника підрозділу органу охорони державного кордону (командира загону морської охорони), у якому повідомляє про причини та умови, за яких відбулося пошкодження або виникла несправність.

III. Порядок використання автоматичної фото- і відеотехніки

1. Використання уповноваженими особами Держприкордонслужби автоматичної фото- і відеотехніки здійснюється відкрито відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України і пункту 47 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України».

2. У пунктах пропуску і КПВВ у загальнодоступних місцях розміщуються інформаційні повідомлення українською та англійською мовами: «Увага! Здійснюється фото- і відеофіксація», «Warning! Photo/Videorecording», що попереджають осіб, які перебувають у пунктах пропуску та КПВВ, про здійснення фото- і відеозйомки.

У разі виконання службових обов’язків у місцях, де відсутні інформаційні повідомлення, передбачені абзацом першим цього пункту, уповноважена особа Держприкордонслужби за будь-якого контакту з іншими особами попереджає їх про здійснення фото-, відеозйомки. Якщо оперативна ситуація під час виконання службових обов’язків не дає змоги попередити осіб про здійснення фото-, відеозйомки, таке попередження здійснюється одразу після усунення обставин, що перешкоджали такому попередженню.

У разі здійснення фото-, відеозйомки під час повітряного моніторингу державного кордону, контрольованих прикордонних районів, висвітлення надводної обстановки у внутрішніх водах й виключній (морській) економічній зоні України попередження осіб не здійснюється.

Під час охорони державного кордону на морі, річках, озерах та інших водоймах і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні попередження осіб про здійснення фото-, відеозйомки здійснюється лише за безпосереднього контакту з особами.

3. Перед застосуванням автоматичної фото- і відеотехніки уповноважена особа Держприкордонслужби перевіряє точну дату й час у її налаштуваннях, а також встановлює автоматичні налаштування якості зйомки.

Фотознімки та відеозаписи мають візуально відображати дату і час проведення зйомки.

4. При активації автоматичної фото- і відеотехніки в режимі відеозапису, крім автоматичної фото- і відеотехніки, що є конструктивною частиною обладнання транспортного засобу, уповноважена особа Держприкордонслужби здійснює ідентифікацію користувача шляхом направлення її об’єктива в режимі відеозапису на своє обличчя протягом 2-3 секунд.

Після здійснення ідентифікації користувача уповноважена особа Держприкордонслужби розміщує автоматичну фото- і відеотехніку на весь час виконання службових обов’язків на форменому одязі або встановлює на службовому транспортному засобі в місці, що забезпечує ефективну і якісну зйомку.

Процедура ідентифікації користувача, передбачена абзацом першим цього пункту, здійснюється щоразу після активації автоматичної фото- і відеотехніки в режимі відеозапису, якщо під час виконання службових обов’язків вона вимикалася у випадках, передбачених пунктом 5 цього розділу.

Створювати будь-які перешкоди перед об’єктивом автоматичної фото- і відеотехніки (затуляти об’єктив рукою, одягом, іншими предметами тощо) під час зйомки забороняється.

5. Уповноваженим особам Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків забороняється вимикати автоматичну фото- і відеотехніку, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

Автоматична фото- і відеотехніка не використовується уповноваженою особою Держприкордонслужби під час приймання їжі, відпочинку, перебування в місцях особистого користування (у вбиральні, роздягальні, душовій), а також у службових приміщеннях, де фотозйомка і відеозапис заборонені.

У випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, автоматична фото- і відеотехніка вимикається.

6. Уповноваженим особам Держприкордонслужби забороняється:

використовувати автоматичну фото- і відеотехніку та інформацію, отриману за результатами використання цієї техніки, в особистих цілях або не за призначенням;

використовувати автоматичну фото- і відеотехніку в позаслужбовий час;

збирати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати (редагувати, змінювати властивості файлів), поновлювати, поширювати, знеособлювати, знищувати та використовувати в будь-який інший спосіб фотознімки і відеозаписи, отримані за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки, крім випадків, передбачених пунктами 2, 5 розділу IV цієї Інструкції.

IV. Порядок зберігання інформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки

1. Після завершення виконання службових обов’язків уповноважена особа Держприкордонслужби передає автоматичну фото- і відеотехніку (або накопичувач, якщо автоматична фото- і відеотехніка є конструктивною частиною обладнання транспортного засобу) з інформацією, отриманою за результатами використання цієї техніки, крім інформації, передбаченої пунктом 2 цього розділу, старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, КПВВ, начальнику чергової зміни відділу управління службою), який здійснює перенесення з автоматичної фото- і відеотехніки (накопичувача) всієї інформації шляхом копіювання фото- і відеофайлів без їх редагування (зміни формату, перейменування тощо) до сховища фото- і відеоінформації.

2. Інформація, отримана під час повітряного моніторингу державного кордону, контрольованих прикордонних районів, висвітлення надводної обстановки у внутрішніх водах і виключній (морській) економічній зоні України (далі - інформація, отримана за результатами повітряного моніторингу), належить до службової інформації й оформлюється екіпажем повітряного судна у формі донесення про політ, що передається засобами зв’язку архівованим файлом, захищеним паролем, структурному підрозділу органу охорони державного кордону і відповідному органу Держприкордонслужби, до повноважень яких належить здійснення цілодобового моніторингу обстановки на державному кордоні, у внутрішніх водах, виключній (морській) економічній зоні України.

3. При перенесенні інформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки, до сховища фото- і відеоінформації рубрикація здійснюється в такому порядку:

створюється загальний каталог файлів із назвою, що має містити обов’язкові реквізити календарної дати у форматі «день.місяць.рік» та час виконання службових обов’язків уповноваженою особою Держприкордонслужби (далі - загальний каталог). Якщо зйомка здійснювалася з переходом на наступний календарний день, дати в назві загального каталогу зазначаються через дефіс. Між датою і часом виконання службових обов’язків ставиться нижній дефіс, а між часовими показниками - дефіс (наприклад, «10.05.2018_08.00-18.30» або «10-11.05.2018_20.00-08.30»);

у загальному каталозі створюються каталоги файлів, до яких безпосередньо переноситься інформація, із назвами відповідно до прізвищ уповноважених осіб Держприкордонслужби, які використовували відповідну автоматичну фото- і відеотехніку (наприклад, «Самійленко», «Галущенко»).

4. Про перенесення інформації до сховища фото- і відеоінформації старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, КПВВ, начальник чергової зміни відділу управління службою) робить запис у рапорті про результати охорони державного кордону або здійснення прикордонного контролю зміною прикордонних нарядів із зазначенням назви загального каталогу, кількості каталогів, створених відповідно до прізвищ уповноважених осіб Держприкордонслужби, загальної кількості перенесених файлів та їх об’єму, після чого повертає автоматичну фото- і відеотехніку відповідній уповноваженій особі Держприкордонслужби.

5. Видалення інформації з автоматичної фото- і відеотехніки (накопичувача) здійснюється відповідною уповноваженою особою Держприкордонслужби, яка її використовувала, з дозволу старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, КПВВ, начальника чергової зміни відділу управління службою) лише після перенесення інформації до сховища фото- і відеоінформації.

Видалення інформації, отриманої за результатами повітряного моніторингу, з автоматичної фото- і відеотехніки (накопичувача) здійснюється автоматично одночасно з оформленням донесення про політ.

6. Строк зберігання інформації у сховищі фото- і відеоінформації, крім інформації, отриманої за результатами повітряного моніторингу, визначає начальник органу охорони державного кордону (командир загону морської охорони) для кожного підпорядкованого підрозділу залежно від наявності вільного дискового простору сховища фото- і відеоінформації, але не менше 15 календарних днів та не більше 1 року.

У разі розміщення у сховищі фото- або відеоінформації, яка може становити суспільний інтерес, строк зберігання інформації збільшується начальником органу охорони державного кордону (командиром загону морської охорони) за поданням начальника підпорядкованого підрозділу або в разі надходження відповідного звернення, рішення суду, офіційного запиту інших державних органів або суду, але не більше 3 років.

Строк зберігання інформації, отриманої за результатами повітряного моніторингу, визначає начальник органу охорони державного кордону відповідно до номенклатури справ цього органу.

7. Видалення інформації зі сховища фото- і відеоінформації здійснюється автоматично після закінчення строку її зберігання, передбаченого пунктом 6 цього розділу.

8. Обробка інформації у сховищі фото- і відеоінформації здійснюється з дотриманням Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про доступ до публічної інформації».

9. Сховище фото- і відеоінформації розміщується в окремому приміщенні з унеможливленням доступу до нього сторонніх осіб, не допущених до роботи з фото- і відеоінформацією (у тому числі інформацією, що містить персональні дані). Вхід до цього приміщення дозволено в присутності старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, КПВВ, начальника чергової зміни відділу управління службою).

V. Доступ до інформації, отриманої за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки

1. Інформація, отримана із застосуванням автоматичної фото- і відеотехніки, може використовуватися виключно з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску і КПВВ, у контрольованих прикордонних районах та в межах виключної (морської) економічної зони України і не може передаватися третім особам без дозволу особи, зафіксованої на фотознімках або відеозаписах, крім випадків, передбачених законами України.

2. Інформація, отримана за результатами використання автоматичної фото- і відеотехніки, може надаватися органом охорони державного кордону (загоном морської охорони):

особі, зафіксованій на фотознімках або відеозаписах, з урахуванням вимог, установлених Законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації»;

на офіційні запити інших державних органів і суду виключно на виконання їх повноважень, передбачених законами України.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх
справ України


С.М. РябийДодаток
до Інструкції про порядок використання
автоматичної фото- і відеотехніки
під час виконання службових обов’язків
посадовими і службовими особами
Державної прикордонної служби України
(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку та видачі (приймання) автоматичної фото-, відеотехніки і накопичувачів у тимчасове користування


Документи та файли

Сигнальний документ — f484299n90.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.05.2019 — 2019 р., № 37, стор. 26, стаття 1311, код акта 94412/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -