<<
>>

Наказ МВС України від 04.05.2016  № 356 "Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2016  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 792/28922

Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» та з метою визначення засад створення та ефективного функціонування підсистеми реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційМ.ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
04.05.2016  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 792/28922

ПОЛОЖЕННЯ
про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту

1.

Це Положення визначає засади створення підсистеми реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту (далі - Підсистема реагування на надзвичайні ситуації), її склад та основні завдання.

2. Підсистема реагування на надзвичайні ситуації утворюється ДСНС з метою організації та здійснення робіт, спрямованих на ліквідацію або мінімізацію наслідків надзвичайної ситуації, локалізацію її зони, припинення дії або впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайною ситуацією, пошук, рятування і захист населення, майна, а також ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників.

3. Підсистема реагування на надзвичайні ситуації функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та цього Положення.

4. Завданнями Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації є:

1) забезпечення готовності органів управління, сил і засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - ОРС ЦЗ) до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події;

2) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

3) організація та проведення робіт щодо рятування людей, надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, та гасіння пожеж;

4) залучення органів управління та формувань ОРС ЦЗ до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів та координація їх діяльності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) своєчасне і достовірне інформування заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;

7) здійснення заходів цивільного захисту відповідно до компетенції ДСНС;

8) виконання піротехнічних робіт відповідно до компетенції ДСНС, а також проведення робіт із гуманітарного розмінування;

9) здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій;

10) розроблення та забезпечення виконання планів реагування на надзвичайні ситуації;

11) раціональне використання оперативного матеріального резерву для оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

12) контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування, управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС;

13) проведення навчань (тренування) органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їй сил цивільного захисту згідно з планом основних заходів цивільного захисту ДСНС на відповідний рік;

14) інші завдання, визначені законодавством.

5. До складу Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації входять:

1) у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності та надзвичайної ситуації:

орган управління Підсистемою реагування на надзвичайні ситуації - апарат ДСНС (далі - орган управління Підсистемою реагування);

органи управління та формування ОРС ЦЗ;

2) у режимі надзвичайного стану та в особливий період, у разі проведення мобілізації:

орган управління Підсистемою реагування;

органи управління та формування ОРС ЦЗ;

спеціальні формування, призначені для виконання окремих завдань цивільного захисту міст, віднесених до груп цивільного захисту, та суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту (далі - спеціальні формування).

6. До сил Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації належать формування ОРС ЦЗ, які залучаються до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також спеціальні формування в режимі надзвичайного стану та в особливий період.

7. Безпосереднє керівництво Підсистемою реагування на надзвичайні ситуації здійснюється Головою ДСНС.

8. Управління Підсистемою реагування на надзвичайні ситуації здійснюють:

на державному рівні - Голова ДСНС;

на регіональному рівні - керівники територіальних органів ДСНС.

9. Для управління у режимі повсякденного функціонування суб’єктами забезпечення цивільного захисту, координації дій органів управління та сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах надзвичайних ситуацій у системі ДСНС функціонують:

на державному рівні - Державний центр управління в надзвичайних ситуаціях;

на регіональному рівні - центри управління в надзвичайних ситуаціях.

10. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до вимог статей 71-77 Кодексу цивільного захисту України.

11. Для координації заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.

12. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та його робочий орган - штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Порядок призначення та повноваження керівника робіт визначаються статтею 75 Кодексу цивільного захисту України.

Порядок утворення та роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначено статтею 76 Кодексу цивільного захисту України та Положенням про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 47/26492.

13. Для координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій використовуються пункти управління та центри управління у надзвичайних ситуаціях, які взаємодіють із штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

14. Для забезпечення сталого управління Підсистемою реагування на надзвичайні ситуації використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державні системи пунктів управління та урядового зв’язку.

15. Режими функціонування Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації встановлюються відповідно до статей 11-15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

16. Переведення Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

17. Планування діяльності Підсистеми реагування на надзвичайні ситуації здійснюється відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2016 — 2016 р., № 47, стор. 476, стаття 1712, код акта 82183/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -