<<
>>

Наказ МВС України від 04.05.2016  № 351 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2016  № 351


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 774/28904

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 760 від 17.09.2018}

Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402, та з метою упорядкування роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 червня 2013 року № 611 «Про окремі питання організації роботи із соціальних виплат в органах внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1213/23745 (із змінами).

3.

Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04.05.2016 № 351


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 774/28904

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей.

2. Робота з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг полягає у такому:

оформлення та подання документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

видача в установленому порядку посвідчень, довідок, листів талонів, які дають право на пільги;

підготовка та подання до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Пенсійного фонду України) довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з чинним законодавством.

3. Службове листування та діловодство з питань оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей та подання їх  до територіальних органів Пенсійного фонду України здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

ІІ. Структурні підрозділи, які здійснюють роботу з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

1. Робота з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей здійснюється відповідними структурними підрозділами фінансового та кадрового забезпечення органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України.

Уповноваженим структурним підрозділом у Національній гвардії України з підготовки та подання документів, необхідних для призначення пенсій, до територіальних органів Пенсійного фонду України є фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України (далі - уповноважений структурний підрозділ).

2. На підрозділи кадрового забезпечення органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України покладаються:

підготовка розрахунку вислуги років для призначення пенсії (далі - розрахунок вислуги років) (додаток 1);

надання військовослужбовцям, звільненим зі служби, та членам їх сімей допомоги у формуванні документів, необхідних для призначення пенсій та передбачених чинним законодавством пільг.

3. На підрозділи фінансового забезпечення органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України покладається підготовка грошового атестата (або довідки про розмір грошового забезпечення) та довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення) (додаток 2).

4. На уповноважений структурний підрозділ покладаються:

підготовка та подання до територіальних органів Пенсійного фонду України документів, необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей;

видача особам посвідчень та нагрудних знаків «Ветеран військової служби», посвідчень  «Учасник бойових дій»,  листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) відповідно до Законів України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

розгляд листів та звернень щодо оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій, для отримання пільг, а також здійснення прийому громадян, які звертаються з цих питань;

взаємодія з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей;

підготовка довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій;

ведення обліку пенсіонерів із числа військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей.

III. Підготовка та оформлення матеріалів для призначення та перерахунку пенсій

1. Структурні підрозділи кадрового забезпечення не пізніше 3 робочих днів після звернення осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», готують розрахунок вислуги років.

До розрахунку вислуги років кадрові органи додають такі документи:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

довідку про участь військовослужбовця в антитерористичній операції;

копію військового квитка;

копію трудової книжки або документи, що підтверджують страховий стаж.

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника додатково подається висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби).

Для підготовки розрахунку вислуги років попередньо перевіряються дані про проходження служби, уточнюються і підтверджуються періоди, які підлягають зарахуванню на пільгових умовах. Складений розрахунок вислуги років доводиться до відома особи, якій оформлюється пенсія.

У разі незгоди з обрахунком окремих періодів вислуги років, які передбачають довготривале їх підтвердження або спростування, пенсія призначається за неоспорюваною вислугою років (за згодою особи, якій оформлюється пенсія). Розгляд спірних питань з обрахування вислуги років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

У вислугу років зараховуються тільки періоди, які підтверджені наказами. Окремі періоди служби за відсутності документів і неможливості їх одержання через відсутність архівних даних підтверджуються наказами по особовому складу. Зазначені накази видаються на підставі мотивованих висновків про підтвердження служби після вивчення всіх даних та документів, що підтверджують проходження служби в окремі періоди. Зазначені документи повинні бути перелічені у висновку.

При обчисленні вислуги років на пільгових умовах слід керуватися записами в особовій справі.

Обчислена вислуга років (у календарному обчисленні і окремо на пільгових умовах) вказується в наказі про звільнення. Якщо після звільнення особа, якій призначена пенсія, подала додаткові документи, які підтверджують невраховані періоди служби, що впливають на збільшення пенсії, обчислена вислуга років для призначення пенсії підлягає перерахунку.

При оформленні пенсії за пунктом «б» частини першої статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в розрахунок вислуги років включаються всі види трудової діяльності, що зараховуються до страхового стажу відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

2. Грошовий атестат та довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення надаються структурними підрозділами фінансового забезпечення протягом 3 робочих днів після звернення осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

3. Заяви для призначення пенсій подаються до територіальних органів Пенсійного фонду України через уповноважений структурний підрозділ.

4. Уповноважений структурний підрозділ повинен:

прийняти від особи, якій оформлюється пенсія, заяву про призначення (перерахунок) пенсії та документи згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (далі - Порядок);

підготувати подання про призначення пенсії згідно з Порядком;

у 10-денний строк з дня одержання заяви направити до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем проживання особи, якій оформлюється пенсія, документи, передбачені Порядком;

вести облік осіб, яким оформлювалися документи для призначення пенсії.

5. Уповноважений структурний підрозділ зобов'язаний перевірити правильність оформлення поданих матеріалів для призначення пенсії, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та інших документів.

6. При проведенні перерахунку пенсій на запит територіальних органів Пенсійного фонду України уповноважений структурний підрозділ готує довідки про розмір грошового забезпечення.

На період підготовки довідок про розмір грошового забезпечення для масового перерахунку пенсій уповноважений структурний підрозділ має право залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів.

7. Уповноважений структурний підрозділ має право відповідно до чинного законодавства вимагати від органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України та осіб, яким оформлюється пенсія, дооформлення поданих документів, а також подання додаткових документів, потреба в яких виникає під час роботи з матеріалами для призначення пенсії.

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенантЮ.В. АллеровДодаток 1
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів для призначення
пенсій та отримання пільг
військовослужбовцям Національної
гвардії України, звільненим зі служби,
та членам їх сімей
(пункт 2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК


Додаток 2
до Інструкції про організацію роботи
з оформлення документів для призначення
пенсій та отримання пільг
військовослужбовцям Національної
гвардії України, звільненим зі служби,
та членам їх сімей
(пункт 3 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»


Документи та файли

Сигнальний документ — f457619n69.doc
Сигнальний документ — f457619n70.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.06.2016 — 2016 р., № 45, стор. 277, стаття 1650, код акта 82092/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -